rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-του Μιχάλη Τρεμόπουλου-πρώην Ευρωβουλευτή

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ\r\n\r\nτου Μιχάλη Τρεμόπουλου*\r\n\r\nd4c4a394d0836f0ee89f714d15ff7037299e6492[1]\r\n\r\nΜέσα σε όλα τα ζητήματα που έχει αναδείξει η πολύπλευρη κρίση στη χώρα μας, υπάρχει σαφώς και μια αίσθηση αδυναμίας των πολιτών να επηρεάσουν τις οικονομικές πολιτικές, τις κεντρικές και τις ευρωπαϊκές. Για ένα παραπάνω λόγο, λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι άλλες εκθέσεις ιδεών, ούτε μνημόσυνα ούτε ευχές. Χρειαζόμαστε προτάσεις συγκεκριμένες, που να μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα και όχι το 2030.\r\n\r\nΘα εστιάσουμε, λοιπόν, σε κάποιες ώριμες για υποστήριξή τους και από την Αυτοδιοίκηση προτάσεις ανάπτυξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ως τμήμα μιας ευρύτερης επεξεργασίας που καταθέσαμε πριν ένα χρόνο, με την ελπίδα ότι η νέα κυβέρνηση θα στήριζε την υλοποίησή τους.\r\n

  \r\n
 1. 1. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία δεν είναι άλλοθι αλλά εργαλείο
 2. \r\n

\r\nΗ κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.) είναι ο τρίτος τομέας της οικονομίας, πέρα από το κράτος και την αγορά. Αγγίζει έναν τεράστιο αριθμό ατόμων σε όλη την Ευρώπη, περίπου δύο εκατομμύρια οικονομικές οντότητες, δηλαδή το 10% του συνολικού αριθμού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και απασχολεί περισσότερους από 11 εκατομμύρια μισθωτούς (το ισοδύναμο του 6% του ενεργού πληθυσμού της Ε.Ε.).\r\n\r\nΣτην ΚΑΛΟ η επιτυχία των επιχειρήσεων δεν μετράται μόνο με το κριτήριο της οικονομικής επιτυχίας -η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων τους ως εταιρειών αμοιβαίας βάσης και με το κριτήριο της αλληλεγγύης- αλλά πάνω απ’ όλα κρίνεται από τη συμβολή τους στην αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση των τοπικών δεσμών. Η ΚΑΛΟ δημιουργεί υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής, προσφέροντας συγχρόνως ένα κατάλληλο πλαίσιο για νέες μορφές επιχειρηματικότητας και εργασίας.\r\n\r\nΠροφανώς, οι μορφές ΚΑΛΟ δεν μπορούν να λειτουργούν ως άλλοθι για τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που αρνούνται τον ρόλο και την ευθύνη του κράτους κυρίως για την κοινωνική προστασία και τη μεταθέτουν στον κοινωνικό τομέα, μειώνοντας και τις δαπάνες. Θα πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο μιας στρατηγικής βιώσιμης και εναλλακτικής κοινωνικής, παραγωγικής και περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης, στην κατεύθυνση μιας οικονομικής δημοκρατίας.\r\n\r\nΗ ΚΑΛΟ περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, εταιρείες αμοιβαίας βάσης, ενώσεις και ιδρύματα αλλά και εθελοντικές δραστηριότητες οι οποίες υποκαθιστούν κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πρόνοιας.\r\n\r\nΗ ΚΑΛΟ, μέσα από τυπικές ή και άτυπες οργανωτικές μορφές, με εγχειρήματα που έχουν προκύψει από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες βάσης, δηλαδή από τα κάτω, αποτελεί προνομιακό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και ήδη τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ανθίζει πάνω στο έδαφος της κρίσης.\r\n\r\n \r\n

