Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

Βρείτε μας στο Facebook

Δίκτυο Περραιβία

Το «Δίκτυο Περραιβία» ιδρύθηκε στην Ελασσόνα το 2007 με πρωτοβουλία 54 Συλλόγων της Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας. Είναι δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση και μέλη της είναι πολιτιστικοί, αθλητικοί και περιβαλλοντικοί σύλλογοι της περιοχής.

Μέλη του Δικτύου Περραιβία είναι σύλλογοι της Επαρχίας Ελασσόνας και Σύλλογοι Ελασσονιτών από όλο τον κόσμο. Επιδίωξη του Δικτύου είναι να συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και στην ανάδειξη της ιστορικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς της Επαρχίας Ελασσόνας, προσεγγίζοντας τα θέματα αυτά με υψηλό επιστημονικό κριτήριο.

Ένας από τους κύριους στόχους του Δικτύου Περραιβία είναι  να φέρει πιο κοντά στην πατρίδα τους Απόδημους της Επαρχίας Ελασσόνας που ζουν σε όλο τον κόσμο και για το λόγο αυτό αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις Νέες Τεχνολογίες και το Διαδίκτυο.

Ήδη η πρωτοβουλία ίδρυσης του Δικτύου αγκαλιάστηκε από όλους τους Φορείς του Ν. Λάρισας, ενώ ο Δήμος Ελασσόνας ανέλαβε τη δέσμευση για την παραχώρηση Γραφείων και τον εφοδιασμό του Δικτύου με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

Το γραφείο του Δικτύου λειτουργεί ήδη πλήρως μηχανογραφημένο και χρησιμοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες και το Διαδίκτυο, διαχέοντας τη γνώση και την τεχνογνωσία αυτή, σε όλους τους Συλλόγους – Μέλη του, μέσα από ειδικά επιμορφωτικά Σεμινάρια.

Υλοποίησε ήδη Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πληροφορικής σε εκπροσώπους των Συλλόγων-Μελών του, προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν, τόσο το ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email) και το Διαδίκτυο στην επικοινωνία τους, όσο και να ενημερώνουν οι ίδιοι την ιστοσελίδα, που διαρκώς βελτιώνεται και θα είναι σημείο συνάντησης για τους Ελασσονίτες απ’ όλο τον κόσμο.

Η υλοποίηση των στόχων και ο τρόπος λειτουργίας του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ευελπιστούμε όλοι να φέρει θετικά αποτελέσματα, αφού  μπορεί να επιτελέσει σοβαρό πολιτιστικό έργο για όλη την περιοχή, εκπροσωπώντας δευτεροβάθμια όλους του Συλλόγους – Μέλη του και να εξελιχτεί σε ένα  «εργαστήριο» γνώσης, μελέτης, επιστημονικής προσέγγισης και γόνιμου προβληματισμού, όπου θα συναντώνται όλοι οι άνθρωποι του Πνεύματος , των Τεχνών και των Επιστημών.

Υψηλής Εξειδίκευσης Σεμινάρια στη Λάρισα και Βόλο για τον Πολιτισμό από το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Φορητών μη-καταστροφικών τεχνολογιών στη συντήρηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Θεσσαλία , 15/6/2016                                                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1357/15-6-2016

 

 

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 οι δηλώσεις  συμμετοχής

 

Υψηλής Εξειδίκευσης  Σεμινάρια στη Λάρισα και Βόλο

για τον Πολιτισμό

από το  ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Φορητών μη-καταστροφικών τεχνολογιών στη συντήρηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17 ΙΟΥΝΙΟΥ  2016

ÍÅÏ ÌÏÕÓÅÉÏ ÁÊÑÏÐÏËÇÓ Lightning Ceremony of the Olympic Flame hermes1[1] greek-statue[1][1] DOC.20150122_.1221221_.ΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΓΛΩΣΣΑ_._._._[1] 

Όπως είχε ανακοινωθεί στο  1ο  «Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015 – Pan-Hellenic Conference on Digital  Cultural Heritage- Euromed2015», που με επιτυχία διοργανώθηκε για 1η φορά  στην Ελλάδα (Βόλος -24-26/9/2015),  από τους Φορείς   Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»-Θεσσαλία,  ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), θα διοργανωθούν στην Ελλάδα μέχρι το επόμενο Συνέδριο το έτος 2017 , επιστημονικές συναντήσεις που θα αφορούν την διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και θα προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις σε επιστήμονες-ερευνητές .

