rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

ΘΩΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : » ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου 9μελούς ΔΣ στο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»- Σάββατο 1 Ιουλίου 2017- Στο ΚΠΕ Κισσάβου -Ελασσόνας – Κτίριο ΚΕΔΕ «

    ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

«ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas
emigrants «Perrevia», Secondary Non Governmental Organization, ELASSONA LARISAS -GREECE

ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.: Πρόεδρος:6974-881944 FAX: 24210-71200

Ελασσόνα (40200)

www.diktioelassonas.gr

 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ, 26/6/2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1510/26-6-2017
       

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

 Προς Συλλόγους-Μέλη Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

 

ΘΕΜΑ : » ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου 9μελούς ΔΣ στο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»- Σάββατο 1 Ιουλίου 2017″

 

Αγαπητά Μέλη των ΔΣ  των Συλλόγων-Μελών του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,

Αγαπητοί  μας  Συμπατριώτες ,

 

 

Κλείνοντας ΔΕΚΑ (10) χρόνια συνεχούς προσφοράς  από την ίδρυσή του και τρία (3) χρόνια από τις τελευταίες εκλογές νέου ΔΣ ,το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» μπαίνοντας στη 2η δεκαετία της ζωής του ,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

τακτικές εκλογές για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα τρία χρόνια .

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1  ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» καθορίζεται ότι το κυρίαρχο σώμα του Δικτύου αποτελεί η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει Σωματείων-μελών.

(Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα Σωματεία που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και του έτους που διανύεται κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης).

 

Στο σημεία αυτό γνωρίζοντας την δύσκολη οικονομική κατάσταση των Συλλόγων -Μελών μας , με απόφαση του ΔΣ σημειώνουμε ότι η οικονομική υποχρέωση προς το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος Σύλλογος στις εκλογές είναι η καταβολή μόνο της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2017 , ύψους 30 ευρώ και όχι όλων των προηγούμενων ετών .

Κατά συνέπεια οικονομικά ενήμερος καθίσταται ένας Σύλλογος μόνο με την πληρωμή συνδρομής 30 ευρώ για το έτος 2017 .

Επίσης, σύμφωνα με το καταστατικό η θητεία του Δ.Σ. του Δικτύου είναι τριετής και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνουν εκλογές για την εκλογή νέου Δ.Σ, για τα επόμενα τρία χρόνια ,ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1/7/2017 έως 30/6/2020.

 

Για τον λόγο αυτό

Σας καλούμε

Στην  Επαναληπτική, αλλά και τελική Τακτική  Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» .

Τόπος Διεξαγωγής:              Ελασσόνα- Αίθουσα Σεμιναρίων ΚΠΕ Ελασσόνας  – Κτίριο ΚΕΔΕ 

ΕΠΑΝΑΛ.  ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:   Σάββατο 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και ώρα  10.00 π.μ. (τελική – ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων )

 

Ημερήσια Διάταξη  Γ.Σ. :

 1. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης
 2. Διοικητικός-Οικονομικός Απολογισμός δράσης από τον Πρόεδρο και τον  Ταμία του Δικτύου της τελευταίας θητείας
 3. Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ.
 4. Παρουσίαση των θέσεων των υποψηφίων με εισήγηση διάρκειας 5 λεπτών έκαστος.
 5. Εκλογή με μυστική ψηφοφορία των ΕΝΝΕΑ μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

Οι όροι συμμετοχής των εκπροσώπων των Συλλόγων –Μελών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού καθορίζονται ως εξής:

 1. Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις αποτελούνται από τους διορισμένους νομίμως εκπροσώπους των Σωματείων-μελών, που είναι εγγεγραμμένα στη δύναμη του Δικτύου (ένας εκπρόσωπος ανά σωματείο-μέλος).
 2. Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση σωματείου από εκπρόσωπο άλλου σωματείου και οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου-μέλους.
 3. Η νομιμοποίηση των εκπροσώπων των σωματείων θα γίνεται με επικυρωμένο από το Σωματείο-μέλος αντίγραφο πρακτικού του διορισμού του εκπροσώπου και τη συμπλήρωση του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΊΟΥ» ( σας το στέλνουμε συνημμένα)  .

