rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ

ΘΕΜΑ : » ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου 9μελούς ΔΣ στο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»- Σάββατο 1 Ιουλίου 2017- Στο ΚΠΕ Κισσάβου -Ελασσόνας – Κτίριο ΚΕΔΕ «

    ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

«ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas
emigrants «Perrevia», Secondary Non Governmental Organization, ELASSONA LARISAS -GREECE

ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.: Πρόεδρος:6974-881944 FAX: 24210-71200

Ελασσόνα (40200)

www.diktioelassonas.gr

 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ, 26/6/2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1510/26-6-2017
       

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

 Προς Συλλόγους-Μέλη Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

 

ΘΕΜΑ : » ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου 9μελούς ΔΣ στο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»- Σάββατο 1 Ιουλίου 2017″

 

Αγαπητά Μέλη των ΔΣ  των Συλλόγων-Μελών του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,

Αγαπητοί  μας  Συμπατριώτες ,

 

 

Κλείνοντας ΔΕΚΑ (10) χρόνια συνεχούς προσφοράς  από την ίδρυσή του και τρία (3) χρόνια από τις τελευταίες εκλογές νέου ΔΣ ,το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» μπαίνοντας στη 2η δεκαετία της ζωής του ,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

τακτικές εκλογές για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα τρία χρόνια .

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1  ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» καθορίζεται ότι το κυρίαρχο σώμα του Δικτύου αποτελεί η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει Σωματείων-μελών.

(Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα Σωματεία που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και του έτους που διανύεται κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης).

 

Στο σημεία αυτό γνωρίζοντας την δύσκολη οικονομική κατάσταση των Συλλόγων -Μελών μας , με απόφαση του ΔΣ σημειώνουμε ότι η οικονομική υποχρέωση προς το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος Σύλλογος στις εκλογές είναι η καταβολή μόνο της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2017 , ύψους 30 ευρώ και όχι όλων των προηγούμενων ετών .

Κατά συνέπεια οικονομικά ενήμερος καθίσταται ένας Σύλλογος μόνο με την πληρωμή συνδρομής 30 ευρώ για το έτος 2017 .

Επίσης, σύμφωνα με το καταστατικό η θητεία του Δ.Σ. του Δικτύου είναι τριετής και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνουν εκλογές για την εκλογή νέου Δ.Σ, για τα επόμενα τρία χρόνια ,ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1/7/2017 έως 30/6/2020.

 

Για τον λόγο αυτό

Σας καλούμε

Στην  Επαναληπτική, αλλά και τελική Τακτική  Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» .

Τόπος Διεξαγωγής:              Ελασσόνα- Αίθουσα Σεμιναρίων ΚΠΕ Ελασσόνας  – Κτίριο ΚΕΔΕ 

ΕΠΑΝΑΛ.  ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:   Σάββατο 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και ώρα  10.00 π.μ. (τελική – ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων )

 

Ημερήσια Διάταξη  Γ.Σ. :

 1. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης
 2. Διοικητικός-Οικονομικός Απολογισμός δράσης από τον Πρόεδρο και τον  Ταμία του Δικτύου της τελευταίας θητείας
 3. Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ.
 4. Παρουσίαση των θέσεων των υποψηφίων με εισήγηση διάρκειας 5 λεπτών έκαστος.
 5. Εκλογή με μυστική ψηφοφορία των ΕΝΝΕΑ μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

Οι όροι συμμετοχής των εκπροσώπων των Συλλόγων –Μελών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού καθορίζονται ως εξής:

 1. Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις αποτελούνται από τους διορισμένους νομίμως εκπροσώπους των Σωματείων-μελών, που είναι εγγεγραμμένα στη δύναμη του Δικτύου (ένας εκπρόσωπος ανά σωματείο-μέλος).
 2. Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση σωματείου από εκπρόσωπο άλλου σωματείου και οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου-μέλους.
 3. Η νομιμοποίηση των εκπροσώπων των σωματείων θα γίνεται με επικυρωμένο από το Σωματείο-μέλος αντίγραφο πρακτικού του διορισμού του εκπροσώπου και τη συμπλήρωση του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΊΟΥ» ( σας το στέλνουμε συνημμένα)  .

 

Για τον λόγο αυτό ,σας επισυνάπτουμε Υπόδειγμα «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ» για τον Εκπρόσωπό σας   στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου την  1 Ιουλίου 2017 ,  το οποίο και παρακαλούμε να έχει συμπληρωμένο και θεωρημένο , ο εκπρόσωπος του κάθε Συλλόγου  ,το οποίο και θα το παραδώσει στη Γραμματεία της Συνέλευσης ,προκειμένου να παραλάβει την ειδική Κάρτα Εκπροσώπου Μέλους ,με την οποία και θα λάβει μέρος σε όλες τις διαδικασίες της Συνέλευσης και να ασκήσει το δικαίωμα και του «ΕΚΛΕΓΕΙΝ» και του «ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ».

 

Αγαπητοί μας Συμπατριώτες ,

 

Επειδή ,η Συνέλευση αυτή ,είναι ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ για  το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», πιστεύουμε να αντιλαμβάνεστε τη σπουδαιότητα της παρουσίας σας σε αυτή .

 

Την ιδιαίτερη προσοχή μας συγκεντρώνουμε όλοι , φυσικά , στην Επαναληπτική ,αλλά και τελική ,Γενική Συνέλευση ,που θα γίνει στις 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  , σημειώνοντας ότι η ΓΣ στις 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τα παρόντα Μέλη , προκειμένου  οι εκπρόσωποι των μακρινών Συλλόγων να αποφύγουν τις διπλές μετακινήσεις ,αφού θα μετακινηθούν από πολύ μακριά ( Αθήνα, Θεσσαλονίκη ,Κατερίνη ,Λάρισα) και ίσως να αδυνατούν να συμμετέχουν και στις δύο Γ.Σ. ,οπότε η παρουσία τους στην 2η και τελική Γ.Σ είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη .

 

Παράκληση του Προέδρου αλλά και των μελών του Δ.Σ. είναι να υποβληθούν υποψηφιότητες, από όλους όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ,μέσα από συλλογική εργασία ,αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση , που δραστηριοποιούνται σε κάποιον Σύλλογο -Μέλος του Δικτύου  και να συμμετέχουν στο ΝΕΟ Συμβούλιο του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , που έχει κατορθώσει να ενώσει ,για πρώτη φορά στην ιστορία , εβδομήντα  (70)   Συλλόγους και να αποτελεί κόσμημα και διαφήμιση για έναν τόπο ,όπως είναι η πρώην επαρχία Ελασσόνας, με δράσεις και πρωτοβουλίες που το καταξίωσαν στη συνείδηση όλων ,που παρακολουθούν με εκτίμηση και θαυμασμό την πορεία του.

 

Είναι σημαντικό να ανήκει κάποιος στο ΔΣ ενός τόσο μεγάλου Εθελοντικού Φορέα ,που αλλάζει τα πράγματα στον τομέα του Εθελοντισμού στην Ελλάδα και που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ολόκληρης περιοχής και σε αυτό το νέο ΔΣ οι Σύλλογοι της περιοχής Ελασσόνας ,πρέπει να έχουν ισχυρή παρουσία.

Σημειώνουμε ότι στη Γενική Συνέλευση μπορείτε να παραβρεθείτε με περισσότερα του ενός Μέλη του Συλλόγου σας ,δεδομένου ότι οι συζητήσεις είναι ανοικτές και διάφανες ,πλην ,όμως, ένα μόνο ,ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συλλόγου σας , θα διατηρεί το δικαίωμα της ψήφου κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.

 

Σημειώνουμε ότι ο εκπρόσωπός σας ή και  ο υποψήφιος για το ΔΣ του Δικτύου ,δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου σας ,αρκεί ,όμως να νομιμοποιείται από απόφαση του ΔΣ και να έχει την πληρεξουσιότητα με το ‘ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ» ,που πρέπει ο Σύλλογός σας να συμπληρώσει , να υπογράψει και να σφραγίσει με την σφραγίδα του Συλλόγου σας.

 

Είναι ,λοιπόν, ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας η συνάντηση  των  μελών του Δικτύου και η εκλογή του νέου ΕΝΝΕΑΜΕΛΟΥΣ Διοικητικού Συμβουλίου ,που θα αναλάβει τις τύχες του Δικτύου για τα επόμενα τρία (3) χρόνια , από 1/7/2017 έως 30/6/2020, θα ανοίξει ,ακόμα περισσότερο , τα φτερά του στον μαγικό κόσμο του Εθελοντισμού και της προσφοράς στον τόπο και στην Κοινωνία  .

 

Μην ξεχνάτε ,ότι μόνο με τη συνεργασία όλων μας και τη συντονισμένη πορεία ,μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας ,τα παιδιά μας και την επαρχία ολόκληρη.

Τα Μέλη του ΔΣ ,όλα αυτά τα χρόνια έδωσαν και δίνουν , έναν καλό αγώνα για προσφορά στον τόπο ,έκαναν το Δίκτυο γνωστό και σεβαστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και έδωσαν την ευκαιρία σε εκατοντάδες επιστήμονες να απασχοληθούν μέσα από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

Έχει σε εξέλιξη προγράμματα και συνεργασίες με πανεπιστήμια , με κρατικούς φορείς ,με Δήμους  και άλλες εθελοντικές οργανώσεις-συλλόγους και το μέλλον προμηνύεται πιο λαμπρό ,μπαίνοντας στη δεύτερη δεκαετία από την ίδρυσή του το έτος 2017.