 

Για τον λόγο αυτό το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» διοργανώνουν στη Λάρισα-Κτίριο «Ο Μύλος του Παπά»,  Σάββατο & Κυριακή 25 & 26 Ιουνίου 2016, με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων και στο   Βόλο στο Συνεδριακό Κέντρο FORUM (2 & 3 Ιουλίου 2016) ,κλειστά εξειδικευμένα σεμινάρια  διάρκειας  σαράντα (40)  ωρών ,για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, που αφορούν την «Εφαρμογή Φορητών μη-καταστροφικών τεχνολογιών στη συντήρηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», που σκοπό έχουν να  προσφέρουν στους επιστήμονες που ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά εξειδικευμένες γνώσεις, από έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανεξάρτητους ερευνητές  ,με διεθνή εμπειρία στην υλοποίηση ανασκαφών και ερευνών στο πεδίο , όπως επίσης και επαφή με σημαντικές σύγχρονες νέες τεχνολογίες , που βοηθούν στην εργαστηριακή μελέτη και τεκμηρίωση .

 

Πληροφορίες:  κ. Κων. Σκριάπας  – Πρόεδρο Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και στο SITE :http://euromed2015.eu/el/issues-details.php?ID=15 .

 

Τα υψηλής εξειδίκευσης αυτά σεμινάρια απευθύνονται  στις  παρακάτω ειδικότητες:

Συντηρητές, Φυσικούς και Χημικούς, Αρχαιολόγους, Μελετητές έργων τέχνης, Ιστορικούς  έργων τέχνης,αλλά και κάθε επιστήμονα που εμπλέκεται με την Πολιτιστική Κληρονομιά και  επιθυμεί να αποκτήσει ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες και διαθέτει το αναγκαίο για το σεμινάριο επιστημονικό υπόβαθρο .

Οι  επιστήμονες -εκπαιδευτές προέρχονται  από τα παρακάτω εκπαιδευτικά Ιδρύματα :

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ, ΕΜΠ, University of Ankara, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

Εργαστήριο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, Ανώτατη Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης

 

Για  πρώτη φορά θα γίνει παρουσίαση με χρήση φορητής οργανολογίας , εστιάζοντας σε φυσικοχημικές μεθόδους, in-situ μετρήσεις, μελέτες συντήρησης και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου της χώρας.

 

Ειδικές εφαρμογές σε προβλήματα συντήρησης:

Πέτρα – Μάρμαρο – Κεραμικό, Οργανικές Ουσίες – Δέρμα, Εικόνες – χρώματα,

Χαρτί – ταυτοποίηση υλικών σε τέχνεργα, Μελέτη – χαρακτηρισμός ημιπολύτιμων λίθων, Εργαστηριακές ασκήσεις με φορητές συσκευές και επίδειξη ταυτοποίησης υλικών (identification), Ομαδικές ασκήσεις σε γνωστά υλικά και χρήση των συσκευών από τους εκπαιδευόμενους.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου

και μετά την εξασφάλιση της σχετικής άδειας

θα γίνει εφαρμογή μη-καταστροφικων τεχνικών Raman-XRF στην ταυτοποίηση χρωστικών σε πίνακες

του Κέντρου Τέχνης Τζιόρτζιο ντε Κίρικο στο διάστημα 2 ή 3 Ιουλίου και κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου στο Βόλο.

Είναι μία ιδανική εφαρμογή της φορητής οργανολογίας που περιλαμβάνει επί τόπου μετρήσεις με σημαντικό ενδιαφέρον ερευνητικό.  Πιστεύουμε ότι κάνουμε πράξη με το καλύτερο τρόπο αυτό που υποσχεθήκαμε, την εφαρμογή της τεχνολογίας και την απόκτηση τεχνογνωσίας εκ μέρους των εκπαιδευομένων.

 

 

Δηλώσεις Συμμετοχής -Περιορισμένος ο αριθμός των συμμετεχόντων

Το σεμινάριο θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την συμμετοχή των επιστημόνων που θα εκπαιδευτούν, σε ομάδες εργασίας ερευνητικών προγραμμάτων – projects, που ,ήδη, αρχίζουν να ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ,ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Σεμινάριο στο Βόλο είναι η Παρασκευή  17 Ιουνίου  2016.

Σημειώνουμε  ότι οι συμμετοχές είναι περιορισμένου αριθμού , λόγω των πολλών εργαστηριακών ασκήσεων  ,που αποτελούν μεγάλο κομμάτι του σεμιναρίου και δεν επιτρέπουν τη δημιουργία μεγαλύτερων τμημάτων .