 

Για τον λόγο αυτό ,σας επισυνάπτουμε Υπόδειγμα «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ» για τον Εκπρόσωπό σας   στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου την  1 Ιουλίου 2017 ,  το οποίο και παρακαλούμε να έχει συμπληρωμένο και θεωρημένο , ο εκπρόσωπος του κάθε Συλλόγου  ,το οποίο και θα το παραδώσει στη Γραμματεία της Συνέλευσης ,προκειμένου να παραλάβει την ειδική Κάρτα Εκπροσώπου Μέλους ,με την οποία και θα λάβει μέρος σε όλες τις διαδικασίες της Συνέλευσης και να ασκήσει το δικαίωμα και του «ΕΚΛΕΓΕΙΝ» και του «ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ».

 

Αγαπητοί μας Συμπατριώτες ,

 

Επειδή ,η Συνέλευση αυτή ,είναι ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ για  το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», πιστεύουμε να αντιλαμβάνεστε τη σπουδαιότητα της παρουσίας σας σε αυτή .

 

Την ιδιαίτερη προσοχή μας συγκεντρώνουμε όλοι , φυσικά , στην Επαναληπτική ,αλλά και τελική ,Γενική Συνέλευση ,που θα γίνει στις 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  , σημειώνοντας ότι η ΓΣ στις 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τα παρόντα Μέλη , προκειμένου  οι εκπρόσωποι των μακρινών Συλλόγων να αποφύγουν τις διπλές μετακινήσεις ,αφού θα μετακινηθούν από πολύ μακριά ( Αθήνα, Θεσσαλονίκη ,Κατερίνη ,Λάρισα) και ίσως να αδυνατούν να συμμετέχουν και στις δύο Γ.Σ. ,οπότε η παρουσία τους στην 2η και τελική Γ.Σ είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη .

 

Παράκληση του Προέδρου αλλά και των μελών του Δ.Σ. είναι να υποβληθούν υποψηφιότητες, από όλους όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ,μέσα από συλλογική εργασία ,αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση , που δραστηριοποιούνται σε κάποιον Σύλλογο -Μέλος του Δικτύου  και να συμμετέχουν στο ΝΕΟ Συμβούλιο του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , που έχει κατορθώσει να ενώσει ,για πρώτη φορά στην ιστορία , εβδομήντα  (70)   Συλλόγους και να αποτελεί κόσμημα και διαφήμιση για έναν τόπο ,όπως είναι η πρώην επαρχία Ελασσόνας, με δράσεις και πρωτοβουλίες που το καταξίωσαν στη συνείδηση όλων ,που παρακολουθούν με εκτίμηση και θαυμασμό την πορεία του.

 

Είναι σημαντικό να ανήκει κάποιος στο ΔΣ ενός τόσο μεγάλου Εθελοντικού Φορέα ,που αλλάζει τα πράγματα στον τομέα του Εθελοντισμού στην Ελλάδα και που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ολόκληρης περιοχής και σε αυτό το νέο ΔΣ οι Σύλλογοι της περιοχής Ελασσόνας ,πρέπει να έχουν ισχυρή παρουσία.

Σημειώνουμε ότι στη Γενική Συνέλευση μπορείτε να παραβρεθείτε με περισσότερα του ενός Μέλη του Συλλόγου σας ,δεδομένου ότι οι συζητήσεις είναι ανοικτές και διάφανες ,πλην ,όμως, ένα μόνο ,ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συλλόγου σας , θα διατηρεί το δικαίωμα της ψήφου κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.

 

Σημειώνουμε ότι ο εκπρόσωπός σας ή και  ο υποψήφιος για το ΔΣ του Δικτύου ,δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου σας ,αρκεί ,όμως να νομιμοποιείται από απόφαση του ΔΣ και να έχει την πληρεξουσιότητα με το ‘ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ» ,που πρέπει ο Σύλλογός σας να συμπληρώσει , να υπογράψει και να σφραγίσει με την σφραγίδα του Συλλόγου σας.

