rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

1177 αιτήσεις για 118 θέσεις 7μηνης απασχόλησης στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Δικτύου «Περραιβία»-Στις αρχές Μαρτίου 2013 τα αποτελεσματα

                   1177 αιτήσεις για 118 θέσεις 7μηνης απασχόλησης

\r\n

                   στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

\r\n

                   του  Δικτύου  «Περραιβία»

\r\n

                   Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για την ανάδειξη του τεράστιου πλούτου της Θεσσαλίας

\r\n

Μια ακόμα μεγάλη προσπάθεια του Δικτύου «Περραιβία» για τη μείωση της ανεργίας ,ιδιαίτερα των νέων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε συνεργασία του Δικτύου με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού ,μέσα από ένα καινούριο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που αφορά στον πολιτισμό, απασχολώντας πανελλαδικά περί τους 1.650 ανέργους.

\r\n\r\n

Το πρόγραμμα α έχει πολλά κοινά με το αντίστοιχα, που ήδη υλοποιούνται και λήγουν αυτές τις μέρες , ενώ διαφέρει στη διάρκεια της απασχόλησης, που είναι 7, αντί για 5 μήνες.

\r\n\r\n

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των πρώτων  Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που έχουν επιλεγεί και μάλιστα πρώτη σε σειρά βαθμολογίας ,είναι το “Δίκτυο Περραιβία”, που πιστεύει σε μία Θεσσαλία του πολιτισμού ,της  προόδου ,των μοναδικών προϊόντων και των μεγάλων προοπτικών .

\r\n\r\n

 Στο Πρόγραμμα αυτό έχουν ενταχθεί οι δράσεις που προβλέπουν την πρόσληψη 118 ανέργων ,για διάρκεια εργασίας 7 μηνών,σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία των Νομών Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας, οι οποίες είχαν προταθεί από το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Συλλόγων Αποδήμων “Δίκτυο Περραιβία”, στο πλαίσιο της σχετικής προκήρυξης για την υλοποίηση δράσεων στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας. με συμπράττοντες φορείς τις Εφορείες Αρχαιοτήτων ΙΕ’ ΕΠΚΑ, 7η ΕΒΑ, ΛΔ’ ΕΠΚΑ και 19η ΕΒΑ.

\r\n\r\n

Το αντικείμενο των εγκριθέντων πράξεων που θα υλοποιήσει το “Δίκτυο Περραιβία” είναι η “Φύλαξη, ανάδειξη και βελτίωση της προσβασιμότητας αρχαιολογικών και μουσειακών χώρων στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας”.

\r\n\r\n

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

\r\n\r\n

Στο Νομό Λάρισας: 4 ημερήσιοι φύλακες, 5 νυχτοφύλακες, 28 εργάτες-εργατοτεχνίτες και 5 αρχαιολόγοι.

\r\n\r\n

Στο Νομό Τρικάλων: 9 ημερήσιοι φύλακες, 17 εργάτες-εργατοτεχνίτες και 3 αρχαιολόγοι.

\r\n\r\n

Στο Νομό Καρδίτσας: 19 ημερήσιοι φύλακες, 19 εργάτες-εργατοτεχνίτες, 7 αρχαιολόγοι, 1 μουσειολόγος και 1 μουσειοπαιδαγωγός.

\r\n\r\n

 Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα ,που η προθεσμία έληξε στις 6/2/2013 ,απευθύνεται σε ανέργους έως 35 ετών, καταγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ενώ η επιλογή τους, όπως έγινε και με τα τρέχοντα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, θα γίνει με αντικειμενικό σύστημα  μοριοδότησης, που συνυπολογίζει και το εισόδημα των υποψηφίων .

