Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

Βρείτε μας στο Facebook

Δίκτυο Περραιβία

Το «Δίκτυο Περραιβία» ιδρύθηκε στην Ελασσόνα το 2007 με πρωτοβουλία 54 Συλλόγων της Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων Επαρχίας Ελασσόνας. Είναι δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση και μέλη της είναι πολιτιστικοί, αθλητικοί και περιβαλλοντικοί σύλλογοι της περιοχής.

Μέλη του Δικτύου Περραιβία είναι σύλλογοι της Επαρχίας Ελασσόνας και Σύλλογοι Ελασσονιτών από όλο τον κόσμο. Επιδίωξη του Δικτύου είναι να συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και στην ανάδειξη της ιστορικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς της Επαρχίας Ελασσόνας, προσεγγίζοντας τα θέματα αυτά με υψηλό επιστημονικό κριτήριο.

Ένας από τους κύριους στόχους του Δικτύου Περραιβία είναι  να φέρει πιο κοντά στην πατρίδα τους Απόδημους της Επαρχίας Ελασσόνας που ζουν σε όλο τον κόσμο και για το λόγο αυτό αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις Νέες Τεχνολογίες και το Διαδίκτυο.

Ήδη η πρωτοβουλία ίδρυσης του Δικτύου αγκαλιάστηκε από όλους τους Φορείς του Ν. Λάρισας, ενώ ο Δήμος Ελασσόνας ανέλαβε τη δέσμευση για την παραχώρηση Γραφείων και τον εφοδιασμό του Δικτύου με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

Το γραφείο του Δικτύου λειτουργεί ήδη πλήρως μηχανογραφημένο και χρησιμοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες και το Διαδίκτυο, διαχέοντας τη γνώση και την τεχνογνωσία αυτή, σε όλους τους Συλλόγους – Μέλη του, μέσα από ειδικά επιμορφωτικά Σεμινάρια.

Υλοποίησε ήδη Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πληροφορικής σε εκπροσώπους των Συλλόγων-Μελών του, προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν, τόσο το ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email) και το Διαδίκτυο στην επικοινωνία τους, όσο και να ενημερώνουν οι ίδιοι την ιστοσελίδα, που διαρκώς βελτιώνεται και θα είναι σημείο συνάντησης για τους Ελασσονίτες απ’ όλο τον κόσμο.

Η υλοποίηση των στόχων και ο τρόπος λειτουργίας του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ευελπιστούμε όλοι να φέρει θετικά αποτελέσματα, αφού  μπορεί να επιτελέσει σοβαρό πολιτιστικό έργο για όλη την περιοχή, εκπροσωπώντας δευτεροβάθμια όλους του Συλλόγους – Μέλη του και να εξελιχτεί σε ένα  «εργαστήριο» γνώσης, μελέτης, επιστημονικής προσέγγισης και γόνιμου προβληματισμού, όπου θα συναντώνται όλοι οι άνθρωποι του Πνεύματος , των Τεχνών και των Επιστημών.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

Πειραιάς 27/5/2016                                   ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

 

-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

 

 

Με το σημείωμά μας αυτό θα θέλαμε να  ενημερώσουμε εσάς , αλλά και μέσα από εσάς όλους τους  συνεργάτες σας , έτσι  ώστε να δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα , σε όσους το επιθυμούν , να συμμετάσχουν σε ένα  ιδιαίτερα χρήσιμο σεμινάριο ,που έχει-λόγω της φύσης του-  περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων .

Επειδή ο τεράστιος πολιτιστικός μας πλούτος  (Αρχαιολογικά Μνημεία , Βυζαντινά μνημεία, εκκλησίες, εικόνες ,κειμήλια , έγγραφα κ.ά.) πρέπει να μελετηθεί , να ερευνηθεί ,να ψηφιοποιηθεί και κυρίως να συντηρηθεί σωστά , κρίναμε ότι η χώρα μας έχει ανάγκη από εκπαιδευμένους επιστήμονες -συντηρητές ,που θα αναλάβουν το σημαντικό αυτό έργο, χωρίς να κινδυνεύουν -ούτε στο ελάχιστο -τα πολύτιμα κειμήλιά μας και γενικά όλος ο πολιτιστικός μας πλούτος  .

 

Τα συνημμένα έγγραφα αφορούν την πραγματοποίηση ενός εξειδικευμένου σεμιναρίου πάνω στη συντήρηση και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ,με τη χρήση ΜΗ-καταστροφικών μεθόδων

Που έχει  τίτλο:

«Εφαρμογή Φορητών μη-καταστροφικών τεχνολογιών στη συντήρηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Και διοργανώνεται στο Βόλο και στη Λάρισα από το Διατμηματικό Εργαστήριο «Μη-καταστροφικών ελέγχων» του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. και τον  πιστοποιημένο Δευτεροβάθμιο Οργανισμό  Πολιτισμού και Επιστημών  «Δίκτυο Περραιβία» .( 25 & 26/6/2016 και 2-3/7/2016)

Οι Φορείς  αυτοί  είχαν την πρωτοβουλία ,αλλά και την κύρια οργανωτική ευθύνη , μαζί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο  Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) της διοργάνωσης του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Euromed 2015 στην Ελλάδα (Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλία -Βόλος 24-26/9/2015) , που πλέον καθιερώνεται ως θεσμός για τη χώρα.