 

Είναι ,λοιπόν, ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας η συνάντηση  των  μελών του Δικτύου και η εκλογή του νέου ΕΝΝΕΑΜΕΛΟΥΣ Διοικητικού Συμβουλίου ,που θα αναλάβει τις τύχες του Δικτύου για τα επόμενα τρία (3) χρόνια , από 1/7/2017 έως 30/6/2020, θα ανοίξει ,ακόμα περισσότερο , τα φτερά του στον μαγικό κόσμο του Εθελοντισμού και της προσφοράς στον τόπο και στην Κοινωνία  .

 

Μην ξεχνάτε ,ότι μόνο με τη συνεργασία όλων μας και τη συντονισμένη πορεία ,μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας ,τα παιδιά μας και την επαρχία ολόκληρη.

Τα Μέλη του ΔΣ ,όλα αυτά τα χρόνια έδωσαν και δίνουν , έναν καλό αγώνα για προσφορά στον τόπο ,έκαναν το Δίκτυο γνωστό και σεβαστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και έδωσαν την ευκαιρία σε εκατοντάδες επιστήμονες να απασχοληθούν μέσα από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

Έχει σε εξέλιξη προγράμματα και συνεργασίες με πανεπιστήμια , με κρατικούς φορείς ,με Δήμους  και άλλες εθελοντικές οργανώσεις-συλλόγους και το μέλλον προμηνύεται πιο λαμπρό ,μπαίνοντας στη δεύτερη δεκαετία από την ίδρυσή του το έτος 2017.

 

Για τον λόγο αυτό ,θα ήταν μεγάλη η χαρά μας και η τιμή να συναντηθούμε στην κορυφαία αυτή εκδήλωση του Δικτύου μας , στην Ελασσόνα, το

Σάββατο στις 1 Ιουλίου 2017  και ώρα 10.00 π.μ.

στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  ΚΙΣΣΑΒΟΥ -ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -Κτίριο ΚΕΔΕ- ΕΛΑΣΣΟΝΑ

 

 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΛΕΦ, 6974-881944 Κων. Σκριάπας και EMail : skriapask@gmail.com

 

Σας περιμένουμε  και καλή αντάμωση .

 

Οδηγίες για τη Συνέλευση θα βρείτε στη ιστοσελίδα μας www.diktioelassonas.gr .Επισκεφτείτε την.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ :Ειδικό Πληρεξούσιο συμμετοχής στη ΓΣ για εκτύπωση

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Ο Πρόεδρος                        Ο Αντιπρόεδρος Α’
Σκριάπας Κων/νος                       Θωμάς Αστερίου
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης                       Οικονομολόγος

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

 

 • Πρόεδρος: Σκριάπας Κων/νος –Οικονομολόγος -Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
 • Αντιπρόεδρος Α’ – Αστερίου Θωμάς – Οικονομολόγος -Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επιχειρηματικότητας
 • Αντιπρόεδρος Β’-Ταμίας . Φουρκιώτης Κων/νος – Στρατιωτικός ε.α.-Υπεύθυνος Αθλητισμού , Αθλημάτων βουνού και Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων
 • Αν .Γεν .Γραμματέας: Τσακιστάρας Ιωάννης– Αγρότης ,Επιχειρηματίας ,Υπεύθυνος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Εκδηλώσεων ,Συνεδρίων και Συντονισμού Δράσεων Συλλόγων Αποδήμων
 • Αν. Ταμίας :Φουνταρλή Ανδρομάχη – Εκπαιδευτικός -φιλόλογος, Υπεύθυνη Πολιτισμού ,Νέας Γενιάς,Ισότητας,Απόδημου Ελληνισμού ,Διεθνών Σχέσεων και Ξένων Αποστολών
 • Μπουζούκη Ελισσάβετ- Οικονομολόγος -Υπεύθυνη Βιώσιμης
 • Ανάπτυξης ,Σχέσεων με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ,Συμβουλευτικής
 • Γκανάτσιος Ανδρέας – Εκπαιδευτικός ,Περιβαλλοντολόγος ,Καθηγητής Αγγλικών, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος ,Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας,Υποστήριξη Social Media ,Iστοσελίδων και Ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:

