rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ανιχνεύοντας τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις-Στη Θεσσαλονίκη στις 4 και 5 Δεκ. 2015 οργανώνεται το πρώτο διήμερο, από το συνολικά τετραήμερο, πιλοτικό σεμινάριο για μέλη ΚοινΣΕπ και για συμπολίτες που θέλουν να συμμετέχουν σε ΚοινΣΕπ.

Ανιχνεύοντας τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Την Παρασκευή, 4 Δεκ 2015 (17.00-21.00) και το Σάββατο, 5 Δεκ 2015, (09.00-14.30) στην έδρα του ΔΙΚΤΥΟΥ ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΡΓΑΝΗ, Καραβαγγέλη 1, 56625 ΣΥΚΙΕΣ) οργανώνεται το πρώτο διήμερο, από το συνολικά τετραήμερο, πιλοτικό σεμινάριο για μέλη ΚοινΣΕπ και για συμπολίτες που θέλουν να συμμετέχουν σε ΚοινΣΕπ.

\r\n\r\n

Τα θέματα που θα προσεγγισθούν στις 4 ώρες της Παρασκευής απόγευμα και τις 6 ώρες του Σαββάτου πρωί περιλαμβάνουν: Κοινωνική Οικονομία, Καλές & λιγότερο Καλές Πρακτικές, Μορφή και Ίδρυση της ΚοινΣΕπ, η Επιχειρηματική ΙΔΕΑ είναι ή όχι σημαντικός παράγοντας; Συμμετοχή σε Επιχείρηση Κοινωνικής Οικονομίας, Αποκλειστική απασχόληση ή ετεροαπασχόληση; Τεχνικές Ομαδικής Συνεργασίας (αποτελεσματικότητα της ομάδος, επικοινωνία, Τεχνικές Ομαδικής Συνεργασίας (επιλογή-ιεράρχιση στόχων, Ομαδική λήψη αποφάσεων, διαχείριση κρίσεων), Τεχνικές διοίκησης της «επιχείρησης» (η ηγεσία ως λειτουργικό εργαλείο, ο ρόλος των μελών της ομάδας, παρακίνηση) και Καθορισμός ατομικών ή ομαδικών εργασιών.

\r\n\r\n

Το δεύτερο διήμερο, του ιδίου τετραήμερου πιλοτικού σεμιναρίου για μέλη ΚοινΣΕπ και συμπολίτες που θέλουν να συμμετέχουν σε ΚοινΣΕπ, σχεδιάσθηκε να γίνει την Παρασκευή, 11 Δεκ 2015 (17.00-21.00) και το Σάββατο, 12 Δεκ 2015 (09.00-14.30), πάλι στην έδρα του ΔΙΚΤΥΟΥ ΚοινΣΕπ (ΕΡΓΑΝΗ, Καραβαγγέλη 1, 56625 ΣΥΚΙΕΣ) με θέματα στις τέσσερις (4) ώρες της Παρασκευής: Επιχειρηματικό σκεπτικό (BUSINESS CONCEPT), Δημιουργία-Επιλογή-Παραγωγή-Ποιότητα προϊόντων, ΤεχνοΟικονομική Μελέτη (BUSINESS PLAN), Κοστολόγηση, Τεχνικές πωλήσεων, Τοποθέτηση προϊόντων στην αγορά, Συσκευασία, Τοποθέτηση στο ράφι, Προβολή & Διαφήμιση, ενώ τις έξη (6) ώρες του Σαββάτου θα προσεγγισθούν τα θέματα: Οικονομική διαχείριση της «επιχείρησης» (Χρηματοοικονομικά, Λογιστικά, Χρηματοδοτικά εργαλεία), Μορφή & Ίδρυση της «επιχείρησης», Συμπληρωματικά στοιχεία, Νομολογία, Παρουσίαση των εργασιών, Συζητήσεις, αξιολόγηση αναγκών, προγραμματισμός επόμενων δραστηριοτήτων.