  \r\n
 1. Τομείς εφαρμογής πολιτικών ανάπτυξης της ΚΑΛΟ
 2. \r\n

\r\nΜε αυτά τα δεδομένα, χρειάζεται να υποθέσουμε ότι θα συνυπάρξουν στο άμεσο μέλλον τρεις παράγοντες: η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από εργαζόμενους, ανέργους και πολίτες, η διαμόρφωση συλλογικών διαδικασιών σχεδιασμού των προτεραιοτήτων κατά κλάδους και περιοχές, και η δημιουργία δομών υποστήριξης και προσανατολισμού των εγχειρημάτων. Στις διαδικασίες σχεδιασμού πρέπει να συμμετάσχουν κρατικές υπηρεσίες, αυτοδιοικήσεις, και αντιπροσωπευτικοί φορείς των επιχειρηματιών, των εργαζομένων, των κινημάτων και των οργανώσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.\r\n\r\nΤομείς άμεσης εκκίνησης αποτελούν εκείνοι των κοινών (ενέργεια, νερό, σκουπίδια κλπ.). Η ΚΑΛΟ στους τομείς αυτούς αποτελεί και μια εναλλακτική σε σχέση με τις πιέσεις των δανειστών για αποκρατικοποιήσεις, συμβατή με το ευρωπαϊκό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Εναλλακτική όχι μόνο σε σχέση με το άμεσο ιδιοκτησιακό και διαχειριστικό πλαίσιο, αλλά και σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο στόχο του μετασχηματισμού των παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων.\r\n\r\nΗ άμεση εκκίνηση ενός διαλόγου με βασικούς συμμέτοχους την κυβέρνηση, την αυτοδιοίκηση και τα κινήματα υπεράσπισης των κοινών αγαθών και της ΚΑΛΟ, με στόχο τη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη ανάπτυξης του τρίτου τομέα της οικονομίας στους συγκεκριμένους τομείς, θα μπορούσε γρήγορα να δώσει όχι μόνο σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα, αλλά να δημιουργήσει και ισχυρές κοινωνικές συμμαχίες. Π.χ. στη Θεσσαλονίκη έγινε ένα πολύ πετυχημένο δημοψήφισμα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, για τη διεξαγωγή και επιτυχία του οποίου συνέπραξαν δυνάμεις της εργασίας, της αυτοδιοίκησης και το κίνημα του Νερού. Αυτή ήταν μια μεγάλη επιτυχία της συμμαχίας του “ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση”. Μετά το σταμάτημα της ιδιωτικοποίησης είναι κρίσιμο να δημιουργηθεί η μεγάλη συμμαχία του “ΝΑΙ”, στη βάση μιας πρότασης που θα προκύψει από ένα ανοιχτό, δημόσιο διάλογο με συμμέτοχους, την κυβέρνηση, την αυτοδιοίκηση, το κίνημα των πολιτών, τους πολίτες. Εκτός από την Κίνηση 136, η Θεσσαλονίκη έχει και άλλες πρωτοπορίες, όπως ο κοινωνικός καταναλωτικός συνεταιρισμός ΒΙΟΣ coop, η ΒΙΟΜΕ κ.α.\r\n\r\nΥπάρχει ένα μεγάλο πλάτος περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μορφές και πρωτοβουλίες ΚΑΛΟ. Ενδεικτικοί τομείς είναι οι εξής:\r\n\r\nενίσχυση καινοτόμων πρωτοβουλιών στο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και της επαναχρησιμοποίησης των χρήσιμων υλικών.\r\n\r\nδιαλογή στην πηγή –ανακύκλωση –κομποστοποίηση\r\n\r\nκαλλιέργεια, τυποποίηση και προώθηση βιολογικών, τοπικών προϊόντων\r\n\r\nκαλλιέργεια, τυποποίηση και προώθηση αρωματικών φυτών\r\n\r\nπροώθηση εναλλακτικού, ποιοτικού και θεματικού τουρισμού\r\n\r\nκαινοτομία στον ενεργειακό τομέα\r\n\r\nενεργειακές και αντισεισμικές αναβαθμίσεις κτιρίων, αναπαλαίωση και ανοικοδόμηση εγκαταλειμμένων κτιρίων\r\n\r\nμετακίνηση με ποδήλατο, ακτοπλοΐα κ.α.\r\n\r\nΗ ΚΑΛΟ έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σημαντικά, να εντοπίσει διάφορους πόρους, να τους συνδυάσει και να τους ενεργοποιήσει και, ακόμη περισσότερο, να καταθέσει προτάσεις για την κατάλληλη και βιώσιμη χρήση των πόρων αυτών για την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών (σε αντιδιαστολή με αυτές που υποδεικνύονται από τις αγορές).\r\n\r\n \r\n

  \r\n
 1. Δυνάμεις στήριξης της πολιτικής
 2. \r\n

\r\nΩς απάντηση στην επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, είναι απαραίτητη η στήριξη των πρακτικών που συνδέουν τη συλλογική δράση με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και την άμεση δημοκρατική λειτουργία των δομών.\r\n\r\nΓια τη διέξοδο από την κρίση, εκτός από τις άλλες προσπάθειες που γίνονται, πρέπει να επενδύσουμε και σε πράσινες υποδομές, για συμφιλίωση της οικονομίας με το περιβάλλον, δημιουργώντας ταυτόχρονα θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε, επίσης, και θεσμούς υποστήριξης των αυτοδιαχειριζόμενων και συνεργατικών δραστηριοτήτων.\r\n\r\nΟι αυτοδιοικήσεις και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να δραστηριοποιηθούν σχετικά με εγκαταλειμμένες παραγωγικές μονάδες ή παραγωγικές μονάδες που κλείνουν, υποστηρίζοντας την προοπτική της ανάληψής τους από εργαζομένους ή ανέργους, προτείνοντας επίσης αναγκαίες αλλαγές στη νομοθεσία.\r\n\r\n \r\n

  \r\n
 1. Ανανέωση της συνεργατικής/συνεταιριστικής ιδέας
 2. \r\n

\r\nΗ χώρα χρειάζεται μια γερή δόση ανανέωσης της συνεταιριστικής ιδέας και ήδη τα χρόνια της κρίσης αυτό έχει αρχίσει να γίνεται. Η αλλαγή της κοινωνικής συνείδησης πρέπει να συνοδευτεί με σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση, που να περιλαμβάνει και τον υποχρεωτικό έλεγχο των συνεταιρισμών.\r\n\r\nΗ εμπειρία από αντίστοιχες διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντική. Πχ το 2006 έγινε μια μεγάλη αναθεώρηση του γερμανικού συνεταιριστικού δικαίου και αυτή επηρέασε θετικά τη δημιουργία νέων συνεταιρισμών. Οι πολίτες άρχισαν πάλι να έλκονται από την ιδέα των συνεταιρισμών και σήμερα στη Γερμανία υπάρχουν περισσότεροι από 7600 συνεταιρισμοί, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία, στον τραπεζικό τομέα, τη γεωργία, το εμπόριο, τις τέχνες, τη στέγαση και την κατανάλωση, αποτελούν πηγή φορολογικών εσόδων και προσφέρουν πάνω από 800.000 θέσεις εργασίας.\r\n\r\nΈχουν συσταθεί περισσότεροι από 1000 νέοι συνεταιρισμοί, που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες, την υγεία κτλ. αλλά ο πιο σημαντικός είναι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας -ΑΠΕ, που αριθμεί περίπου 600 συνεταιρισμούς.\r\n\r\n \r\n