Πέρα από τις αρμοδιότητες όλων των μελών του Δ.Σ. ,το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» διαθέτει πλήθος  Επιστημονικών Επιτροπών ,αξιοποιώντας Επιστήμονες διεθνούς κύρους ,προκειμένου να παράγεται έργο υψηλού επιπέδου ,πάνω σε  μείζονα θέματα που απασχολούν το Δίκτυο , ως μιας σύγχρονης και υγιούς Δευτεροβάθμιας Εθελοντικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) ,που δεν παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις ,αλλά προσπαθεί να διαμορφώσει ένα καλύτερο Αύριο ,για την Κοινωνία ,για τη Νέα Γενιά και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών .

Διαθέτει εκατόν πενήντα (150) εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες ,όλων των  ειδικοτήτων προκειμένου να υλοποιεί τα έργα του .

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών   και εκπροσωπεί ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) Συλλόγους Ελασσονιτών από την πρώην επαρχία Ελασσόνας ,από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο .

Στα άμεσα ενδιαφέροντα του είναι θέματα Πολιτισμού,Περιβάλλοντος ,Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Οικονομία ς. Υλοποιεί Συνέδρια,Ημερίδες ,Σεμινάρια ,ΦΕΣΤΙΒΑΛ,πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα , παρουσιάζει Τηλεοπτικές Εκπομπές,Εργαστήρια ,Συμβουλευτική ,παρουσιάζει διαλέξεις, συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση,συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα ,Πανεπιστήμια,Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών και υλοποιεί Συλλογικές δράσεις με τους Συλλόγους-Μέλη του για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του .  Yλοποιεί Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ποργράμματα υπηρετώντας την Κοινωνία των Ευρωπαίων Πολιτών και τη συνεργασία μεταξύ των λαών της Ευρώπης και του κόσμου .

Είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και θεωρείται ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων .

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Στην Ελασσόνα σήμερα την 1 ΙΟΥΛΙΟΥ     του έτους 2017  το ΔΣ του Σωματείου ή ΑΜΚΕ  με την επωνυμία………………………………………………………………………………………………………………………. και έδρα ………………………………………………… δ η λ ώ ν ει   ότι διορίζει ειδικό. πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο

 τ.. ……………………………………………….του ………………………….., κάτοικο …………………………………………….με αριθμό δελτίου ταυτότητας ……………………………., που είναι Μέλος του Συλλόγου μας και του παρέχουμε

την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να συμμετάσχει

στην εκλογο-απολογιστική  Συνέλευση του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στις 1 Ιουλίου  2017

 

και να εκπροσωπήσει   το ανωτέρω σωματείο μας ως εκπρόσωπός μας , ασκώντας ελεύθερα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όπως επίσης και κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί από τις διαδικασίες .

 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ο Γεν. Γραμματέας του ΔΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

(Υπογραφές – Σφραγίδα Συλλόγου)

ΤΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………..

EMAIL: …………………………………………………………..

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το παρόν ΕΙΔ. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ το Σωματείο σας παρέχει διπλή εξουσιοδότηση  στον φέροντα δηλ. τόσο για την εκπροσώπησή του στην Εκλογο-απολογιστική Γ.Σ ,όσο και για την τυχόν υποψηφιότητά του στο νέο ΔΣ  ,εφόσον το επιθυμεί.

 

\r\r\r\r\r

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» τιμά τον Ερευνητή -Μουσικολόγο Παναγιώτη Κουνάδη-Την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016- 7 μ.μ. μεγάλη συναυλία- αφιέρωμα στην Εργατική Πρωτομαγιά με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ

ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»                                                     ΛΑΡΙΣΑ,   4-5- 2016             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1316/4-5-2016\r\n\r\nΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ \r\n\r\n \r\n\r\nΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ \r\n\r\nΤο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» τιμά τον Ερευνητή -Μουσικολόγο\r\n\r\n Παναγιώτη Κουνάδη \r\n\r\nΕκδηλώσεις  του Δήμου Λαρισαίων για την Εργατική Πρωτομαγιά στην Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας\r\n\r\nΤην Πέμπτη 5 Μαΐου 2016- 7 μ.μ.  μεγάλη συναυλία- αφιέρωμα στην Εργατική Πρωτομαγιά με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ\r\n\r\nΚΟΥΝΑΔΗΣ-2\r\n\r\n \r\n\r\nΟ Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών  Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ’ ,στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων και  θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη και Παρασκευή  5 και 6 Μαΐου 2016, στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας- Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα , για την Εργατική Πρωτομαγιά και τους εργατικούς αγώνες,  θα τιμήσει ,μέσω του Προέδρου του κ. Κων. Σκριάπα και του Αντιπροέδρου κ. Θ. Αστερίου , με ειδική αναμνηστική πλακέτα , τον μουσικολόγο -ερευνητή  κ. Παναγιώτη Κουνάδη για την εξαιρετική του συμβολή  στη μελέτη και  διάσωση της Ελληνικής μουσικής και την μακροχρόνια εργασία του πάνω στην ιστορία του Ελληνικού τραγουδιού ,μέσα από την οποία ερεύνησε ,κατέγραψε και παραδίδει πολύτιμο αρχείο στις επόμενες γενιές για το νεότερο Μουσικό Ελληνικό  Πολιτισμό.\r\n\r\n \r\n\r\nΕιδικότερα, την Πέμπτη 5  Μαΐου στις 7.00μ.μ., στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας (Νεάπολη) , ο Μουσικός Σύλλογος Λάρισας «Η παρέα του Μ. Βαμβακάρη», με την πασίγνωστη ορχήστρα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς,   θα πραγματοποιήσει, υπό την Αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων , μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στα τραγούδια της εργατιάς και της ξενιτιάς με τίτλο «Γειά σου περήφανη κι αθάνατη εργατιά» , με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ για όλους και θα ακολουθήσει σχετική ομιλία από τον  γνωστό συγγραφέα – μελετητή του ελληνικού τραγουδιού Παναγιώτη Κουνάδη.\r\n\r\nΤον συντονισμό -καλλιτεχνική επιμέλεια-παρουσίαση της εκδήλωσης έχει ο   Θωμάς Αστερίου-Μπαγιαντέρας , Αντιπρόεδρος του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» .\r\n\r\nΤην Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 -ώρα 7.00 μ.μ. θα γίνει ομιλία του αναπληρωτή δημάρχου Λαρισαίων κ. Γιώργου Σούλτη και προβολή της ταινίας «Απεργία» του Σεργκέι Αϊζενστάιν.\r\n\r\nΠαναγιώτης Κουνάδης- \r\n\r\nΈνας ακούραστος μελετητής  της Ελληνικής Μουσικής \r\n\r\nΣυλλέκτης, μελετητής του ελληνικού τραγουδιού είναι ο Παναγιώτης Κουνάδης, με έργο πολύπλευρο και σημαντικό για την ιστορία, τη σημασία και την εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού. Ο Παναγιώτης Κουνάδης γεννήθηκε στην Κεφαλονιά, όμως μεγάλωσε κι έζησε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στα παιδικά του χρόνια συμμετείχε στη Φιλαρμονική του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, όπου έπαιζε πνευστά, φοίτησε  στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή και ύστερα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.\r\n\r\nΗ αγάπη του για τη μουσική και γενικότερα για το ελληνικό τραγούδι φάνηκε από νωρίς και υπήρξε ο Παναγιώτης Κουνάδης από το 1961 ιδρυτικό μέλος του «Συλλόγου Φίλων Ελληνικής Μουσικής» και αργότερα, το 1976, του «Κέντρου Έρευνας και Μελέτης των Ρεμπέτικων Τραγουδιών».\r\n\r\nΈζησε αρκετά χρόνια στο Παρίσι, όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Πολεοδομίας της Σορβόνης και επί πλέον στην Ecole Pratique des Hautes Etudes (E.P.H.E.) Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες και Εθνικομουσικολογία.\r\n\r\nΟ Παναγιώτης Κουνάδης μιλάει πάντα για την ελληνική μουσική, για το ρεμπέτικο και παρουσιάζει τη μοναδική συλλογή του από παλιά ραδιόφωνα, γραμμόφωνα και σπάνιους δίσκους. Κυρίως αναφέρεται στο πώς δημιούργησε το 1993 το «Αρχείο Ελληνικής Δισκογραφίας», τις ψηφιακές εκδόσεις από δίσκους 78 στροφών που έχει επιμεληθεί, τις συνεργασίες του ως μουσικός και ιστορικός σύμβουλος στην Τηλεόραση και στο Ραδιόφωνο, όπου συνεργάστηκε ως μουσικός και ιστορικός σύμβουλος. Ακόμα, σημαντική είναι  η  συγγραφική του δραστηριότητα και οι  συνεργασίες του σε εφημερίδες και περιοδικά.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nΟ Πρόεδρος του Δικτύου “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»\r\n\r\nΣκριάπας Κων/νος\r\n\r\n                                                                                             Οικονομολόγος -Σύμβουλος Ανάπτυξης

