rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

ΑΘΗΝΑ

Χρέος των Δήμων να στηρίξουν την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Χρήσιμα συμπεράσματα από Ημερίδα στο Χίλτον Αθηνών για την Κοινωνική Οικονομία

Χρέος  των Δήμων να στηρίξουν την ανάπτυξη της  Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα  

\r\n\r\n

Χρήσιμα συμπεράσματα από Ημερίδα στο Χίλτον Αθηνών για την Κοινωνική Οικονομία

\r\n\r\n

Προχωρούν τάχιστα Σύμφωνα Συνεργασίας Δήμων και Κοινωνίας των Πολιτών σε όλη την Ελλάδα

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n\r\n

Μεγάλη είναι η ευθύνη αλλά και η υποχρέωση  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες ) να στηρίξει  τις δομές  της Κοινωνικής Οικονομίας , προκειμένου να αρχίσει η χώρα να εξέρχεται από την μεγάλη κρίση που τη μαστίζει τα τελευταία χρόνια, παραχωρώντας για χρήση όχι μόνο αναξιοποίητες εκτάσεις ,αλλά και κτίρια , προκειμένου να στεγαστούν Κοινωνικές Επιχειρήσεις των πολιτών τους ,συμμετέχοντας και με τον τρόπο αυτό στο εταιρικό τους κεφάλαιο.

\r\n\r\n

Αυτό τονίστηκε σε μια  σπουδαία Ημερίδα που  πραγματοποίησε  το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών  την Κυριακή 22/12/2013,στο Χίλτον Αθηνών , σε συνεργασία με όλα τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια  της χώρας ,όπου και  παρουσιάστηκαν  όλες οι σύγχρονες εξελίξεις στο θέμα της Κοινωνικής Οικονομίας .

\r\n\r\n

Από πλευράς του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας των Πολιτών Θεσσαλίας ,εισηγητής ήταν ο Συντονιστής του ,αλλά και Πρόεδρος του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , οικονομολόγος κ. Κων. Σκριάπας  (Θέμα: «Συντελεστές και φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας «) , ο οποίος τόνισε ότι :  «το Παρατηρητήριο εργάζεται μεθοδικά τα τελευταία  χρόνια ,αφού θεωρεί ότι -όχι μόνον -η Ελλάδα υστερεί στην επιχειρηματικότητα του τρίτου πυλώνα της Οικονομίας , έχοντας απελπιστικά ποσοστά ,σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, αλλά ακόμα πιστεύει ότι σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης ,ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας ,μπορεί να αυξήσει την απασχόληση ,να μειώσει την ανεργία και να αυξήσει το Εθνικό Προϊόν , ως αποτέλεσμα σοβαρής και μεθοδικής εργασίας από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις , δίνοντας εργασία ,αλλά και εισοδήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους .

\r\n\r\n

Για τον λόγο αυτό ,όχι μόνο μεταφέρει τις καλές πρακτικές από τη διεθνή αγορά ,αλλά διεκδικεί από την Πολιτεία την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση των δράσεων της Κοινωνικής Οικονομίας , μέσα από αναπτυξιακά προγράμματα. Μάλιστα ,προτείνονται από την Κοινωνία των Πολιτών Σύμφωνα Συνεργασίας με όλους τους Δήμους , προκειμένου να αναπτυχθούν άμεσα Κοινωνικές Επιχειρήσεις ,που θα δώσουν διέξοδο σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανέργους της Θεσσαλίας .Είναι χρέος των Δημάρχων να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δώσουν χέρι βοηθείας στους ανέργους δημότες τους, στα προβλήματα των οποίων πρέπει να σκύψουν με σεβασμό και να τους δώσουν πραγματική βοήθεια και όχι υποσχέσεις «.

\r\n\r\n

Στην Ημερίδα (στα πλαίσια του Money Show 2013)  ,που την παρακολούθησαν εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι συλλογικών Φορέων  και πολίτες , τονίστηκε ότι οι κυριότεροι τομείς στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα αυτήν την περίοδο είναι:

\r\n\r\n

i. Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία

\r\n\r\n

 ii. Κοινές δράσεις με Τοπική Αυτοδιοίκηση

\r\n\r\n

 iii. Παραγωγή και μεταποίηση

\r\n\r\n

iv. Κοινωνικές Υπηρεσίες -Υπηρεσίες  Υγείας.

\r\n\r\n

v. Περιβάλλον (Πράσινη επιχειρηματικότητα).

\r\n\r\n

vi. Νέες τεχνολογίες

\r\n\r\n

vii. Α.Π.Ε.