  \r\n
 1. Αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου
 2. \r\n

\r\nΕίναι φανερό ότι υπάρχουν πλευρές της σημερινής ευρωπαϊκής πολιτικής που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, παρόλο που ο σκληρός πυρήνας της ΕΕ μιλάει για «κοινωνική οικονομία της αγοράς». Μπορεί, λοιπόν, να γίνει χρήση του ευρωπαϊκού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και των εργαλείων του, όχι όμως για υιοθετηθεί άκριτα η τρέχουσα αντίληψή του αλλά για να ενισχυθεί η ΚΑΛΟ στην Ελλάδα. Και παράλληλα, για να γίνει προσπάθεια βελτίωσής του.\r\n\r\nΜέσα από την επιδίωξη συμμαχιών και κατάλληλων πολιτικών, μπορούν να επιδιωχτούν με τη θεσμική συμμετοχή στις δομές λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τα εξής:\r\n\r\nΕπιτάχυνση της πορείας προς ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για την ΚΑΛΟ.\r\n\r\nΥιοθέτηση ισχυρής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις της ΚΑΛΟ.\r\n\r\nΠροώθηση και στήριξη της ΚΑΛΟ μέσω περιφερειακών και διαρθρωτικών ταμείων.\r\n\r\nΠαρακολούθηση των δράσεων του REVES (Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειακών Περιοχών για την Κοινωνική Οικονομία) που συνδέει τις τοπικές αρχές με τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας.\r\n\r\n \r\n

  \r\n
 1. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα 
 2. \r\n

\r\nΟι προσπάθειες νομοθετικής ρύθμισης των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας έδωσαν έμφαση κυρίως σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, αφήνοντας εκτός ρύθμισης βασικά θέματα λειτουργίας γεωργικών συνεταιρισμών, περιβαλλοντικών συνεταιρισμών και κοινωνικών επιχειρήσεων ενώ κάποιες άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις είναι ξεπερασμένες, όπως πχ για τα ιδρύματα, που ανάγονται στο 1939. Επίσης, απουσιάζει ο ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας, αλλά και οι οργανωτικές προϋποθέσεις για την αυτόνομη λειτουργία του με στήριξη από την κοινωνία των πολιτών.\r\n\r\nΟ νόμος 4019/2011 έχει πρόνοιες ακαθόριστες που πρακτικά μένουν ανεφάρμοστες και θέλει αλλαγές καθώς και υποστήριξη με άλλα μέτρα, στον αντίποδα αυτών που ταύτισαν φορολογικά μέσα στην κρίση τις Κοιν.Σ.Επ με τις άλλες επιχειρήσεις.\r\n\r\nΣυγκεκριμένα, χρειάζεται:\r\n\r\nΑνοικτή διαβούλευση με τους φορείς που υλοποιούν τον νόμο, μια και αυτοί βλέπουν τα μειονεκτήματά του.\r\n\r\nΣύνδεση της άσκησης κοινωνικής επιχειρηματικότητας και με μορφές πέρα από τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.\r\n\r\nΠρόβλεψη αποκεντρωμένης εφαρμογής των διατάξεων του νόμου σε επίπεδο διοικητικό, πχ με την εμπλοκή των Περιφερειών και των Δήμων.\r\n\r\nΤο Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης επισημαίνει τον κίνδυνο για «μια νέα γενιά ΜΚΟ» που κινδυνεύει να δημιουργηθεί εάν δεν υπάρξει κάλυψη των κενών της νομοθεσίας, από την οποία δεν ορίζονται θέματα όπως το ασφαλιστικό και το φορολογικό καθεστώς των μελών των ΚΟΙΝΣΕΠ. Το Σώμα εστιάζει σε προγραμματικές συμβάσεις για έργα μεταξύ δήμων και ΚΟΙΝΣΕΠ με καταβολή του μεγαλύτερου μέρους των κονδυλίων από τα δημοτικά ταμεία, έμμεση πρόσληψη εργαζομένων, απευθείας ανάθεση έργων και κίνδυνο να θεωρηθούν οι ΚΟΙΝΣΕΠ παρένθετα πρόσωπα με εργοδότες τους ΟΤΑ γιατί θα ικανοποιούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.\r\n\r\nΘεσμικές αλλαγές θα πρέπει να δρομολογηθούν και σε άλλες ρυθμίσεις, όπως πχ στο νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπου προβλέπονται οι Δημοτικές και Περιφερειακές Επιτροπές Διαβούλευσης, συμβουλευτικές επιτροπές οι οποίες αποτελούνται κυρίως από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αλλά σπάνια λειτουργούν.\r\n\r\n \r\n

