rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : » ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου 9μελούς ΔΣ στο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»- Σάββατο 1 Ιουλίου 2017- Στο ΚΠΕ Κισσάβου -Ελασσόνας – Κτίριο ΚΕΔΕ «

    ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

«ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas
emigrants «Perrevia», Secondary Non Governmental Organization, ELASSONA LARISAS -GREECE

ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.: Πρόεδρος:6974-881944 FAX: 24210-71200

Ελασσόνα (40200)

www.diktioelassonas.gr

 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ, 26/6/2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1510/26-6-2017
       

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

 Προς Συλλόγους-Μέλη Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

 

ΘΕΜΑ : » ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου 9μελούς ΔΣ στο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»- Σάββατο 1 Ιουλίου 2017″

 

Αγαπητά Μέλη των ΔΣ  των Συλλόγων-Μελών του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,

Αγαπητοί  μας  Συμπατριώτες ,

 

 

Κλείνοντας ΔΕΚΑ (10) χρόνια συνεχούς προσφοράς  από την ίδρυσή του και τρία (3) χρόνια από τις τελευταίες εκλογές νέου ΔΣ ,το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» μπαίνοντας στη 2η δεκαετία της ζωής του ,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

τακτικές εκλογές για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα τρία χρόνια .

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1  ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» καθορίζεται ότι το κυρίαρχο σώμα του Δικτύου αποτελεί η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει Σωματείων-μελών.

(Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα Σωματεία που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και του έτους που διανύεται κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης).

 

Στο σημεία αυτό γνωρίζοντας την δύσκολη οικονομική κατάσταση των Συλλόγων -Μελών μας , με απόφαση του ΔΣ σημειώνουμε ότι η οικονομική υποχρέωση προς το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος Σύλλογος στις εκλογές είναι η καταβολή μόνο της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2017 , ύψους 30 ευρώ και όχι όλων των προηγούμενων ετών .

Κατά συνέπεια οικονομικά ενήμερος καθίσταται ένας Σύλλογος μόνο με την πληρωμή συνδρομής 30 ευρώ για το έτος 2017 .

Επίσης, σύμφωνα με το καταστατικό η θητεία του Δ.Σ. του Δικτύου είναι τριετής και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνουν εκλογές για την εκλογή νέου Δ.Σ, για τα επόμενα τρία χρόνια ,ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1/7/2017 έως 30/6/2020.

 

Για τον λόγο αυτό

Σας καλούμε

Στην  Επαναληπτική, αλλά και τελική Τακτική  Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» .

Τόπος Διεξαγωγής:              Ελασσόνα- Αίθουσα Σεμιναρίων ΚΠΕ Ελασσόνας  – Κτίριο ΚΕΔΕ 

ΕΠΑΝΑΛ.  ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:   Σάββατο 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και ώρα  10.00 π.μ. (τελική – ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων )

 

Ημερήσια Διάταξη  Γ.Σ. :

 1. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης
 2. Διοικητικός-Οικονομικός Απολογισμός δράσης από τον Πρόεδρο και τον  Ταμία του Δικτύου της τελευταίας θητείας
 3. Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ.
 4. Παρουσίαση των θέσεων των υποψηφίων με εισήγηση διάρκειας 5 λεπτών έκαστος.
 5. Εκλογή με μυστική ψηφοφορία των ΕΝΝΕΑ μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

Οι όροι συμμετοχής των εκπροσώπων των Συλλόγων –Μελών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού καθορίζονται ως εξής:

 1. Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις αποτελούνται από τους διορισμένους νομίμως εκπροσώπους των Σωματείων-μελών, που είναι εγγεγραμμένα στη δύναμη του Δικτύου (ένας εκπρόσωπος ανά σωματείο-μέλος).
 2. Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση σωματείου από εκπρόσωπο άλλου σωματείου και οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου-μέλους.
 3. Η νομιμοποίηση των εκπροσώπων των σωματείων θα γίνεται με επικυρωμένο από το Σωματείο-μέλος αντίγραφο πρακτικού του διορισμού του εκπροσώπου και τη συμπλήρωση του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΊΟΥ» ( σας το στέλνουμε συνημμένα)  .

 

Για τον λόγο αυτό ,σας επισυνάπτουμε Υπόδειγμα «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ» για τον Εκπρόσωπό σας   στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου την  1 Ιουλίου 2017 ,  το οποίο και παρακαλούμε να έχει συμπληρωμένο και θεωρημένο , ο εκπρόσωπος του κάθε Συλλόγου  ,το οποίο και θα το παραδώσει στη Γραμματεία της Συνέλευσης ,προκειμένου να παραλάβει την ειδική Κάρτα Εκπροσώπου Μέλους ,με την οποία και θα λάβει μέρος σε όλες τις διαδικασίες της Συνέλευσης και να ασκήσει το δικαίωμα και του «ΕΚΛΕΓΕΙΝ» και του «ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ».

 

Αγαπητοί μας Συμπατριώτες ,

 

Επειδή ,η Συνέλευση αυτή ,είναι ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ για  το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», πιστεύουμε να αντιλαμβάνεστε τη σπουδαιότητα της παρουσίας σας σε αυτή .

 

Την ιδιαίτερη προσοχή μας συγκεντρώνουμε όλοι , φυσικά , στην Επαναληπτική ,αλλά και τελική ,Γενική Συνέλευση ,που θα γίνει στις 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  , σημειώνοντας ότι η ΓΣ στις 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τα παρόντα Μέλη , προκειμένου  οι εκπρόσωποι των μακρινών Συλλόγων να αποφύγουν τις διπλές μετακινήσεις ,αφού θα μετακινηθούν από πολύ μακριά ( Αθήνα, Θεσσαλονίκη ,Κατερίνη ,Λάρισα) και ίσως να αδυνατούν να συμμετέχουν και στις δύο Γ.Σ. ,οπότε η παρουσία τους στην 2η και τελική Γ.Σ είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη .

 

Παράκληση του Προέδρου αλλά και των μελών του Δ.Σ. είναι να υποβληθούν υποψηφιότητες, από όλους όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ,μέσα από συλλογική εργασία ,αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση , που δραστηριοποιούνται σε κάποιον Σύλλογο -Μέλος του Δικτύου  και να συμμετέχουν στο ΝΕΟ Συμβούλιο του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , που έχει κατορθώσει να ενώσει ,για πρώτη φορά στην ιστορία , εβδομήντα  (70)   Συλλόγους και να αποτελεί κόσμημα και διαφήμιση για έναν τόπο ,όπως είναι η πρώην επαρχία Ελασσόνας, με δράσεις και πρωτοβουλίες που το καταξίωσαν στη συνείδηση όλων ,που παρακολουθούν με εκτίμηση και θαυμασμό την πορεία του.

 

Είναι σημαντικό να ανήκει κάποιος στο ΔΣ ενός τόσο μεγάλου Εθελοντικού Φορέα ,που αλλάζει τα πράγματα στον τομέα του Εθελοντισμού στην Ελλάδα και που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ολόκληρης περιοχής και σε αυτό το νέο ΔΣ οι Σύλλογοι της περιοχής Ελασσόνας ,πρέπει να έχουν ισχυρή παρουσία.

Σημειώνουμε ότι στη Γενική Συνέλευση μπορείτε να παραβρεθείτε με περισσότερα του ενός Μέλη του Συλλόγου σας ,δεδομένου ότι οι συζητήσεις είναι ανοικτές και διάφανες ,πλην ,όμως, ένα μόνο ,ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συλλόγου σας , θα διατηρεί το δικαίωμα της ψήφου κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.

 

Σημειώνουμε ότι ο εκπρόσωπός σας ή και  ο υποψήφιος για το ΔΣ του Δικτύου ,δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου σας ,αρκεί ,όμως να νομιμοποιείται από απόφαση του ΔΣ και να έχει την πληρεξουσιότητα με το ‘ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ» ,που πρέπει ο Σύλλογός σας να συμπληρώσει , να υπογράψει και να σφραγίσει με την σφραγίδα του Συλλόγου σας.

 

Είναι ,λοιπόν, ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας η συνάντηση  των  μελών του Δικτύου και η εκλογή του νέου ΕΝΝΕΑΜΕΛΟΥΣ Διοικητικού Συμβουλίου ,που θα αναλάβει τις τύχες του Δικτύου για τα επόμενα τρία (3) χρόνια , από 1/7/2017 έως 30/6/2020, θα ανοίξει ,ακόμα περισσότερο , τα φτερά του στον μαγικό κόσμο του Εθελοντισμού και της προσφοράς στον τόπο και στην Κοινωνία  .

 

Μην ξεχνάτε ,ότι μόνο με τη συνεργασία όλων μας και τη συντονισμένη πορεία ,μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας ,τα παιδιά μας και την επαρχία ολόκληρη.

Τα Μέλη του ΔΣ ,όλα αυτά τα χρόνια έδωσαν και δίνουν , έναν καλό αγώνα για προσφορά στον τόπο ,έκαναν το Δίκτυο γνωστό και σεβαστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και έδωσαν την ευκαιρία σε εκατοντάδες επιστήμονες να απασχοληθούν μέσα από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

Έχει σε εξέλιξη προγράμματα και συνεργασίες με πανεπιστήμια , με κρατικούς φορείς ,με Δήμους  και άλλες εθελοντικές οργανώσεις-συλλόγους και το μέλλον προμηνύεται πιο λαμπρό ,μπαίνοντας στη δεύτερη δεκαετία από την ίδρυσή του το έτος 2017.

 

Για τον λόγο αυτό ,θα ήταν μεγάλη η χαρά μας και η τιμή να συναντηθούμε στην κορυφαία αυτή εκδήλωση του Δικτύου μας , στην Ελασσόνα, το

Σάββατο στις 1 Ιουλίου 2017  και ώρα 10.00 π.μ.

στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  ΚΙΣΣΑΒΟΥ -ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Κτίριο ΚΕΔΕ- ΕΛΑΣΣΟΝΑ

 

 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΛΕΦ, 6974-881944 Κων. Σκριάπας και EMail : skriapask@gmail.com

 

Σας περιμένουμε  και καλή αντάμωση .

 

Οδηγίες για τη Συνέλευση θα βρείτε στη ιστοσελίδα μας www.diktioelassonas.gr .Επισκεφτείτε την.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ :Ειδικό Πληρεξούσιο συμμετοχής στη ΓΣ για εκτύπωση

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Ο Πρόεδρος                        Ο Αντιπρόεδρος Α’
Σκριάπας Κων/νος                       Θωμάς Αστερίου
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης                       Οικονομολόγος

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

 