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στον υπεύθυνο του σεμιναρίου Δρ. κ. Θεόδωρο Γκανέτσο  Καθηγητή, Διευθυντή Διατμηματικού Εργαστηρίου  «Μη-καταστροφικών ελέγχων» ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.   E-MAIL : ganetsos@teipir.gr  ή στο Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» -Κων. Σκριάπα -Πρόεδρο ΤΗΛΕΦ. 6974-881944 –info@diktioelassonas.gr.

Ενημερώσεις ,όπως και τα έντυπα εγγραφής στα Σεμινάρια στην επίσημη ιστοσελίδα των Συνεδρίων EuroMed : http://euromed2015.eu/el/issues-details.php?ID=15

 

 

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Ο πρόεδρος  
Σκριάπας Κων/νος  
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης  

 

Επίσκεψη της περίφημης Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού στο Αρχαίο Θέατρο και στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας Εικόνες του θαυμάσιου μνημείου σε όλο τον κόσμο-Μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Τομέας Πολιτισμού

ΛΑΡΙΣΑ 15/6 /2016                                                            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1359/15-6-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη της περίφημης

Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού

στο Αρχαίο Θέατρο και στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

                         Εικόνες του θαυμάσιου μνημείου σε όλο τον κόσμο

              Μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

 DSC_0159 (Αντιγραφή) DSC_0055 (Αντιγραφή) GIA_9807

Την αποθέωση γνώρισε η περίφημη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ,στη μεγάλη συναυλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης   ,που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 9/10/2016 στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας με συνδιοργανωτές την  Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct , το Περιφ. Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας ,τον Δήμο Λαρισαίων/Αντιδημαρχία  Πολιτισμού και Επιστημών , το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας και   το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Σημειώνεται ότι η μοναδική και σπάνια συναυλία που έδωσε η Μπάντα του Πολεμικού  Ναυτικού στην πόλη της Λάρισας (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ο Πλωτάρχης ΠΝ κ. Γεώργιος Τσιλιμπάρης)  ,που μάγεψε για μια ακόμα φορά το κοινό και καθηλώθηκε από το υπερθέαμα μουσικής και χορού, ήταν αφιερωμένη  στον μεγάλο μας μουσουργό Γιώργο  Μουζάκη , με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ για όλους ,με την ευγενική παράκληση των διοργανωτών  να συγκεντρωθούν όσα περισσότερα τρόφιμα Ελληνικών Επιχειρήσεων μπορούν, για να στηριχθούν ευπαθείς ομάδες  συμπολιτών μας (Κοινωνικά Παντοπωλεία κ.ά.)

 

Επίσκεψη της Μπάντας του ΓΕΝ στο Αρχαίο Θέατρο και στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

 

Με πρωτοβουλία του Φορέα Πολιτισμού και Επιστημών Δίκτυο  «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και σε συνεργασία  με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, όλα τα μέλη της Μπάντας ,επισκέφτηκαν ,λίγο πριν τη συναυλία, το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας , που θεωρείται από τα σημαντικότερα θέατρα του 3ου Π.Χ. αιώνα ,όπου και ενημερώθηκαν από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιολόγο κ.  Σταυρούλα Σδρόλια για την ιστορία και την πορεία του θαυμάσιου αυτού  μνημείου ,που αποτελεί κόσμημα για την πόλη της Λάρισας . Ήδη, εικόνες του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, αφού η παγκόσμια γνωστή Μπάντα έχει φίλους σε όλη την υφήλιο και με τον τρόπο αυτό διαφημίζει τη χώρα και τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την  επόμενη μέρα, την Παρασκευή  10/6/2016, όλη η αποστολή του ΓΕΝ επισκέφτηκε το υπερσύγχρονο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας ,όπου ξεναγήθηκε με λεπτομέρεια ,  από την αρχαιολόγο και Συντηρήτρια Έργων Τέχνης κ. Έλισσάβετ Ζήλου .

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», που είναι ένας Δευτεροβάθμιος Εθελοντικός Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών και έχει συνεργαστεί  στενά με το Υπουργείο Πολιτισμού στην υλοποίηση προγραμμάτων, με απόλυτη επιτυχία και ο Πρόεδρός του κ.Κων. Σκριάπας , εκφράζουν  δημόσια τις ευχαριστίες τους προς την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κ. Σταυρούλα Σδρόλια και όλα τα στελέχη της Εφορείας ,για την άψογη φιλοξενία και ενημέρωση προς τη Μπάντα του ΓΕΝ ,αποδεικνύοντας ότι με την εξωστρέφεια που τους διακρίνει, την ευγένεια και την επιστημονική τους κατάρτιση ,προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Ελληνικός Πολιτισμός και συμβάλλουν τα μέγιστα στη δημιουργία Πολιτιστικού Τουρισμού, αποτελώντας καλό -και απαραίτητο -παράδειγμα για το χώρο και την περιοχή.