\r\n\r\n

Το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας εντόπισε προβλήματα τόσο στην εσωτερική δομή των ΚοινΣΕπ, όσο και νομοθετικές διευκρινήσεις και κυρίως μεγάλες ανάγκες πληροφόρησης & υποδοχής του περιβάλλοντος οικοσυστήματος στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι ΚοινΣΕπ.

\r\n\r\n

Το σεμινάριο των τεσσάρων (4) ημερών, περίπου είκοσι (20) ωρών προσπαθεί να βελτιώσει τις εσωτερικές λειτουργίες της ομάδας-κοινωνίας (?) που αποτελούν τα μέλη της ΚοινΣΕπ, ενώ προσπαθεί να δώσει επαρκή τροφοδότηση για την αυτοαξιολόγηση του κάθε ενός/μιας, που θα ήθελε να μετέχει σε ένα επιχειρηματικό σχήμα, όπως είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις-ΚοινΣΕπ.

\r\n\r\n

Το σεμινάριο γίνεται με ευγενική προσφορά όλων των εμπλεκομένων (προσφορά χώρου και εξοπλισμού, τεχνογνωσία σύνθεσης κλπ) και γι αυτό οι συμμετέχοντες θα συμβάλλουν μόνο με 25€, που θα καταβληθούν από τους συμμετέχοντες στην προσυνάντηση της 1 Δεκ 2015, στις 15.00, στην έδρα του ΔΙΚΤΥΟΥ ΚοινΣΕπ (ΕΡΓΑΝΗ, Καραβαγγέλη 1, 56625 ΣΥΚΙΕΣ). Πληρ: Στέλλα Γκουδίνογλου—6976855676, Πόπη Σουρμαΐδου-6976633693, Θανάσης Μπελλίδης-6937098462.

\r\n\r\n

 

\r\r\r\r\r

Σημαντική Προσυνεδριακή Ημερίδα για την Κοινωνική Οικονομία στη Λάρισα -Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 -Από το Δίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλίας και με την υποστήριξη του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Λάρισα 13/11/2015                                                                      ΕΠΕΙΓΟΝ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

\r\n\r\n

Σημαντική Προσυνεδριακή Ημερίδα για την Κοινωνική Οικονομία στη Λάρισα

\r\n\r\n

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

\r\n\r\n

Απαίτηση της Κοινωνίας η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα  

\r\n\r\n

Ενόψει του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνικής Οικονομίας στην Αθήνα

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n\r\n

Το Δίκτυο των Μη κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας ,θεωρεί ως καθήκον του να συμβάλει στη διαμόρφωση νέων πολιτικών στην Ελλάδα ,που θα βοηθήσουν τη χώρα, όχι μόνο να αντιμετωπίσει την τεράστια  κρίση, που τη μαστίζει από λανθασμένες πολιτικές των περασμένων δεκαετιών , αλλά και στη διαμόρφωση νέων, που να απαντούν στα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας ,την έλλειψης παραγωγικής βάσης και της έλλειψης αναπτυξιακής δυναμικής στη χώρα μας .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Παράλληλα ,πιστεύει ,ότι η απαράδεκτη καθυστέρηση στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα , εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και στερεί από την πραγματική οικονομία εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας  (Ελλάδα 2% -Ευρώπη 10%) , γι΄ αυτό και θεωρεί ως επιτακτική ανάγκη των καιρών τη σοβαρή στήριξη και ανάπτυξη του 3ου Πυλώνα της Οικονομίας στη χώρα μας  , αυτού της  Κοινωνικής Οικονομίας , που πρέπει να είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών  επιχειρήσεων, των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και της Νέας Γενιάς.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Για τον λόγο αυτό ,στα πλαίσια των Προσυνεδριακών Ημερίδων ,σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) και το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών ,θεσμών που είναι ,άλλωστε και Ιδρυτικό Μέλος, διοργανώνει Ημερίδα για την Κοινωνική Οικονομία με τίτλο:

\r\n\r\n

«Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις με τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εθελοντικών Οργανώσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων «

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17.00-21.00 μ.μ.  