 

Για τον λόγο αυτό ,θα ήταν μεγάλη η χαρά μας και η τιμή να συναντηθούμε στην κορυφαία αυτή εκδήλωση του Δικτύου μας , στην Ελασσόνα, το

Σάββατο στις 1 Ιουλίου 2017  και ώρα 10.00 π.μ.

στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  ΚΙΣΣΑΒΟΥ -ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Κτίριο ΚΕΔΕ- ΕΛΑΣΣΟΝΑ

 

 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΛΕΦ, 6974-881944 Κων. Σκριάπας και EMail : skriapask@gmail.com

 

Σας περιμένουμε  και καλή αντάμωση .

 

Οδηγίες για τη Συνέλευση θα βρείτε στη ιστοσελίδα μας www.diktioelassonas.gr .Επισκεφτείτε την.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ :Ειδικό Πληρεξούσιο συμμετοχής στη ΓΣ για εκτύπωση

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Ο Πρόεδρος                        Ο Αντιπρόεδρος Α’
Σκριάπας Κων/νος                       Θωμάς Αστερίου
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης                       Οικονομολόγος

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

 

 • Πρόεδρος: Σκριάπας Κων/νος –Οικονομολόγος -Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
 • Αντιπρόεδρος Α’ – Αστερίου Θωμάς – Οικονομολόγος -Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επιχειρηματικότητας
 • Αντιπρόεδρος Β’-Ταμίας . Φουρκιώτης Κων/νος – Στρατιωτικός ε.α.-Υπεύθυνος Αθλητισμού , Αθλημάτων βουνού και Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων
 • Αν .Γεν .Γραμματέας: Τσακιστάρας Ιωάννης– Αγρότης ,Επιχειρηματίας ,Υπεύθυνος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Εκδηλώσεων ,Συνεδρίων και Συντονισμού Δράσεων Συλλόγων Αποδήμων
 • Αν. Ταμίας :Φουνταρλή Ανδρομάχη – Εκπαιδευτικός -φιλόλογος, Υπεύθυνη Πολιτισμού ,Νέας Γενιάς,Ισότητας,Απόδημου Ελληνισμού ,Διεθνών Σχέσεων και Ξένων Αποστολών
 • Μπουζούκη Ελισσάβετ- Οικονομολόγος -Υπεύθυνη Βιώσιμης
 • Ανάπτυξης ,Σχέσεων με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ,Συμβουλευτικής
 • Γκανάτσιος Ανδρέας – Εκπαιδευτικός ,Περιβαλλοντολόγος ,Καθηγητής Αγγλικών, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος ,Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας,Υποστήριξη Social Media ,Iστοσελίδων και Ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:

Πέρα από τις αρμοδιότητες όλων των μελών του Δ.Σ. ,το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» διαθέτει πλήθος  Επιστημονικών Επιτροπών ,αξιοποιώντας Επιστήμονες διεθνούς κύρους ,προκειμένου να παράγεται έργο υψηλού επιπέδου ,πάνω σε  μείζονα θέματα που απασχολούν το Δίκτυο , ως μιας σύγχρονης και υγιούς Δευτεροβάθμιας Εθελοντικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) ,που δεν παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις ,αλλά προσπαθεί να διαμορφώσει ένα καλύτερο Αύριο ,για την Κοινωνία ,για τη Νέα Γενιά και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών .

Διαθέτει εκατόν πενήντα (150) εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες ,όλων των  ειδικοτήτων προκειμένου να υλοποιεί τα έργα του .

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών   και εκπροσωπεί ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) Συλλόγους Ελασσονιτών από την πρώην επαρχία Ελασσόνας ,από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο .

Στα άμεσα ενδιαφέροντα του είναι θέματα Πολιτισμού,Περιβάλλοντος ,Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Οικονομία ς. Υλοποιεί Συνέδρια,Ημερίδες ,Σεμινάρια ,ΦΕΣΤΙΒΑΛ,πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα , παρουσιάζει Τηλεοπτικές Εκπομπές,Εργαστήρια ,Συμβουλευτική ,παρουσιάζει διαλέξεις, συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση,συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα ,Πανεπιστήμια,Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών και υλοποιεί Συλλογικές δράσεις με τους Συλλόγους-Μέλη του για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του .  Yλοποιεί Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ποργράμματα υπηρετώντας την Κοινωνία των Ευρωπαίων Πολιτών και τη συνεργασία μεταξύ των λαών της Ευρώπης και του κόσμου .

Είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και θεωρείται ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων .

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Στην Ελασσόνα σήμερα την 1 ΙΟΥΛΙΟΥ     του έτους 2017  το ΔΣ του Σωματείου ή ΑΜΚΕ  με την επωνυμία………………………………………………………………………………………………………………………. και έδρα ………………………………………………… δ η λ ώ ν ει   ότι διορίζει ειδικό. πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο

 τ.. ……………………………………………….του ………………………….., κάτοικο …………………………………………….με αριθμό δελτίου ταυτότητας ……………………………., που είναι Μέλος του Συλλόγου μας και του παρέχουμε

την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να συμμετάσχει

στην εκλογο-απολογιστική  Συνέλευση του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στις 1 Ιουλίου  2017

 

και να εκπροσωπήσει   το ανωτέρω σωματείο μας ως εκπρόσωπός μας , ασκώντας ελεύθερα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όπως επίσης και κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί από τις διαδικασίες .

 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ο Γεν. Γραμματέας του ΔΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

(Υπογραφές – Σφραγίδα Συλλόγου)

ΤΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………..

EMAIL: …………………………………………………………..

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το παρόν ΕΙΔ. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ το Σωματείο σας παρέχει διπλή εξουσιοδότηση  στον φέροντα δηλ. τόσο για την εκπροσώπησή του στην Εκλογο-απολογιστική Γ.Σ ,όσο και για την τυχόν υποψηφιότητά του στο νέο ΔΣ  ,εφόσον το επιθυμεί.

 

\r\r\r\r\r

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς Συλλόγους-Μέλη Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ΘΕΜΑ : » ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου 9μελούς ΔΣ στο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»- Σάββατο 1 Ιουλίου 2017″

 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ, 26/6/2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1510/26-6-2017

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                           Προς Συλλόγους-Μέλη Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

ΘΕΜΑ : » ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου 9μελούς ΔΣ στο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»- Σάββατο 1 Ιουλίου 2017″

10351818_650555015045642_1733904134332965136_n[1]

 

LOGO2 ENGLOGO2 HELΑγαπητά Μέλη των ΔΣ  των Συλλόγων-Μελών του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,

Αγαπητοί  μας  Συμπατριώτες ,

 Κλείνοντας ΔΕΚΑ (10) χρόνια συνεχούς προσφοράς  από την ίδρυσή του και τρία (3) χρόνια από τις τελευταίες εκλογές νέου ΔΣ ,το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» μπαίνοντας στη 2η δεκαετία της ζωής του ,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

τακτικές εκλογές για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα τρία χρόνια .

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1  ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» καθορίζεται ότι το κυρίαρχο σώμα του Δικτύου αποτελεί η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει Σωματείων-μελών.

(Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα Σωματεία που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και του έτους που διανύεται κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης).

Επίσης, σύμφωνα με το καταστατικό η θητεία του Δ.Σ. του Δικτύου είναι τριετής και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνουν εκλογές για την εκλογή νέου Δ.Σ, για τα επόμενα τρία χρόνια ,ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1/7/2017 έως 30/6/2020.

 

Για τον λόγο αυτό

Σας καλούμε

Στην  Επαναληπτική, αλλά και τελική Τακτική  Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» .

Τόπος Διεξαγωγής:              Ελασσόνα- Αίθουσα Σεμιναρίων ΚΠΕ Ελασσόνας  – Κτίριο ΚΕΔΕ 

ΕΠΑΝΑΛ.  ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:   Σάββατο 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και ώρα  10.00 π.μ. (τελική – ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων )

 

Ημερήσια Διάταξη  Γ.Σ. :

 1. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης
 2. Διοικητικός-Οικονομικός Απολογισμός δράσης από τον Πρόεδρο και τον  Ταμία του Δικτύου της τελευταίας θητείας
 3. Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ.
 4. Παρουσίαση των θέσεων των υποψηφίων με εισήγηση διάρκειας 5 λεπτών έκαστος.
 5. Εκλογή με μυστική ψηφοφορία των ΕΝΝΕΑ μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

Οι όροι συμμετοχής των εκπροσώπων των Συλλόγων –Μελών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού καθορίζονται ως εξής:

 1. Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις αποτελούνται από τους διορισμένους νομίμως εκπροσώπους των Σωματείων-μελών, που είναι εγγεγραμμένα στη δύναμη του Δικτύου (ένας εκπρόσωπος ανά σωματείο-μέλος).
 2. Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση σωματείου από εκπρόσωπο άλλου σωματείου και οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου-μέλους.
 3. Η νομιμοποίηση των εκπροσώπων των σωματείων θα γίνεται με επικυρωμένο από το Σωματείο-μέλος αντίγραφο πρακτικού του διορισμού του εκπροσώπου και τη συμπλήρωση του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΊΟΥ» ( σας το στέλνουμε συνημμένα)  .