\r\r\r\r\r

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» αγκαλιάζει την Ομογένεια των ΗΠΑ Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων της Florida ΗΠΑ

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» αγκαλιάζει την Ομογένεια των ΗΠΑ \r\n\r\nΣύμφωνο Συνεργασίας με την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων της Florida ΗΠΑ\r\n\r\n 12 11150843_10155865099170131_2830518783258289366_n[1] greece[1] συνεργασια[1]\r\n\r\nΣε μια ακόμα σημαντική κίνηση εξωστρέφειας προχώρησε το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» (Ομοσπονδία Συλλόγων Ελασσονιτών από όλο τον κόσμο)  ,προκειμένου όχι μόνο να φέρει κοντά την ομογένεια ,αλλά παράλληλα να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας πάνω σε θέματα πολιτισμού και Επιστημών με όλους τους Έλληνες της διασποράς.\r\n\r\nΣυγκεκριμένα ,με σκοπό την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ του Φορέα PANHELLENIC FEDERATION OF FLORIDA, INC USA (Πρόεδρος κ. Μαρία Πουλά) και του Δευτεροβάθμιου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού “Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”-ΕΛΛΑΔΑ (Πρόεδρος κ.  Κων. Σκριάπας)  και την κοινή προσπάθεια για αμοιβαία συνεργασία, οι παραπάνω δύο Δευτεροβάθμιοι Φορείς  υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας  για την ανάληψη και υλοποίηση κοινών μορφωτικών και πολιτιστικών δράσεων.\r\n\r\nΗ συνεργασία που είναι ,ήδη, σε εφαρμογή από το έτος 2015  , υλοποιείται   με τις εξής δραστηριότητες:\r\n

  \r\n
 • Διάχυση Τεχνογνωσίας στην Έρευνα, Διάσωση και Ανάδειξη της Υλικής και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανά τον κόσμο ,ιδιαίτερα της Ελληνικής .
 • \r\n

 • Στην σε κάθε επίπεδο συνεργασία μεταξύ των δύο Φορέων ,μέσα σε πλαίσια αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης, για την προάσπιση των Ελληνικών συμφερόντων ανά τον κόσμο ,την ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού ,των Ελληνικών Γραμμάτων και Τεχνών , της Ελληνικής Παιδείας και των Επιστημών ,
 • \r\n

 • της σύνδεσης των Ελλήνων της Διασποράς, ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με την Ελλάδα και  της αλληλοκατανόησης των λαών για έναν Πλανήτη ειρηνικό και ανθρώπινο για τις παρούσες αλλά ,κυρίως και τις επόμενες Γενεές.
 • \r\n

 • Κοινές πολιτιστικές διοργανώσεις (σεμινάρια, διημερίδες, εργαστήρια, διαλέξεις, συνέδρια, ανταλλαγές αποστολών ,καλών πρακτικών ,Γνώσεων ,φεστιβάλ κ.ά.)
 • \r\n