 

Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε τη στήριξή σας ,έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι ,ιδιαίτερα όσοι ,λόγω της ειδικότητάς τους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο με τον Πολιτισμό, την έρευνα, τη διάσωση και την ανάδειξή του (π.χ. Φυσικούς και Χημικούς, Αρχαιολόγους, Μελετητές έργων τέχνης, Ιστορικούς  έργων τέχνης, συντηρητές οποιασδήποτε βαθμίδας -ΙΕΚ  κ.ά.) .

 

Πιστεύουμε ότι είναι μεγάλη ανάγκη να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σωστά ,  κάποιοι από τους συνεργάτες σας ( ένας  ή και περισσότεροι) ,που ασχολούνται με τη διάσωση και προστασία των πολιτιστικών μας αγαθών οποιασδήποτε μορφής (μνημεία, έγγραφα κ.ά)   ,από ειδικούς πανεπιστημιακούς δασκάλους ,έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν , να καταλάβουν και να εφαρμόσουν τέτοιες μεθόδους ,που να μην καταστρέφουν ,αλλά αντίθετα να προστατεύουν τον τεράστιο πολιτιστικό μας πλούτο, που πρέπει να τον παραδώσουμε ακέραιο στις επόμενες γενιές.

Το χρωστάμε σε εμάς ,αλλά πρωτίστως στη χώρα.

Θα ήταν τιμή μας ,αν κάποιοι από τους συνεργάτες σας συμμετείχαν στις εργασίες των σεμιναρίων αυτών , που κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας και μεταφέρουν πολύτιμες και σπάνιες γνώσεις σε αυτούς που είναι ταγμένοι να προστατεύουν την Πολιτιστική μας Κληρονομιά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση και θα χαρούμε ιδιαίτερα να συνεργαστούμε στο τεράστιο θέμα της διάσωσης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς .

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων !

 Επικοινωνία-πληροφορίες: Θεόδ. Γκανέτσος   ganetsos@teipir.gr

 

Με Εκτίμηση

Εκ μέρους των Διοργανωτών

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. – Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Δρ.  Θεόδωρος Γκανέτσος ,

Καθηγητής,

Διευθυντής Διατμηματικού Εργαστηρίου

 «Μη-καταστροφικών ελέγχων» ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Κων/νος Σκριάπας

Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»-

Οικονομολόγος ΑΠΘ-ΝΟΕ-

 Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ως θεσμικό εργαλείο για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας-ΑΡΘΡΟ ΚΩΝ. ΣΚΡΙΑΠΑ-Οικονομολόγου -Προέδρου Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

ΑΡΘΡΟ

 

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

ως θεσμικό εργαλείο για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

 

ΔΥΜΑΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

που θα γίνει στο Πάντειο  Πανεπιστήμιο στις 10-11-12 Ιουνίου 2016

 IMG_0977 (Αντιγραφή)

  • Κων. Σκριάπα- Οικονομολόγου-Σύμβουλου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Προέδρου  του Δικτύου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Θεσσαλίας και του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

 

«Πρέπει να γίνεις εσύ ήλιος για να φωτίσεις τους σβησμένους ήλιους των άλλων. Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες, κι αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει» ,   ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

 

Δυναμική προβλέπεται η παρουσία των Δήμων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και πολλών άλλων μεγάλων και μικρότερων της χώρας, οι οποίοι πρόκειται να δώσουν το παρών και να στείλουν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα συνεργασίας και συγκρότησης του χώρου , σε συνδυασμό  με τις ομοσπονδίες και τα δίκτυα οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Οικονομίας  που οργανώνεται από χιλιάδες Οργανώσεις τη; Κοινωνίας των Πολιτών από όλη την Ελλάδα (πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες ) για πρώτη φορά συνενώνει όλες τις δυνάμεις που έχουν άμεση συνάφεια  και μπορούν να αναπτύξουν την κοινωνική οικονομία και να καλύψουν το θεσμικό έλλειμμα της χώρας σε αυτό το τομέα.

 

Η θεματολογία του συνεδρίου θα αναπτυχθεί σε είκοσι και πλέον θεματικές ενότητες και 80 εισηγητές. που θα καλύψουν όλο το φάσμα των θεσμικών ζητημάτων του αντικειμένου και υποκειμένου της κοινωνικής οικονομίας και προέρχονται από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης , της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και τις καλύτερες και υγιέστερες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ,που πήραν ,μάλιστα , εδώ και πολύ καιρό,  αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία.,.