\r\n\r\n

στην αίθουσα εκδηλώσεων του

\r\n\r\n

Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

\r\n\r\n

(οδός Λεωφόρου Καραμανλή και Βιομηχανίας -1ο χλμ ΠΕΟ Λάρισας-Αθηνών-ΛΑΡΙΣΑ).

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Στην Ημερίδα αυτή καλούνται σε μια ανοιχτή, για όλους , εκδήλωση :

\r\n\r\n

όλοι οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Α’ και Β’ Βαθμού (,Περιφέρεια ,Διαχειριστική Αρχή, Δήμαρχοι και Σύμβουλοι) , η ΠΕΔ Θεσσαλίας , εκπρόσωποι της Πολιτείας , εκπρόσωποι κοινωνικών επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών(Συλλόγων, ΑΜΚΕ, σωματείων κ.ά.) ,Νέοι Αγρότες και παραγωγοί πρωτογενούς τομέα ,επαγγελματικοί φορείς ,εμπορικοί σύλλογοι ,νέοι επιχειρηματίες , άνεργοι νέοι επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων , αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που δίνει λύσεις σε ανέργους νέους και κυρίως νέους επιστήμονες , στους οποίους το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 60%.

\r\n\r\n

Εισηγητές στην Ημερίδα αυτή θα είναι επιτυχημένοι αυτοδιοικητικοί , μαχητικά στελέχη των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΠΕΣΚΟ, μέντορες της Κοινωνικής Οικονομίας ,Πανελλήνιο Παρατηρητήριο , Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια  σωματεία κ.ά.),  ειδικοί επιστήμονες, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, επιτυχημένες Κοιν.Σ.Επ. που αποτελούν παράδειγμα καλών πρακτικών  κ.α΄.

\r\n\r\n

Επίσης ,στο 2ο μέρος της Ημερίδας ,που, συνολικά, θα διαρκέσει από τις 17.00-21.00 μ.μ. , θα πραγματοποιηθεί Στρογγυλή Τράπεζα ,όπου θα δοθεί ο λόγος σε όλους ,έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις θετικές επιπτώσεις της Κοινωνικής Οικονομίας για την έξοδο της χώρας από την κρίση, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Αρμόδιος για συνεννόηση ο Πρόεδρος του Δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας κ. Κ. Σκριάπας Τηλέφ. 6974-881944 ,EMail: skriapask@gmail.com.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Με Εκτίμηση

\r\n\r\n

Για το Δ.Σ του Δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΚΩΝ. ΣΚΡΙΑΠΑΣ                                                          ΒΑΣ. ΤΣΙΑΡΑΣ

\r\n\r\n

                     Οικονομολόγος –Σύμβουλος Ανάπτυξης                         Καθηγητής Γερμανικών  –Επιθεωρητής  Ποιότητας

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

—————————————————————————————————————-

\r\n\r\n

www.mkothessalias.gr

\r\n\r\n

EMailinfo@mkothessalias.gr

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Σύνθεση ΔΣ Δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας

\r\n\r\n

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Kων. Σκριάπας  (Π.Ε. Μαγνησίας )

\r\n\r\n

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Γεώργιος Ζώγας (Π.Ε. Μαγνησίας )

\r\n\r\n

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Βασ. Τσιάρας  (Π.Ε. Λάρισας )

\r\n\r\n

ΤΑΜΙΑΣ :Βάϊος Μαλέκας  (Π.Ε. Τρικάλων )

\r\n\r\n

ΜΕΛΟΣ ΔΣ-ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :Δημ. Ζούπης  (Π.Ε. Μαγνησίας )

\r\n\r\n

ΜΕΛΟΣ ΔΣ :Γεώργιος Καραβίδας  (Π.Ε. Καρδίτσας )

\r\n\r\n

ΜΕΛΟΣ ΔΣ:Βαλάντω Καπλάνη (Π.Ε. Τρικάλων )

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Κυριάκος Τσίπης (Π.Ε. Λάρισας )

\r\n\r\n

ΜΕΛΟΣ  ΔΣ:Κων. Ζούπης (Π.Ε. Μαγνησίας )

