rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

«Συμμετοχή του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στην εταιρική σύνθεση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ με συντονιστή εταίρο την ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

ΠΡΟΣ

\r\n\r\n

Τον Πρόεδρο και το ΔΣ  της ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Αξιότιμε Πρόεδρε και Μέλη του ΔΣ ,

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Με την επιστολή μας αυτή  θέλουμε να σας μεταφέρουμε την επιθυμία του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,που εκπροσωπεί  εβδομήντα (70 ) Εθελοντικές Οργανώσεις Ελασσονιτών ,από τον Δήμο Ελασσόνας , αλλά και των Αποδήμων εντός και εκτός Ελλάδος και έχει ως έδρα την πόλη της Ελασσόνας,για συμμετοχή μας ,ως εταίρου ,  στην εταιρική σύνθεση της , υπό σύσταση ,ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  με συντονιστή εταίρο την ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Σημειώνουμε ότι η επιθυμία μας είναι να συμβάλλουμε ,με όλες μας τις δυνάμεις , με όλες τις γνώσεις ,αλλά και με όλο το επιστημονικό δυναμικό που συνεργάζεται με το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , στην επιτυχή υλοποίηση του  Προγράμματος «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ)» , η προκήρυξη του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη ,με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 5η Μαρτίου 2012.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Για ενημέρωσή σας θα αναφέρουμε τα παρακάτω:

\r\n\r\n

  \r\n
 1. Το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» διαθέτει ,ήδη ,από τον  Οκτώβριο  2011 ,Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Γ .
 2. \r\n

 3. Έχει  ως Μέλη του πολλές Εθελοντικές Οργανώσεις ,οι οποίες επιτελούν κοινωφελές έργο και μάλιστα πολλές από αυτές έχουν μέλη τους, άτομα  από τα Target Groups του Προγράμματος .
 4. \r\n

 5. Έχει υλοποιήσει πολλές δράσεις για την προώθηση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στις τοπικές κοινωνίες .
 6. \r\n

 7. Έχει πρόσβαση στις τοπικές κοινωνίες ,μέσα από τους Συλλόγους-μέλη του που εκπροσωπούν τις επιμέρους κοινωνίες ,όπως ,επίσης και πολλές ευπαθείς ομάδες.
 8. \r\n

 9. Έχει διοργανώσει πολλές Ημερίδες ενημέρωσης για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ,αλλά και για τις ομάδες που αναφέρονται στο Πρόγραμμα ,ήτοι Νέοι Αγρότες, Γυναικείοι Συνεταιρισμοί ,μονογονεϊκές οικογένειες ,ΑμεΑ , κ.ά.
 10. \r\n

 11. Βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο προκήρυξης της πρόσληψης για 5 μήνες , 40 Ανέργων ,μέσα από την υλοποίηση  του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας , μετά από έγκριση σχετικής πρότασης του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ».
 12. \r\n

 13. Έχει υλοποιήσει Ημερίδες Εναλλακτικού τουρισμού και πράσινης ανάπτυξης .
 14. \r\n

 15. Συμμετέχει σε πολλές επιτροπές Διαβούλευσης ,όπως στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Θεσσαλίας –Στ. Ελλάδας 2007-2013.
 16. \r\n

 17. Διαθέτει δεκάδες Ειδικούς Συνεργάτες ,από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα ,αλλά και την ελεύθερη αγορά , που έχουν υψηλή εξειδίκευση , σε πολλά από τα θέματα που άπτονται του  προγράμματος ΤΟΠ-ΕΚΟ.
 18. \r\n

 19. Μπορεί  να υλοποιήσει  μέρος των δράσεων που προβλέπονται από το Πρόγραμμα και συγκεκριμένα  ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης . πληροφόρησης – συμβουλευτικής και υποστήριξης  ,με εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό .
 20. \r\n

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Αξιότιμα Μέλη του ΔΣ της ΑΕΝΟΛ Α.Ε.,

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Πιστεύουμε ότι με τη συμμετοχή μιας Δευτεροβάθμιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ,της μοναδικής σε επίπεδο Νομού Λάρισας , που έχει μάλιστα ,ως μέλη του, φορείς που υποστηρίζουν τις Ομάδες Στόχου του Προγράμματος , βελτιώνεται η κοινωνική ευαισθησία που πρέπει να έχει η υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη ,δεδομένου ότι από τη σχετική προκήρυξη προβλέπεται η αντιπροσωπευτικότητα των εταίρων , και η συνάφειά τους με τις Ομάδες Στόχου ,γεγονός που αποτελεί και κριτήριο επιλεξιμότητας της πρότασης .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Κατά συνέπεια η ύπαρξη μιας Δευτεροβάθμιας Εθελοντικής Οργάνωσης ,όπως άλλωστε απαιτεί και η στοχοθεσία της προκήρυξης , ισχυροποιεί το διαμορφούμενο εταιρικό σχήμα και αυξάνει τις πιθανότητες έγκρισης των προτεινόμενων δράσεων .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Πιστεύουμε ,ότι είναι δείγμα δημοκρατικής ευαισθησίας εκ μέρους σας η συνεργασία με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Ενεργών Πολιτών ,γνήσιος εκπρόσωπος των οποίων  είναι το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ’ και το οποίο θεωρείται ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής ,στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων ,για την ποιότητά του και τη σοβαρότητά του .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας ,ως απλών εταίρων ,στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη ,προθέτει και σε καμία περίπτωση αφαιρεί ,από την σοβαρότητα ,την αποτελεσματικότητα  , την κοινωνική ευαισθησία  και την επιλεξιμότητα των δράσεων που θα προταθούν στα πλαίσια του Προγράμματος.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Θα είναι τιμή μας να συνεργαστούμε ,Αναπτυξιακές Εταιρίες ,ΝΠΙΔ, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εθελοντικές Οργανώσεις, σε μια δράση ,που έχει μόνο κοινωνικό πρόσωπο ,αφού αφορά τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας, για μια δίκαιη και καλύτερη Κοινωνία ,αλλά κυρίως για την έξοδο από την τεράστια οικονομική κρίση ,που μαστίζει τη χώρα μας .

\r\n\r\n

Και σε αυτό μπορούμε και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας . Με τη συνεργασία μεταξύ μας και όχι με αποκλεισμούς ,καθόλα καταξιωμένων φορέων.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Τέλος ,σας αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που κρίνετε ότι το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» δεν είναι αντιπροσωπευτικό όλων των Δήμων του Νομού Λάρισας , υπάρχει και η επιθυμία του Δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας ,με έδρα τη Λάρισα ,το οποίο έχει ανάλογη ,με το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,δράση στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων και ακόμα ,έχει Μέλη σε όλη τη Θεσσαλία ,από όλους τους Δήμους .

\r\n\r\n

Κατά ,συνέπεια ,προτείνουμε ,ως εναλλακτική λύση τη συμμετοχή του ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, που είναι επίσης Δευτεροβάθμια Εθελοντική Οργάνωση ,με Μέλη που εργάζονται πάνω στις Ομάδες Στόχου του υπό εξέταση Προγράμματος.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

\r\n\r\n

(Αρμόδιος : Kων. Σκριάπας –Δίκτυο ¨ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» –Mobile: 6974-881944 ,

\r\n\r\n

Site: www.diktioelassonas.gr, E-Mail: info@diktioelassonas.gr )

\r\n\r\n

 

\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.