Από τις βασικές θεματικές του συνεδρίου είναι ο ρόλος της Τοπικής αυτοδιοίκησης στη κοινωνική οικονομία μέσα από τις τοπικές κοινωνικές συμπράξεις και την νέα πολιτική των πόλεων στο πλαίσιο της 3ηςβιομηχανικής επανάστασης  και της οικονομικής παγκοσμιοποίησης.

 

Δήμοι και Κοινωνία των Πολιτών , συνοδοιπόροι προς την ανάπτυξη

Τα συνέδριο εκτός των άλλων θα εξετάσει τη  δημιουργική αλληλεπίδραση των Δήμων και των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών , στη νέα πολιτική των πόλεων , όπου θα αναλυθούν σε βάθος θέματα ,όπως :

 

  1. Η αποδυνάμωση του κύκλου μισθωτής εργασίας-φορολόγησης του κράτους και κοινωνικής ασφάλισης.
  2. Ο περιορισμός της κρατικής χρηματοδότησης στις πόλεις και δημοτικές ενότητες και η ανάγκη για εναλλακτική διαχείριση υλικών και ανθρώπινων πόρων.
  3. Οι μειωμένες επενδύσεις της αγοράς στην επιχειρηματικότητα και η μείωση της μισθωτής εργασίας και η πτώση του βιοτικού επιπέδου.
  4. Η έξυπνη εξειδίκευση μπορεί να αναπτύσσει την κερδοφορία επιχειρήσεων προηγμένης τεχνολογίας αντίθετα.  η ενίσχυση της απασχόλησης στο σύνολο του πληθυσμού απαιτεί επινόηση νέων μορφών έντασης εργασίας που μπορεί να υπάρξει ενδεικτικά στους τομείς αγροδιατροφής, υγείας, περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα, πολιτισμό και τουρισμό.
  5. Η ανάγκη αναζωογόνησης των πόλεων και των επενδύσεων μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  6. Η έννοια της συγκρότησης κοινωνικού κεφαλαίου και υποκειμένου κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  7. Η ανάγκη για ένα νέο θεσμικό περιβάλλον  της κοινωνικής οικονομίας με επίκεντρο τις πόλεις, τις δημοτικές ενότητες και το χωριό.

 

Πληροφορίες για το συνέδριο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν   στο  www.synedriokalo.gr

«ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 10,11&12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016»,  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Το Συνέδριο  στηρίζουν 13 μεγάλες Ομοσπονδίες-Δίκτυα Συλλόγων , πάνω από 1000 Οργανώσεις & Κοινωνικές Επιχειρήσεις, 35 Δήμοι, 80 Ομιλητές, και είναι προϊόν από 8 μήνες προσυνεδριακού διαλόγου σε όλη την Ελλάδα ,με τη συμμετοχή χιλιάδων εκπροσώπων Φορέων και απλών πολιτών

  

Για επικοινωνία και παρατηρήσεις : Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών  Τηλ .210 8813761 mail: peskonet@gmail.com

Υπενθυμίζεται  ότι στον παρακάτω σύνδεσμό μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» που διοργανώνεται στις 10-12 Ιουνίου 2016 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

http://synedriokalo.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%8./

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να κάνουν την εγγραφή τους , να την κάνουν άμεσα ,γιατί έτσι διευκολύνεται το έργο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου  .

Το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα

Το μεγάλο ραντεβού της Κοινωνίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , των Πανεπιστημίων και της Πολιτείας ,είναι για τις  10 ,11 και 12 Ιουνίου 2016 ,στο Πάντειο Πανεπιστήμιο , όπου θα χαραχθεί μια νέα πολιτική για την αναζωογόνηση της χώρας και την πορεία της προς την πρόοδο και την έξοδο από την κρίση..

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί από όλους ,πρωτίστως ,όμως ,από την επίσημη Πολιτεία ,η οποία έχει υποχρέωση να χαράξει σοβαρή αναπτυξιακή πολιτική και να απαντήσει ,επιτέλους σοβαρά, στις προκλήσεις των καιρών και τις ανάγκες ενός λαού ,που ταλαιπωρείται άδικα ,όλα αυτά τα χρόνια.