 • Πρόεδρος: Σκριάπας Κων/νος –Οικονομολόγος -Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
 • Αντιπρόεδρος Α’ – Αστερίου Θωμάς – Οικονομολόγος -Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επιχειρηματικότητας
 • Αντιπρόεδρος Β’-Ταμίας . Φουρκιώτης Κων/νος – Στρατιωτικός ε.α.-Υπεύθυνος Αθλητισμού , Αθλημάτων βουνού και Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων
 • Αν .Γεν .Γραμματέας: Τσακιστάρας Ιωάννης– Αγρότης ,Επιχειρηματίας ,Υπεύθυνος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Εκδηλώσεων ,Συνεδρίων και Συντονισμού Δράσεων Συλλόγων Αποδήμων
 • Αν. Ταμίας :Φουνταρλή Ανδρομάχη – Εκπαιδευτικός -φιλόλογος, Υπεύθυνη Πολιτισμού ,Νέας Γενιάς,Ισότητας,Απόδημου Ελληνισμού ,Διεθνών Σχέσεων και Ξένων Αποστολών
 • Μπουζούκη Ελισσάβετ- Οικονομολόγος -Υπεύθυνη Βιώσιμης
 • Ανάπτυξης ,Σχέσεων με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ,Συμβουλευτικής
 • Γκανάτσιος Ανδρέας – Εκπαιδευτικός ,Περιβαλλοντολόγος ,Καθηγητής Αγγλικών, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος ,Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας,Υποστήριξη Social Media ,Iστοσελίδων και Ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:

Πέρα από τις αρμοδιότητες όλων των μελών του Δ.Σ. ,το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» διαθέτει πλήθος  Επιστημονικών Επιτροπών ,αξιοποιώντας Επιστήμονες διεθνούς κύρους ,προκειμένου να παράγεται έργο υψηλού επιπέδου ,πάνω σε  μείζονα θέματα που απασχολούν το Δίκτυο , ως μιας σύγχρονης και υγιούς Δευτεροβάθμιας Εθελοντικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) ,που δεν παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις ,αλλά προσπαθεί να διαμορφώσει ένα καλύτερο Αύριο ,για την Κοινωνία ,για τη Νέα Γενιά και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών .

Διαθέτει εκατόν πενήντα (150) εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες ,όλων των  ειδικοτήτων προκειμένου να υλοποιεί τα έργα του .

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών   και εκπροσωπεί ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) Συλλόγους Ελασσονιτών από την πρώην επαρχία Ελασσόνας ,από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο .

Στα άμεσα ενδιαφέροντα του είναι θέματα Πολιτισμού,Περιβάλλοντος ,Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Οικονομία ς. Υλοποιεί Συνέδρια,Ημερίδες ,Σεμινάρια ,ΦΕΣΤΙΒΑΛ,πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα , παρουσιάζει Τηλεοπτικές Εκπομπές,Εργαστήρια ,Συμβουλευτική ,παρουσιάζει διαλέξεις, συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση,συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα ,Πανεπιστήμια,Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών και υλοποιεί Συλλογικές δράσεις με τους Συλλόγους-Μέλη του για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του .  Yλοποιεί Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ποργράμματα υπηρετώντας την Κοινωνία των Ευρωπαίων Πολιτών και τη συνεργασία μεταξύ των λαών της Ευρώπης και του κόσμου .

Είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και θεωρείται ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων .

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Στην Ελασσόνα σήμερα την 1 ΙΟΥΛΙΟΥ     του έτους 2017  το ΔΣ του Σωματείου ή ΑΜΚΕ  με την επωνυμία………………………………………………………………………………………………………………………. και έδρα ………………………………………………… δ η λ ώ ν ει   ότι διορίζει ειδικό. πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο

 τ.. ……………………………………………….του ………………………….., κάτοικο …………………………………………….με αριθμό δελτίου ταυτότητας ……………………………., που είναι Μέλος του Συλλόγου μας και του παρέχουμε

την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να συμμετάσχει

στην εκλογο-απολογιστική  Συνέλευση του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στις 1 Ιουλίου  2017

 

και να εκπροσωπήσει   το ανωτέρω σωματείο μας ως εκπρόσωπός μας , ασκώντας ελεύθερα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όπως επίσης και κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί από τις διαδικασίες .

 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ο Γεν. Γραμματέας του ΔΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

(Υπογραφές – Σφραγίδα Συλλόγου)

ΤΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………..

EMAIL: …………………………………………………………..

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το παρόν ΕΙΔ. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ το Σωματείο σας παρέχει διπλή εξουσιοδότηση  στον φέροντα δηλ. τόσο για την εκπροσώπησή του στην Εκλογο-απολογιστική Γ.Σ ,όσο και για την τυχόν υποψηφιότητά του στο νέο ΔΣ  ,εφόσον το επιθυμεί.

 

\r\r\r\r\r

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για Ευρωπαϊκές Συμπράξεις και Καινοτόμες Δράσεις στο πλαίσιο 3 Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων‏