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΜΕΛΟΣ ΔΣ :Ιωάννης Τσακιστάρας (Π.Ε. Λάρισας )

\r\n\r\n

ΜΕΛΟΣ ΔΣ :Ηλίας Φιλοκώστας (Π.Ε. Τρικάλων )

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\r\r\r\r

Εργαλεία κινητοποίησης & δικτύωσης των ΚοινΣΕπ

\r\n\r\n

Η οργανωμένη δικτύωση και οι ανταλλαγές του χώρου της κοινωνικής οικονομίας, των κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και όλων των ωφελούμενων από αυτή τη διαδικασία συλλογικών οργανώσεων και όλων όσων αλληλέγγυα συνεισφέρουν αποτελεί ένα ιδιαίτερο κοινωνικό κεφάλαιο προς αξιοποίηση.

\r\n\r\n

Το βασικό προτεινόμενο εργαλείο της δράσης είναι η οργανωτική δομή των Περιφερειακών »Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων» για τη δικτύωση οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και κοινωνικών επιχειρήσεων για τη στήριξη των ΚοινΣΕπ και των άλλων κοινωνικών επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

\r\n\r\n

Αυτό που πρέπει να οριστεί εξ αρχής είναι ότι ένας μηχανισμός δικτύωσης και οργάνωσης οφείλει να εξυπηρετεί το σύνθετο έργο της κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων και της δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων από όλες τις πλευρές – πολίτες, καταναλωτές, επαγγελματίες, παραγωγούς, κοινωνικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

\r\n\r\n

Παράλληλα, η κινητικότητα όλων των συντελεστών της κοινωνικής οικονομίας συντελεί στη συγκρότηση κοινωνικού κεφαλαίου, στη συγκέντρωση επενδυτικού κεφαλαίου και στη διάχυση γνώσης με τελικό στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

\r\n\r\n

Με αυτή την έννοια μπορεί η σύνθεση του κοινωνικού κεφαλαίου που σημαίνει κοινωνική ευθύνη – συνεργασία και υψηλή συνειδητότητα στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων να θεωρηθεί η βάση και ο κινητήριος μοχλός της επιτυχίας ενός στρατηγικού σχεδίου και μηχανισμού στήριξης της κοινωνικής οικονομίας και των ΚοινΣΕπ στην Ελλάδα.

\r\n\r\n

Με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορεί να ενισχυθεί η διεύρυνση της συμμετοχικότητας στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στην παραγωγή. 

\r\n\r\n

Επίσης, με αυτό τον τρόπο μπορούν να προβληθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να δημιουργηθούν κίνητρα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε τομείς που παραμένουν αδρανείς.

\r\n\r\n

Με το σκεπτικό ότι κοινωνική επιχειρηματικότητα χωρίς την ανάπτυξη ενός νέου επιχειρηματικού υποκειμένου δε γίνεται να αναπτυχθεί και το υποκείμενο αυτό δεν μπορεί να υποκατασταθεί κατά πλειοψηφικό ποσοστό από φορείς άλλου σκοπού, κρατικές, δημοτικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα κίνητρα πρέπει να αναζητηθούν από τη διαύγαση των σχέσεων μεταξύ κοινωνικής επιχείρησης και συμπραττόντων εταίρων.

\r\n\r\n

Το προφίλ του κοινωνικού επιχειρηματία διαφέρει στα κίνητρα και τους στόχους από το προφίλ του συμβατικού επιχειρηματία κι αυτό πρέπει να αναδειχθεί, καθώς και τα ηθικά κίνητρα του κοινωνικού επιχειρηματία. 

\r\n\r\n

Το υποκείμενο της επιχειρηματικότητας σ’ αυτό τον τομέα δεν μπορεί να είναι παρά οι συνεταιριστές, τα ιδρύματα, οι συλλογικοί κοινωνικοί φορείς και όλοι όσοι είναι διατεθιμένοι να επενδύουν σε μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

\r\n\r\n

Είναι απαραίτητη λοιπόν η σαφής διάκριση μεταξύ κυρίων δικαιούχων προγραμμάτων κοινωνικής οικονομίας και των άλλων συμβαλλομένων εταίρων από τον πρώτο και δεύτερο τομέα. Κι αυτό είναι ένα σοβαρό θεσμικό πρόβλημα στην Ελλάδα.