 

Για τον λόγο αυτό ,σας επισυνάπτουμε Υπόδειγμα «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ» για τον Εκπρόσωπό σας   στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου την  1 Ιουλίου 2017 ,  το οποίο και παρακαλούμε να έχει συμπληρωμένο και θεωρημένο , ο εκπρόσωπος του κάθε Συλλόγου  ,το οποίο και θα το παραδώσει στη Γραμματεία της Συνέλευσης ,προκειμένου να παραλάβει την ειδική Κάρτα Εκπροσώπου Μέλους ,με την οποία και θα λάβει μέρος σε όλες τις διαδικασίες της Συνέλευσης και να ασκήσει το δικαίωμα και του «ΕΚΛΕΓΕΙΝ» και του «ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ».

 

Αγαπητοί μας Συμπατριώτες ,

 

Επειδή ,η Συνέλευση αυτή ,είναι ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ για  το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», πιστεύουμε να αντιλαμβάνεστε τη σπουδαιότητα της παρουσίας σας σε αυτή .

 

Την ιδιαίτερη προσοχή μας συγκεντρώνουμε όλοι , φυσικά , στην Επαναληπτική ,αλλά και τελική ,Γενική Συνέλευση ,που θα γίνει στις 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  , σημειώνοντας ότι η ΓΣ στις 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τα παρόντα Μέλη , προκειμένου  οι εκπρόσωποι των μακρινών Συλλόγων να αποφύγουν τις διπλές μετακινήσεις ,αφού θα μετακινηθούν από πολύ μακριά ( Αθήνα, Θεσσαλονίκη ,Κατερίνη ,Λάρισα) και ίσως να αδυνατούν να συμμετέχουν και στις δύο Γ.Σ. ,οπότε η παρουσία τους στην 2η και τελική Γ.Σ είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη .

 

Παράκληση του Προέδρου αλλά και των μελών του Δ.Σ. είναι να υποβληθούν υποψηφιότητες, από όλους όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ,μέσα από συλλογική εργασία ,αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση , που δραστηριοποιούνται σε κάποιον Σύλλογο -Μέλος του Δικτύου  και να συμμετέχουν στο ΝΕΟ Συμβούλιο του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , που έχει κατορθώσει να ενώσει ,για πρώτη φορά στην ιστορία , εβδομήντα  (70)   Συλλόγους και να αποτελεί κόσμημα και διαφήμιση για έναν τόπο ,όπως είναι η πρώην επαρχία Ελασσόνας, με δράσεις και πρωτοβουλίες που το καταξίωσαν στη συνείδηση όλων ,που παρακολουθούν με εκτίμηση και θαυμασμό την πορεία του.

 

Είναι σημαντικό να ανήκει κάποιος στο ΔΣ ενός τόσο μεγάλου Εθελοντικού Φορέα ,που αλλάζει τα πράγματα στον τομέα του Εθελοντισμού στην Ελλάδα και που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ολόκληρης περιοχής και σε αυτό το νέο ΔΣ οι Σύλλογοι της περιοχής Ελασσόνας ,πρέπει να έχουν ισχυρή παρουσία.

Σημειώνουμε ότι στη Γενική Συνέλευση μπορείτε να παραβρεθείτε με περισσότερα του ενός Μέλη του Συλλόγου σας ,δεδομένου ότι οι συζητήσεις είναι ανοικτές και διάφανες ,πλην ,όμως, ένα μόνο ,ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συλλόγου σας , θα διατηρεί το δικαίωμα της ψήφου κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.

 

Σημειώνουμε ότι ο εκπρόσωπός σας ή και  ο υποψήφιος για το ΔΣ του Δικτύου ,δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου σας ,αρκεί ,όμως να νομιμοποιείται από απόφαση του ΔΣ και να έχει την πληρεξουσιότητα με το ‘ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ» ,που πρέπει ο Σύλλογός σας να συμπληρώσει , να υπογράψει και να σφραγίσει με την σφραγίδα του Συλλόγου σας.

 

Είναι ,λοιπόν, ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας η συνάντηση  των  μελών του Δικτύου και η εκλογή του νέου ΕΝΝΕΑΜΕΛΟΥΣ Διοικητικού Συμβουλίου ,που θα αναλάβει τις τύχες του Δικτύου για τα επόμενα τρία (3) χρόνια , από 1/7/2017 έως 30/6/2020, θα ανοίξει ,ακόμα περισσότερο , τα φτερά του στον μαγικό κόσμο του Εθελοντισμού και της προσφοράς στον τόπο και στην Κοινωνία  .

 

Μην ξεχνάτε ,ότι μόνο με τη συνεργασία όλων μας και τη συντονισμένη πορεία ,μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας ,τα παιδιά μας και την επαρχία ολόκληρη.

Τα Μέλη του ΔΣ ,όλα αυτά τα χρόνια έδωσαν και δίνουν , έναν καλό αγώνα για προσφορά στον τόπο ,έκαναν το Δίκτυο γνωστό και σεβαστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και έδωσαν την ευκαιρία σε εκατοντάδες επιστήμονες να απασχοληθούν μέσα από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

Έχει σε εξέλιξη προγράμματα και συνεργασίες με πανεπιστήμια , με κρατικούς φορείς ,με Δήμους  και άλλες εθελοντικές οργανώσεις-συλλόγους και το μέλλον προμηνύεται πιο λαμπρό ,μπαίνοντας στη δεύτερη δεκαετία από την ίδρυσή του το έτος 2017.

 

Για τον λόγο αυτό ,θα ήταν μεγάλη η χαρά μας και η τιμή να συναντηθούμε στην κορυφαία αυτή εκδήλωση του Δικτύου μας , στην Ελασσόνα, το

Σάββατο στις 1 Ιουλίου 2017  και ώρα 10.00 π.μ.

στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  ΚΙΣΣΑΒΟΥ -ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Κτίριο ΚΕΔΕ- ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΛΕΦ, 6974-881944 Κων. Σκριάπας και E-Mail : skriapask@gmail.com

Σας περιμένουμε  και καλή αντάμωση .

Οδηγίες για τη Συνέλευση θα βρείτε στη ιστοσελίδα μας www.diktioelassonas.gr .Επισκεφτείτε την.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ :Ειδικό Πληρεξούσιο συμμετοχής στη ΓΣ για εκτύπωση

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Ο Πρόεδρος                        Ο Αντιπρόεδρος Α’
Σκριάπας Κων/νος                       Θωμάς Αστερίου
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης                       Οικονομολόγος

 

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

 

 • Πρόεδρος: Σκριάπας Κων/νος –Οικονομολόγος -Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
 • Αντιπρόεδρος Α’ – Αστερίου Θωμάς – Οικονομολόγος -Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επιχειρηματικότητας
 • Αντιπρόεδρος Β’-Ταμίας . Φουρκιώτης Κων/νος – Στρατιωτικός ε.α.-Υπεύθυνος Αθλητισμού , Αθλημάτων βουνού και Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων
 • Αν .Γεν .Γραμματέας: Τσακιστάρας Ιωάννης– Αγρότης ,Επιχειρηματίας ,Υπεύθυνος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Εκδηλώσεων ,Συνεδρίων και Συντονισμού Δράσεων Συλλόγων Αποδήμων
 • Αν. Ταμίας :Φουνταρλή Ανδρομάχη – Εκπαιδευτικός -φιλόλογος, Υπεύθυνη Πολιτισμού ,Νέας Γενιάς,Ισότητας,Απόδημου Ελληνισμού ,Διεθνών Σχέσεων και Ξένων Αποστολών
 • Μπουζούκη Ελισσάβετ- Οικονομολόγος -Υπεύθυνη Βιώσιμης
 • Ανάπτυξης ,Σχέσεων με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ,Συμβουλευτικής
 • Γκανάτσιος Ανδρέας – Εκπαιδευτικός ,Περιβαλλοντολόγος ,Καθηγητής Αγγλικών, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος ,Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας,Υποστήριξη Social Media ,Iστοσελίδων και Ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:

Πέρα από τις αρμοδιότητες όλων των μελών του Δ.Σ. ,το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» διαθέτει πλήθος  Επιστημονικών Επιτροπών ,αξιοποιώντας Επιστήμονες διεθνούς κύρους ,προκειμένου να παράγεται έργο υψηλού επιπέδου ,πάνω σε  μείζονα θέματα που απασχολούν το Δίκτυο , ως μιας σύγχρονης και υγιούς Δευτεροβάθμιας Εθελοντικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) ,που δεν παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις ,αλλά προσπαθεί να διαμορφώσει ένα καλύτερο Αύριο ,για την Κοινωνία ,για τη Νέα Γενιά και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών .

Διαθέτει εκατόν πενήντα (150) εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες ,όλων των  ειδικοτήτων προκειμένου να υλοποιεί τα έργα του .

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών   και εκπροσωπεί ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) Συλλόγους Ελασσονιτών από την πρώην επαρχία Ελασσόνας ,από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο .

Στα άμεσα ενδιαφέροντα του είναι θέματα Πολιτισμού,Περιβάλλοντος ,Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Οικονομία ς. Υλοποιεί Συνέδρια,Ημερίδες ,Σεμινάρια ,ΦΕΣΤΙΒΑΛ,πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα , παρουσιάζει Τηλεοπτικές Εκπομπές,Εργαστήρια ,Συμβουλευτική ,παρουσιάζει διαλέξεις, συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση,συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα ,Πανεπιστήμια,Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών και υλοποιεί Συλλογικές δράσεις με τους Συλλόγους-Μέλη του για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του .  Yλοποιεί Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ποργράμματα υπηρετώντας την Κοινωνία των Ευρωπαίων Πολιτών και τη συνεργασία μεταξύ των λαών της Ευρώπης και του κόσμου .

Είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και θεωρείται ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Στην Ελασσόνα σήμερα την 24 Ιουνίου    του έτους 2017  το ΔΣ του Σωματείου με την επωνυμία………………………………………………………………………………………………………………………. και έδρα ………………………………………………… δ η λ ώ ν ει   ότι διορίζει ειδικό. πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο

 τ.. ……………………………………………….του ………………………….., κάτοικο …………………………………………….με αριθμό δελτίου ταυτότητας ……………………………., και του παρέχουμε

την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να συμμετάσχει

στην εκλογο-απολογιστική  Συνέλευση του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στις 24 Ιουνίου 2017

 

και να εκπροσωπήσει   το ανωτέρω σωματείο μας ως εκπρόσωπός μας , ασκώντας ελεύθερα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όπως επίσης και κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί από τις διαδικασίες .

 

Επίσης ,δηλώνουμε ότι το πληρεξούσιο αυτό ισχύει για τον εκπρόσωπό μας και για την περίπτωση πραγματοποίησης επαναληπτικής Γεν. Συνέλευσης στις 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017   ,αν δεν υπάρχει η προβλεπόμενη από το Καταστατικό απαρτία στην πρώτη Γεν. Συνέλευση στις 24/6/2017

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ο Γεν. Γραμματέας του ΔΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

(Υπογραφές – Σφραγίδα Συλλόγου)

ΤΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………..

EMAIL: …………………………………………………………..

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το παρόν ΕΙΔ. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ το Σωματείο σας παρέχει διπλή εξουσιοδότηση  στον φέροντα δηλ. τόσο για την εκπροσώπησή του στην Εκλογο-απολογιστική Γ.Σ ,όσο και για την τυχόν υποψηφιότητά του στο νέο ΔΣ  ,εφόσον το επιθυμεί.

 

 

\r\r\r\r\r

Σε εξαιρετικό κλίμα έγινε η εκλογή του νέου ΔΣ του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στην Ελασσόνα – Μεγάλη ανανέωση στη σύνθεσή του για τα επόμενα τρία χρόνια

Σε εξαιρετικό κλίμα έγινε η  εκλογή του νέου ΔΣ  του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στην Ελασσόνα  –

\r\n\r\n

Μεγάλη ανανέωση στη σύνθεσή του για τα επόμενα τρία χρόνια

\r\n\r\n

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

                       

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητικό ,αλλά και αισιόδοξο  κλίμα έγινε την περασμένη Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 η   Γενική Συνέλευση του Δικτύου Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», στην οποία  όλα τα Μέλη του δηλ. οι  εβδομήντα (70) Σύλλογοι εξέλεξαν , μέσα από  υποδειγματική συνεδρίαση και με απόλυτη εμπιστοσύνη  , το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου για τα επόμενα τρία (3) χρόνια ,ήτοι για το χρονικό διάστημα 1/1/2014 -31/12/2016.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Στη  Συνέλευση αυτή στην οποία παραβρέθηκαν τα δεκάδες Μέλη -Σύλλογοι του Δικτύου ,παρουσιάστηκε η πλούσια δράση του Δικτύου ,τα περασμένα τρία χρόνια και τέθηκαν οι βάσεις για τις πρωτοβουλίες του στο μέλλον ,που αφορούν ,όχι μόνο την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής Ελασσόνας, αλλά γενικότερα  την συμβολή του, κατ’ αρχή  σε επίπεδο Θεσσαλίας ,αφού έχει την Προεδρία του Δικτύου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας  και του Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Θεσσαλίας  ,αλλά και σε Πανελλήνιο επίπεδο ,μέσα από το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο ,του οποίου και αποτελεί ιδρυτικό Μέλος.

\r\n\r\n

Το νέο Δ.Σ. του Δικτύου ,  απαρτίζουν οι κ.κ.  Σκριάπας Κων.(Σύλλογος Ελασσονιτών Ν. Μαγνησίας ) , Φουρκιώτης Κ. («Παλαίστρα» Ελασσόνας), Αστερίου Θ. ( Σύλλογος Ελασσονιτών Λάρισας ) , Γκανάτσιος Ανδρέας (Μ.Σ. Ευαγγελισμού),Γεωργιάδης Κ. (Εθνογρ. -Λαογρ. Μουσείο Αραδοσιβίων) ,Κυριλλίδης Κ. (Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας) , Τσακιστάρας Ι. (Σύλλογος Πυθιωτών Λάρισας ), Μπουζούκη Ελισσ. ( Πολιτιστικό ¨Προξενείο»-Ελασσόνα), και Φουνταρλή Ανδρομ.(ΧΟΣ Σπαρμού) , ενώ στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι κ.κ. Καραμποϊκογλου Σουλτάνα (Πολιτ. Ποντιακός Σύλλογος Λόφου) , Ασλανίδου Φένια (Πολιτ. Σύλλ. Αραδοσιβίων )και Μιχαλέ Ειρήνη (Σύλλογος Λιβαδιωτών Ελασσόνας ).

\r\n\r\n

Τις επόμενες μέρες το νέο ΔΣ θα συνεδριάσει προκειμένου να οριστεί ο νέος Πρόεδρος και οι αρμοδιότητες όλων των μελών , αφού τα ενδιαφέροντα του Δικτύου αφορούν όλα τα σύγχρονα μεγάλα θέματα που της Ελληνικής κοινωνίας ,που μάλιστα διέρχεται μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, διεκδικώντας  αξιοκρατία ,διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων ,δικαιοσύνη και συμμετοχική δημοκρατία στη λήψη των αποφάσεων .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»:

\r\n\r\n

Ένας Φορέας-Ορόσημο  στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων 

\r\n\r\n

Το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι Δευτεροβάθμια Εθελοντική Οργάνωση (Ομοσπονδία )   και εκπροσωπεί ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) Συλλόγους Ελασσονιτών από την πρώην επαρχία Ελασσόνας ,από όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο .

\r\n\r\n

Στα άμεσα ενδιαφέροντα του είναι θέματα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος ,Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Κοινωνικής Οικονομία ς και Βιώσιμης Ανάπτυξης  .

\r\n\r\n

 Υλοποιεί Συνέδρια, Ημερίδες ,Σεμινάρια ,Φεστιβάλ , πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα , παρουσιάζει Τηλεοπτικές Εκπομπές, Εργαστήρια ,Συμβουλευτική ,Mentoring, διαλέξεις, συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση, συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα εντός και εκτός Ελλάδος  ,Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια , Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών και υλοποιεί Συλλογικές δράσεις με τους Συλλόγους-Μέλη του για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του .

\r\n\r\n

Είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού ECTN και σε άλλα  Ευρωπαϊκά Δίκτυα και Task Forces.  Διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια και υλοποιεί Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα υπηρετώντας την Κοινωνία των Ευρωπαίων Πολιτών και τη συνεργασία μεταξύ των λαών της Ευρώπης και του κόσμου.

\r\n\r\n

Είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και θεωρείται ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων ,αφού πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας ,του Παρατηρητηρίου Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας (θεσμικών οργάνων που έχει και την Προεδρία) ,του Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Συντονιστική Γραμματεία) και της Πανελλήνιας  Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) .

\r\n\r\n

Τέλος, αποτελεί  έναν φορέα σοβαρό για τη Θεσσαλία και την Ελλάδα  ,με αίσθηση του καθήκοντος και μεγάλου κύρους, γεγονός που γίνεται άμεσα αντιληπτό στη συνεργασία του Δικτύου με τρίτους, που δείχνουν να εκτιμούν και να σέβονται το έργο που αυτό επιτελεί, θεωρώντας το ,μάλιστα ,ως πρότυπο καλής και έξυπνης πρακτικής εντός και εκτός Ελλάδος. Έχει ,δε, κληθεί σε πάρα πολλές forums για να μεταφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις του, με εξαιρετική επιτυχία.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Με τιμή

\r\n\r\n

Ε κ μέρους του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Ο πρόεδρος

Η    Γενική  Γραμματέας

Σκριάπας Κων/νος

Μπουζούκη Ελισσάβετ

Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

Οικονομολόγος

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\r\r\r\r

EΚΛΟΓΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ-2η ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τους Συλλόγους -Μέλη

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

 

 

\r\n\r\n

                                                              

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ   ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

\r\n\r\n

«ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ   ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

\r\n\r\n

The Network of   Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas
\r\n  emigrants «Perrevia», Secondary Non Governmental Organization,   ELASSONA LARISAS -GREECE

\r\n\r\n

EMail:   info@diktioelassonas.gr

\r\n\r\n

ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.:   Πρόεδρος:6974-881944 FAX:   24930-22579

\r\n\r\n

Ελασσόνα (40200)

\r\n\r\n

www.diktioelassonas.gr

ΕΛΑΣΣΟΝΑ, 10/12/2013

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:752/10-12-2013

       

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

2η  ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

\r\n\r\n

Προς Συλλόγους-Μέλη Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ,ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Αγαπητά Μέλη των ΔΣ  των Συλλόγων-Μελών του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,

\r\n\r\n

Αγαπητοί  μας  Συμπατριώτες ,

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Κατ’ αρχή εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ  του Δικτύου ,σας στέλνουμε  πατριωτικούς χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές μας για υγεία ,κάθε πρόοδο και επιτυχία στο έργο σας .

