rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Στην Ημερίδα «Είμαστε όλοι Πολίτες»–Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς στο χώρο των ΜΚΟ

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών

\r\n\r\n

Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς στο χώρο των ΜΚΟ

\r\n\r\n

Στην Ημερίδα «Είμαστε όλοι Πολίτες»

\r\n\r\n

Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 στο Μουσείο της Ακρόπολης έγινε παρουσίαση του προγράμματος χρηματοδότησης του ΕΟΧ για τις ΜΚΟ στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις θεματικές που είχαν σκοπό την ενημέρωση και προετοιμασία των ΜΚΟ για να υποβάλουν προτάσεις χρηματοδότησης υπήρξε και η θεματική «Προώθηση της Διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών», στην Ημερίδα που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Μεταξύ των εισηγητών μίλησε και ο Ιωάννης Τέντες, Εθνικός Συντονιστής Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ο  Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Επικεφαλής Προγράμματος και λειτουργιών – WWF Ελλάς κ.α. Το ζήτημα που τονίστηκε από όλους τους ομιλητές ήταν η θεσμική οχύρωση του χώρου με τη Χάρτα διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε οι ίδιες οι ΜΚΟ να συμβάλλουν στο έργο της διαφάνειας και λογοδοσίας αποτρέποντας τον κίνδυνο του διασυρμού που γίνεται πολλές φορές από λίγες ΜΚΟ και επιδρούν στη γενικότερη εικόνα του χώρου. Μάλιστα αυτό τονίστηκε ότι επιβάλλεται από το σεβασμό που πρέπει να υπάρχει για το κοινωφελές έργο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών κι ότι αυτό πρέπει να προστατεύεται απ’ τους θεσμούς διαφάνειας.

\r\n\r\n

Η λογοδοσία επιβάλλεται πρώτα απ’ όλα γιατί οι ΜΚΟ προσφέρουν κοινωφελές έργο, αλλά με πόρους που διατίθενται από χορηγούς και από το Δημόσιο. Δεύτερον, γιατί παρεμβαίνουν στο δημόσιο χώρο και πολλές φορές με τη δράση τους συγκρούονται με συμφέροντα που παραβιάζουν π.χ. περιβαλλοντικούς όρους, δικαιώματα πολιτών και καταναλωτών κι έχουν απέναντί τους ιδιώτες ή ακόμα και δημόσιες υπηρεσίες. Επειδή λοιπόν θίγουν συμφέροντα, είναι αυξημένη η ανάγκη οι ίδιες οι ΜΚΟ να μην έχουν τρωτά σημεία και να μη θίγεται το κύρος που πρέπει να διαθέτουν για την κοινή ωφέλεια. Για όλους αυτούς τους λόγους και πολλούς άλλους υπάρχει μια αυξημένη απαίτηση της κοινωνίας για διαφάνεια στο χώρο των ΜΚΟ.

\r\n\r\n

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επισημάνσεις θα μπορούσε να προσθέσει και άλλους λόγους για τη σημασία της διαφάνειας στο χώρο των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών. Προτάσεις όχι μόνον για να λειτουργούν εσωτερικά οι ίδιες οι ΜΚΟ με διαφάνεια και λογοδοσία προς την κοινωνία, αλλά για να προστατεύσουν και να διεκδικήσουν τη διαφάνεια και σε άλλους θεσμούς του κράτους και της αγοράς που διαχειρίζονται τελικά τεράστιους πόρους. Για τον πρόσθετο λόγο ότι ο μεμονωμένος πολίτης δεν είναι σε θέση να τα βάλει από μόνος του με τις εστίες της διαφθοράς στο Δημόσιο και σε οργανωμένα ιδιωτικά συμφέροντα που αντλούν άνομους πόρους απ’ το Δημόσιο. Κι εδώ μιλούμε για τα μεγάλα μεγέθη της διαφθοράς, γιατί εάν μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν αποκαλυφθεί κάποιες δεκάδες εκατομμύρια που καταχράστηκε ένας μικρός αριθμός ΜΚΟ, από την άλλη μεριά υπάρχουν δισεκατομμύρια που καταχράστηκαν στελέχη του Δημοσίου, πολιτικοί, προμηθευτές και διαμεσολαβητές προμηθειών του Δημοσίου.