\r\n\r\n

Διότι η σύγχυση που επικρατεί σ’ αυτό το πεδίο και τα ισχυρότερα οργανωμένα lobbies του κράτους και των ιδιωτικών επιχειρήσεων απομυζούν μεγάλο μέρος από τους διαθέσιμους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με αποτέλεσμα τη μείωση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της πραγματικής κοινωνικής οικονομίας που αντιπροσωπεύεται από τις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς.

\r\n\r\n

Αυτό σημαίνει μείωση των κινήτρων και αποθάρρυνση της πραγματικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

\r\n\r\n

Η συγκέντρωση χρηματικού κεφαλαίου για επενδύσεις, που είναι ένας από τους βασικούς όρους της αποτελεσματικής επιχειρηματικότητας, επειδή εδώ δεν υπάρχει το κίνητρο του κέρδους για τον κοινωνικό επιχειρηματία, θα πρέπει εν πολλοίς να υποκατασταθεί από τη συγκέντρωση κοινωνικού και ηθικού κεφαλαίου, αμοιβαίας κοινωνικής εμπιστοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

\r\n\r\n

Η δημιουργία προφανώς ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος ενός »βιότοπου της κοινωνικής οικονομίας» προϋποθέτει ασφαλώς εργαλεία και μεθοδολογίες δικτύωσης τα οποία πρέπει να οριοθετηθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνικής δικτύωσης με ισχυρά ηθικά κίνητρα και με ευρεία συμμετοχή.

\r\n\r\n

1ον  Οργανωτική δικτύωση

\r\n\r\n

Η δομημένη συμμετοχή και τα κοινωνικά δίκτυα των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών που είναι ο καταλύτης και προπομπός της κοινωνικής οικονομίας. 

\r\n\r\n

Στην οριζόντια δικτύωση σε κάθε περιφέρεια συλλογικών οργανώσεων που ενδιαφέρονται και προωθούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα, όπως εθελοντικών ανθρωπιστικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών, καθώς και καταναλωτικών κινημάτων και οργανώσεων της γειτονιάς.

\r\n\r\n

Σε κοινωνικές συμπράξεις οι όποιες δημιουργούν γέφυρες εμπιστοσύνης και δικτύωσης μεταξύ καταναλωτικών οργανώσεων και οργανώσεων παραγωγών είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που περιορίζει το κόστος της διαμεσολάβησης και της γραφειοκρατίας υπέρ του πολίτη. .

\r\n\r\n

Οι κοινωνικές συμπράξεις πρωτοστατούν στη δημιουργία και υποστήριξη κοινωνικών παντοπωλείων, ιατρείων και κοινωνικών αγροκτημάτων και κοινωνικών αγορών.

\r\n\r\n

Οι σχέσεις τους επίσης με τα δίκτυα μπορούν επίσης να συμβάλουν στη διάχυση ενημέρωσης και τεχνογνωσίας και εν τέλει στη δημιουργία και στήριξη νέων ΚοινΣΕπ.

\r\n\r\n

2ον Κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις

\r\n\r\n

Οι κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις θα πρέπει να έχουν διαρκή θεσμικό χαρακτήρα και όχι μιας χρήσεως με συμπράττοντες φορείς οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δευτερευόντως με άλλους κρατικούς φορείς δεδομένης της εγγύτητας του ενδιαφέροντος της Τ.Α. και τη συμμετοχικότητα που μπορεί να επιτευχθεί σε τοπικό επίπεδο.

\r\n\r\n

Αυτό το επίπεδο δικτύωσης θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα »Σύμφωνο Συνεργασίας» σε κάθε περιοχή για την κοινωνική οικονομία μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αναλύεται στη σχετική δράση.