\r\n\r\n

Επίσης ,  θέλουμε να σας συγχαρούμε για τον μεγάλο αγώνα που κάνετε ,μέσα από τους Συλλόγους σας  και τον οποίο ,πάντα, με ενδιαφέρον παρακολουθούμε ανελλιπώς , αφού διοργανώνετε  σπουδαίες εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τον Πολιτισμό μας και προσφέρουν τόσα στην τοπική κοινωνία ,όπου και δραστηριοποιείστε , τηρώντας  τις παραδόσεις ,την ιστορία ,τις τέχνες ,τα Γράμματα ,τις Επιστήμες  κ.ά. και αναδεικνύοντας τον τόπο σας σε όλο τον κόσμο.

\r\n\r\n

Παρά την επιθυμία μας να παραβρισκόμαστε σε κάθε εκδήλωσή σας , που πάντα μας καλείτε  και σας  ευχαριστούμε για την μεγάλη αυτή τιμή ,αυτό ,δυστυχώς, παρά την δική μας έντονη επιθυμία να βρισκόμαστε παντού , όπου χτυπά η καρδιά του Δικτύου και των Συλλόγων -Μελών του, δεν είναι εφικτό να συμβαίνει πάντα , ,λόγω του φόρτου εργασίας μας  (υλοποίηση προγραμμάτων ,δράσεις Δικτύου ,παρεμβάσεις κλπ) ,αλλά και των μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων ,που απαιτούν πολλά έξοδα σε περίοδο κρίσης, οπότε και οι μετακινήσεις ,πλέον ,έχουν καταστεί δύσκολες για όλους  .

\r\n\r\n

Παρακολουθούμε ,φυσικά  ,κάθε προσπάθειά σας και όπου μπορούμε βοηθάμε στην υλοποίηση των εκδηλώσεων  και στην καλύτερη οργάνωσή τους με στελέχη μας ,με παρεμβάσεις μας ,αλλά και δημοσιότητα ,μέσω των ιστοσελίδων του Δικτύου.

\r\n\r\n

Θα πρέπει  να δείξετε κατανόηση πάνω σε αυτό το θέμα και να ξέρετε ότι τόσο ο Πρόεδρος ,όσο και όλο το ΔΣ εκτιμούν πολύ τον αγώνα σας , είμαστε περήφανοι για τα Μέλη μας και φυσικά ,το Δίκτυο αγκαλιάζει ,με τον ίδιο τρόπο ,όλους ανεξαίρετα τους Συλλόγους, γνωρίζοντας με πόση δυσκολία επιτελούν το έργο τους και «φυλάνε Θερμοπύλες » ,για τον πολιτισμό και για τους κατοίκους που εκπροσωπούν,ιδιαίτερα στα μικρά χωριά ,που δυστυχώς ερημώνουν  .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Έχουν ,αγαπητοί μας Συμπατριώτες ,περάσει , ήδη, 6,5 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας όλων των Συλλόγων του σημερινού Δήμου Ελασσόνας και όλων των Αποδήμων ,σε όλη την υφήλιο (19/5/2007)  ,του γνωστού ,πλέον ,σε όλους , «Δικτύου ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», που από τη πρώτη στιγμή αγκάλιασε ,όλους ,ανεξαίρετα, τους Συλλόγους της περιοχής μας και φυσικά τους Αποδήμους στην Ελλάδα και τον κόσμο.

\r\n\r\n

Η δημιουργία του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση  και  είναι μια μεγάλη κατάκτηση της τοπικής μας κοινωνίας ,που για άλλες περιοχές είναι ακόμα ζητούμενο ,αφού ,ενώ είναι διακαής πόθος τους  να μπορέσουν να συστήσουν και εκείνες μια Ομοσπονδία και να ενώσουν τις δυνάμεις όλων των Συλλόγων τους , δυστυχώς δεν το έχουν ακόμα καταφέρει.

\r\n\r\n

Αυτό ,καταδεικνύει πόσο σπουδαία και μεγάλη είναι  η δική μας κατάκτηση ,δηλ. όλων μας , να ιδρύσουμε ένα σύγχρονο ,ακηδεμόνευτο, ανεξάρτητο ,πρωτοποριακό ,δυνατό ,διεκδικητικό και δίκαιο Δίκτυο Συλλόγων ,που αποτελεί Πρότυπο για όλες τις Εθελοντικές Οργανώσεις στην Ελλάδα ,γιατί φέρνει νέες ιδέες και υλοποιεί δράσεις . Για τον λόγο αυτό ,πρέπει και να το στηρίξουμε και να το δυναμώσουμε ,γιατί μόνο μέσα από τη συνεργασία μας και την κοινή μας δράση , μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα ,απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής εξουσία ,που ,φυσικά ,μας θέλει διηρημένους και ως εκ τούτου αναποτελεσματικούς .

\r\n\r\n

Η δημιουργία αλλά ,κυρίως, η εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» δεν  είναι καθόλου τυχαία  , αφού είναι αποτέλεσμα πολλής και σοβαρής εθελοντικής  εργασίας όλων των Μελών του ΔΣ ,δεκάδων εθελοντών και συνεργατών , χιλιάδων εργατοωρών , δεκάδων χιλιάδων χιλιομέτρων , δεκάδων παρεμβάσεων σε φορείς ,χιλιάδων επικοινωνιών , πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων ,πάνω σε όλα τα θέματα που απασχολούν την περιοχή του Δήμου Ελασσόνας ,διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή και τους σπουδαίους κατοίκους της.

\r\n\r\n

Το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , πρέπει να  αποτελεί καμάρι όλων μας ,αφού η δύναμή του είστε όλοι εσείς ,δηλ.  οι εβδομήντα (70) δυνατοί και δραστήριοι Σύλλογοι-Μέλη του ,που σε καιρούς δύσκολους ,χωρίς τη βοήθεια κανενός ,κρατάτε ψηλά τον πολιτισμό μας ,την ιστορία μας και αναδεικνύετε και τιμάτε τον τόπο ,στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Αγαπητοί μας Φίλοι,

\r\n\r\n

όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και φυσικά  και κατά την τελευταία  τριετία,  ζήσαμε πολλές συγκινήσεις ,μέσα από το εθελοντικό έργο του Δικτύου, στηρίξαμε πάντα τους Συλλόγους που μας ζήτησαν τη βοήθειά μας  ,συνδιοργανώσαμε πολλές εκδηλώσεις με τα Μέλη μας ,ενημερώναμε  ανελλιπώς (με συναντήσεις ,ημερίδες,e-mail,τηλέφωνα κ.ά. )  ,μέσα από το Διαδίκτυο και τα Social Media  για κάθε τι νέο  και για κάθε εξέλιξη στο χώρο των εθελοντικών οργανώσεων στην Ελλάδα (νέοι νόμοι ,καλές πρακτικές κ.΄.α)   ,για τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (τα οποία μάλιστα αρκετοί Σύλλογοι αξιοποίησαν, όπως το Πρόγραμμα LEADER  κ.ά. ), υλοποιήσαμε ως Δίκτυο δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ,παίρνοντας μάλιστα την υψηλότερη βαθμολογία  ανάμεσα σε εκατοντάδες οργανώσεις ,δίνοντας δουλειά σε 160 ανέργους τα τελευταία δύο χρόνια και παράλληλα βοηθώντας τον Δήμο Ελασσόνας και τους Συλλόγους μας στο έργο τους (ψηφιοποίηση υλικού , δημιουργική απασχόληση παιδιών , μελέτες για έργα στα χωριά, δημιουργία ιστοσελίδων , καθαρισμό κοινόχτηστων χώρων ,μονοπάτια κ.α΄) , ασχοληθήκαμε συστηματικά με τον Πολιτισμό ,το περιβάλλον ,την κοινωνική αλληλεγγύη προς τις ευπαθείς ομάδες των συνανθρώπων μας και κυρίως παλεύουμε για την ανάδειξη της περιοχής μας και του Ολύμπου , προκειμένου να δημιουργηθεί αναπτυξιακή δυναμική και Βιώσιμη Ανάπτυξη  , έτσι ώστε να βρουν κερδοφόρα απασχόληση οι νέοι μας για  να μην αναγκάζονται να ξενιτευτούν σε ξένες χώρες )Κοκκινοπηλός ,καταφύγια ,ανάδειξη προϊόντων κ.ά) .

\r\n\r\n

Είναι καθήκον όλων μας να παλέψουμε ενωμένοι και ανεξάρτητοι ,από κάθε είδους κακόβουλη επιρροή , για μια καλύτερη προοπτική στον τόπο μας ,που τώρα ,σε περίοδο κρίσης , έχει τόση ανάγκη και που ,δυστυχώς ,τόσο έχει αδικηθεί απ’ όλους αυτούς που διαχειρίστηκαν τις τύχες του. Το χρωστάμε στα παιδιά μας .

\r\n\r\n

Οι Σύλλογοί μας ,που αποτελούν την Κοινωνία των Ενεργών Πολιτών της περιοχής, δηλ. ότι πιο υγιές διαθέτει η περιοχή της Ελασσόνας και του Ολύμπου   ,δεν μπορούν να μένουν απαθείς σε όλα αυτά  που συμβαίνουν και επηρεάζουν τόσο τις ζωές μας , στην ανεργία ,στην καταστροφή του περιβάλλοντος , στην ανέχεια ,στα αδιέξοδα της Νέας Γενιάς ,στην απασχόληση και τόσα άλλα .