  \r\n
 1. Οργάνωση, διαφάνεια, στήριξη, περιφερειακότητα
 2. \r\n

\r\nΈνα από τα σημαντικά προβλήματα είναι ότι οι οργανωτικές δομές της ΚΑΛΟ είναι κατακερματισμένες, ασαφείς και αδιαφανείς, κατάσταση που εμποδίζει τη δημιουργία πετυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι σχετικές υπηρεσίες αποτελούνται από πολυάριθμα ιεραρχικά στρώματα, αρκετά των οποίων είναι υποστελεχωμένα τμήματα-φαντάσματα, με επικάλυψη αρμοδιοτήτων και χωρίς πνεύμα συνεργασίας στα υπουργεία.\r\n\r\nΤι θα μπορούσε να γίνει:\r\n\r\nΣυγκρότηση αξιόπιστου εθνικού οργανισμού, στον οποίο να μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι.\r\n\r\nΧαρτογράφηση των πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ.\r\n\r\nΔωρεάν νομική βοήθεια στις πρωτοβουλίες ΚΑΛΟ, παρόμοια με τις υπηρεσίες που έχουν καθιερωθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πχ στη Σουηδία, ένα δίκτυο 25 ανεξάρτητων περιφερειακών οργανώσεων παρέχει δωρεάν υποστήριξη στους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες\r\n\r\nΣτήριξη των αυθεντικών Περιφερειακών θεσμών ΚΑΛΟ ως ενώσεων κοινωνικών επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών σε κάθε περιφέρεια και όχι των μηχανισμών των αναπτυξιακών εταιριών, των κερδοσκοπικών εταιρειών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών, που χρησιμοποιούν τους πόρους για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους.\r\n\r\nΑντιμετώπιση της κατασπατάλησης των κοινοτικών πόρων προς αλλότριους σκοπούς και της διαφθοράς σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, με δημόσια διαβούλευση, κοινωνικό δημοκρατικό έλεγχο, διαφάνεια και διάχυση  των πόρων προς τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα.\r\n\r\nΠροώθηση της ανοιχτής επικοινωνίας σε κάθε περιφέρεια με τη δημιουργία κοινωνικών καφενείων-στεκιών διαρκούς επιμόρφωσης για την ΚΑΛΟ.\r\n\r\nΑξιοποίηση των ανενεργών πόρων, εκτάσεων και υποδομών της Αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας κ.α. οργανισμών, για θερμοκοιτίδες κοινωνικών συνεταιρισμών, κοινωνικών αγροκτημάτων κ.α.\r\n\r\nΔημιουργία ενός Ινστιτούτου κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.\r\n\r\n \r\n

  \r\n
 1. Προτάσεις για την οικονομική στήριξη των πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ
 2. \r\n