\r\n \r\n\r\nΑξιοσημείωτο είναι η πρόβλεψη για τη σύσταση κοινών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα καθορίζονται από τον Φορέα  “Panhellenic Federation of Florida Inc.”  και το   “Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” για τη μελέτη, την επιστημονική προσέγγιση και τον γόνιμο προβληματισμό, όπου  θα συναντώνται άνθρωποι του Πνεύματος, των Τεχνών, του Πολιτισμού, της Διανόησης και των Επιστημών, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, να οραματιστούν, αλλά κυρίως να καθορίσουν δράσεις και πρωτοβουλίες, τις οποίες, μάλιστα, θα υλοποιούν με τον καλύτερο τρόπο.\r\n\r\nΑξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη συμφωνία ήταν αποτέλεσμα των αρχικών επαφών του Αντιπροέδρου του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» κ. Θωμά Αστερίου και της κ. Σκορδίλη Καλλιόπης (Ταμία της Ομοσπονδίας της Federation of Florida)  , ο οποίος μάλιστα είχε ταξιδέψει στο Τarpon SpringsFloridaUSA ,για συγκεκριμένες συζητήσεις, οι οποίες και έφεραν αποτέλεσμα.\r\n\r\n \r\n\r\nΤο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» συνεχίζει την προσπάθειά του , μέσα από πολλή και συστηματική εργασία ,για την ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τη Θεσσαλία και την Ελλάδα, ως τον απόλυτο τουριστικό προορισμό κάθε μορφής και αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι μια χώρα της ανάπτυξης, της ελπίδας και της αξιοπρέπειας, διαθέτοντας σπουδαίους επιστήμονες και ένα τεράστιο κοινωνικό κεφάλαιο .\r\n\r\n \r\n\r\nΓια τον λόγο αυτό συνεργάζεται με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και Ιδρύματα, υλοποίησε το πρώτο στην ιστορία Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς-EuroMed 2015 στις 24-26/9/2015 στην Ελλάδα (Βόλος) σε συνεργασία με το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου-Λεμεσός, που καθιερώνεται ως θεσμός  για την Ελλάδα, αποτελώντας  το μεγάλο ραντεβού των  επιστημόνων για την Πολιτιστική Κληρονομιά και υλοποιεί δράσεις με Έλληνες και κυρίως Ευρωπαίους  εταίρους ,για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη Ευρώπη (εξειδικευμένα σεμινάρια, προγράμματα κ.ά) .\r\n\r\n \r\n\r\n 

\r\r\r\r\r

Μάγεψε η μουσική -παράσταση με μουσική Μίμη Πλέσσα και Γ. Ζαμπέτα στο Θερινό Θέατρο Βόλου από τον Σύλλογο Ελασσονιτών Μαγνησίας

Μάγεψε  η μουσική -παράσταση με μουσική

\r\n\r\n

Μίμη Πλέσσα και Γ. Ζαμπέτα

\r\n\r\n

στο Θερινό Θέατρο Βόλου

\r\n\r\n

 Τιμήθηκε ο Κώστας Σμοκοβίτης για την μεγάλη του προσφορά στο Ελληνικό τραγούδι           

\r\n\r\n

      \r\n

\r\n\r\n

Μια μαγική βραδιά έζησαν όσοι τυχεροί βρέθηκαν  την  Τετάρτη 25 Ιουνίου  2014 στο Ανοιχτό Θέατρο Βόλου «Μελ. Μερκούρη»στο Βόλο , στη μεγάλη  μουσική  παράσταση που ήταν αφιερωμένη στο Ελληνικό Τραγούδι με τίτλο «Τι γλυκό να σ’ αγαπούν.!»,που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελασσονιτών Ν. Μαγνησίας , με σπουδαίους σολίστες -μουσικούς και ερμηνευτές ,με επίσημο καλεσμένο ,έναν από τους ζωντανούς θρύλους του Ελληνικού τραγουδιού ,τον οποίο μάλιστα το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» τίμησε για την τεράστια προσφορά στο Ελληνικό τραγούδι, τον Κώστα Σμοκοβίτη.