\r\n\r\n

Πρέπει ,όσο ποτέ άλλοτε να μείνουμε ενωμένοι ,να δυναμώσουμε το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και ,φυσικά ,τους Συλλόγους μας ,που αποτελούν τους μόνους γνήσιους εκφραστές της κοινωνίας των χωριών μας ,αλλά και των ενεργών πολιτών που εκπροσωπούμε και να διεκδικήσουμε ,όλοι μαζί ,την πρόοδο για την περιοχή μας , να γίνουν έργα μέσα από το ΕΣΠΑ (αποπεράτωση φράγματος Αγιονερίου ,καταφύγια στον Όλυμπο, πίστα Καλλιθέας, Πλανητάρια, Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΟΛΥΜΠΟΣ», υποδομές ,οικονομικά κίνητρα για επιχειρήσεις ,πιστοποιήσεις τοπικών προϊόντων ,ανάπτυξη Κοινωνικής Οικονομίας  κ.ά.)  , να αναδείξουμε τον Όλυμπο και να τον μετατρέψουμε σε ένα αναπτυξιακό εργαλείο για όλη την περιοχή (αξιοποίηση Κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού με την μετατροπή τους σε Πρότυπο Ορειβατικό Κέντρο κ.ά. ) , να αναδείξουμε τα τοπικά μας προϊόντα ,έτσι ώστε να βρουν νέες αγορές ,που σημαίνει απασχόληση για τους κατοίκους της περιοχής μας , να στηρίξουμε τους Νέους Αγρότες ,να συμβουλεύσουμε τη Νέα Γενιά και τους νέους επιστήμονες πως  να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και να μείνουν κοντά στα σπίτια τους , να τους δώσουμε όλη εκείνη την τεχνογνωσία που τους χρειάζεται, να προστατέψουμε το περιβάλλον ,να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δυσκολία  και γενικά να διεκδικήσουμε όλα τα δικαιώματά μας ,ως Κοινωνία  ,τόσο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ,όσο και από την Κεντρική Διακυβέρνηση.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Σημειώνουμε και πάλι ότι  το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,είναι κατάκτηση όλων των Συλλόγων της επαρχίας Ελασσόνας αλλά και όλων των Αποδήμων  και αποτελεί ,πλέον, έναν σοβαρό φορέα για τον τόπο ,με αίσθηση του καθήκοντος και μεγάλου κύρους, γεγονός που γίνεται άμεσα αντιληπτό στη συνεργασία του Δικτύου με τρίτους, που δείχνουν να εκτιμούν και να σέβονται το έργο που αυτό επιτελεί, θεωρώντας το ,μάλιστα ,ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής εντός και εκτός Ελλάδος.

\r\n\r\n

Έχει ,δε, κληθεί σε διάφορα μέρη της Ελλάδος για να μεταφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις του με εξαιρετική επιτυχία, ενώ έχει την Προεδρία του Δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας ,του Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Θεσσαλίας ,είναι στη Διοίκηση  του Πανελλήνιου Παρατηρητήριου ,δηλ. όλων αυτών των θεσμικών οργάνων που παίζουν σημαντικό ρόλο στο θέμα του Εθελοντισμού στην Ελλάδα και διεκδικούν διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων ,αξιοκρατία και δικαιοσύνη για όλους και φυσικά την κατανομή των πόρων προς όλους τους Συλλόγους ,ανά την Ελλάδα.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Επίσης , θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , μέσα από σοβαρή και αδιάκοπη εργασία ,  διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Γ’ ,γεγονός που είναι και δύσκολο να το επιτύχει κανείς ,αλλά και σπάνιο, που του δίνει το δικαίωμα να υλοποιεί Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα ,υλοποίησε μεγάλες δράσεις που ταξίδεψαν και διαφήμισαν τον τόπο σε όλο τον κόσμο ( Εκδηλώσεις ανάδειξης και προβολής ,Συνέδρια, Ράλι αντίκα, συναυλίες , Τηλεοπτικές Εκπομπές ,Τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό κλπ) , κατατάχθηκε στις 20 καλύτερες οργανώσεις στην Ελλάδα  σε διαγωνισμό της «Κίνησης Πολιτών «(οι βραβεύσεις έγιναν στην Παλιά Βουλή στις 19 Νοεμβρίου 2013 ,με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Καρ. Παπούλια  ), είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού –ECTN (Μέλη από 12 χώρες) , εκκρεμεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου σε θέματα Παιδείας ,Επιστήμης και Τεχνολογίας ,όπως επίσης και για  την υποβολή κοινών προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα στις Βρυξέλλες, ταξίδεψε δύο φορές στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , με το ΤΕΙ , την Ακαδημία Αθηνών , με την Περιφέρεια Θεσσαλίας ,με άλλα Δίκτυα και Ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδος .

\r\n\r\n

Και όπως προαναφέραμε έχει την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων για το έργο που επιτελεί και η καλή του φήμη ταξιδεύει παντού ,διαφημίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την περιοχή του Θεσσαλικού Ολύμπου  .

\r\n\r\n

Αντιλαμβάνεστε ,λοιπόν , πόσο σοβαρή διαδικασία είναι η ανανέωση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αφού ,ήδη ,έκλεισαν τρία χρόνια από τις τελευταίες εκλογές  και το  νέο ΔΣ , όχι μόνο θα πρέπει να κρατήσει το υψηλό επίπεδο της δράσης του ,αλλά και να την επεκτείνει ,αφού ο μεγάλος αγώνας του εθελοντισμού δεν τελειώνει ποτέ .

\r\n\r\n

Η κρίση που μαστίζει τη χώρα και φυσικά την περιοχή μας ,θέλει δυνατές Οργανώσεις , σύγχρονες ,με υψηλή τεχνογνωσία και ανθρώπους που να εργάζονται συστηματικά , με γνώσεις, πείσμα και επιμονή ,διεκδικώντας διαφάνεια, πρόοδο ,ανάπτυξη και δικαιοσύνη.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

ΕΛΑΣΣΟΝΑ –ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚ .2013

\r\n\r\n

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

\r\n\r\n

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» καθορίζεται ότι το κυρίαρχο σώμα του Δικτύου αποτελεί η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει Σωματείων-μελών.

\r\n\r\n

(Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα Σωματεία που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και του έτους που διανύεται κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης).

\r\n\r\n

Επίσης, σύμφωνα με το καταστατικό η θητεία του Δ.Σ. του Δικτύου είναι τριετής και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνουν εκλογές για την εκλογή νέου Δ.Σ, για τα επόμενα τρία χρόνια ,ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως 31/12/2016.

\r\n\r\n

Σημειώνεται ότι τα μέλη του σημερινού Δ.Σ. του Δικτύου έχουν εκλεγεί στην Τακτική Γενική  Συνέλευση στις 5 Δεκεμβρίου  2010 .

\r\n\r\n

Για τον λόγο αυτό

\r\n\r\n

Σας καλούμε

\r\n\r\n

Στην  Τακτική  Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» .

\r\n\r\n

Τόπος Διεξαγωγής:              Ελασσόνα- Αίθουσα Α.Ε.ΝΟ.Λ.   Α.Ε. – Κτίριο ΚΕΔΕ 

\r\n\r\n

ΕΠΑΝΑΛ.  ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:   Kυριακή 15 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2013 και ώρα  10.00 π.μ. (τελική )

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Ημερήσια Διάταξη  :

\r\n\r\n

  \r\n
 1. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης
 2. \r\n

 3. Διοικητικός-Οικονομικός  Απολογισμός δράσης από τον Πρόεδρο και τον  Ταμία του Δικτύου .  (από 6/12/2010  μέχρι και σήμερα).
 4. \r\n

 5. Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ.
 6. \r\n

 7. Παρουσίαση των θέσεων των υποψηφίων  με εισήγηση διάρκειας 5 λεπτών έκαστος.
 8. \r\n

 9. Εκλογή με μυστική ψηφοφορία των ΕΝΝΕΑ μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
 10. \r\n

\r\n\r\n

Σημειώνεται ότι   η συνεδρίαση θα βρίσκεται σε απαρτία  μόνο με τα- παρόντα στη Συνέλευση- Μέλη του Δικτύου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Οι όροι συμμετοχής των εκπροσώπων των Συλλόγων –Μελών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού καθορίζονται ως εξής:

\r\n\r\n

  \r\n
 1. Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις αποτελούνται από τους διορισμένους νομίμως εκπροσώπους των Σωματείων-μελών, που είναι εγγεγραμμένα στη δύναμη του Δικτύου  (ένας εκπρόσωπος ανά σωματείο-μέλος).
 2. \r\n

 3. Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση σωματείου από εκπρόσωπο άλλου σωματείου και οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου-μέλους.
 4. \r\n

 5. Η νομιμοποίηση των εκπροσώπων των σωματείων θα γίνεται με επικυρωμένο από το Σωματείο-μέλος αντίγραφο πρακτικού του διορισμού του εκπροσώπου και τη συμπλήρωση του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΊΟΥ» .
 6. \r\n

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Για τον λόγο αυτό ,σας επισυνάπτουμε Υπόδειγμα «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ» για τον Εκπρόσωπό σας   στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου στις 8 Δεκεμβρίου 2013,  το οποίο και παρακαλούμε να έχει συμπληρωμένο και θεωρημένο , ο εκπρόσωπος του κάθε Συλλόγου  ,το οποίο και θα το παραδώσει στη Γραμματεία της Συνέλευσης ,προκειμένου να παραλάβει την ειδική Κάρτα Εκπροσώπου Μέλους ,με την οποία και θα λάβει μέρος σε όλες τις διαδικασίες της Συνέλευσης και να ασκήσει το δικαίωμα και του «ΕΚΛΕΓΕΙΝ» και του «ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ».