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
\r\nΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
\r\nΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
\r\nΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
\r\nΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
\r\nΑθήνα, 25 Ιουνίου 2013
\r\nΑ.Π. 25843
\r\nΤαχ. Δ/νση : Σταδίου 27
\r\nΤαχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα
\r\nΠληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
\r\nΤηλέφωνο: 210 37 44 710
\r\nΦαξ: 210 37 44 713
\r\nE-mail: a.karvounis@ypes.gr
\r\nΠρος:
\r\n1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
\r\nΔ/νσεις Διοίκησης
\r\n2) Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας
\r\nΘΕΜΑ: Επιδότηση θεματικών δικτύων πόλεων και συναντήσεων πολιτών αδελφοποιημένων πόλεων (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»: Δράση 1, Μέτρα 1.1 & 1.2)
\r\nΣΧΕΤ: Τα υπ’ αριθ. οικ. 34329/21-6-2010, οικ.40352/19-7-2010, οικ.49761/2-9-2010, 61108/1-11-2010, 66885/23-11-2010, 72278/20-12-2010 3029/20-1-2011, 6418/8-2-2011, 10650/3-3-2011, 5421/9-3-2011, 21515/5-5-2011, 28061/10-6-2011, 48152/18-11-2011, 51788/12-12-2011, 51948/13-12-2011, 52624/16-12-2011, 53708/22-12-2011, 5609/14-2-2012, 46872/13-12-2013 & 17860/8-5-2013 έγγραφά μας
\r\nΣε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων μας, αναφορικά με τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Η Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013», σας γνωρίζουμε τα εξής, ειδικότερα σε σχέση με τις δράσεις της προσεχούς προθεσμίας της 1ης Σεπτεμβρίου 2013:
\r\n1. Πολιτικό πλαίσιο για το 2014 και μόνιμες προτεραιότητες του προγράμματος
\r\nΣτη διάρκεια του έτους 2014 το Πρόγραμμα υλοποιείται εντός του ακόλουθου πολιτικού πλαισίου:
\r\n Το 2014 έχει προταθεί από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ να ανακηρυχθεί ως το Ευρωπαϊκό Έτος συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, την αντιστροφή των δημογραφικών τάσεων, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και εν γένει τη δημιουργία μιας κοινωνικής, περισσότερο περιεκτικής Ευρώπης
\r\nΕλληνική
\r\n Το 2014 αποτελεί έτος Ευρωεκλογών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτικού και δημόσιου διαλόγου στον οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες της Ε.Ε.
\r\n Το έτος 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μία νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020), εγκαινιάζοντας την εφαρμογή της νέας πολιτικής συνοχής.
\r\n Το 2014 συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από τη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς, η ολοκλήρωση της οποίας προσδοκάται να αποφέρει νέες θέσεις απασχόλησης
\r\n Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα μια νέα πολιτική ώθησης για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, με μια σειρά δράσεων για την άρση των εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινή τους ζωή. Η Έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια του 2013 προβλέπει 12 συγκεκριμένους τρόπους βοηθείας ώστε να ασκούν οι Ευρωπαίοι αποτελεσματικότερα τα δικαιώματά τους, από την εύρεση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ έως τη διασφάλιση ισχυρότερης συμμετοχής στην δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Στις βασικές προτάσεις περιλαμβάνονται η διευκόλυνση της εργασίας και της πρακτικής άσκησης σε άλλη χώρα της ΕΕ, η μείωση της υπερβολικής γραφειοκρατίας για τους πολίτες της ΕΕ που ζουν και ταξιδεύουν στην ΕΕ και η εξάλειψη των φραγμών στις διασυνοριακές αγορές. Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών, η έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια αποτελεί την απάντηση της Επιτροπής στις πολυάριθμες εκκλήσεις πολιτών της ΕΕ που της έχουν γνωστοποιήσει προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν ταξιδεύουν, εγκαθίστανται ή πραγματοποιούν αγορές σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Η υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει η έκθεση μέσα στο 2014 αποτελεί μια ακόμη πρόσκληση για το ίδιο το πρόγραμμα.
\r\nΟι συνέπειες του ιδιαίτερου πολιτικού πλαισίου του 2014 και ειδικότερα των στόχων που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών σε σχέση με τις μόνιμες προτεραιότητες του Προγράμματος έχουν ως εξής:
\r\n- Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τις αξίες και τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και για τις ευκαιρίες που δίνονται από την ΕΕ
\r\n- ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.
\r\nΤο πρόγραμμα επομένως θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη και της δημοκρατίας μέσω της εμβάθυνσης της κατανόησης της ΕΕ, των αξιών της και των επιπτώσεών της στην καθημερινή ζωή των πολιτών καθώς και με την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.
\r\nΠροτεραιότητα 1: ΕΕ: αξίες, δικαιώματα και ευκαιρίες για τους πολίτες. Το 2014 θα καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να γίνουν κατανοητές οι επιπτώσεις των πολιτικών της ΕΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών. ΤοΠρόγραμμα είναι ένα σημαντικό εργαλείο από αυτή την άποψη και η συνεισφορά του μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.
\r\nΠροτεραιότητα 2: Συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’ συνιστά πολύτιμο εργαλείο για την υποκίνηση των πολιτών να μοιραστούν τις απόψεις τους για τα προγράμματα και τις πολιτικές των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και να διαμορφώσουν την ημερήσια διάταξη (agenda) της ΕΕ. Τα επιδοτούμενα έργα θα επιτρέψουν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης των πολιτών για τα τρέχοντα θέματα στους φορείς λήψης αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο.