\r\nΟι προτάσεις για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης της ΚΑΛΟ μπορούν να χωριστούν σε άμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, ώστε να υλοποιούνται μεθοδικά. Και αυτό απαιτεί ειδική επεξεργασία και κυρίως πολιτική βούληση.\r\n\r\nΥπάρχουν πάντως περί τα 60 εκατομμύρια € από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για δραστηριότητες που έπρεπε να ολοκληρωθούν μέσα στο 2015.\r\n\r\nΜερικές προτάσεις είναι:\r\n\r\nΆμεση προτεραιότητα αξιοποίησης του ΕΣΠΑ (που παρέχει τις δυνατότητες) για χρηματοδότηση της ΚΑΛΟ, ώστε:\r\n\r\nνα γίνουν επενδύσεις με στόχο νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας\r\n\r\nνα καθιερωθούν κίνητρα συνεργασίας ΚΑΛΟ και αυτοδιοίκησης, δημοτικής και περιφερειακής, για την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων εργασίας, σίτισης, παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης των κοινών.\r\n\r\nΔημιουργία αγορών προστατευμένων για τους συνεταιρισμούς, με προσοχή ώστε να μην υπάρξει νόθευση του ανταγωνισμού και επέμβει η ΕΕ.\r\n\r\nΕνίσχυση της αγοράς μεταχειρισμένων και των επαγγελμάτων επιδιόρθωσης και επανάχρησης.\r\n\r\nΥποστήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης συνεταιρισμών για φωτοβολταϊκά στις πολυκατοικίες, εναλλακτικού τουρισμού κ.α.\r\n\r\nΒελτίωση της νομοθεσίας για τους κανόνες δημοσίων προμηθειών, οι οποίοι να επιτρέπουν στις αυτοδιοικητικές αρχές να περιλαμβάνουν μεταξύ των όρων των μειοδοτικών διαγωνισμών για τις προμήθειές τους και την τήρηση κοινωνικών κριτηρίων κατά τη διαδικασία παραγωγής. Αυτό αφορά π.χ. προϊόντα βιολογικά. ΠΟΠ, ΠΓΕ, δίκαιου εμπορίου, αλλά και παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις κοινωνικής ένταξης και συνεταιρισμούς που αγοράζουν τοπικά δίκτυα δημόσιας ωφέλειας (π.χ. δίκτυα νερού και ηλεκτρισμού).\r\n\r\nΑναδιοργάνωση της υπηρεσίας του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του υπουργείου Εργασίας ώστε να εξυπηρετεί τους πολίτες και όχι να καθυστερεί 4-5 μήνες για να εγκρίνει νέες ΚΟΙΝΣΕΠ, περισσότερο δηλ. από τις εμπορικές επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, που δεν έχει διαθέσει ως τώρα ούτε ένα ευρώ σε ΚΟΙΝΣΕΠ, να υπάρξει πρόγραμμα χρηματοδότησης, αξιοποιώντας και χρηματοδοτικά εργαλεία όπως αυτό για τη γυναίκεια επιχειρηματικότητα.\r\n\r\nΑπλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας των θεσμών της ΚΑΛΟ με τη δημιουργία ΚΕΠ για την ίδρυση και λειτουργία των θεσμών ΚΑΛΟ (όπως χρειάζεται επίσης και για την ίδρυση και λειτουργία όλων των επιχειρήσεων). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μπορούν να έρχονται σε επαφή με ένα σημείο (one stop shop), στο οποίο θα καταθέτουν ό,τι χρειάζεται και από το οποίο θα παραλαμβάνουν την άδεια λειτουργίας.\r\n\r\nΑνάπτυξη χρηματοπιστωτικών “εργαλείων” στήριξης των επιχειρήσεων ΚΑΛΟ με:\r\n\r\nΔημιουργία Ηθικής Τράπεζας για χορήγηση μικροπιστώσεων.\r\n\r\nΆνοιγμα των πηγών χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις ΚΑΛΟ, με βάση κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας.\r\n\r\nΧρηματοπιστωτική στήριξη των επιχειρήσεων ΚΑΛΟ στη βάση ύπαρξης επιχειρησιακών σχεδίων, διαμορφωμένων με αξιόπιστο τρόπο.\r\n\r\nΆμεση επαναξιολόγηση των προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ.\r\n\r\nΚατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όσες ΚΟΙΝΣΕΠ δεν έχουν εισόδημα -υπόψη ότι για τις ΜΚΟ είναι στα μισά, δηλ. 500 ευρώ.\r\n\r\nΜε δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας δημιουργούνται από μικρές κυρίως επιχειρήσεις, θα βοηθούσε η θέσπιση αφορολόγητου ποσού ανά θέση εργασίας για κάθε επιχείρηση, με όριο τις 10-15 πρώτες θέσεις.\r\n\r\nΑποκλεισμός από προγράμματα για την ΚΑΛΟ κερδοσκοπικών φορέων ή μη κερδοσκοπικών που ελέγχονται από άλλα σχήματα.\r\n\r\nΑντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσω της συνεργασίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο χώρο της σίτισης, της στέγης, της υγείας, της κοινωνικής γεωργίας και της εκπαίδευσης, με την σύμπραξη των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των ΝΠΔΔ.\r\n\r\nΔιοχέτευση μέρους των πόρων που προορίζονται για την ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας σε πρωτοβουλίες ΚΑΛΟ και ισότιμη αντιμετώπιση ή ως προτεραιότητα, ανάλογα με τις περιοχές ή τους κλάδους δραστηριότητας.\r\n\r\nΕπανασχεδιασμός των ευρωπαϊκών πόρων ιδίως στα ζητήματα: δια βίου μάθηση/κατάρτιση, κοινωφελής εργασία, εθελοντισμός, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών, κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία κλπ.\r\n\r\n \r\n

  \r\n
 1. Δημιουργική απασχόληση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση
 2. \r\n