\r\n\r\n

3ον Διαδικτυακά εργαλεία δικτύωσης και ενημέρωσης 

\r\n\r\n

Τα διαδικτυακά εργαλεία δικτύωσης και ενημέρωσης που προτείνονται θα πρέπει να είναι σε αντιστοίχιση και αλληλεπίδραση με τα περιφερειακά δίκτυα των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, τις υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τις ομάδες στόχους ανέργων, ΑΜΕΑ, νέων, ομάδων απειλούμενων από την ανεργία.

\r\n\r\n

Να παρέχουν στοχευμένες πληροφορίες και διάδοση γνώσης για αυτές τις ομάδες και δίκτυα.

\r\n\r\n

Στόχος η άμεση και χρηστική ενημέρωση με ζητούμενο πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των ΚοινΣΕπ, την κοινωνική εμπειρία σ’ αυτό το πεδίο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν. 

\r\n\r\n

Αναφορικά με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των ΚοινΣΕπ και των Αναπτυξιακών Συμπράξεων ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός θεσμικού εργαλείου τοπικών και περιφερειακών εκθέσεων προϊόντων και υπηρεσιών φορέων κοινωνικής οικονομίας, συνεταιρισμών, πράσινης ανάπτυξης και βιολογικών προϊόντων.

\r\n\r\n

Αυτός ο θεσμός θα υπηρετείται από τις αναπτυξιακές συμπράξεις των δήμων και των κοινωνικών επιχειρήσεων σε κάθε περιφέρεια.

\r\n\r\n

Αυτές οι εκθέσεις θα συνενώνουν δράσεις κοινωνικών συμπράξεων, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, τοπικά προϊόντα ποιότητας, βιολογικά προϊόντα, δράσεις αγροτουρισμού – οικοτουρισμού και θα αναδεικνύουν κοινωφελή προγράμματα και υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία
\r\n Συντάχθηκε απο τον/την Olga Ipsilanti 
\r\n Τετάρτη, 03 Ιούλιος 2013 11:51

\r\n\r\n

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο έχοντας δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό σύστημα στο Internet για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας με portals, Δημοσιογραφία πολιτών και social media όπως: socialactivism.groikopress.groikoenergeia.grparatirititiokp.groikosocial.grerymanthos.eu,edo-mko.gr, προχωρά τώρα στην δημιουργία ενός συστήματος mentoring για την Κοινωνική Οικονομία.

\r\n\r\n

Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι πολλοί πλέον φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και κοινωνικές επιχειρήσεις ζητούν εξατομικευμένη ενημέρωση και τεχνογνωσία για την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

\r\n\r\n

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο δημιουργεί μια πρώτη λίστα προσώπων που θα υποστηρίζουν τον mentoring κοινωνικής οικονομίας πανελλαδικά με workshops και σεμινάρια σε συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

\r\n\r\n

Τα στελέχη αυτά έχουν ως εξής:

\r\n\r\n

Δημήτρης Μιχαηλίδης (Κεντρική Μακεδονία)

\r\n\r\n

Βασίλης Τακτικός (Αττική- Δυτική Ελλάδα)

\r\n\r\n

Βαγγέλης Σπινθάκης (Πελοπόννησος)

\r\n\r\n

Gabriela Scheiner (Δυτική Μακεδονία)

\r\n\r\n

Σκριάπας Κωνσταντίνος (Θεσσαλία)

\r\n\r\n

Καραζούπης Κωνσταντίνος (Θεσσαλία)

\r\n\r\n

Δρίτσας Γιώργος (Σαρωνικός)

\r\n\r\n

Βαρβιτσιώτης Δημήτρης (Δυτική Ελλάδα)

\r\n\r\n

Μπαϊρακτάρης Δημήτρης (Αττική)

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-8813760-1 κιν.: 6989865476

\r\n\r\n

Το δίκτυο social media Παρατηρητηρίου

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ανάπτυξης & διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά – Ο «θησαυρός» της ελληνικής γης