\r\n\r\n

\r\n\r\n

 Πλήρης διαφάνεια στις προσλήψεις

\r\n\r\n

 Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι το Δίκτυο ΄’ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ¨ , που είναι μια Δευτεροβάθμια Εθελοντική Οργάνωση, με έντονη ευαισθησία σε θέματα διαφάνειας ,από το έτος 2011 ,είχε ,εγγράφως, ζητήσει ,τόσο από τον Πρωθυπουργό της χώρας ,όσο και από το  καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία, τη θέσπιση διαφανών και αντικειμενικών  κριτηρίων στην πρόσληψη των ανέργων ,σε όλη την Ελλάδα,,ενώ μάλιστα επέμεινε στην άμεση εμπλοκή του ΑΣΕΠ ,το οποίο και θα διασφάλιζε όλες εκείνες τις παραμέτρους ,που θα επέτρεπαν ,αλλά και θα επέβαλαν ακόμα ,συνθήκες διαφάνειας ,αξιοκρατίας ,δικαιοσύνης , σε μια κρίσιμη μάζα ενδιαφερομένων ,όπως είναι οι άνεργοι ,ιδιαίτερα των νέων.

\r\n\r\n

 Τελικά, το Δίκτυο ¨ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ¨ ,αλλά και άλλες εθελοντικές οργανώσεις που ζητούσαν αντικειμενικά  κριτήρια στις προσλήψεις ,δικαιώθηκε πλήρως και ορίστηκε ,στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας,μια  αυστηρή και διάφανη διαδικασία ,που γίνεται σε συνεργασία ,με όρους ,αλλά και με την επίβλεψη του ΑΣΕΠ ,προκειμένου ,σε δύσκολες οικονομικά συνθήκες , να δοθεί η δυνατότητα απασχόλησης σε ανέργους ,που έχουν τα κριτήρια ,που από το Πρόγραμμα ορίζονται.

\r\n\r\n

 1177 Αιτήσεις για 118 θέσεις

\r\n\r\n

 Ενδεικτικό της τεράστιας ανεργίας που πλήττει ,ιδιαίτερα τους νέους στη Θεσσαλία  , είναι το γεγονός ότι για 118 θέσεις εργασίας 7μηνης διάρκειας ,υποβλήθηκαν 1177 αιτήσεις και συγκεκριμένα στο Ν. Λάρισας 441 αιτήσεις για 42 θέσεις ,στο Ν. Καρδίτσας 514 αιτήσεις για 47 θέσεις και στο Ν. Τρικάλων 222 αιτήσεις  για 29 θέσεις ,ενώ ,αν είχαν λήξει νωρίτερα τα άλλα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας ,οι αιτήσεις θα ανέρχονταν σε χιλιάδες.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Το Δίκτυο ’ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ‘ ,μέσω του Προέδρου του κ.Κων. Σκριάπα υπενθυμίζει  ,  σε ότι αφορά τις διαδικασίες επιλογής των εκατόν δέκα οκτώ (118)  ανέργων ,που θα απασχοληθούν για επτά  (7) μήνες στο Πρόγραμμα των δράσεών του, που θα υλοποιήσει σε τρεις Νομούς της Θεσσαλίας  , ότι αυτονόητα, θα τηρηθούν αυστηρά ,όλες οι προϋποθέσεις και συνθήκες διαφάνειας, αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης  ,που οι καιροί απαιτούν  και ότι όλα τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν  στην Ιστοσελίδα του (www.diktioelassonas.gr) ,στα μέσα Μαρτίου 2013 όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ και φυσικά από το Υπουργείο Πολιτισμού ,Φορείς με τους οποίους  το Δίκτυο συνεργάζεται στενά .

\r\n\r\n

Σημειώνεται ,δε ,ότι η όλη προσπάθεια του Δικτύου ¨ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ¨, που είναι αποτέλεσμα  πολλής ,αλλά  και σοβαρής εθελοντικής  εργασίας από όλα τα μέλη του ΔΣ του Δικτύου και άλλους επιστήμονες εθελοντές που το στηρίζουν ,αποσκοπεί μόνο στην προσφορά εργασίας ,αλλά και εισοδήματος σε νέους ,κυρίως επιστήμονες ,οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν κοινωφελές και σοβαρό έργο σε όλη τη Θεσσαλία ,μέσα από τις προγραμματισμένες δράσεις του Δικτύου και των αρμόδιων Εφορειών.

\r\n\r\n

Από το Δίκτυο αναφέρεται ότι ,ήδη, άρχισε η επεξεργασία των αιτήσεων και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα μέσα Μαρτίου 2013  ,με σκοπό η απασχόληση των ανέργων να ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2013 , όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά και μοναδικός στόχος είναι  να γίνει πλήρης αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων ,προς όφελος της Θεσσαλίας .

\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.