 

Σκριάπας Κων/νος

Οικονομολόγος -ΝΟΕ-ΑΠΘ-

Μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας  Θεσσαλίας –RIS3

Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας

Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας

Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας

Μobile:6974-881944

FAX: 24210-71200 FACEBOOK : Skriapas Konstantinos 
E-MAILS:    skriapask@gmail.cominfo@diktioelassonas.gr,

SITES     :    www.diktioelassonas.gr,

 

Υψηλής Εξειδίκευσης Σεμινάρια στην Ελλάδα για τον Πολιτισμό από το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Θεσσαλία , 20/5/2016                                                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1336/20-5-2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υψηλής Εξειδίκευσης  Σεμινάρια στην Ελλάδα για τον Πολιτισμό από το  ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Φορητών μη-καταστροφικών τεχνολογιών στη συντήρηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ  2016

Με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων

        acropolis-museum-2[1] 115[1] greek-statue[1][1]

 

 

Όπως είχε ανακοινωθεί στο  1ο  «Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015 – Pan-Hellenic Conference on Digital  Cultural Heritage- Euromed2015», που επιτυχία διοργανώθηκε για 1η φορά  στην Ελλάδα(Βόλος -24-26/9/2015),  από τους Φορείς   Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»-Θεσσαλία,  ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), θα διοργανωθούν στην Ελλάδα μέχρι το επόμενο Συνέδριο το έτος 2017 , επιστημονικές συναντήσεις που θα αφορούν την διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και θα προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις σε επιστήμονες-ερευνητές .

 

Για τον λόγο αυτό το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» διοργανώνουν στη Λάρισα-Κτίριο «Ο Μύλος του Παπά»,  με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημώντου Δήμου Λαρισαίων και στο   Βόλο (Σάββατο & Κυριακή 25 & 26 Ιουνίου και 2 & 3 Ιουλίου 2016) ,κλειστά εξειδικευμένα σεμινάρια  που αφορούν την «Εφαρμογή Φορητών μη-καταστροφικών τεχνολογιών στη συντήρηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», που σκοπό έχουν να  προσφέρουν στους επιστήμονες που ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά εξειδικευμένες γνώσεις, από έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανεξάρτητους ερευνητές  ,με διεθνή εμπειρία στην υλοποίηση ανασκαφών και ερευνών στο πεδίο , όπως επίσης και επαφή με σημαντικές σύγχρονες νέες τεχνολογίες , που βοηθούν στην εργαστηριακή μελέτη και τεκμηρίωση .

(Πληροφορίες:  http://euromed2015.eu/el/issues-details.php?ID=15 ).

Τα υψηλής εξειδίκευσης αυτά σεμινάρια απευθύνονται  στις  παρακάτω ειδικότητες: Συντηρητές, Φυσικούς και Χημικούς, Αρχαιολόγους, Μελετητές έργων τέχνης, Ιστορικούς  έργων τέχνης,αλλά και κάθε επιστήμονα που εμπλέκεται με την Πολιτιστική Κληρονομιά και  επιθυμεί να αποκτήσει ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες και διαθέτει το αναγκαίο για το σεμινάριο επιστημονικό υπόβαθρο .

 

Συμμετέχουν επιστήμονες -εκπαιδευτές από τα παρακάτω εκπαιδευτικά Ιδρύματα :

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ, ΕΜΠ, University of Ankara, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

Εργαστήριο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, Ανώτατη Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης

 

Για  πρώτη φορά θα γίνει παρουσίαση με χρήση φορητής οργανολογίας , εστιάζοντας σε φυσικοχημικές μεθόδους, in-situ μετρήσεις, μελέτες συντήρησης και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου της χώρας.

 

Ειδικές εφαρμογές σε προβλήματα συντήρησης:

Πέτρα – Μάρμαρο – Κεραμικό, Οργανικές Ουσίες – Δέρμα, Εικόνες – χρώματα,

Χαρτί – ταυτοποίηση υλικών σε τέχνεργα, Μελέτη – χαρακτηρισμός ημιπολύτιμων λίθων, Εργαστηριακές ασκήσεις με φορητές συσκευές και επίδειξη ταυτοποίησης υλικών (identification), Ομαδικές ασκήσεις σε γνωστά υλικά και χρήση των συσκευών από τους εκπαιδευόμενους.

 

Δηλώσεις Συμμετοχής -Περιορισμένος ο αριθμός των συμμετεχόντων

Το σεμινάριο θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την συμμετοχή των επιστημόνων που θα εκπαιδευτούν, σε ομάδες εργασίας ερευνητικών προγραμμάτων – projects, που ,ήδη, αρχίζουν να ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ,ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Σεμινάριο στο Βόλο είναι η Τετάρτη 15 Ιουνίου  2016.

Σημειώνουμε  ότι οι συμμετοχές δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις είκοσι πέντε (25)  , λόγω των πολλών εργαστηριακών ασκήσεων  ,που αποτελούν μεγάλο κομμάτι του σεμιναρίου και δεν επιτρέπουν τη δημιουργία μεγαλύτερων τμημάτων .

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στον υπεύθυνο του σεμιναρίου Δρ. κ. Θεόδωρο Γκανέτσο  Καθηγητή, Διευθυντή Διατμηματικού Εργαστηρίου  «Μη-καταστροφικών ελέγχων» ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.   E-MAIL : ganetsos@teipir.gr  ή στο Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» -Κων. Σκριάπα -Πρόεδρο –info@diktioelassonas.gr.