\r\n2. Υλοποίηση της Δράσης 1 – Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη
\r\nΣτόχος της δράσης «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» είναι να φέρει σε επαφή άτομα από τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη ώστε να συμμεριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα από την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον. Ενθαρρύνει τις συναντήσεις, τις ανταλλαγές και τις συζητήσεις μεταξύ ευρωπαίων πολιτών από διαφορετικές χώρες με διάφορα μέσα:
\r\n2.1 Συναντήσεις Πολιτών Αδελφοποιημένων Πόλεων (Μέτρο 1.1)
\r\nΟι συναντήσεις πολιτών αδελφοποιημένων πόλεων συνίστανται στη συνεύρεση διαφόρων πολιτών από αδελφοποιημένες – και όχι μόνον – πόλεις, αξιοποιώντας την υπάρχουσα εταιρική σχέση μεταξύ των δήμων για την ενίσχυση της αμοιβαίας γνώσης και κατανόησης μεταξύ πολιτών και πολιτισμών. Τα σχέδια συναντήσεων πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων αναμένεται να:  επιτύχουν ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό επίπεδο βάσει δομημένης συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής της τοπικής κοινότητας στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του σχεδίου, προωθώντας τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά μέσω του εθελοντισμού καθώς και αναθέτοντας στους συμμετέχοντες ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης˙  ενθαρρύνουν τους πολίτες να εμπλακούν περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω της πληροφόρησης σχετικά με τη συμμετοχή ευρωπαίων πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ και συζητήσεων σχετικά με την ισότητα ευκαιριών στην πολιτική ζωή˙  ενισχύσουν τη δέσμευση των συμμετεχόντων στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής απόψεωνκαι εμπειριών σχετικά με τις προτεραιότητες του προγράμματος, της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με τα συγκεκριμένα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε τοπικό και ατομικό επίπεδο, της γνωριμίας με την πολιτισμική πολυμορφία και της ανακάλυψης κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς της Ευρώπης, της επίδειξης αλληλεγγύης και της ανάπτυξης αισθήματος του «συνανήκειν» στην ίδια κοινότητα στην Ευρώπη στο σύνολό της.
\r\nΟ αιτών πρέπει να είναι:
\r\n ο δήμος όπου θα λάβει χώρα η συνάντηση ή
\r\n μη κερδοσκοπική οργάνωση ή επιτροπή αδελφοποίησης που διαθέτει νομική προσωπικότητα και εκπροσωπεί τις τοπικές αρχές·
\r\n να εδρεύει σε συμμετέχουσα χώρα του προγράμματος·
\r\n μια πόλη μπορεί να φιλοξενήσει συνάντηση πολιτών μόνο μία φορά ανά έτος.
\r\nΟι εταίροι συνδέονται με συμφωνία αδελφοποίησης ή ετοιμάζονται να συνάψουν τέτοια συμφωνία (σύμφωνα με σχετική δήλωσή τους στο έντυπο της αίτησης). Επισημαίνεται ότι μόνο ένα διμερές σχέδιο με τους ίδιους εταίρους μπορεί να εγκρίνεται για το ίδιο ημερολογιακό έτος.
\r\nΚάθε πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
\r\n δήμους από δύο (2) τουλάχιστον συμμετέχουσες χώρες, μία εκ των οποίων να είναι κράτος μέλος της ΕΕ.
\r\n τη συμμετοχή τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) προσκεκλημένων συμμετεχόντων. «Προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι οι αλλοδαποί συμμετέχοντες που αποστέλλονται από τους δήμους εταίρους·
\r\n το ήμισυ (50%) των συμμετεχόντων πρέπει να αποτελείται από μη αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημοτικούς λειτουργούς.
\r\nΗ μέγιστη διάρκεια της συνάντησης είναι 21 ημέρες, ενώ η επιδότηση που μπορεί να δοθεί ανά σχέδιο είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ. Η επιδότηση υπολογίζεται βάσει κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης. Η κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη όλων των δαπανών που σχετίζονται με τις συναντήσεις, δηλαδή έξοδα προετοιμασίας, οργάνωσης, στέγασης των συμμετεχόντων και έξοδα ταξιδιού. Το σύστημα των κατ’ αποκοπή τιμών απλουστεύθηκε βάσει των αποτελεσμάτων στατιστικής ανάλυσης σχεδίων του 2008 και του 2009. Οι ημερήσιες τιμές για τις διάφορες χώρες, καθώς και ο υπολογισμός της απόστασης που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως για τον υπολογισμό της επιδότησης, καταργούνται. Το νέο σύστημα κατ’ αποκοπή τιμών βασίζεται αποκλειστικά στον αριθμό των προσκεκλημένων συμμετεχόντων (ο οποίος καθορίζεται ανά «εύρος» συμμετεχόντων) και στον αριθμό των ημερών. Οι ίδιες παράμετροι ισχύουν για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμαΗ καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2013 για δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2014 έως και 30η Σεπτεμβρίου 2014.