 

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Ο πρόεδρος
Σκριάπας Κων/νος
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – 10-12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

 

ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»-ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 1351/13-6-2016

13/6/2016

 

ΑΝΟΙΚΤΟ_ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου έγινε με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) σε σύμπραξη με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και  Πολιτικών Επιστημών και σε συνεργασία τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα στο χώρο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται για το πρώτο εγχείρημα, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα, που ξεκινά από τα κάτω, δηλαδή από τους ίδιους τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας.

Στο τριήμερο αυτό, 80 ομιλητές σε 16 θεματικές ενότητας ανέδειξαν προβλήματα και παρουσίασαν θέσεις, πολιτικές και προτάσεις για τον Τρίτο Τομέα της Οικονομίας στην Ελλάδα.

Από τις τοποθετήσεις τόσο των εισηγητών όσο και των συνέδρων, προέκυψε η ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των φορέων της κοινωνικής οικονομίας για την υιοθέτηση και προώθηση κοινών προτάσεων και δράσεων σε θεσμικό επίπεδο και ανά τομέα.

Παράλληλα αναδείχθηκε η μεγάλη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με φορείς της Κοινωνίας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας Τοπικών Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων.

Μέσα από το Συνέδριο προτάθηκε η διαμόρφωση ενός πεδίου έρευνας για τη κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα με τη συμβολή του Παντείου Πανεπιστημίου. Η ανάπτυξη του πεδίου μπορεί να γίνει τόσο με την προσθήκη μαθημάτων Κοινωνικής Οικονομίας στο Πρόγραμμα Σπουδών, όσο και με τη δημιουργία σχετικού Ερευνητικού Ινστιτούτου.

Στο συνέδριο συμμετείχε ο Alain Coheur, ως εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΕ, ο οποίος έδωσε τη διάσταση της Κοινωνικής Οικονομίας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Η επιστημονική διάσταση της Κοινωνικής Οικονομίας αναπτύχθηκε από τη θεματική ενότητα του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο «Οι κοινωνικές επιστήμες και η κοινωνική αλληλεγγύη», την επιμέλεια της οποίας είχε αναλάβει ο κος Ανδρέας Λύτρας, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε, ο Αντιπρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, κος Ιωάννης  Σακέλλης, Καθηγητής Οικονομικής της Εργασίας – Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Τους συνέδρους καλωσόρισε η κα Αρτινοπούλου Βασιλική, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και η κα Στρατηγάκη Μαρία, Αντιδήμαρχος Αθηναίων ως εκπρόσωπος του Δήμου, υπό την Αιγίδα του οποίου πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο.

Το συνέδριο χαιρέτησαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο π. Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος, Εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, η κα Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κος Παυσανίας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ο κος Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ο κος Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ο κος Θέμης Δημητρακόπουλος, Εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας, ο κος Βασίλης Λιόγκας, Εκπρόσωπος του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κα Καλλιόπη Σταυροπούλου, Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής, ο κος Δημήτρης Κάρναβος, Δήμαρχος Καλλιθέας, ο κος Χιωτάκης Νίκος, Εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, ο κος Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος Αγιάς, ο κος Κώστας Λαμπρόπουλος, Εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ, ο κος Κουγιουμτζής Νικόλαος, Εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ και ο κος Δημήτριος Κουτσοθεόδωρος, Πρόεδρος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου έδωσαν το παρόν δεκάδες εκπρόσωποι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και φορείς από την Κοινωνία των Πολιτών.

 

 

Η πρώτη μέρα του Συνεδρίου, (Παρασκευή 10 Ιουνίου) αφιερώθηκε σε οριζόντια θέματα που αφορούν στην κοινωνική οικονομία όπως:

 1. Το θεσμικό περιβάλλον για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία
 2. Κοινωνική οικονομία – νέες τάσεις στον διεθνή χώρο
 3. Οι κοινωνικές επιστήμες και η κοινωνική αλληλεγγύη
 4. Τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνική οικονομία

 

Την δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, λειτούργησαν από το πρωί μέχρι το βράδυ τρία παράλληλα θεματικά εργαστήρια και συνολικά έγιναν 60 εισηγήσεις στις παρακάτω δώδεκα (12) θεματικές ενότητες.