\r\n\r\n

viii.Εναλλακτικός  Τουρισμός-Βιοτουρισμός

\r\n\r\n

ix. Ψηφιοποίηση άυλου προϊόντος, διαχείρισης γνώσης και πολιτισμού.  

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Το όφελος τη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

\r\n\r\n

Η Τοπική  Αυτοδιοίκηση  από τη διαδικασία στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας επωφελείται σε πολλαπλά επίπεδα.

\r\n\r\n

  \r\n
 • μπορεί      να συνεχίσει να προσφέρει επαρκείς κοινωνικές υπηρεσίες στους      δημότες με λιγότερο οικονομικό κόστος κι αυτό εξαιτίας του ότι μπορεί να      μειώσει το διαχειριστικό κόστος.
 • \r\n

 • μπορεί      να αξιοποιήσει μ’ αυτό τον τρόπο ανενεργούς πόρους, δημόσια      αγροκτήματα, κτίρια, εγκαταστάσεις, δημοτικές εκτάσεις, π.χ. με ήπιες      μορφές ενέργειας, αντλιοστάσια, διαχείριση πρασίνου, διαχείριση αποβλήτων      κλπ.
 • \r\n

 • η      αντιμετώπιση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο ,προσφέροντας      τη δυνατότητα ,περισσότεροι άνθρωποι και κυρίως νέοι ,που είναι άνεργοι,      να μετέχουν στη διαμόρφωση του κοινού προϊόντος της κοινωνίας και ως εκ      τούτου να αποκτούν αγοραστική δύναμη και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της      τοπικής αγοράς. Αυτό το κοινωνικό όφελος σε τελική ανάλυση είναι που      μπορεί να ελαφρύνει το βάρος του Δήμου απ’ τις κοινωνικές πιέσεις και την      οιωνεί ανεπάρκεια των ανταποδοτικών τελών.
 • \r\n

 • ο      Δήμος αποκτά μεγαλύτερη διαχειριστική ικανότητα και      συγκεκριμένα στη διαχείριση γνώσης και τη διαχείριση πόρων και αυτό      συνολικά μπορεί να ανεβάσει την ποιότητα της συλλογικής ευφυΐας και της      τοπικής διακυβέρνησης. 
 • \r\n

\r\n\r\n

               Ομιλητές της ημερίδας :

\r\n\r\n

               1)      Τακτικός Βασίλης, συντονιστής Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

\r\n\r\n

               2)      Σκριάπας Κων/νος , συντονιστής Παρατηρητηρίου Θεσσαλίας

\r\n\r\n

               3)      Κοσσίδας Θέμης, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Έκφρασης

\r\n\r\n

               4)      Κρημνιανιώτης Νίκος, εκπρόσωπος της Εύξεινης Πόλης    

\r\n\r\n

               5)      Μιχαηλίδης Δημήτρης, εκπρόσωπος Κοινωνικών Συνεταιρισμών

\r\n\r\n

               6)      Σπινθάκης Βαγγέλης, συντονιστής του Παρατηρητηρίου Πελοποννήσου

\r\n\r\n

               7)      Βαρβιτσιώτης Δήμος, εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Δυτικής Ελλάδας

\r\n\r\n

               8)      Τζάγκρης Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Μακεδονίας

\r\n\r\n


\r\n\r\n

               Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι οι υγιείς Εθελοντικές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ,που εκπροσωπούνται από δοκιμασμένους και αναγνωρισμένους ,για το ήθος τους, εκπροσώπους ,έχουν πλέον Πανελλήνια Δικτύωση και Δομή , προηγούνται της εποχής τους , και υποδεικνύουν λύσεις οι οποίες ,έχουν ήδη εφαρμοστεί στις προηγμένες κοινωνίες ,αλλά και που δίνουν διέξοδο στην ανεργία και αυξάνουν το παραγόμενο εθνικό προϊόν ,με ότι αυτό συνεπάγεται για την εθνική μας οικονομία. .