\r\n\r\n

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών έθεσε το ερώτημα: ναι μεν οι οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών θα πρέπει να συμβάλλουν στον έλεγχο με αυτοδέσμευση στη διαφάνεια που πρέπει να γίνεται θεσμικά και με τη δημοσιότητα των πεπραγμένων της κάθε ΜΚΟ, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά των Διαχειριστικών Αρχών που κατανέμουν και διαχειρίζονται τους πόρους της Ε.Ε. και του Δημοσίου. Κι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που δεν συναντάμε σε σχέση με τους ιδιώτες χορηγούς. Οι ιδιώτες χορηγοί έχουν τον τρόπο να ελέγχουν άμεσα αν οι χορηγίες τους πιάνουν τόπο και αν έχουν κοινωνικό όφελος.

\r\n\r\n

Αντίθετα, στα προγράμματα της ΕΕ και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου υπάρχουν διαμεσολαβήσεις, αξιολογητές και κριτές που κατευθύνουν σε ποιους θα πάνε οι πόροι. Και το ερώτημα είναι επίσης ποιος ελέγχει τους διαμεσολαβητές και τους ελεγκτές για τη διαφάνεια που πηγαίνουν οι πόροι όταν η ίδια η κοινωνία και οι οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τους ελεγκτές και αξιωματούχους. Όταν οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου εκτρέπονται από το σκοπό τους και καταλήγουν για ρουσφετολογικές προεκλογικές προσλήψεις όπως γινόταν παλαιότερα με τα Stage και τώρα με τα υποτιθέμενης κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ όταν στην ουσία για πολλούς απ’ αυτούς που λαμβάνουν επιχορήγηση δεν υπάρχει συγκεκριμένο έργο απασχόλησης και κοινωνικής ωφέλειας.

\r\n\r\n

Ποια είναι η πρόνοια της διαφάνειας, όταν διαπιστώνονται αδιαφανείς διαδικασίες να πηγαίνουν οι πόροι σε διαπλεκόμενες ΜΚΟ με το πολιτικό σύστημα.

\r\n\r\n

Φυσικά σε τέτοια ερωτήματα δεν περιμένουμε άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις εάν όλη η Κοινωνία Πολιτών ως ολότητα δεν απαιτήσει τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηστή διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα.

\r\n\r\n

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών

\r\r\r\r\r

Χρέος των Δήμων να στηρίξουν την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Χρήσιμα συμπεράσματα από Ημερίδα στο Χίλτον Αθηνών για την Κοινωνική Οικονομία

Χρέος  των Δήμων να στηρίξουν την ανάπτυξη της  Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα  

\r\n\r\n

Χρήσιμα συμπεράσματα από Ημερίδα στο Χίλτον Αθηνών για την Κοινωνική Οικονομία

\r\n\r\n

Προχωρούν τάχιστα Σύμφωνα Συνεργασίας Δήμων και Κοινωνίας των Πολιτών σε όλη την Ελλάδα

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n\r\n

Μεγάλη είναι η ευθύνη αλλά και η υποχρέωση  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες ) να στηρίξει  τις δομές  της Κοινωνικής Οικονομίας , προκειμένου να αρχίσει η χώρα να εξέρχεται από την μεγάλη κρίση που τη μαστίζει τα τελευταία χρόνια, παραχωρώντας για χρήση όχι μόνο αναξιοποίητες εκτάσεις ,αλλά και κτίρια , προκειμένου να στεγαστούν Κοινωνικές Επιχειρήσεις των πολιτών τους ,συμμετέχοντας και με τον τρόπο αυτό στο εταιρικό τους κεφάλαιο.

\r\n\r\n

Αυτό τονίστηκε σε μια  σπουδαία Ημερίδα που  πραγματοποίησε  το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών  την Κυριακή 22/12/2013,στο Χίλτον Αθηνών , σε συνεργασία με όλα τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια  της χώρας ,όπου και  παρουσιάστηκαν  όλες οι σύγχρονες εξελίξεις στο θέμα της Κοινωνικής Οικονομίας .