 1. Αγροδιατροφή και κοινωνική οικονομία
 2. Κοινωνική επιχειρηματικότητα
 3. Δια βίου εκπαίδευση και κοινωνική οικονομία
 4. Χρηματοδοτικά εργαλεία – Μικροπιστώσεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ηθική Τράπεζα
 5. Κοινωνική φροντίδα – υγεία και κοινωνική οικονομία
 6. Εθελοντισμός, εθνικοτοπικές ομοσπονδίες
 7. Εργαλεία & Δομές Υποστήριξης του Συνεργατισμού και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΚΟΙΝΣΕΠ)
 8. Αχρήματη και ανταλλακτική οικονομία. Δίκτυα παραγωγών καταναλωτών – συνεργατισμός – καινοτομία
 9. Προσφυγικό – μεταναστευτικό και κοινωνική οικονομία
 10. Πολιτισμός, τουρισμός και κοινωνική οικονομία
 11. Οικολογία, ενέργεια, περιβάλλον και κοινωνική οικονομία
 12. Πολιτικές για την κοινωνική οικονομία και την συμμετοχική δημοκρατία

Το πρωί της Κυριακής λειτούργησε το «Ανοικτό Βήμα», στο πλαίσιο του οποίου τοποθετήθηκαν όσοι από τους Συνέδρους το επιθυμούσαν, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους αλλά και για να συμπληρώσουν, κριτικάρουν, επικροτήσουν τα όσα ακούστηκαν τις δύο προηγούμενες μέρες.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τους συντονιστές των θεματικών ενοτήτων να παρουσιάζουν στην ολομέλεια του Συνεδρίου τις προτάσεις κάθε θεματικής ομάδας, αλλά και με ένα στρογγυλό τραπέζι εργασίας, στο οποίο δίκτυα και ομοσπονδίες συζήτησαν τη δυνατότητα μιας μόνιμης συνεργασίας σε θέματα κοινωνικής οικονομίας.

Τις επόμενες μέρες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου τα τελικά συμπεράσματα, οι παρουσιάσεις των ομιλητών και το βίντεο από το σύνολο των εργασιών του Συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Συνεδρίου.

Το Γραφείο Τύπου του Συνεδρίου

Για την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

 

Κων. Σκριάπας

Πρόεδρος Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας

 

www.synedriokalo.gr
info@synedriokalo.gr
2106743835 – 2117057627 – 2108813760
Συνέδριο Κοινωνικής Οικονομίας

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

         

                

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (109 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ –ΜΕΛΗ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ΑΜΚΕ

ΠΕΜΗ ΚΟΙΝΣΕΠ (30 ΜΕΛΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (160 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ)

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΜΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (80 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

ΕΔΡΑ

ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ στο Συνέδριο

Ομιλία Συνεδρίου http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/2016/06/blog-post_13.html

Σύρος Κοσκοβόλης

Υπεύθυνος σχεδιασμού προγραμμάτων ΕΕΑ

Ομιλία συνεδρίου http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/2016/06/blog-post_42.html

Αλέξανδρος Οικονόμου

Υπεύθυνος ΚΣΔΕΟ «Έδρα»

Ομιλία συνεδρίου http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/2016/06/blog-post_99.html

Δημήτρης Βούλγαρης

Κοινωνική Συνεταιριστική Δράση

Ομιλία συνεδρίου http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/2016/06/blog-post_1.html

Έλενα Παπανδρέου

Ομιλία Συνεδρίου http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/2016/06/blog-post_83.html

Σκριάπας Κωνσταντίνος

Οικονομολόγος

Ομιλία συνεδρίου http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/2016/06/blog-post_18.html

Ηλίας Τσουτσοπλίδης

Σύμβουλος Κοινωνικού μάρκετινγκ

Ομιλία συνεδρίου http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/2016/06/blog-post_94.html

Ηλιοπούλου Μαρία

Αντιδήμαρχος Αθηναίων

Ομιλία συνεδρίου http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/2016/06/blog-post_69.html

Δημήτριος Καλαϊτζίδης

Δρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-Σχολικής Γεωγραφίας

Πρόεδρος  Aeiforum

Διευθυντής Ραλλείου ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά

Ομιλία συνεδρίου http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/2016/06/blog-post_57.html

 

Στέλιος Κατωμέρης

Πρόεδρος Δ.Σ. Περιφερειακού Μηχανισμού Κοιν.Σ.Επ. Αττικής

Ομιλία συνεδρίου http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/2016/06/blog-post_30.html