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Αγαπητοί μας Συμπατριώτες ,

\r\n\r\n

Επειδή ,η Συνέλευση αυτή ,είναι ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ για  το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», πιστεύουμε να αντιλαμβάνεστε τη σπουδαιότητα της παρουσίας σας σε αυτή . Την ιδιαίτερη προσοχή μας συγκεντρώνουμε όλοι , φυσικά , στην Επαναληπτική ,αλλά και τελική ,Γενική Συνέλευση ,που θα γίνει στις 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 , σημειώνοντας ότι η ΓΣ στις 15 Δεκ. 2013 θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τα παρόντα Μέλη , προκειμένου  οι εκπρόσωποι των μακρινών Συλλόγων να αποφύγουν τις διπλές μετακινήσεις ,αφού θα μετακινηθούν από πολύ μακριά ( Αθήνα, Θεσσαλονίκη ,Κατερίνη ,Λάρισα) και ίσως να αδυνατούν να συμμετέχουν και στις δύο Γ.Σ. ,οπότε η παρουσία τους στην 2η και τελική Γ.Σ είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη .

\r\n\r\n

Παράκληση του Προέδρου αλλά και των μελών του Δ.Σ. είναι να υποβληθούν υποψηφιότητες, από όλους όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ,μέσα από συλλογική εργασία ,αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση , που διαμένουν στην Ελασσόνα και σε όλη την παρολύμπια περιοχή και να συμμετέχουν στο ΝΕΟ Συμβούλιο του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , που έχει κατορθώσει να ενώσει ,για πρώτη φορά στην ιστορία , εβδομήντα  (70)   Συλλόγους και να αποτελεί κόσμημα και διαφήμιση για έναν ευλογημένο τόπο ,όπως είναι η πρώην επαρχία Ελασσόνας, με δράσεις και πρωτοβουλίες που το καταξίωσαν στη συνείδηση όλων ,που παρακολουθούν με εκτίμηση και θαυμασμό την πορεία του.

\r\n\r\n

Είναι σημαντικό να ανήκει κάποιος στο ΔΣ ενός τόσο μεγάλου Φορέα ,που αλλάζει τα πράγματα στον τομέα του Εθελοντισμού στην Ελλάδα και που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ολόκληρης περιοχής και σε αυτό το νέο ΔΣ οι Σύλλογοι της περιοχής Ελασσόνας ,πρέπει να έχουν ισχυρή παρουσία ,αφού έτσι στηρίζεται πραγματικά το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» δηλ. με τους ανθρώπους που διαμένουν ΜΟΝΙΜΑ  στην περιοχή και όχι κυρίως με τους Απόδημους ,όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Αυτό το καθεστώς πρέπει να αλλάξει και την μοίρα του Δικτύου πρέπει να την αναλάβουν ,κατά κύριο λόγο ,οι Σύλλογοι της περιοχής ,εκλέγοντας τον ανώτερο δυνατό αριθμό μελών στο ΔΣ ,που είναι έξι(6) .

\r\n\r\n

Σημειώνουμε ότι στη Γενική Συνέλευση μπορείτε να παραβρεθείτε με περισσότερα του ενός Μέλη του Συλλόγου σας ,δεδομένου ότι οι συζητήσεις είναι ανοικτές και διάφανες ,πλην ,όμως, ένα μόνο ,ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συλλόγου σας , θα διατηρεί το δικαίωμα της ψήφου κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.

\r\n\r\n

Σημειώνουμε ότι ο εκπρόσωπός σας ή και  ο υποψήφιος για το ΔΣ του Δικτύου ,δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου σας ,αρκεί ,όμως να νομιμοποιείται από απόφαση του ΔΣ και να έχει την πληρεξουσιότητα με το ‘ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ» ,που πρέπει ο Σύλλογός σας να συμπληρώσει , να υπογράψει και να σφραγίσει με την σφραγίδα του Συλλόγου σας.

\r\n\r\n

Είναι ,λοιπόν, ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας η συνάντηση  των  μελών του Δικτύου και η εκλογή του νέου ΕΝΝΕΑΜΕΛΟΥΣ Διοικητικού Συμβουλίου ,που θα αναλάβει τις τύχες του Δικτύου για τα επόμενα τρία (3) χρόνια ,θα ανοίξει ,ακόμα περισσότερο , τα φτερά του στον μαγικό κόσμο του Εθελοντισμού και της προσφοράς στον τόπο και στην Κοινωνία  .

\r\n\r\n

Μην ξεχνάτε ,ότι μόνο με τη συνεργασία όλων μας και τη συντονισμένη πορεία ,μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας ,τα παιδιά μας και την επαρχία ολόκληρη.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ :

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

1. Το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι  η μεγάλη Ομοσπονδία όλων των Συλλόγων του Δήμου Ελασσόνας ,αλλά και όλων των Αποδήμων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και πρέπει πάση θυσία να το στηρίξουμε ,όλοι εμείς ,ως Κοινωνία των Πολιτών .Είναι η μεγάλη μας φωνή και το όπλο μας ως πολιτών -δημοτών

\r\n\r\n

2. Αγκαλιάζει ,ενημερώνει  και στηρίζει όλους τους Συλλόγους Μέλη του ,χωρίς καμιά εξαίρεση.

\r\n\r\n

3. Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις πάνω στις Εθελοντικές Οργανώσεις ,αφού συμμετέχει σε Δίκτυα Φορέων Εθνικής Και Ευρωπαϊκής Εμβέλειας  και μεταφέρει ,όλη την τεχνογνωσία σε όλους τους Συλλόγους

\r\n\r\n

4. Υλοποιεί ,σε συνεργασία με τους Συλλόγους -Μέλη του ,μεγάλες δράσεις  που αναδεικνύουν τον τόπο σε όλο τον κόσμο

\r\n\r\n

5. Διεκδικεί πόρους του ΕΣΠΑ ,αλλά και άλλων Προγραμμάτων για την ανάδειξη του Ολύμπου ,των τοπικών προϊόντων και της ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή  

\r\n\r\n

6. Έχει ενεργοποιήσει εκατοντάδες Εθελοντές και διαθέτει ως συνεργάτες δεκάδες επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, που εργάζονται για το καλό του τόπου και για την αλλαγή του Εθελοντικού Κινήματος στην Ελλάδα ,συμμετέχοντας ,στην πρώτη γραμμή στη λειτουργία σπουδαίων θεσμικών οργάνων, όπως είναι το Δίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλίας ,το Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Θεσσαλίας  και του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Παρατηρητήριου .

\r\n\r\n

7. Παρεμβαίνει σε όλα τα Πολιτικά και Πολιτειακά όργανα ,διεκδικώντας Βιώσιμη Ανάπτυξη για την περιοχή και την αύξηση της απασχόλησης ,προκειμένου οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι ,να μείνουν στις εστίες τους

\r\n\r\n

8. Μεριμνά για τους ανέργους (προσφέρει απασχόληση μέσα από Προγράμματα) , για τη Νέα Γενιά ,τις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας , καταπολεμά τη Φτώχια ,

\r\n\r\n

9. Διεκδικεί Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση και σωστή διαχείριση των πόρων και τέλος

\r\n\r\n

10 . είναι μια ανεξάρτητη ,ακηδεμόνευτη και αδέσμευτη φωνή των Ενεργών Πολιτών της περιοχής Ελασσόνας που διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο ,απέναντι σε οποιαδήποτε μορφής εξουσία , με σοβαρότητα

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Για  όλους τους παραπάνω λόγους ,αλλά και πολλούς άλλους ,όλοι έχουμε καθήκον να στηρίξουμε το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»  με την παρουσία μας στην καθοριστικής σημασίας Τακτική Γενική μας Συνέλευση .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Θα ήταν μεγάλη η χαρά μας και η τιμή να συναντηθούμε στην κορυφαία αυτή εκδήλωση του Δικτύου μας , στην Ελασσόνα,

\r\n\r\n

την Κυριακή 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα 10.00 π.μ.

\r\n\r\n

στα γραφεία της  ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

\r\n\r\n

Σας περιμένουμε  και καλή αντάμωση .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Οδηγίες για τη Συνέλευση θα βρείτε στη ιστοσελίδα μας www.diktioelassonas.gr .Επισκεφτείτε την και ενημερωθείτε για όλες τις Δράσεις του Δικτύου .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ :Ειδικό Πληρεξούσιο συμμετοχής στη ΓΣ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Με τιμή

\r\n\r\n

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Ο Πρόεδρος

                       Η  Γενική    Γραμματέας

Σκριάπας   Κων/νος

                      Μπουζούκη Ελισσάβετ

Οικονομολόγος,   Σύμβουλος Ανάπτυξης

                      Οικονομολόγος

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

\r\n\r\n

Σκριάπας Κων/νος

\r\n\r\n

–Οικονομολόγος-Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

\r\n\r\n

(Σύλλογος Ελασσονιτών Ν.Μαγνησίας)

\r\n\r\n

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :Mπουζούκη Ελισσάβετ

\r\n\r\n

Οικονομολόγος -Διοίκηση Επιχ/σεων και Οργανισμών («Πολιτιστικό Προξενείο» Ελασσόνας)

\r\n\r\n

ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:

\r\n\r\n

Κόνιαρη Ελένη –

\r\n\r\n

Επισκέπτρια Υγείας-  ( Σύλλογος των εν Αθήναις Αντιχασιωτών-)

\r\n\r\n

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ –ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : Αστερίου Θωμάς  –

\r\n\r\n

Οικονομολόγος  (Σύλλογος Ελασσονιτών Λάρισας «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ»)

\r\n\r\n

ΤΑΜΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ,ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Φουρκιώτης Κων/νος – Στρατιωτικός ε.α. . (Αθλητικός Σύλλογος ¨ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ¨)

\r\n\r\n

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

\r\n\r\n

Φουνταρλή Ανδρομάχη Καθηγήτρια Φιλόλογος ( ΧΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ )

\r\n\r\n

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

\r\n\r\n

Κελεπούρη Καίτη –Ιατρός Κυτταρολόγος

\r\n\r\n

(Πολιτιστικός Σύλλογος Πυθίου «Πύθιος Απόλλωνας»  )

\r\n\r\n

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ,ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ:

\r\n\r\n

Λιόλιος Θωμάς –

\r\n\r\n

Αστυνομικός (Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης «Η Τριπολίτιδα»).