\r\n\r\n

Γράφει η Ελένη Πισιμίση

\r\n\r\n

Γεωπόνος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γ.Π.Α., M.Sc.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Η αυτοφυής χλωρίδα της Ελλάδας είναι από τις πλουσιότερες της Μεσογείου και των Βαλκανίων, στην χλωρίδα της Ελλάδας έχουν καταγραφεί 6.000 είδη. Από τα οποία 500-600 είναι αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και περισσότερα από 200 παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον. Τα σημαντικότερα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στην Ελλάδα είναι: η ρίγανη, ο βασιλικός, ο μάραθος, ο κρόκος, το φασκόμηλο, το θυμάρι, η λεβάντα, το χαμομήλι και το δίκταμο.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Η Ελλάδα είναι η 3η σε βιοποικιλότητα χώρα στον πλανήτη και είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών λόγω των ιδανικών εδαφοκλιματικών συνθήκών που διαθέτει. Επίσης, τα φαρμακευτικά φυτά μπορούν να καλλιεργηθούν σε όλες τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τέτοιες εκτάσεις υπάρχουν πολλές στη χώρα μας (περίπου το 44% της συνολικά καλλιεργήσιμης γης) στην οποία υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσής τους, προκειμένου να αποτελέσουν ένα σοβαρό συμπληρωματικό εισόδημα για τους κατοίκους της υπαίθρου. Επιπλέον, έχουν μικρές απαιτήσεις σε εισροές, παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες, αποτελούν ιδανικές καλλιέργειες για την εφαρμογή βιολογικών μεθόδων παραγωγής και έχει προοπτικές και εμπορικό ενδιαφέρον.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

http://www.oikopress.gr/index.php/2012-11-09-11-13-33/766-2013-07-03-12-22-47

\r\r\r\r\r

To Πανελλήνιο Παρατηρητήριο ως θεσμικό κίνημα των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών-Ιδρυτικό Μέλος το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»


\r\n

\r\n\r\n

To Πανελλήνιο Παρατηρητήριο ως θεσμικό κίνημα των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών

\r\n\r\n

Πριν 2 χρόνια στις 19 Μαρτίου του 2011 ανακοινώσαμε την ιδρυτική Διακήρυξη του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών.

\r\n\r\n

Στην ιδρυτική διακήρυξη θέσαμε ως στρατηγικό στόχο να οργανώσουμε περιφερειακά παρατηρητήρια σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, να ενώσουμε δυνάμεις, να δώσουμε την δυνατότητα και τεχνογνωσία σε μικρές εθελοντικές οργανώσεις να μπουν σε προγράμματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωφελούς εργασίας αξιοποιώντας το αποκλεισμένο και αναξιοποίητο κοινωνικό κεφάλαιο του εθελοντισμού.

\r\n\r\n

Είχαμε σκοπό από την μία μεριά να σπάσουμε το «μονοπώλιο» των ελίτ στα κοινωνικά προγράμματα και από την άλλη να περιορίσουμε όσο γίνεται το πελατειακό πολιτικό σύστημα στο χώρο της αδιαφανούς διαδικασίας επιχορήγησης και εξάρτησης. Να απελευθερώσουμε μικρές αλλά σημαντικές δυνάμεις της κοινωνίας πολιτών από την γάγγραινα του κρατισμού. Δύο χρόνια μετά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα φαινόμενα δεν εξακολουθούν να υπάρχουν αλλά μπορούμε να πούμε με μετρήσιμα στοιχεία ότι 100 περίπου νέες και αποκλεισμένες οργανώσεις έχουν μπει στα προγράμματα χάρη στην συμβουλευτική και την δράση του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου. Κι αυτό φαίνεται, τόσο από τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας όσο και από τις οργανώσεις που μπήκαν για πρώτη φορά σε προγράμματα «ΤΟΠΕΚΟ» και «ΤΟΠΣΑ» χάρη στην συμβουλευτική που παρέχεται μέσα του Παρατηρητηρίου.