Φώτης Μπίμπασης

Πρόεδρος ΜΚΟ «Αναπηρία Σήμερα»

Ομιλία συνεδρίου http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/2016/06/blog-post_28.html

Θεοδώρα Ντούλια

Οικονομολόγος

Ομιλία συνεδρίου http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/2016/06/blog-post_34.html

Ευάγγελος Σπινθάκης

Διαχειριστής ΠΕΣΚΟ

Ομιλία συνεδρίου http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/2016/06/blog-post_20.html

Αποθεώθηκε η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στη Λάρισα Συναυλία -όνειρο για τον Γ.Μουζάκη στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Με σκοπό τη στήριξη Ευπαθών ομάδων

DSC_0055 (Αντιγραφή) DSC_0159 (Αντιγραφή) DSC_0202 (Αντιγραφή) DSC_0232 (Αντιγραφή)

Αποθεώθηκε  η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στη Λάρισα

 

Συναυλία -όνειρο για τον Γ.Μουζάκη στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Με σκοπό τη στήριξη Ευπαθών ομάδων

 

 

 

 

Την αποθέωση γνώρισε η περίφημη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ,στη μεγάλη συναυλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης   ,που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 9/10/2016 στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας με συνδιοργανωτές την  Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct , το Περιφ. Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας ,τον Δήμο Λαρισαίων/Αντιδημαρχία  Πολιτισμού και Επιστημών , το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας και   το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»,

Σημειώνεται ότι η μοναδική και σπάνια συναυλία που έδωσε η Μπάντα του Πολεμικού  Ναυτικού στην πόλη της Λάρισας ,που μάγεψε για μια ακόμα φορά το κοινό και καθηλώθηκε από το υπερθέαμα μουσικής και χορού, ήταν αφιερωμένη  στον μεγάλο μας μουσουργό Γιώργο  Μουζάκη , με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ για όλους ,με την ευγενική παράκληση των διοργανωτών  να συγκεντρωθούν όσα περισσότερα τρόφιμα Ελληνικών Επιχειρήσεων μπορούν, για να στηριχθούν ευπαθείς ομάδες  συμπολιτών μας (Κοινωνικά Παντοπωλεία κ.ά.)  .

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας κατακλύστηκε από πολύ νωρίς, με θαυμαστές της περίφημης αυτής Μπάντας ,προσκομίζοντας Ελληνικά τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και αποσκοπούσε  στην  ενίσχυση ευπαθών ομάδων .

Στην Εκδήλωση Τιμής προς τον μεγάλο Συνθέτη Γ. Μουζάκη, στην ανάδειξη του έργου της Μπάντας ΓΕΝ, στην προσφορά υψηλού επιπέδου συναυλίας   στο απαιτητικό φιλόμουσο  κοινό της Θεσσαλίας

και τέλος  της ανάδειξης των αξιών της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της στήριξης των ευπαθών ομάδων.

Συγκινητική ήταν η στιγμή της βράβευσης της Μπάντας από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων κ.Παν., Σάπκα, ενώ τιμητική πλακέτα πρόσφερε το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», δια του προέδρου του κ. Κων. Σκριάπα, προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού,τις οποίες και παρέλαβε  ο μαέστρος  κ. Τσιλιμπάρης Γεώργιος -Πλωτάρχης ΠΝ ,.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης  κ. Χρ.Καλομπάτσιος,ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού , ο Αντιδήμαρχος κ.Παγ. Σάπκας και ο Πρόεδρος του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» κ .Κων. Σκριάπας.

 

Η  Μπάντα του ΓΕΝ  έφερε μαζί της  εξαιρετικούς ερμηνευτές -σολίστες ,,όπως τη Λυρική Υψίφωνο Ευδοκία Μωϋσίδου ,τον τενόρο της  Εθνικής Λυρικής Σκηνής  Σταύρο Σαλαμπασόπουλο ,την Παμπίνα Κοντέα  ,τον τενόρο Ανδρέα Καραούλη, τον Σωτήρη Γραμματικό και τον Γιώργο Μπελίρη  και ,την ηθοποιό Δήμητρα Κυρατσούδη ,που είχε την επιμέλεια της παρουσίασης,μαζί με τον Γ. Μπελίρη , ενώ την παρουσίαση εκ μέρους του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,είχε ο Θ. Αστερίου..