Ενημερώσεις ,όπως και τα έντυπα εγγραφής στα Σεμινάρια στην επίσημη ιστοσελίδα των Συνεδρίων EuroMed : http://euromed2015.eu/el/issues-details.php?ID=15

 

 

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Ο πρόεδρος  
Σκριάπας Κων/νος  
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης  

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΟΛΟΥ-ΙΟΥΝ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ_ΛΑΡΙΣΑ_ΒΟΛΟΣ-TΕΛΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ

 

Μάϊος 2016: Ένα μήνυμα από το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» με αφορμή τη μέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ,  16/5/2016 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1322/16-5-2016
   
   

Ένα μήνυμα από το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» με αφορμή τη μέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

 

Χρέος όλων η Ιστορική Μνήμη

Γενοκτονία των Ποντίων:

ένα παγκόσμιο έγκλημα που ψάχνει ακόμα δικαίωση

 ΠΟΝΤΙΟΙ 1 (Αντιγραφή) ΠΟΝΤΙΟΙ 2 (Αντιγραφή) ΠΟΝΤΙΟΙ 3 (Αντιγραφή)

 Μέσα στη ζάλη  των σκανδάλων που μας περιτριγυρίζουν  ,την αδιαφορία των πολλών προς ό,τι θεωρείται  ακόμη χρηστή πολιτική ,τη βαθύτατη κρίση της παιδείας και τον ατομικισμό που μας παραλύει ,ένα μεγάλο κεφάλαιο της Εθνικής μας Ιστορίας ,ο σφαγιασμός των Ελλήνων του Πόντου ,ως αποκορύφωση  των διώξεων και των καταστροφών από το Κεμαλικό καθεστώς ,μας αναγκάζει σήμερα να σκύψουμε σοβαρά, ευλαβικά και  στοχαστικά ,πάνω στη εξέλιξή  μας ως Έθνους και ως Λαού.

 

Η γενοκτονία των Ποντίων ,αποτελεί τη δεύτερη  μεγαλύτερη μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων .

 

Η απόφαση για την εξόντωσή τους πάρθηκε από τους Νεότουρκους το 1911.

Η ιστορία της καταστροφής ,το χρονικό της συγκλονιστικής γενοκτονίας ,έχει φτάσει στις μέρες μας μόνο μέσα από  τον λυγμό των ξεριζωμένων.

 

Εκεί στηρίζεται και το αίτημα ,που τόσο έχει καθυστερήσει, να αναγνωριστεί η γενοκτονία του μικρασιατικού Ελληνισμού και να καταδικαστεί η Τουρκία έτσι όπως καταδικάστηκε ,στην ιστορική συνείδηση της ανθρωπότητας  η Ναζιστική Γερμανία.

 

Η 19η Μαΐου δεν είναι απλά μια ακόμα μέρα Μνήμης. Είναι σταθμός περισυλλογής! Περισυλλογής εθνικής και ατομικής!

 

Μαθαίνουμε συνήθως την ιστορία μας με κέντρο την κυρίως Ελλάδα ,αλλά δεν μαθαίνουμε την ιστορία του Μείζονος Ελληνισμού ,τις περιπέτειες ,τους διωγμούς, τη συρρίκνωση του Ελληνισμού της μείζονος Περιφέρειας ,του Ελληνισμού που κάποτε εξαπλωνόταν σε μεγάλη ακτίνα ,γύρω από τον καθ’ αυτό ελλαδικό πυρήνα.

Αυτή η ιστορική εξέλιξη του Μείζονος Ελληνισμού ,που συνιστά το δικό μας ιστορικό και συνειδησιακό βάθος, έχει πολλά, σοβαρά και αξιομνημόνευτα επεισόδια.

Και το Μαρτύριο του Ποντιακού Ελληνισμού ,του Ελληνισμού των Κομνηνών, αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο.

 

Το ιστορικό κεφάλαιο του δράματος των Ελλήνων του Πόντου δεν έχει κλείσει και δεν είναι δυνατό να κλείσει , εφόσον πολλά γεγονότα δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη.

 

Η κληρονομιά αυτή φαντάζει βαριά και ασήκωτη –μια κληρονομιά μοναδική και πολύτιμη ,μια κληρονομιά βαθιάς ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές.

 

Χρέος μας να μάθουμε την ιστορία του έθνους μας .

Ένας λαός χωρίς ιστορία είναι καταδικασμένος να αφανιστεί .

Λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του κινδυνεύει να χάσει την εθνική του ταυτότητα.

 

Τα δικά μας λόγια,  δεν είναι παρά ένας ελάχιστος φόρος τιμής στις χιλιάδες αθώες ψυχές ,που χάθηκαν επειδή είχαν την «ατυχία» να κατοικούν στα βόρεια της Μικράς Ασίας ,στα παράλια του Εύξεινου Πόντου και να είναι χριστιανοί .