\r\n\r\n

YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ:

\r\n\r\n

Λιάκος Νικόλαος- Εκπαιδευτικός

\r\n\r\n

(Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βαλανίδας   )

\r\n\r\n

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

Το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση  και εκπροσωπεί ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) Συλλόγους Ελασσονιτών από την πρώην επαρχία Ελασσόνας ,από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο .

\r\n\r\n

Στα άμεσα ενδιαφέροντα του είναι θέματα Πολιτισμού,Περιβάλλοντος ,Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Οικονομία ς. Υλοποιεί Συνέδρια,Ημερίδες ,Σεμινάρια ,ΦΕΣΤΙΒΑΛ,πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα , παρουσιάζει Τηλεοπτικές Εκπομπές,Εργαστήρια ,Συμβουλευτική ,παρουσιάζει διαλέξεις, συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση,συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα ,Πανεπιστήμια,Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών και υλοποιεί Συλλογικές δράσεις με τους Συλλόγους-Μέλη του για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του .Είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού ECTN και σε άλλα  ΕυρωπαΙκά Δίκτυα και Task Forces.  Yλοποιεί Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ποργράμματα υπηρετώντας την Κοινωνία των Ευρωπαίων Πολιτών και τη συνεργασία μεταξύ των λαών της Ευρώπης και του κόσμου .

\r\n\r\n

Είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και θεωρείται ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Στην Ελασσόνα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου   του έτους 2013  το ΔΣ του Σωματείου με την επωνυμία………………………………………………………………………………………………………………………. και έδρα ………………………………………………… δ η λ ώ ν ο υ μ ε  ότι διορίζουμε ειδικ…… πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο τ.. (ονοματεπώνυμο)……………………………………………….του ………………………….., κάτοικο …………………………………………….    με αριθμό δελτίου ταυτότητας ……………………………., και του παρέχουμε

\r\n\r\n

την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να συμμετάσχει

\r\n\r\n

στην εκλογο-απολογιστική  Συνέλευση του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στις 15 Δεκεμβρίου 2013

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

και να εκπροσωπήσει   το ανωτέρω σωματείο μας ως εκπρόσωπός μας , ασκώντας ελεύθερα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όπως επίσης και κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί από τις διαδικασίες .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Για το ΔΣ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Ο   Πρόεδρος του ΔΣ

Ο   Γεν. Γραμματέας του ΔΣ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

\r\n\r\n

(Υπογραφές – Σφραγίδα Συλλόγου)

\r\n\r\n

ΤΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………..

\r\n\r\n

EMAIL: …………………………………………………………..

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\r\r\r\r

Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου η τελική εκλογή του νέου ΔΣ του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στην Ελασσόνα –Αρχαιρεσίες εκλογής νέου Δ.Σ. για τα επόμενα 3 χρόνια

Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου η τελική εκλογή του νέου ΔΣ  του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στην Ελασσόνα  –

\r\n\r\n

Αρχαιρεσίες εκλογής νέου Δ.Σ. για τα επόμενα 3 χρόνια

\r\n\r\n

                        

\r\n\r\n

\r\n 

\r\n\r\n

Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 θα γίνει η τελική  Γενική Συνέλευση του Δικτύου Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», στην οποία  όλα τα Μέλη του δηλ. οι  εβδομήντα (70) Σύλλογοι , θα εκλέξουν ,σε μια υποδειγματική συνεδρίαση , το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου για τα επόμενα τρία (3) χρόνια ,ήτοι για το χρονικό διάστημα 1/1/2014 -31/12/2016.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Ο Πρόεδρος του Δικτύου  κ. Κων. Σκριάπας ,αλλά και τα Μέλη  του Δ.Σ. ,καλούν  όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν πραγματικά ,μέσα από συλλογική εργασία ,αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση, να στρατευτούν  και να συμμετέχουν στο νέο Διοικητικό  Συμβούλιο του πολυβραβευμένου Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , που έχει κατορθώσει να ενώσει, για πρώτη φορά στην ιστορία ,   όλους τους Συλλόγους και να αποτελεί κόσμημα και διαφήμιση για έναν ευλογημένο τόπο ,όπως είναι η πρώην επαρχία Ελασσόνας, με δράσεις και πρωτοβουλίες που το καταξίωσαν στη συνείδηση όλων και που παρακολουθούν με εκτίμηση και θαυμασμό την πορεία του.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ανανεώνει το δυναμικό του για 3 χρόνια

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Το  Δ.Σ. του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»  συγκαλεί  Επαναληπτική Τακτική  Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του την    Κυριακή , 15 Δεκεμβρίου 2013

\r\n\r\n

Τόπος Διεξαγωγής:  Ελασσόνα- Αίθουσα Συνεδριάσεων ΑΕΝΟΛ Α.Ε. και ώρα 10.00 π.μ.

\r\n\r\n

Ημερήσια Διάταξη  :

\r\n\r\n

  \r\n
 1. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης
 2. \r\n

 3. Διοικητικός-Οικονομικός  Απολογισμός δράσης από τον Πρόεδρο και την Ταμία του Δικτύου .  (. 5/12/2010 μέχρι και σήμερα).
 4. \r\n

 5. 3.       Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ.
 6. \r\n

 7. 4.       Παρουσίαση των θέσεων των υποψηφίων  με εισήγηση διάρκειας 5 λεπτών έκαστος.
 8. \r\n

 9. 5.       Εκλογή με μυστική ψηφοφορία των ΕΝΝΕΑ μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
 10. \r\n

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Σημειώνεται ότι η διαδικασία εκλογής του νέου ΔΣ θα ολοκληρωθεί ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων Μελών του Δικτύου .

\r\n\r\n

Για οποιαδήποτε πληροφορία στον Πρόεδρο του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» κ.  Κ. Σκριάπα  6974-881944

\r\n\r\n

Οδηγίες για τη Συνέλευση θα βρείτε στην ιστοσελίδα  www.diktioelassonas.gr .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»:

\r\n\r\n

Ένας Φορέας-Ορόσημο  στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων 

\r\n\r\n

Το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση  και εκπροσωπεί ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) Συλλόγους Ελασσονιτών από την πρώην επαρχία Ελασσόνας ,από όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο .

\r\n\r\n

Στα άμεσα ενδιαφέροντα του είναι θέματα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος ,Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Κοινωνικής Οικονομία ς και Βιώσιμης Ανάπτυξης .

\r\n\r\n

 Υλοποιεί Συνέδρια, Ημερίδες ,Σεμινάρια ,ΦΕΣΤΙΒΑΛ, πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα , παρουσιάζει Τηλεοπτικές Εκπομπές, Εργαστήρια ,Συμβουλευτική ,Mentoring, διαλέξεις, συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση, συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα ,Πανεπιστήμια, Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών και υλοποιεί Συλλογικές δράσεις με τους Συλλόγους-Μέλη του για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του .

\r\n\r\n

Είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού ECTN και σε άλλα  Ευρωπαϊκά Δίκτυα και Task Forces.  Διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια και υλοποιεί Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα υπηρετώντας την Κοινωνία των Ευρωπαίων Πολιτών και τη συνεργασία μεταξύ των λαών της Ευρώπης και του κόσμου.

\r\n\r\n

Είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και θεωρείται ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων ,αφού πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας ,του Παρατηρητηρίου Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας (θεσμικών οργάνων που έχει και την Προεδρία) ,του Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Συντονιστική Γραμματεία) και της Πανελλήνιας  Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) , διεκδικώντας αξιοκρατία ,διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων ,δικαιοσύνη και συμμετοχική δημοκρατία στη λήψη των αποφάσεων .

\r\n\r\n

Τέλος, αποτελεί  έναν φορέα σοβαρό για τη Θεσσαλία και την Ελλάδα  ,με αίσθηση του καθήκοντος και μεγάλου κύρους, γεγονός που γίνεται άμεσα αντιληπτό στη συνεργασία του Δικτύου με τρίτους, που δείχνουν να εκτιμούν και να σέβονται το έργο που αυτό επιτελεί, θεωρώντας το ,μάλιστα ,ως πρότυπο καλής και έξυπνης πρακτικής εντός και εκτός Ελλάδος. Έχει ,δε, κληθεί εντός και εκτός  Ελλάδος για να μεταφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις του, με εξαιρετική επιτυχία.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Με τιμή

\r\n\r\n

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Ο πρόεδρος

Η    Γενική  Γραμματέας

Σκριάπας Κων/νος

Μπουζούκη Ελισσάβετ

Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

Οικονομολόγος

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.