\r\n2.2 Θεματική δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων (Μέτρο 1.2) Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν τακτικά νέα προβλήματα και εμπλέκονται στην εφαρμογή διαφόρων πολιτικών, οι οποίες συνδέονται συχνά με πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δικτύωση δήμων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος αποτελεί σημαντικό μέσο πραγματοποίησης επίκαιρων συζητήσεων και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Η αδελφοποίηση δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ δήμων, και επομένως, οι δυνατότητες των δικτύων που δημιουργούνται από μια σειρά δεσμών αδελφοποιημένων πόλεων πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη θεματικής και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ πόλεων. Η Επιτροπή στηρίζει την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, τα οποία είναι σημαντικά για τη διασφάλιση δομημένης, εντατικής και πολύπλευρης συνεργασίας και συμβάλλουν, επομένως, στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προγράμματος. Τα σχέδια δικτύων αδελφοποιημένων πόλεων αναμένεται να:  ενσωματώσουν ένα εύρος δραστηριοτήτων σχετικά με το(τα) θέμα(-τα) κοινού ενδιαφέροντος τα οποία πρόκειται να εξετασθούν στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του προγράμματος και είναι συναφή με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,  παραγάγουν εργαλεία επικοινωνίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, με στόχο την προώθηση δομημένης και βιώσιμης θεματικής δικτύωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων των δράσεων,  έχουν καθορισμένες ομάδες-στόχους για τις οποίες τα επιλεγμένα θέματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορούν μέλη της κοινότητας που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα (δηλαδή, εμπειρογνώμονες, τοπικές ενώσεις, πολίτες και ομάδες πολιτών τους οποίους το θέμα αφορά άμεσα κ.λπ.),  αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις μεταξύ των συμμετεχουσών πόλεων με αντικείμενο τα ζητήματα που εξετάζονται ή ενδεχομένως μελλοντικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.
\r\nΓια να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει να εδρεύουν σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να είναι:
\r\n δήμοι ή
\r\n τοπικές/περιφερειακές αρχές ή
\r\n ενώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές ή
\r\n μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή επιτροπές αδελφοποίησης που διαθέτουν νομική προσωπικότητα και εκπροσωπούν τοπικές αρχές.Ένα σχέδιο πρέπει να προβλέπει τα εξής:
\r\n τη συμμετοχή δήμων από τέσσερις (4) τουλάχιστον συμμετέχουσες χώρες, μία εκ των οποίων να είναι κράτος μέλος της ΕΕ.
\r\n τη συμμετοχή τουλάχιστον τριάντα (30) προσκεκλημένων συμμετεχόντων. «Προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι οι αλλοδαποί συμμετέχοντες που αποστέλλονται από τους εταίρους.
\r\n το 30% των συμμετεχόντων κάθε εκδήλωσης να προέρχεται από επιλέξιμες χώρες εκτός της χώρας υποδοχής.
\r\nΗ μέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 24 μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια μιας εκδήλωσης είναι 21 ημέρες. Κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τρεις (3) τουλάχιστον εκδηλώσεις.
\r\nΤο μέγιστο επιλέξιμο ποσό για επιδότηση σχεδίου στο πλαίσιο αυτού του μέτρου είναι 150.000 ευρώ. Το ελάχιστο επιλέξιμο ποσό είναι 10.000 ευρώ.
\r\nΗ καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2013 για δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως και 30η Μαΐου 2014.
\r\nΗ επιδότηση υπολογίζεται βάσει κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης. Το σύστημα των κατ’ αποκοπή τιμών απλουστεύθηκε βάσει των αποτελεσμάτων στατιστικής ανάλυσης σχεδίων του 2008 και του 2009. Οι ημερήσιες τιμές για τις διάφορες χώρες, καθώς και ο υπολογισμός της απόστασης που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως για τον υπολογισμό της επιδότησης, καταργούνται. Το νέο σύστημα κατ’ αποκοπή τιμών βασίζεται αποκλειστικά στον αριθμό των συνολικών συμμετεχόντων (τοπικών και διεθνών) – ο οποίος καθορίζεται ανά «εύρος» συμμετεχόντων – και στον αριθμό των ημερών. Οι ίδιες παράμετροι ισχύουν για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
\r\nΟ υπολογισμός της συνολικής αιτούμενης επιδότησης προκύπτει από συνδυασμό:  των συνολικών αιτούμενων ποσών για κάθε εκδήλωση,  του αιτούμενου ποσού για εργαλεία επικοινωνίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση,  του αιτούμενου ποσού για έξοδα συντονισμού, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
\r\nΝα σημειωθεί επίσης ότι σε αυτό το μέτρο εφαρμόζεται προχρηματοδότηση 50% της συνολικής επιδότησης.
\r\n3. Περισσότερες πληροφορίες
\r\nΟ Οδηγός υλοποίησης στην ελληνική γλώσσα, τα έντυπα των αιτήσεων για τα ανωτέρω μέτρα καθώς και περαιτέρω πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στο σχετικό σύνδεσμο του Υπουργείου Εσωτερικών:http://www.ypes.gr/el/Regions/EgyklioiApofaseisSyxneserothseis/InternationalCooperations/
\r\nενώ τα ερωτήματά σας μπορείτε να τα απευθύνεται στην Υπηρεσία μας, στο εθνικό σημείο επαφής του προγράμματος (υπόψιν κου Α. Καρβούνη, τηλ: 210 3744710, fax: 210 37 44713, e-mail: a.karvounis@ypes.gr).
\r\nΠεραιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω πρόγραμμα, όπως και σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήμους) και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).
\r\nΤέλος, σας επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση και η επιτυχής συμμετοχή των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στο εν λόγω αλλά και σε όλα τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα προϋποθέτει την πλήρη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, των προοπτικών ανάπτυξης, των εταιρικών σχέσεων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και όλων των εν δυνάμει πόρων τους, όπως αποτυπώνονται στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδιασμού τους (άρθρα 266, 268, ν.3852/2010).
\r\nΠαραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις.
\r\nO ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
\r\nΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