 

Δεν είναι παρά ένα ευλαβικό μνημόσυνο για τους ανθρώπους εκείνους ,που ανελέητα εκτοπίστηκαν ,βασανίστηκαν και σφαγιάστηκαν στο όνομα της τουρκικής εθνοκάθαρσης, επειδή γεννήθηκαν Έλληνες και επειδή παρέμειναν Έλληνες ,ως το τέλος.

 

Το Δίκτυο των Συλλόγων της επ. Ελασσόνας και Αποδήμων,το πολυβραβευμένο Δίκτυο   «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,που αγκαλιάζει όλους τους Συλλόγους των Ελασσονιτών σε όλο τον κόσμο , έχει  ως ιδρυτικά μέλη του ,όλους ,σχεδόν, τους Συλλόγους των Ποντίων της πρώην  επαρχίας Ελασσόνας (του σημερινού Δήμου Ελασσόνας) ,τιμά την ιστορία ,τιμά τους σπουδαίους αυτούς Έλληνες και κλείνει το γόνυ ,μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής τους.

Όλοι οι Σύλλογοι των Ποντίων συμμετείχαν στην ίδρυση αλλά και λειτουργία του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» από την πρώτη στιγμή και λαμπρύνουν με την παρουσία τους κάθε μεγάλη μας εκδήλωση , που ταξιδεύει τον Ελληνικό Πολιτισμό σε όλο τον κόσμο.

 

Γι’ αυτό και το Δίκτυο «Περραιβία» συμμετέχει και φέτος σε όλες τις  εκδηλώσεις των Ποντιακών Συλλόγων, που τιμούν πάντα, με τον καλύτερο τρόπο, την επέτειο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και αναδεικνύουν  την  σπουδαία πολιτισμική κληρονομιά των Ελλήνων του Πόντου.

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 16-5-2016

Με τιμή

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Ο πρόεδρος  
Σκριάπας Κων/νος  
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης  

 

Εξαιρετικά επιτυχημένη η Ημερίδα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Λάρισα ,την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016- Μια μεγάλη πρωτοβουλία του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας

Το μέλλον της χώρας  είναι ήπιες μορφές και εξοικονόμηση ενέργειας

Η Θεσσαλία έχει τεράστια δυναμική και προοπτική αυτάρκειας

Εκατοντάδες Επιστήμονες και αιρετοί από όλη τη Θεσσαλία συμμετείχαν στις εργασίες

1936217_1182865111737978_1791269812635649160_n (Αντιγραφή) 13165983_1182867241737765_2924296650452205172_n (Αντιγραφή) 13173162_1182865505071272_8751333047783964324_o (Αντιγραφή) 13174218_1182864665071356_6988844798002125942_n (1) (Αντιγραφή) 13177647_1182864971737992_732199028951662116_n (Αντιγραφή) 13220912_1182867018404454_1935365611638660569_n (Αντιγραφή) 13221010_1182864888404667_1196863797983216964_n (Αντιγραφή) 13221534_1182864278404728_5129694071872495872_n (Αντιγραφή) 13227778_1182865298404626_504990913712015520_o (Αντιγραφή) 13151453_1182866945071128_1826785954306136020_n (Αντιγραφή)

 

«Η κοινωνία έχει ανάγκη την ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων», επισήμανε κατά τον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΔΣ Δικτύου «Περραιβία» Κωνσταντίνος Σκριάπας στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώθηκε χθες με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και συμμετείχαν πάνω από εκατό  πενήντα (150)  αιρετοί και εξειδικευμένοι επιστήμονες από όλη τη Θεσσαλία, που έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το μεγάλο θέμα των ΑΠΕ.

Την ημερίδα διοργάνωσαν το Δίκτυο «Περραιβία» και το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct και την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και  είναι η δεύτερη από τις τέσσερις προγραμματισμένες επιστημονικές συναντήσεις (Ημερίδες ,στρογγυλές τράπεζες, βιωματικά εργαστήρια) που τα Δίκτυα Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών της  Θεσσαλίας υλοποιούν .

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε  τον Ιούνιο 2015  στο Περτούλι Τρικάλων με θέμα τις «Πολιτικές Ανάπτυξης Ορεινών Όγκων» και η τρίτη  έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι 2016 στο Πήλιο, το Βουνό των Κενταύρων και θα έχει τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Ενναλακτικές Μορφές  Τουρισμού -Προκλήσεις και προοπτικές-Ο απόλυτος προορισμός».

 

Οι ομιλητές αναγνωρίζοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για την ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων, επιδίωξαν με την ημερίδα την ενημέρωση των πολιτών σε επίκαιρα θέματα ενεργειακής αξιοποίησης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, την προσέγγιση σύγχρονων κατευθύνσεων της ενεργειακής εκπαίδευσης, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας πάνω στον τομέα των ΑΠΕ.