\r\n\r\n

Με αυτόν τον τρόπο, το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο έχει συγκεντρώσει ένα σημαντικό κοινωνικό κεφάλαιο, μια κοινωνική εμβέλεια και μια ισχύ για νέους μεγαλύτερους κοινωνικούς στόχους. Δεν το συγκέντρωσε αυτό το κεφάλαιο με αερολογίες και ψευτοσυνδικαλισμό όπως συνήθως γίνεται από διάφορους που κατά καιρούς έχουν επιχειρήσει κάτι ανάλογο, αλλά με ουσιαστική προσφορά και χρηστική συμβουλευτική πληροφόρηση προς τα μέλη.

\r\n\r\n

Βασική μας αρχή, ήταν και είναι η προσφορά και η αφοσίωση στους στόχους της κοινωνικής οικονομίας χωρίς ηγεμονισμούς και χωρίς «καπέλωμα» της Περιφέρειας από το κέντρο. Για αυτό προτείναμε και προτείνουμε το ομοσπονδιακό σύστημα συντονισμού και οργάνωσης το όποιο επιβεβαιώνεται σε κάθε περίπτωση στην πράξη από την  πλειοψηφία των μελών του δικτύου.

\r\n\r\n

Βασική μας αρχή άλλωστε είναι η συμμετοχική δημοκρατία και η ενίσχυση των θεσμών διαβούλευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κάθε συγκεντρωτισμός, πλεονεξία και ιδιοτέλεια που πλήττει την συλλογική αντίληψη και πράξη είναι έξω από τις αρχές μας.

\r\n\r\n

Για αυτό και δεν διστάσαμε να θέσουμε εκτός της ομοσπονδιακής αυτής οργάνωσης κάθε μέλος που δεν σέβεται τις αρχές μας στην πράξη.

\r\n\r\n

Ασφαλώς, δεν είμαστε κομματική οργάνωση και δεν θέλουμε να μοιάσουμε σε τίποτε με τα κόμματα και το συγκεντρωτισμό τον οποίο πρεσβεύουν.

\r\n\r\n

Προτρέπουμε τα μέλη μας να ακολουθούν την πάντοτε ρηξηκέλευση αντίληψη «δωρεάν λάβετε δωρεών δώτε» Να προσφέρουν δηλ. δωρεάν τεχνογνωσία στην κοινωνική οικονομία και τον εθελοντισμό όταν και εκείνοι δωρεάν έχουν λάβει.

\r\n\r\n

Να μην αποκλείουν τους άλλους που θέλουν μα προσφέρουν στο κοινωνικό ακτιβισμό και προπαντός να μην συμπεριφέρονται σαν κομματάρχες εκλεκτοί κάποιου αρχηγού.

\r\n\r\n

Με αυτή την έννοια  δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο δίκτυο μας εκείνοι που θέλουν μεν να λαμβάνουν δωρεάν τεχνογνωσία αλλά να πουλούν στους άλλους εκδούλευση και ηγετιλίκι.

\r\n\r\n

Παλεύουμε για μια κοινωνία πιο δίκαιη και για αλληλέγγυα κοινωνική  οικονομία και αυτές τις αρχές όχι μόνο δεν πρέπει να τις ξεχνάμε αλλά οφείλουμε να τις κηρύττουμε και τις αποδεικνύουμε  με τις πράξεις, δημιουργώντας νέους συνεργατικούς θεσμούς και νέες θέσεις εργασίας για αυτούς που το έχουν ανάγκη.

\r\n\r\n

Το πραγματικό νόημα της ζωής είναι να φυτεύουμε δένδρα, κάτω από τη σκιά των οποίων δεν περιμένουμε να καθίσουμε. Νέλσον Χέντερσον
\r\nΤο να περιμένετε από τον κόσμο να σας συμπεριφερθεί σωστά, επειδή είστε καλός άνθρωπος, είναι σαν να περιμένετε από ένα ταύρο να μη σας επιτεθεί, επειδή είστε χορτοφάγος. Ντένις Γόλει
\r\nΩστόσο, ο άνθρωπος που σπέρνει σπόρους καλοσύνης, απολαμβάνει ανεξάντλητη σοδιά. Τζον Μέισον

\r\n\r\n

15-3-2013

\r\n\r\n

Βασίλης Τακτικός

\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.