\r\n\r\n

Από πλευράς του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας των Πολιτών Θεσσαλίας ,εισηγητής ήταν ο Συντονιστής του ,αλλά και Πρόεδρος του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , οικονομολόγος κ. Κων. Σκριάπας  (Θέμα: «Συντελεστές και φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας «) , ο οποίος τόνισε ότι :  «το Παρατηρητήριο εργάζεται μεθοδικά τα τελευταία  χρόνια ,αφού θεωρεί ότι -όχι μόνον -η Ελλάδα υστερεί στην επιχειρηματικότητα του τρίτου πυλώνα της Οικονομίας , έχοντας απελπιστικά ποσοστά ,σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, αλλά ακόμα πιστεύει ότι σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης ,ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας ,μπορεί να αυξήσει την απασχόληση ,να μειώσει την ανεργία και να αυξήσει το Εθνικό Προϊόν , ως αποτέλεσμα σοβαρής και μεθοδικής εργασίας από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις , δίνοντας εργασία ,αλλά και εισοδήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους .

\r\n\r\n

Για τον λόγο αυτό ,όχι μόνο μεταφέρει τις καλές πρακτικές από τη διεθνή αγορά ,αλλά διεκδικεί από την Πολιτεία την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση των δράσεων της Κοινωνικής Οικονομίας , μέσα από αναπτυξιακά προγράμματα. Μάλιστα ,προτείνονται από την Κοινωνία των Πολιτών Σύμφωνα Συνεργασίας με όλους τους Δήμους , προκειμένου να αναπτυχθούν άμεσα Κοινωνικές Επιχειρήσεις ,που θα δώσουν διέξοδο σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανέργους της Θεσσαλίας .Είναι χρέος των Δημάρχων να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δώσουν χέρι βοηθείας στους ανέργους δημότες τους, στα προβλήματα των οποίων πρέπει να σκύψουν με σεβασμό και να τους δώσουν πραγματική βοήθεια και όχι υποσχέσεις «.

\r\n\r\n

Στην Ημερίδα (στα πλαίσια του Money Show 2013)  ,που την παρακολούθησαν εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι συλλογικών Φορέων  και πολίτες , τονίστηκε ότι οι κυριότεροι τομείς στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα αυτήν την περίοδο είναι:

\r\n\r\n

i. Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία

\r\n\r\n

 ii. Κοινές δράσεις με Τοπική Αυτοδιοίκηση

\r\n\r\n

 iii. Παραγωγή και μεταποίηση

\r\n\r\n

iv. Κοινωνικές Υπηρεσίες -Υπηρεσίες  Υγείας.

\r\n\r\n

v. Περιβάλλον (Πράσινη επιχειρηματικότητα).

\r\n\r\n

vi. Νέες τεχνολογίες

\r\n\r\n

vii. Α.Π.Ε.

\r\n\r\n

viii.Εναλλακτικός  Τουρισμός-Βιοτουρισμός

\r\n\r\n

ix. Ψηφιοποίηση άυλου προϊόντος, διαχείρισης γνώσης και πολιτισμού.  

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Το όφελος τη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

\r\n\r\n

Η Τοπική  Αυτοδιοίκηση  από τη διαδικασία στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας επωφελείται σε πολλαπλά επίπεδα.

\r\n\r\n

  \r\n
 • μπορεί      να συνεχίσει να προσφέρει επαρκείς κοινωνικές υπηρεσίες στους      δημότες με λιγότερο οικονομικό κόστος κι αυτό εξαιτίας του ότι μπορεί να      μειώσει το διαχειριστικό κόστος.
 • \r\n

 • μπορεί      να αξιοποιήσει μ’ αυτό τον τρόπο ανενεργούς πόρους, δημόσια      αγροκτήματα, κτίρια, εγκαταστάσεις, δημοτικές εκτάσεις, π.χ. με ήπιες      μορφές ενέργειας, αντλιοστάσια, διαχείριση πρασίνου, διαχείριση αποβλήτων      κλπ.
 • \r\n