Την έναρξη της σημαντικής αυτής επιστημονικής  Ημερίδας  κήρυξαν ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού και συνδιοργανωτή ,ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γής, Ευρωπ.προγραμμάτων  Κώστας Νούσιος και ο Διευθυντής του Γραφείου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Θεσσαλίας  Europe Direct  Βασ. Χατζηκαμαγιάννης . Ο κ. Κ. Νούσιος αναφέρθηκε στη μεγάλη προτεραιότητα που δίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στις επενδύσεις ΑΠΕ ,στην ενεργειακή αυτονομία της και στα Προγράμματα που μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει και υλοποιεί η Περιφέρεια στον τομέα αυτό.

Ο κ. Β. Χατζηκαμαγιάννης ,τόνισε τη σημασία τέτοιων δράσεων από την Κοινωνία των Πολιτών που το Europe Direct πάντα στηρίζει  και παρουσίασε το έργο που επιτελεί στο Γραφείο Europe Direct της Περιφέρεια Θεσσαλίας ,σε θέματα ευαισθητοποίησης των Πολιτών ,πάνω στα σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά  και όλη την Ευρώπη ,τονίζοντας ότι οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν .

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η εισήγηση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΕΑΠ Γιώργου Τσομπάνογλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ευρώπη, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει κάποιες προτάσεις για την ανάπτυξη της Λάρισας. Σύμφωνα με τον κ. Τσομπάνογλου η Λάρισα θα πρέπει να συνειδητοποιήσει την αξία που της δίνει η θέση της στο κέντρο της χώρας, «μπορεί να βγει κερδισμένη από αυτό» επισήμανε σε δηλώσεις του στην «Ε» για να συμπληρώσει ότι η ανάπτυξη, όπως και η εξάλειψη της ανεργίας θα επέλθουν με πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα απασχόλησης. «Η Θεσσαλία δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει φτώχεια. Μέσα από τοπικές συμπράξεις που θα έχουν ως στόχο το τοπικό συμφέρον ο τόπος μπορεί να αποκτήσει ταυτότητα και να βγει μπροστά. Με τα προϊόντα του. Αν αναπτυχθεί ο κοινοτισμός και όχι ο κομματισμός, δίνοντας συγχρόνως κίνητρα στους νέους για να μείνουν στον τόπο τους μπορεί να αναπτυχθεί ένα δίκτυο στη Θεσσαλία με επίκεντρο τη διατροφή. “Food Tourism”, γαστρονομικός τουρισμός».

Στις σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σε καλλιέργειες υπό κάλυψη και σε περιπτώσεις ημίκλειστου θερμοκηπίου αναφέρθηκε κατά την- πολύ ενδιαφέρουσα -εισήγησή  του, που προξένησε θετικότατη εντύπωση ,  ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Κίττας. «Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες αυξάνονται σταθερά στην περιοχή της Μεσογείου και στην Ελλάδα, καθώς αποτελούν την πιο δυναμική μορφή της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής. Αν και έχει διεξαχθεί εκτεταμένη έρευνα σε υψηλής τεχνολογίας αλλά και σε υποτυπωδώς εξοπλισμένα θερμοκήπια, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση νερού, την εξοικονόμηση ενέργειας και τον έλεγχο του κλίματος του θερμοκηπίου», ανέφερε ο κ. Κίττας. Στην ομιλία του παρουσίασε αρχικά σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές του τομέα της Γεωργικής Μηχανικής που έχουν ως στόχο τον ευφυή έλεγχο, τη διαχείριση αειφορικών θερμοκηπίων και την εξοικονόμηση ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου. Πιο συγκεκριμένα έγινε σύντομη περιγραφή των συστημάτων κλιματισμού των σύγχρονων θερμοκηπίων καθώς και τεχνολογιών και τεχνικών μείωσης των εισροών ενέργειας και χημικών στο οικοσύστημα θερμοκήπιο. Στη συνέχεια, περιέγραψε τη λειτουργία του πρότυπου πειραματικού θερμοκηπίου του έργου Adapt2Change με ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας στο «ημίκλειστο» θερμοκήπιο.

 

Ο  Λευτέρης Γιακουμέλος , εμπειρότατος συνεργάτης του τμήματος εκπαίδευσης, Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-Εθνικός Φορέας  (Κ.Α.Π.Ε.), που έφερε μαζί του και έντυπο υλικό για τους συνέδρους , τόνισε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, ενέργεια από τους ωκεανούς, γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα και βιοκαύσιμα) αποτελούν εναλλακτικές λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και στη μείωση της εξάρτησης από αναξιόπιστες και ασταθείς αγορές ορυκτών καυσίμων.