Τη χορευτική και χορογραφική υποστήριξη  της παράστασης είχαν  αναλάβει ο Richard Szilagyi (Νικητής του Dancing With The Stars 5),, η Έφη Γιανναράκη και η Σχολή Χορού  Dance Club Larissa , που προετοίμασαν εξαιρετικές χορογραφίες που ενθουσίασαν το κοινό ,ενώ την επιμέλεια βιντεοπροβολής είχε   ο Γιώργος Τζήκας .

Επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Σημαντική στιγμή της επίσκεψης της Μπάντας στη Λάρισα ,ήταν η επίσκεψή της στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας ,λίγο πριν τη συναυλία ,όπου είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κ. Σδρόλια Σταυρούλα και να φωτογραφηθεί ,ενώ την επόμενη μέρα την Παρασκευή , επισκέφτηκε το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας ,όπου ξεναγήθηκε σε όλο το Μουσείο, από την αρχαιολόγο κ.Ζήλου .

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ,επίσης ,ο Πρόεδρος του ΔΩΛ κ. Αλεξίου ,ο Διευθυντής του Γραφείου Ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe Direct της Θεσσαλίας,ο  κ. Βας. Χατζηκαμαγιάννης ,εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, πολλοί  αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών και φυσικά μεγάλο ήταν  το πλήθος ανθρώπων του Πολιτισμού  και της προσφοράς, που ξέρουν να τιμούν την ιστορία της Ελληνικής μουσικής και δημιούργησαν το αδιαχώρητο στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας  .

Είναι η 5η φορά που το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» συνεργάζεται με την περίφημη Μπάντα του Ναυτικού και υπάρχει κοινός σχεδιασμός για περαιτέρω συνεργασία ,εντός ,αλλά και εκτός Ελλάδος.

Την επόμενη μέρα δηλ. την Παρασκευή 10/6/2016 η συγκεκριμένη συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων ,σε ένα κατάμεστο θέατρο, αφού η τελευταία  επίσκεψη της Μπάντας του ΓΕΝ στα Τρίκαλα είχε πραγματοποιηθεί πριν από 28 χρόνια..

 

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Ο πρόεδρος
Σκριάπας Κων/νος
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

 

 

 

 

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»-ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 1351/13-6-2016
13/6/2016

13423915_1202880446403111_6095508082989243949_n 13466193_1202887329735756_1222011457239543793_n
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Η διοργάνωση του Συνεδρίου έγινε με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) σε σύμπραξη με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και σε συνεργασία τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα στο χώρο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται για το πρώτο εγχείρημα, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα, που ξεκινά από τα κάτω, δηλαδή από τους ίδιους τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας.
Στο τριήμερο αυτό, 80 ομιλητές σε 16 θεματικές ενότητας ανέδειξαν προβλήματα και παρουσίασαν θέσεις, πολιτικές και προτάσεις για τον Τρίτο Τομέα της Οικονομίας στην Ελλάδα.
Από τις τοποθετήσεις τόσο των εισηγητών όσο και των συνέδρων, προέκυψε η ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των φορέων της κοινωνικής οικονομίας για την υιοθέτηση και προώθηση κοινών προτάσεων και δράσεων σε θεσμικό επίπεδο και ανά τομέα.
Παράλληλα αναδείχθηκε η μεγάλη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με φορείς της Κοινωνίας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας Τοπικών Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων.
Μέσα από το Συνέδριο προτάθηκε η διαμόρφωση ενός πεδίου έρευνας για τη κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα με τη συμβολή του Παντείου Πανεπιστημίου. Η ανάπτυξη του πεδίου μπορεί να γίνει τόσο με την προσθήκη μαθημάτων Κοινωνικής Οικονομίας στο Πρόγραμμα Σπουδών, όσο και με τη δημιουργία σχετικού Ερευνητικού Ινστιτούτου.
Στο συνέδριο συμμετείχε ο Alain Coheur, ως εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΕ, ο οποίος έδωσε τη διάσταση της Κοινωνικής Οικονομίας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Η επιστημονική διάσταση της Κοινωνικής Οικονομίας αναπτύχθηκε από τη θεματική ενότητα του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο «Οι κοινωνικές επιστήμες και η κοινωνική αλληλεγγύη», την επιμέλεια της οποίας είχε αναλάβει ο κος Ανδρέας Λύτρας, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε, ο Αντιπρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, κος Ιωάννης Σακέλλης, Καθηγητής Οικονομικής της Εργασίας – Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
Τους συνέδρους καλωσόρισε η κα Αρτινοπούλου Βασιλική, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και η κα Στρατηγάκη Μαρία, Αντιδήμαρχος Αθηναίων ως εκπρόσωπος του Δήμου, υπό την Αιγίδα του οποίου πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο.
Το συνέδριο χαιρέτησαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο π. Βασίλειος, Πρωτοπρεσβύτερος, Εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, η κα Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κος Παυσανίας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ο κος Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ο κος Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ο κος Θέμης Δημητρακόπουλος, Εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας, ο κος Βασίλης Λιόγκας, Εκπρόσωπος του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κα Καλλιόπη Σταυροπούλου, Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής, ο κος Δημήτρης Κάρναβος, Δήμαρχος Καλλιθέας, ο κος Χιωτάκης Νίκος, Εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, ο κος Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος Αγιάς, ο κος Κώστας Λαμπρόπουλος, Εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ, ο κος Κουγιουμτζής Νικόλαος, Εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ και ο κος Δημήτριος Κουτσοθεόδωρος, Πρόεδρος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου έδωσαν το παρόν δεκάδες εκπρόσωποι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και φορείς από την Κοινωνία των Πολιτών.