\r\n\r\n

                

\r\n\r\n

               Με Εκτίμηση

\r\n\r\n

               Για το Δίκτυο  «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Ο πρόεδρος

 Η  Γενική    Γραμματέας

Σκριάπας Κων/νος

Μπουζούκη Ελισσάβετ

Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

\r\n\r\n

 

Οικονομολόγος

\r\n\r\n

 

\r\r\r\r\r

Παρουσίαση νέας έκδοσης, Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013, Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (Ποίηση – Πεζογραφία – Θέατρο), Αθήνα 2013

Παρουσίαση νέας έκδοσης, Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013, Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (Ποίηση – Πεζογραφία – Θέατρο), Αθήνα 2013
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\nΤο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και ο ΙΑΝΟS παρουσιάζουν την έκδοση «Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση-πεζογραφία-θέατρο). Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου. Τόμ.  Α΄, Β΄, Γ΄»  την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013, ώρα 18.00, Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, Σταδίου 24.
\r\nΘα μιλήσουν οι: Στέφανος Ήμελλος, Ακαδημαϊκός, Επόπτης του Κέντρου Λαογραφίας Θανάσης Βαλτινός, Συγγραφέας – Ακαδημαϊκός Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Διευθύνουσα του Κέντρου Λαογραφίας Γιώργος Βοζίκας, Ερευνητής, Κέντρο Λαογραφίας (επιμελητής της έκδοσης) Παρασκευάς Καρασούλος, Ποιητής Θα συντονίσει ο Ευάγγελος Καραμανές, Κύριος Ερευνητής, Κέντρο Λαογραφίας
\r\n Η λογοτεχνία, καθρέφτης της κοινωνίας που τη δημιουργεί, έχει στενές σχέσεις με τη λαογραφία, καθώς και οι δύο αντλούν από την ίδια κοινή πηγή. Η πραγματοποίηση του συνεδρίου «Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (Ποίηση – Πεζογραφία – Θέατρο)» είχε ως στόχο την ανάδειξη και μελέτη αυτής της σχέσης και την μέσα από μια συνολική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού (προφορική παράδοση, ήθη-έθιμα, κοινωνική οργάνωση, κοσμοθεωρία), πρόκληση ενός ανανεωμένου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία της λαογραφίας με τη λογοτεχνία και τις μεταξύ τους οφειλές. Υπό το φως βεβαίως των θεωρητικών εξελίξεων στις πολιτισμικές σπουδές και με την επέκταση της έννοιας της «αφήγησης» και του «κειμένου» πέρα από τα στενά όρια της φιλολογίας η σχέση λαϊκού πολιτισμού και έντεχνου λόγου έρχεται σήμερα ξανά στο προσκήνιο, επιτρέποντας νέες προσεγγίσεις, που εμπλουτίζουν και ανανεώνουν τις παλιές.
\r\nΤα θέματα που αναπτύχθηκαν στο συνέδριο και αποτυπώνονται στα δημοσιευμένα Πρακτικά, αναφέρονται τόσο στις θεωρητικές προσεγγίσεις των σχέσεων του λαϊκού πολιτισμού και της έντεχνης δημιουργίας όσο και στις αναζητήσεις που πιστοποιούν και προεκτείνουν αυτές τις σχέσεις. Το συνέδριο πλούσιο σε συζητήσεις, παράλληλες εκδηλώσεις (εκθέσεις, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, απαγγελίες, συναυλίες) παρακολούθησαν, εκτός από τους ειδικούς της Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας και των συναφών επιστημονικών κλάδων, όπως Φιλολογία, Κοινωνιολογία, Ιστορία κ.ά. φοιτητές και καθηγητές από το χώρο της εκπαίδευσης. Δημιουργοί και μελετητές, σε ένα περιβάλλον διευρυμένης κοινότητας, είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις.
\r\nΟ Ν. Γ. Πολίτης και η ηθογραφία, λαογραφία και λογοτεχνία: συγκλίσεις-αποκλίσεις, Έλληνες λαογράφοι και λογοτέχνες, λαϊκές αφηγήσεις και λογοτεχνία, λαϊκές και λόγιες αφηγηματικές δομές, πολιτισμικά αρχέτυπα και λογοτεχνικά μοτίβα, δρώμενα και θέατρο, δημοτική και λόγια ποίηση, λαϊκός πολιτισμός και χρηστικά κείμενα, λαογραφία και άλλα κείμενα (απομνημονεύματα, αυτοβιογραφίες, επιστολές, ρεπορτάζ, δοκίμιο κ.λπ.), είναι θεματικά οι άξονες των 110 ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στου τρεις τόμους των Πρακτικών του συνεδρίου, εκτάσεως 1660 σελίδων.
\r\n Σύνδεσμος με την Ιστοσελίδα του Βιβλιοπωλείου IANOS:
\r\nhttp://www.ianos.gr/ekdiloseis/laikos-politismos-kai-entexnos-logos-poiisi-pezografia-theatro-praktika-diethnous-epistimonikou-sine/01330pp/
\r\n Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (Ποίηση – Πεζογραφία – Θέατρο), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα 8-12 Δεκεμβρίου 2010, (υπεύθυνη έκδοσης, γενική επιστ. επιμέλεια: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμέλεια ύλης, επιστ. επιμέλεια: Γιώργος Βοζίκας), Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 30, Αθήνα 2013, σελ. 1660 (τόμ. Α΄ σελ. 802, τόμ. Β΄ σελ. 722, τόμ. Γ΄ [Πρακτικά Συμποσίου Ζαχαρίας Παπαντωνίου, 12 Δεκεμβρίου 2010], σελ. 136), Αθήνα 2013, ISBN [τόμ. Α΄]: 978-960-404-261-6, ISBN [τόμ. Β΄]: 978-960-404-262-3, ISBN [τόμ. Γ΄]: 978-960-404-263-0, ISBN [SET]: 978-960-404-260-9.