\r\nΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
\r\n1) Μόνιμη Αντιπροσωπεία της
\r\nΕλλάδας στις Βρυξέλλες
\r\n(α) Υπόψιν κας Κ. Ράντικ
\r\n(β) Υπόψιν κας Α. Δαλαμάγκα
\r\n2) Yπουργείο Εξωτερικών
\r\nΕ1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών
\r\nΥποθέσεων
\r\n(υπόψη κ. Δ. Τζανάκη)
\r\n3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
\r\nΒύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
\r\n4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
\r\nΣ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
\r\n5) ΠΕΔ της Χώρας
\r\n6) Κ.Ε.Δ.Ε.
\r\nΑκαδημίας 65 και Γεναδίου 8, 10678 Αθήνα
\r\n7) Ε.Ν.Π.Ε.
\r\nΜεσογείων 15, 11526 Αθήνα
\r\n8) Πανεπιστήμια-ΤΕΙ
\r\n9) Επιμελητήρια της Χώρας
\r\n10) Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών
\r\nΟργανώσεων Ελλάδος
\r\nΑινιάνος 8, 10434 ΑΘΗΝΑ
\r\n11) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ «anthropos.gr» Fax: 210 8838914
\r\n12) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
\r\nΑνάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
\r\nΜυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ
\r\n13) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),
\r\nΧαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα
\r\n14) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
\r\nΒας.Σοφίας 2, 10674 Αθήνα
\r\n(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη
\r\n(β) Επικεφαλή Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct, κα Κ. Σόκολη
\r\n15) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
\r\nΛεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα
\r\n(α) Προϊστάμενο και επικεφαλή του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
\r\n(β) Αναπληρωτή επικεφαλή του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή
\r\n16) EUROPE DIRECT – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Γεωργική και Βιοτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης
\r\nΜαρίνου Αντύπα 12, 551 02 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (υπόψιν κ. Ευ. Βέργου)
\r\n17) EUROPE DIRECT – ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
\r\nΝικ.Φωκά και Μανουσογιαννάκη (Πλατεία Ιπποδρομίου), 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (υπόψιν κας Μ.Πάσχου)
\r\n18) EUROPE DIRECT – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.)
\r\nΜ. Αλεξάνδρου 34, 43100, Καρδίτσα (υπόψιν κ. Θ. Μπαλτά)
\r\n19) EUROPE DIRECT -ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
\r\nΣαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα (υπόψιν κας Π. Γεωργίου)
\r\n20) EUROPE DIRECT -ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Περιφέρεια Πελοποννήσου
\r\nΠαραλιακή Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ (υπόψιν κας Α.Μαντά)
\r\n21) EUROPE DIRECT – ΡΟΔΟΥ- Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.
\r\n28 ης Οκτωβρίου 72, 851 00 ΡΟΔΟΣ (υπόψιν κας Φ.Παπασάββα)
\r\n22) EUROPE DIRECT – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς»
\r\nΑριστομένους 91, 24 100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ (υπόψιν κας Ρ. Γαραντζιώτη)
\r\n23) EUROPE DIRECT- ΛΑΜΙΑΣ-Δήμος Λαμιέων και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
\r\nΛεωνίδου 9-11, 35100 ΛΑΜΙΑ (υπόψιν κας Α. Μυλωνά)
\r\n24) EUROPE DIRECT – ΚΡΗΤΗΣ- Περιφέρεια Κρήτης,
\r\nΠλ. Ελευθερίας, 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (υπόψιν κας. Β. Μαδούλκα)
\r\n25) EUROPE DIRECT – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Οπλ.Πουτέτση 14, 45333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ (υπόψιν κ.Δ.Γκόλα)
\r\n26) EUROPE DIRECT – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
\r\nΛόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Περιβάλλοντος, Ισόγειο, Γραφείο 1Α, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ (υπόψιν κας Μ. Γερούλια)
\r\n27) EUROPE DIRECT – ΕΡΤ- Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
\r\nΛεωφόρος Μεσογείων 432, Αθήνα 15342 (υπόψιν κ. Π. Βασιλόπουλου)
\r\n28) EUROPE DIRECT – ΑΤΤΙΚΗΣ- Δήμος Αθηναίων,
\r\nΑθηνάς 63, 10552 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Μ. Καραπαπά)
\r\n29) EUROPE DIRECT – ΑΘΗΝΑΣ- ΕΒΕΑ,
\r\nΑκαδημίας 7, 10671 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ε.Σταρρά)
\r\n30) EUROPE DIRECT – ΑΘΗΝΑΣ-ΕΛΙΑΜΕΠ,
\r\nΒασ. Σοφίας 49, 106 76 ΑΘΗΝΑ (υπόψιν κας Ελ. Φωκά)
\r\n31) EUROPE DIRECT – ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- Αναπτυξιακή Ροδόπης,
\r\nΝ. Τσανακλή 15, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ (υπόψιν κας Λ. Σαλτσίδου)
\r\n32) EUROPE DIRECT – ΠΑΤΡΑΣ- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
\r\nNEO Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ (υπόψιν κ. Δ. Καρβέλη)
\r\n33) EUROPE DIRECT –ΛΑΡΙΣΑΣ- Περιφέρεια Θεσσαλίας
\r\nΠλ. Κουμουνδούρου, 41110 Λάρισα (υπόψιν κα Β. Τοπούζη)
\r\n34) EUROPE DIRECT –ΞΑΝΘΗΣ- Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ
\r\nΒ.Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη (υπόψιν κ. Δ. Μπαρδακίδη)
\r\nΕσωτερική Διανομή:
\r\n1. Γραφείο κ. Υπουργού
\r\n2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
\r\n3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
\r\n4. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
\r\n5. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
\r\n Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (σε 2 αντίγραφα)
\r\n6. Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα- Προγράμματα & Συνεργασίες- Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Europe for Citizens 2007-2013- Εγκύκλιοι)