Η πρώτη μέρα του Συνεδρίου, (Παρασκευή 10 Ιουνίου) αφιερώθηκε σε οριζόντια θέματα που αφορούν στην κοινωνική οικονομία όπως:
1. Το θεσμικό περιβάλλον για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία
2. Κοινωνική οικονομία – νέες τάσεις στον διεθνή χώρο
3. Οι κοινωνικές επιστήμες και η κοινωνική αλληλεγγύη
4. Τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνική οικονομία

Την δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, λειτούργησαν από το πρωί μέχρι το βράδυ τρία παράλληλα θεματικά εργαστήρια και συνολικά έγιναν 60 εισηγήσεις στις παρακάτω δώδεκα (12) θεματικές ενότητες.
1. Αγροδιατροφή και κοινωνική οικονομία
2. Κοινωνική επιχειρηματικότητα
3. Δια βίου εκπαίδευση και κοινωνική οικονομία
4. Χρηματοδοτικά εργαλεία – Μικροπιστώσεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ηθική Τράπεζα
5. Κοινωνική φροντίδα – υγεία και κοινωνική οικονομία
6. Εθελοντισμός, εθνικοτοπικές ομοσπονδίες
7. Εργαλεία & Δομές Υποστήριξης του Συνεργατισμού και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΚΟΙΝΣΕΠ)
8. Αχρήματη και ανταλλακτική οικονομία. Δίκτυα παραγωγών καταναλωτών – συνεργατισμός – καινοτομία
9. Προσφυγικό – μεταναστευτικό και κοινωνική οικονομία
10. Πολιτισμός, τουρισμός και κοινωνική οικονομία
11. Οικολογία, ενέργεια, περιβάλλον και κοινωνική οικονομία
12. Πολιτικές για την κοινωνική οικονομία και την συμμετοχική δημοκρατία
Το πρωί της Κυριακής λειτούργησε το «Ανοικτό Βήμα», στο πλαίσιο του οποίου τοποθετήθηκαν όσοι από τους Συνέδρους το επιθυμούσαν, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους αλλά και για να συμπληρώσουν, κριτικάρουν, επικροτήσουν τα όσα ακούστηκαν τις δύο προηγούμενες μέρες.
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τους συντονιστές των θεματικών ενοτήτων να παρουσιάζουν στην ολομέλεια του Συνεδρίου τις προτάσεις κάθε θεματικής ομάδας, αλλά και με ένα στρογγυλό τραπέζι εργασίας, στο οποίο δίκτυα και ομοσπονδίες συζήτησαν τη δυνατότητα μιας μόνιμης συνεργασίας σε θέματα κοινωνικής οικονομίας.
Τις επόμενες μέρες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου τα τελικά συμπεράσματα, οι παρουσιάσεις των ομιλητών και το βίντεο από το σύνολο των εργασιών του Συνεδρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Συνεδρίου.
Το Γραφείο Τύπου του Συνεδρίου
Για την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Κων. Σκριάπας
Πρόεδρος Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας

www.synedriokalo.gr
info@synedriokalo.gr
2106743835 – 2117057627 – 2108813760
Συνέδριο Κοινωνικής Οικονομίας

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (109 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ –ΜΕΛΗ)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ΑΜΚΕ
ΠΕΜΗ ΚΟΙΝΣΕΠ (30 ΜΕΛΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (160 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ)
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (80 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ)
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ
ΕΔΡΑ
ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Login

Συνδέσεις