\r\nΟ τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα κονδύλια μέχρι τώρα δεν εξυπηρετεί την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, που έχουν στόχο την επαγγελματική ένταξη των ανέργων αλλά εξαντλούνται σε πολύμηνη θεωρητικά μαθήματα των συμμετεχόντων στα θρανία, μακριά από εργασιακούς χώρους και έμπνευση για συλλογικές και καινοτόμες παραγωγικές πρωτοβουλίες.\r\n\r\nΓι’ αυτό χρειάζεται:\r\n\r\nΕνίσχυση, θεσμική και οικονομική, των επιχειρήσεων ΚΑΛΟ. \r\n\r\nΆμεση προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων ΚΑΛΟ, όπως αυτό της γυναικείας επιχειρηματικότητας.\r\n\r\nΟργανωτική επανεγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.\r\n\r\nΧρηστή διαχείριση των πόρων. Στο υπουργείο Εργασίας, που διαχειρίζεται τους πόρους του ΕΚΤ, έχουν γίνει τεράστιες σπατάλες 1 δις ευρώ χωρίς να έχει εξασφαλιστεί εργασία.\r\n\r\nΕναλλακτικός σχεδιασμός για τις προβληματικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα αυτές που οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε μορφές αυτοοργάνωσης ΚΑΛΟ, όπως η ΒΙΟΜΕ.\r\n\r\nΕπαναξιολόγηση της πρωτοβουλίας των δεκάδων χιλιάδων θέσεων κοινωφελούς εργασίας στους ΟΤΑ, με βάση την παραδοχή ότι η κοινωφελής εργασία είναι υπόθεση της κοινωνίας και όχι του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των κάθε είδους μεσολαβητών. Η εμπειρία δεν είναι θετική και δεν παράγονται νέες θέσεις εργασίας ούτε αντιμετωπίζονται τα χρόνια προβλήματα στελέχωσης των ΟΤΑ. Διάλογος και κινητοποίηση των ζωντανών δυνάμεων των τοπικών κοινωνιών, στην κατεύθυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Δικαιούχοι να είναι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε σύμπραξη με τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ.\r\n\r\nΕιδικά για τη δια βίου μάθηση:\r\n\r\nΔημιουργία ευκαιριών απασχόλησης σε νέα πεδία (κυρίως σε επίπεδο δήμων), με κεντρικό γνώμονα τη διασύνδεση των δράσεων με τις κοινωνικές και τοπικές ανάγκες και στόχο  την αύξηση της τοπικής παραγωγής, την ανάπτυξη της καινοτομίας και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.\r\n\r\nΕνιαία πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης (αρχική και συνεχιζόμενη) μέσω διυπουργικού οργάνου.\r\n\r\nΈμφαση στην πρακτική άσκηση και στην ανάληψη και υποστήριξη μικρών τοπικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τους ανέργους στις επιταγές κατάρτισης (voucher), και όχι στη μακρόχρονη θεωρητική κατάρτιση που τους οδηγεί στην αδράνεια και την προσμονή του επιδόματος.\r\n\r\nΚατεύθυνση των πόρων στους ανέργους και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και όχι σε μεσάζοντες και σε πιστοποιημένες υποδομές (αίθουσες διδασκαλίας, προσωπικό και άλλο διαχειριστικό κόστος) που επιβαρύνουν υπέρμετρα τα προγράμματα και σπαταλούν τους πόρους.\r\n\r\nΕφαρμογή του ν. 3879/2010 για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, που προβλέπει ότι φορείς άτυπης μάθησης μπορούν να είναι και φορείς του κοινωνικού τομέα, που λειτουργούν με τη μορφή σωματείου, ιδρύματος ή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ή ένωσης προσώπων.\r\n\r\nΣυμμετοχή των ζωντανών δυνάμεων της ΚΑΛΟ στα προγράμματα κατάρτισης, όπως οι Κοιν.Σε.Π., οι σύλλογοι, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τα κλαδικά σωματεία εργαζομένων, τα Εργατικά Κέντρα κτλ, που σήμερα υποσκελίζονται από δημόσιους φορείς, σε αντίθεση με το πνεύμα των ευρωπαϊκών κανονισμών διάθεσης των πόρων.\r\n\r\n \r\n

  \r\n
 1. Στήριξη των Δικτύων παραγωγών- καταναλωτών
 2. \r\n

\r\nΑυτά που προέχουν είναι τα εξής:\r\n\r\nΕνίσχυση της δικτύωσης μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών.\r\n\r\nΠροώθηση της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας, που είναι δραστηριότητα της ΚΑΛΟ, όπως είναι οι Συνεργατισμοί-Συνεταιρισμοί, οι ΚοινΣΕπ και τα Αλληλόχρεα Κεφάλαια (Υγεία).\r\n\r\nΣυμπράξεις μεταξύ ενός παραγωγού (αγρότη, εκτροφέα κλπ) και μιας ομάδας καταναλωτών που προπληρώνει μέρος της παραγωγής, που τους παραδίδεται τακτικά.\r\n\r\nΑνάπτυξη Ταμείου Επενδύσεων Καινοτομίας -σύνδεσή του με την κοινωνία και με αγροτικό τομέα.\r\n\r\nΑντιμετώπιση της αιμορραγίας από το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, που μόχλευσε μόνο 20 εκ €, από τα 350 εκ € που είχε διαθέσιμα μέχρι τέλους 2015.\r\n\r\n \r\n

  \r\n
 1. Η Πράσινη Χωρική Ανάπτυξη
 2. \r\n

\r\nΕπιγραμματικά αναφέρουμε κάποιες από τις πράσινες προτάσεις:\r\n\r\nΑξιοποίηση των δυνατοτήτων του νέου ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης συγκεκριμένων Χωρικά Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Πράσινης Ανάπτυξης.\r\n\r\nΜε δεδομένο ότι το νέο ΕΣΠΑ προβλέπει την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη με τρεις τρόπους (ΤΑΠΤΟΚ, ΟΧΕ και βιώσιμη ανάπτυξη), αξιοποίησή του με τρόπο που να φανεί η σημασία των πράσινων λύσεων.\r\n\r\nΑποκεντρωμένη υποστήριξη της προσπάθειας κατανόησης του ΕΣΠΑ από τους τοπικούς φορείς και των δυνατοτήτων για πρωτοπόρες (για τα ελληνικά δεδομένα) ιδέες, ώστε να τα εφαρμόσουν και να υπάρξει εγκαίρως αποτέλεσμα, βλ. πχ. Δημοτικοί Λαχανόκηποι στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας (μαζί με κοινωνικά παντοπωλεία κλπ.).\r\n\r\n \r\n\r\n* Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Κ. Μακεδονίας, πρώην ευρωβουλευτής και το κείμενο αυτό ήταν η εισήγησή του στο 1ο Αναπτυξιακό συνέδριο του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 30.9.2015 στην ενότητα «Τοπική οικονομία και απασχόληση -Ενεργητικές μορφές καταπολέμησης της ανεργίας, δράσεις τόνωσης της απασχόλησης, επιχειρηματικότητα, έρευνα, καινοτομία, διά βίου μάθηση».\r\n\r\n 