\r\r\r\r\r

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

\r\n\r\n

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ»

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΣΥΣΚΕΨΗΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ -ΑΘΗΝΑ ,22-6-2013

\r\n\r\n

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

\r\n\r\n

                         ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Τη Παρασκευή 21/6/2013 συνεδρίασε στην Αθήνα το συντονιστικό Όργανο του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών για τη χάραξη κοινής δράσης των περιφερειακών συμπράξεων και παρατηρητηρίων για το επόμενο εξάμηνο.

\r\n\r\n

Παρόντες στο συντονιστικό ήσαν ο Κ. Σκριάπας, ο Δ. Μιχαηλίδης, ο Χ. Καραζούπης, ο Δ. Βαρβιτσιώτης, ο Κ. Γράψας, ο Θ. Κακαβιάς και ο Β. Τακτικός.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Τα ζητήματα που απασχόλησαν στη σύσκεψη ήσαν η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα , με άξονες τη κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία , τον εναλλακτικό τουρισμό, τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις με θεσμικό εργαλείο ένα σύμφωνο συνεργασίας τοπικής αυτοδιοίκησης και παρατηρητηρίων για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

\r\n\r\n

Η πράξη αυτή αφορά ένα πρότυπο σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακών παρατηρητήριων οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας σε κάθε βήμα που συνυπογράφει το σύμφωνο αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. Ο σκοπός αυτός μπορεί να εκπληρωθεί με την αξιοποίηση ανενεργών υλικών και ανθρωπίνων πόρων σε τοπικό επίπεδο με στόχο τη δημιουργία πρόσθετων πόρων στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας.

\r\n\r\n

Όπως τονίστηκε ειδικότερος στόχος είναι η ενίσχυση της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων ‘’ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ’’ σύμφωνα με το νόμο 4019-11, για τη προσέγγιση του ευρωπαϊκού μέσου όρου για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα.

\r\n\r\n

Σ’ αυτό το πλαίσιο οι δήμοι μπορούν να γίνουν βασικοί συντελεστές στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας ως συμπράττοντες εταίροι με θεσμικό εργαλείο τις ‘’κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις’’ με τις οργανώσεις κοινωνίας πολιτών, τα επιμελητήρια, συνεταιρισμούς και τοπικές επαγγελματικές ενώσεις και σωματεία. Μια προοπτική που προβλέπει επίσης ο νόμος 4019 για τη κοινωνική οικονομία.

\r\n\r\n

Το πλεονέκτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ότι οι δήμοι διαθέτουν υλικές υποδομές στήριξης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και αυτό μπορεί να εξασφαλίσει μικρότερο κόστος για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Παράλληλα οι καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχτεί με τα κοινωνικά αγροκτήματα, κοινωνικά παντοπωλεία, ιδρύματα και κοινωνικά ιατρεία, είναι μια πραγματικότητα που δείχνει το δρόμο για την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.

\r\n\r\n

Οι θέσεις αυτές προωθήθηκαν στο ετήσιο Συνέδριο των Δήμων στα Γιάννενα 29-30 Μαΐου και έτυχαν σημαντικής αποδοχής καθώς 30 Δήμοι είναι έτοιμοι να συνυπογράψουν το Σύμφωνο Συνεργασίας.

\r\n\r\n

Στο πλαίσιο αυτό το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο προτείνει την διεξαγωγή περιφερειακών συσκέψεων και ημερίδων για τον προγραμματισμό κοινής δράσης ειδικά.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Αναφορικά με τη κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία το Παρατηρητήριο προτείνει συγκεκριμένες κοινωνικές συμπράξεις οι οποίες θα έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν κοινωνικούς παραγωγικούς συνεταιρισμούς στην ύπαιθρο και να δημιουργήσουν κοινωνικές αγορές σε δήμους μεγάλων αστικών κέντρων, σχηματίζοντας κοινωνικά κανάλια διανομής προϊόντων διατροφής υποστηρίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα κοινωνικών αγροκτημάτων στην ύπαιθρο. Η πρωτοβουλία αυτή που είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μια βιώσιμη πρακτική σε πολλές προηγμένες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική.