 

Στις δυνατότητες αξιοποίησης ενεργειακού περιεχομένου απορριμμάτων και τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχολικές μονάδες, αναφέρθηκε ο χημικός μηχανικός, προϊστάμενος τμήματος Συντονισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης και Περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων Βασίλης Καραγιάννης. «Η βιώσιμη ανάπτυξη ως ιδέα προβλήθηκε έντονα αλλά και αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης κρατών στο πλαίσιο του σύγχρονου παγκόσμιου περιβαλλοντικού κινήματος. Οι πεπερασμένοι πόροι της ανθρώπινης βιόσφαιρας προώθησαν την τεχνολογία αξιοποίησης των διάφορων μορφών ανανεώσιμης ενέργειας αφήνοντας όμως ένα μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό, τη βιομάζα. Εδώ εισέρχεται και ο παρεμβατισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτό το ανεκμετάλλευτο δυναμικό που μπορεί μα αναζωογονήσει τις τοπικές κοινωνίες. Οι δύο βαθμοί της Αυτοδιοίκησης έχουν σήμερα τη δυνατότητα να πρωτοτυπήσουν στο πρόσφορο Ευρωπαϊκό Πεδίο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και να προωθήσουν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανταποδίδοντας στους πολίτες τα οφέλη και βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινότητάς τους».

Σημαντικές και ολοκληρωμένες ήταν οι εισηγήσεις των εκπροσώπων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Θεσσαλίας κ. Ντάνη Αντώνη, Υπεύθυνου Κ.Π.Ε. Μουζακίου («Το Δίκτυο της Ενέργειας, Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον»), του κ. Κόκκαλη Θωμά , Μέλους Π.Ο. ΚΠΕ Τρικκαίων- Περτουλίου («Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή»), και του κ. Σπανού  Κώστα, Μέλους ΠΟ ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας («Το πρόγραμμα Πόλη – Ενέργεια στις Δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας») .

Αξίζει να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία του ο Δήμος Λαρισαίων μοίρασε σε όλους τους παρευρισκόμενους τσάντες ανακύκλωσης, μια κίνηση που ξάφνιασε ευχάριστα και καταχειροκροτήθηκε .

Στην Ημερίδα παραβρέθηκε καθ’ όλη τη διάρκειά της ο Περιφ. Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Οικολογική Θεσσαλία» κ. Νίκος Πουτσιάκας , συμμετείχαν δεκάδες   Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι-στελέχη  Δήμων της Θεσσαλίας , ενώ αξιοσημείωτο είναι το ενδιαφέρον που έδειξαν εκατοντάδες επιστήμονες ,στελέχη εθελοντικών οργανώσεων , αλλά και ευαισθητοποιημένοι πολίτες από όλη τη Θεσσαλία , πάνω στο σημαντικό θέμα της αξιοποίησης των ΑΠΕ , στο οποίο η χώρα μας παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα .

Κλείνοντας την Ημερίδα ο πρόεδρος του Δικτύου «Περραιβία» Κων. Σκριάπας , οι Αντιπρόεδροι Θ. Αστερίου και Κ. Φουρκιώτης ,καθώς και ο οργανωτικός υπεύθυνος ,περιβαλλοντολόγος Σπ. Αναγνωστάκης ,εξήραν το έργο των ΚΠΕ ,τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης  σοβαρής εθνικής πολιτικής στο θέμα των ΑΠΕ , τη σημασία της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης των μαθητών σε όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης ,της διάχυσης των γνώσεων που παράγονται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια στην οικονομία και της ανάγκης  επενδύσεων στις ΑΠΕ, που θα βοηθήσουν τη χώρα να έχει ενεργειακή αυτάρκεια και λιγότερη εξάρτηση από το εξωτερικό .

Αυτό που τόνισαν ιδιαίτερα ήταν η δυνατότητα ανάπτυξης  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο χώρο των ΑΠΕ και η δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες, που τώρα αναγκάζονται να φύγουν σε άλλες χώρες. Το θέμα αυτό θα αποτελέσει ένα από τα μεγάλα θέματα που θα απασχολήσουν το πρώτο Συνέδριο Κοινωνικής Οικονομίας της Κοινωνίας των Πολιτών ,που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων  της Κοινωνίας των Πολιτών και την Π.Ε.Σ.Κ.Ο και  θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 10-12 Ιουνίου 2016 .

Τα πρακτικά της Ημερίδας της Λάρισας  θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή (E-Book) και θα δοθούν σε κάθε ενδιαφερόμενο.  (www.diktioelassonas.gr)

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού δόθηκε απ’ όλους στην διημερίδα εναλλακτικού τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί σύντομα στο Βουνό των Κενταύρων,  που αποτελεί ιδανικό τουριστικό προορισμό  και θα ανακοινωθεί μέσα από  όλα τα ΜΜΕ της χώρας .

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Σκριάπας Κων/νος

                                                                                             Οικονομολόγος -Σύμβουλος Ανάπτυξης

 

Login

Συνδέσεις