\r\r\r\r\r

Η Κομισιόν απέρριψε πρόγραμμα στήριξης για 400.000 ανέργους!!!


\r\n\r\n

Ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας, που είχαν καταρτίσει από κοινού υπουργείο Εργασίας και ΟΑΕΔ και το οποίο είχε την έγκριση της τρόικας, «κόπηκε» από την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Πρόκειται για το πρόγραμμα που προέβλεπε την επιδότηση απασχόλησης σε…

\r\n\r\n

κοινωφελή έργα έως 400.000 ανέργων – μελών οικογενειών χωρίς κανένα εργαζόμενο.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το πρόγραμμα ενώ έχει θεσμοθετηθεί με νόμο και έχει αποσπάσει την έγκριση της τρόικας, απορρίπτεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μη συμβατό με τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Η άρνηση επισημοποιήθηκε σε προχθεσινή συνάντηση που είχε ο υπουργός Εργασίας κ. Γ. Βρούτσης με τον γενικό διευθυντή της διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενταξης της Ε.Ε. κ. Κος Ρισέλ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες που απορρέουν από το υπ. Εργασίας, απέρριψε το πρόγραμμα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι η Κοινότητα θα απαιτήσει τα χρήματα πίσω σε περίπτωση που χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ!

\r\r\r\r\r

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο ελπίδα για το αύριο των Εθελοντικών Οργανώσεων-Ιδρυτικό Μέλος το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο  ελπίδα για το αύριο των Εθελοντικών Οργανώσεων

\r\n\r\n

Ιδρυτικό Μέλος το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

\r\n\r\n

                       

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Ένα νέο ελπιδοφόρο μήνυμα δικτύωσης και συνεργασίας έχει γεννηθεί και απλώνεται σε όλη την χώρα  με την ίδρυση Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

\r\n\r\n

Ένα νέο μήνυμα που συνδέεται με το κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης, οικολογίας ,οριζόντιας επικοινωνίας, με κινητήρια δύναμη τους ενεργούς πολίτες και τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργώντας ένα κοινό όραμα.

\r\n\r\n

Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά όλης της χώρας, συλλογικές οργανώσεις συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και ανατρέπουν την αρνητική παράδοση που θέλει όλο αυτό το χώρο κατακερματισμένο και εξαρτημένο από το σύστημα νομής της εξουσίας.

\r\n\r\n

Τα κοινωνικά δίκτυα συνεργάζονται ,ενώνουν και απελευθερώνουν δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας για να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό και πολιτιστικό αποκλεισμό.

\r\n\r\n

Για να συνδέσουν κοινωνικές δυνάμεις και ενεργούς πολίτες με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά κινήματα και οικουμενικά κοινωνικά δίκτυα.

\r\n\r\n

Πρόκειται για ένα νέο κίνημα που ανταποκρίνεται στην ανάγκη υπέρβασης του πολιτικού πελατειακού συστήματος, ενός συστήματος που συνθλίβει τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας με την πανουργία του κατακερματισμού των δυνάμεων, του «διαίρει και βασίλευε»

\r\n\r\n

Ενός κατεστημένου που εκθειάζει το μερικό και μονοδιάστατο και καταπνίγει το όλον και την συνολική ενότητα των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.
\r\n Πρόκειται για νέο εγχείρημα που ξεκίνησε ως θεσμική πρωτοβουλία απέναντι στην υποβάθμιση του ρόλου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών  και εξελίσσεται σε κίνημα κάτω από την πίεση που δέχονται όλες οι οργανώσεις από την κρατική γραφειοκρατία και την αδυναμία του πολιτικού συστήματος να αντιληφθεί τα μηνύματα των καιρών.
\r\n Να αντιληφθεί τα αδιέξοδα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και του σφετερισμού της εκπροσώπησης που είναι βασική αιτία της σημερινής κρίσης.

\r\n\r\n

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο μπαίνει μπροστά από όλους αυτούς που βλέπουν το «δέντρο» των μεμονωμένων Μ.Κ.Ο και χάνουν το «δάσος» ενός τεράστιου δυναμικού κοινωνικού κεφαλαίου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

\r\n\r\n

Απέναντι σε αυτούς που θέλησαν να συνδέσουν και να ταυτίσουν τις γνήσιες εθελοντικές ανθρωπιστικές οικολογικές και πολιτιστικές συλλογικότητες με τα κατασκευάσματα του πελατειακού κράτους

\r\n\r\n

Απέναντι σε εκείνους που έχουν την αδυναμία να κατανοήσουν ότι η μαζική φτώχεια που απλώνεται και η οικολογική καταστροφή που είναι ο μόνιμος κίνδυνος στις σύγχρονες κοινωνίες δεν αντιμετωπίζονται μόνον με τα Lobies, την αποσπασματική δράση και τον συντεχνιασμό, αλλά αντιμετωπίζεται από την ολότητα της κοινωνίας, με θεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης, την συμμετοχική οικολογία και συμμετοχική δημοκρατία..

\r\n\r\n

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο έρχεται, να θέσει το ζήτημα για το μεγάλο θεσμικό έλλειμμα της κοινωνικής οικονομίας στην χώρα μας.
\r\n

\r\n Ένα κρυφό έλλειμμα που προκαλεί και την υστέρηση εναλλακτικών επιλογών για την καταπολέμηση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της εξασφάλισης της κοινωνικής συνοχής.

\r\n\r\n

Μπροστά σε αυτό το θεσμικό έλλειμμα και της ανάγκης για «αναδιάρθρωση του κράτους» ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών όχι μόνον δεν μπορεί να περιοριστεί αλλά αντίθετα, οφείλει να κινητοποιήσει τις διαδικασίες αυτο-οργάνωσης των πολιτών.

\r\n\r\n

Το Δίκτυο  «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» πρωτοστατεί ,από την πρώτη στιγμή ,στην ίδρυση σπουδαίων θεσμικών οργάνων της Κοινωνίας των Πολιτών , όχι μόνο σε επίπεδο Θεσσαλίας ,όπως είναι το Δίκτυο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας,που ,εδώ  και δύο χρόνια ,αγκαλιάζει εκατοντάδες Πολιτιστικούς Συλλόγους ,ΑΜΚΕ,Ομάδες Πολιτών ,Φορείς κλπ από όλη τη Θεσσαλία  ,αλλά και το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών ,που μπορεί να παρεμβαίνει ,με υψηλή τεχνογνωσία ,όχι μόνο σε εθνικό ,αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, διεκδικώντας διαφάνεια ,αξιοκρατία και πλήρη αξιοποίηση των πόρων σε όφελος όλης της κοινωνίας.

\r\n\r\n

 

\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.