\r\r\r\r\r

Κοινωνική Γεωργία χωρίς Μεσάζοντες

xwris-mesazontesΗ έννοια της φροντίδας είναι βαθιά ριζωμένη στην αγροτική κουλτούρα και οι αγρότες της Ευρώπης ήταν ανέκαθεν υπερήφανοι για την ικανότητά τους να παρέχουν το σωστό τύπο φροντίδας για τη γη, τα ζώα και τις καλλιέργειές τους. Αυτή η ικανότητα φροντίδας επεκτείνεται πλέον προς όφελος της κοινωνίας. Μιας και η νέα μορφή αλληλέγγυας οικονομίας στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των αγροτών και των καταναλωτών για τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων με έμφαση στα δίκτυα που μειώνουν το κόστος των συναλλαγών γιατί καταργούν στην πράξη τους μεσάζοντες. Στόχος η βελτίωση της ποιότητας της τροφής …

\r\n\r\n

Η Κοινωνική Γεωργία έχει μέγιστο σκοπό τη δημιουργία οικολογικών και κοινωνικά δίκαιων καλλιεργειών. Οι παραγωγοί οφείλουν να χτίσουν το οικοδόμημα της εμπιστοσύνης προς τους καταναλωτές. Οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στη διαδικασία της παραγωγής σε μια γεωργική εκμετάλλευση. Είτε με το να χρηματοδοτήσουν εξ αρχής τον προϋπολογισμό μιας γεωργικής εκμετάλλευσης για το σύνολο της παραγωγικής περιόδου, είτε με το να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες της καλλιέργειας. Έτσι, προμηθεύονται γεωργικά προϊόντα σε τακτά χρονικά διαστήματα και συναποφασίζουν για το ποια προϊόντα ενδιαφέρουν, ποια καλλιεργητική μέθοδος θα εφαρμοστεί και σε ποια τιμή πώλησης, καθότι εξαλείφεται το κόστος διανομής.Αυτό το είδος ρύθμισης ονομάζεταιεπιμερισμός σοδειάς ή σύστημα καλαθιού.

\r\n\r\n

Τα τρόφιμα είναι παραγόμενα σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας ή ακόμα και της βιοδυναμικής (μορφή βιολογικής γεωργίας με έμφαση στις κοσμικές δυνάμεις). Η Κοινωνική Γεωργία εστιάζει συνήθως σε ένα σύστημα εβδομαδιαίας διανομής λαχανικών, ενίοτε λουλουδιών, φρούτων, βοτάνων αλλά ακόμα και γάλακτος ή προϊόντων κρέατος σε κάποιες περιπτώσεις.

\r\n\r\n

Οι παραγωγοί διασφαλίζουν τους απαραίτητους πόρους τόσο για τις καλλιεργητικές τους δραστηριότητες, όσο και για τη διαβίωσή τους χωρίς μεσάζοντες. Το σημαντικό είναι ότι τα τρόφιμα είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας και συνάδουν με την εποχικότητα, έτσι ο καταναλωτής τρώει πάντα φρέσκα και στην ώρα τους τρόφιμα όλο γεύση και ποιότητα!

\r\n\r\n

Το μοντέλο αυτό κυριαρχεί και σε πολλές χώρες του εξωτερικού όπως η Νέα Υόρκη που έχουν δημιουργηθεί ήδη τουλάχιστον εκατό αγροκτήματα, με συμμετοχή τουλάχιστον 20.000 οικογενειών, ενώ ένα μέρος της παραγωγής διατίθενται για κοινωφελής σκοπούς. Μάλιστα, αναμένεται τον προσεχή Απρίλιο μια εκδήλωση στην Αθήνα με θέμα την Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία με την πρωτοβουλία του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων –ΔΗΩ, όπου θα αναφερθούν παρόμοιες δράσεις και σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως η Γαλλία.

\r\n\r\n

Σημαντική είναι και η δράση πολλών Δήμων που έχουν ασπαστεί θερμά την ιδέα των κοινωνικών αγροκτημάτων και οι πολίτες ενημερώνονται για το πώς μπορούν να γνωρίσουν τους παραγωγούς που θα τους προμηθεύουν τα απαραίτητα τρόφιμα καθώς και τη δυνατότητα επισκέψεών τους στα αγροκτήματα για μια άμεση επαφή με το χώρο καλλιέργειας των τροφίμων τους. Επίσης, αγροκτήματα μπορούν να διατεθούν στους δημότες οι οποίοι μπορούν να τα αξιοποιήσουν νοιώθοντας τη χαρά του να παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους. Ακόμα, γεωπονικές σχολές όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχουν διαθέσιμες εκτάσεις για την καλλιέργεια λαχανόκηπου, δίνοντας σε φοιτητές και πολίτες μια δημιουργική απασχόληση.