\r\n\r\n

Στην σπάνιας ομορφιάς αυτή εκδήλωση ο Βόλος ,με τον πλέον εντυπωσιακό  τρόπο ,τραγούδησε τους μεγάλους Έλληνες Συνθέτες Μίμη Πλέσσα και Γιώργο Ζαμπέτα ,μέσα από ένα μαγικό  ταξίδι στα ομορφότερα Ελληνικά Τραγούδια  που όλοι αγαπήσαμε ,μια εκδήλωση που θα μείνει στην ιστορία .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Ήταν ένας πρωτότυπος συνδυασμός με δύο από τους μεγαλύτερους  Έλληνες Συνθέτες, τον Μίμη Πλέσσα και τον Γιώργο  Ζαμπέτα ,αφού ο καθένας από την πλευρά του και με την ιδιαίτερη αισθητική του , προσέφερε σπουδαίο έργο στον σύγχρονο μουσικό μας πολιτισμό και μας συντρόφευσε όλους επί δεκαετίες .

\r\n\r\n

Την επιμέλεια και τον συντονισμό της μεγάλης αυτής μουσικής παράστασης-ύμνο στην Ελληνική Μουσική είχε και αυτή τη φορά ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελασσονιτών Μαγνησίας και του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» κ. Κ. Σκριάπας , συμμετείχαν σπουδαίοι ερμηνευτές(Κ. Σμοκοβίτης,Ν. Αλεξίου ,Ζωή Τζαλαβρέτα , Στέφ. Εμμανουήλ, Δημ. Μπεφάνης) και μουσικοί- σολίστες (Δημ. Μπεφάνης ,Ν. Αλεξίου,Στάθης Θεοχαράκης ,Άγγελος Τσιριγωτάκης,Βαγγέλης Χάνος) ,ενώ χόρεψαν  οι καλύτεροι Χορευτές της σπουδαίας Σχολής Χορού Chorus LINE Βόλου ,σε Χορογραφίες και σκηνοθετική επιμέλεια  της εξαιρετικής  Χορογράφου κ. Βάσως Τηλιοπούλου ,που ενθουσίασαν το απαιτητικό κοινό του Βόλου.

\r\n\r\n

Τα κείμενα και την παρουσίαση του έργου και της ζωής των μεγάλων μας συνθετών Μ. Πλέσσα και Γ. Ζαμπέτα ,είχαν ο Αντιπρόεδρος του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» κ. Θ. Αστερίου και η Κατ. Σκόδρα, ενώ την  επιμέλεια της Βιντεοπροβολής  είχε για μια ακόμα φορά ο κ. Γ. Τζήκας ,ο οποίος παρουσίασε σπάνιες εικόνες από τα μεγαθήρια της Ελληνικής μουσικής και του κινηματογράφου  .

\r\n\r\n

Η πιο μεγάλη και  συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν η στιγμή της βράβευσης και απονομής τιμητικής πλακέτας από τον πρόεδρο του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» Κ. Κ. Σκριάπα ,στον μεγάλο καλεσμένο της βραδιάς κ. Κώστα Σμοκοβίτη ,για την μεγάλη του προσφορά στην Ελληνική μουσική και  στη διαμόρφωση του σύγχρονου μουσικού μας Πολιτισμού , ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τους φανατικούς του φίλους ,που κατέκλυσαν το Θερινό Θέατρο Βόλου «Μελ. Μερκούρη» .

\r\n\r\n

Αξίζει να σημειωθεί ότι  στη συναυλία αυτή παρουσιάστηκε  για πρώτη φορά  από τον Κ. Σμοκοβίτη  ,το τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για τον αείμνηστο Γ. Ζαμπέτα σε μουσική Δημήτρη  Χιονά και στίχους  Θωμά  Αστερίου.

\r\n\r\n

Τέλος ,τα επόμενα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα του Συλλόγου Ελασσονιτών θα είναι οι τιμητικές εκδηλώσεις για τον Γιώργο Κατσαρό  και τον Μίμη Πλέσσα (με την παρουσία των ιδίων των συνθετών ) και ένα μεγάλο αφιέρωμα στους αείμνηστους Μάνο Λοΐζο και Σταύρο Κουγιουμτζή.

\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.