\r\n\r\n

Έτσι, το συνεχιζόμενο φάσμα της κρίσης και το έλλειμμα της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας καθιστούν αναγκαίες ανάλογες πρωτοβουλίες  για την αναζωογόνηση της υπαίθρου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη πραγματική οικονομία.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία .Ναι ,γιατί όχι;

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο θέτει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας και για ένα ακόμη πρόσθετο λόγο: την άρση της απαξίωσης των αγροτικών επαγγελμάτων και την πολιτιστική υποβάθμιση της υπαίθρου που αναγκάζει τους νέους να στρέφονται προς τα αστικά κέντρα.

\r\n\r\n

Γι’ αυτό το σκοπό, η επικοινωνιακή ομάδα του Παρατηρητηρίου έχει επεξεργαστεί θεματικές που αφενός αναδεικνύουν τη σημασία της αγροτικής παραγωγής στην αντιμετώπιση της κρίσης και αφετέρου αναδεικνύουν τον αγροτουρισμό και οικοτουρισμό που μπορεί να συμβάλλει εκτός των άλλων και στη πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου. Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών που υλοποίησαν προγράμματα κοινωφελούς εργασίας αυτή τη περίοδο απέδειξαν στη πράξη ότι είναι εφικτό να αξιοποιηθούν υλικοί και ανθρώπινοι πόροι για την αναβάθμιση της υπαίθρου με δημιουργικό τρόπο και να μη χάνονται αυτοί οι πόροι σε άσκοπες επιδοτήσεις που ενισχύουν μόνο ρουσφετολογικά το πελατειακό κομματικό σύστημα.

\r\n\r\n

Φυσικά, στη σύσκεψη διαπιστώθηκε για μια ακόμη φορά ότι το κυρίαρχο επικοινωνιακό σύστημα όχι μόνο δε βοηθάει προς αυτή τη κατεύθυνση αλλά τουναντίον αποπροσανατολίζει και δυσφημεί πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη κοινωνική οικονομία και συμμετοχική δημοκρατία. Γι’ αυτό το λόγο το Παρατηρητήριο επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης της «δημοσιογραφίας πολιτών» και τη διάδοση χρηστικής γνώσης μέσω αυτής της διαδικασίας. Αναφορικά με τα προγράμματα του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της φτώχειας το Παρατηρητήριο επισημαίνει ότι χρειάζεται να πέσει άπλετο φως στις σκοτεινές γραφειοκρατικές διαδικασίες που με τις οποίες απορροφώνται σήμερα οι πόροι υπέρ του κάθε είδους διαμεσολαβητών και λιγότερο σ’ εκείνους που παράγουν αυθεντικά προϊόντα και υπηρεσίες.

\r\n\r\n

Από το συντονιστικό του «Παρατηρητηρίου» επισημάνθηκε πως είναι παρήγορο σήμερα, ότι αρκετοί δήμοι αντιλαμβάνονται τη σημασία της Κοινωνικής Οικονομίας και δε καταφεύγουν στην εύκολη λύση των ρουσφετολογικών προσλήψεων όπως πήγε να γίνει πρόσφατα με την επαναφορά προγραμμάτων τύπου stage τα οποία μπλόκαρε εντέλει η Κομισιόν.

\r\n\r\n

Αλλά το γεγονός αυτό ήταν η αφορμή για να δημιουργηθεί ο προβληματισμός και να ξεχωρίσουν εκείνοι οι δήμοι που αντιλαμβάνονται την ευθύνη και το χρέος απέναντι στο μέλλον των τοπικών κοινωνιών.

\r\n\r\n

Το χρέος να δημιουργήσουν βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις από το να εξαντλούν τις επιδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε πεντάμηνα ρουσφετολογικών προσλήψεων.

\r\n\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

                             Για το Δ.Σ του Δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΚΩΝ. ΣΚΡΙΑΠΑΣ                                                    ΚΩΝ. ΣΔΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ

\r\n\r\n

Οικονομολόγος –Σύμβουλος Ανάπτυξης              Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

—————————————————————————————————————-

\r\n\r\n

www.mkothessalias.gr

\r\n\r\n

EMailinfo@mkothessalias.gr

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.