\r\n\r\n

Παραδείγματα Δήμων:

\r\n\r\n

  \r\n
 1. Στη Βόρειο Ελλάδα υπάρχουν τα Βιο-αγροκτήματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
 2. \r\n

 3. Στη Θεσσαλονίκη πωλούνται γεωργικά προϊόντα χωρίς μεσάζοντες, από την Επιτροπή πολιτών.
 4. \r\n

 5. Στην Αττική οι Δήμοι Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Αιγίνης, Βύρωνος, Ελληνικού- Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Ν. Ηρακλείου, Καισαριανής, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κυθήρων, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεταμόρφωσης, Μοσχάτου – Ταύρου, Νέας Ιωνίας, Π. Φαλήρου, Παπάγου- Χολαργού, Σαλαμίνας, Σαρωνικού, Σπάτων – Αρτέμιδος, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Φιλοθέης- Ψυχικού, Χαϊδαρίου και Χαλανδρίου έχουν μόνιμη Αγορά Απευθείας Διάθεσης Προϊόντων.
 6. \r\n

 7. Δεκάδες Αστικοί Λαχανόκηποι και Βοτανόκηποι στήνονται στον Δήμο Αμαρουσίου.
 8. \r\n

 9. Ακόμα, ο Δήμοι: Αγίας Παρασκευής (ήδη έχει φτιαχτεί ένας λαχανόκηπος στον κήπο μονοκατοικίας), Αγ. Δημητρίου, Αγ. Αναργύρων  – Καματερού, Αιγίνης, Αλίμου (διαδημοτικό μαζί με τον Αγ. Δημήτριο), Αχαρνών, Ελληνικού έχουν φτιάξει ή ετοιμάζουν Αστικούς Αγρούς μέσω του προγράμματος καταπολέμησης της φτώχειας ή σε συνεργασία με νέες οικοκοινότητες.
 10. \r\n

\r\n\r\n

Μια άλλη πτυχή της κοινωνικής γεωργίας είναι ο κοινωνικός της ρόλος. Αλλιώς ονομαζόμενη «πράσινη φροντίδα» συντελεί στην υγειονομική περίθαλψη ατόμων που πάσχουν από νοητική, κοινωνική, σωματική αναπηρία ή ψυχιατρικές παθήσεις. Ο θεραπευτικός σκοπός έγκειται στην περιποίηση των ζώων, στη φροντίδα των καλλιεργειών ή τη διαχείριση των οικότοπων διαβίωσης άγριων ζώων από τους παθόντες, παρέχοντας ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας! Σαφώς, τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται στα συσσίτια, σε αστέγους, σε ορφανοτροφεία και άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

\r\n\r\n

Ένα κίνημα που είναι ευρύτερα γνωστό το λεγόμενο «Κίνημα της Πατάτας»πλέον έχει επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα – το λάδι, τα όσπρια, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά-. Σχετίζεται και αυτό με την κοινωνική γεωργία χωρίς τους μεσάζοντες. Η παράκαμψη των μεσαζόντων ρίχνει αναμφίβολα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων στην τιμή του παραγωγού, συμβάλει στην αειφορία του περιβάλλοντος, χωρίς την χρήση των χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και εισαγόμενου γενετικού υλικού (σπόρων), καθώς προασπίζονται αξίες όπως η καλλιέργεια ντόπιων (τοπικών) ποικιλιών και οι οικολογικές-βιολογικές μέθοδοι καλλιέργειας.

\r\n\r\n

Εφόσον, ο παραγωγός απαλλάσσεται από τον οικονομικό κίνδυνο απώλειας χρημάτων σε περίπτωση καιρικών ή/και ασθενειών στην καλλιέργειά του δεν τίθεται θέμα περί μη αξιοποίησης όλων των μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον και κυρίως του καταναλωτή, καθότι η υπέρμετρη αξία και η φιλοσοφία έγκειται στην ασφάλεια των τροφίμων, στη βελτίωση του εδάφους, στην αξιοποίηση των φυτικών ειδών και σωστή διαβίωση των ζωικών οργανισμών. Η συνεργατικότητα και η αμοιβαιότητα αντικαθιστούν την μέχρι τώρα κερδοσκοπία της αγοράς, ο παραγωγός καλλιεργεί όπως θα καλλιεργήσει για την διατροφή της ίδιας του της οικογένειας.

\r\n\r\n

Καταλήγοντας ότι το κίνημα της αλληλέγγυας οικονομίας, το κίνημα της πατάτας και η κοινωνικά στηριζόμενη γεωργία είναι διαφορετικές πτυχές μιας κοινωνικά δίκαιης κοινωνίας, στηριζόμενη στην αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη μεταξύ των συμπολιτών. Ο παραγωγός και ο καταναλωτής μπορούν πλέον να υποστηρίζονται μεταξύ τους και να συναποφασίζουν στα θέματα που τους αφορούν. Ο παραγωγός παράγει ακριβώς ότι χρειάζεται, χωρίς την οικονομική απώλεια και ο καταναλωτής προμηθεύεται την ποσότητα τροφής που του αναλογεί, ξέροντας τις συνθήκες παραγωγής της τροφής του και λαμβάνοντας και αυτός μέρος στην παραγωγή ή έστω καθορίζοντας αυτές τις συνθήκες. Η σωστή ενημέρωση και η συνείδηση της προσφοράς και συμμετοχής (πράσινη φροντίδα) όσων έχουν ανάγκη είναι πρωταρχικής σημασίας μιας αλληλέγγυας οικονομίας και η ανάδειξη πρωτοβουλιών όπως τα κοινωνικά παντοπωλεία για τους άπορους το επιβεβαιώνουν.

\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.