 • η      αντιμετώπιση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο ,προσφέροντας      τη δυνατότητα ,περισσότεροι άνθρωποι και κυρίως νέοι ,που είναι άνεργοι,      να μετέχουν στη διαμόρφωση του κοινού προϊόντος της κοινωνίας και ως εκ      τούτου να αποκτούν αγοραστική δύναμη και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της      τοπικής αγοράς. Αυτό το κοινωνικό όφελος σε τελική ανάλυση είναι που      μπορεί να ελαφρύνει το βάρος του Δήμου απ’ τις κοινωνικές πιέσεις και την      οιωνεί ανεπάρκεια των ανταποδοτικών τελών.
 • \r\n

 • ο      Δήμος αποκτά μεγαλύτερη διαχειριστική ικανότητα και      συγκεκριμένα στη διαχείριση γνώσης και τη διαχείριση πόρων και αυτό      συνολικά μπορεί να ανεβάσει την ποιότητα της συλλογικής ευφυΐας και της      τοπικής διακυβέρνησης. 
 • \r\n

\r\n\r\n

               Ομιλητές της ημερίδας :

\r\n\r\n

               1)      Τακτικός Βασίλης, συντονιστής Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

\r\n\r\n

               2)      Σκριάπας Κων/νος , συντονιστής Παρατηρητηρίου Θεσσαλίας

\r\n\r\n

               3)      Κοσσίδας Θέμης, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Έκφρασης

\r\n\r\n

               4)      Κρημνιανιώτης Νίκος, εκπρόσωπος της Εύξεινης Πόλης    

\r\n\r\n

               5)      Μιχαηλίδης Δημήτρης, εκπρόσωπος Κοινωνικών Συνεταιρισμών

\r\n\r\n

               6)      Σπινθάκης Βαγγέλης, συντονιστής του Παρατηρητηρίου Πελοποννήσου

\r\n\r\n

               7)      Βαρβιτσιώτης Δήμος, εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Δυτικής Ελλάδας

\r\n\r\n

               8)      Τζάγκρης Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Μακεδονίας

\r\n\r\n


\r\n\r\n

               Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι οι υγιείς Εθελοντικές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ,που εκπροσωπούνται από δοκιμασμένους και αναγνωρισμένους ,για το ήθος τους, εκπροσώπους ,έχουν πλέον Πανελλήνια Δικτύωση και Δομή , προηγούνται της εποχής τους , και υποδεικνύουν λύσεις οι οποίες ,έχουν ήδη εφαρμοστεί στις προηγμένες κοινωνίες ,αλλά και που δίνουν διέξοδο στην ανεργία και αυξάνουν το παραγόμενο εθνικό προϊόν ,με ότι αυτό συνεπάγεται για την εθνική μας οικονομία. .

\r\n\r\n

                

\r\n\r\n

               Με Εκτίμηση

\r\n\r\n

               Για το Δίκτυο  «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Ο πρόεδρος

 Η  Γενική    Γραμματέας

Σκριάπας Κων/νος

Μπουζούκη Ελισσάβετ

Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

\r\n\r\n

 

Οικονομολόγος

\r\n\r\n

 

\r\r\r\r\r

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:Ο Τρίτος δρόμος για τη ΖΩΗ των πολιτών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Τρίτος δρόμος για τη ΖΩΗ των πολιτών

του Α. Τζάκρη

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία συνιστά ή τουλάχιστον αγωνίζεται να οικοδομήσει μια εναλλακτική (τρίτος τομέας) οικονομία, καθώς όλα τα χαρακτηριστικά της (πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, ακόμη και εκείνα που έχουν σχέση με τη μορφή και τις αξίες που τη διέπουν) είναι διαφορετικά από τους άλλους δύο τομείς που έχουμε γνωρίσει έως τώρα, δηλαδή τον κρατικό από τη μια μεριά και τον ιδιωτικό-καπιταλιστικό από την άλλη.

Στο βιβλίο τους με τίτλο Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Το μετέωρο βήμα μιας δυνατότητας οι συγγραφείς Τ. Νικολόπουλος και Δ. Καπογιάννης αναφέρουν ότι  «Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αποσκοπεί, μέσα από συλλογικές πρωτοβουλίες των πολιτών, στη δημοκρατικοποίηση της οικονομίας και στην εγκαθίδρυση μιας άλλης (τρίτης, εναλλακτικής) οικονομικής οργάνωσης αλλά κι ενός πολιτικού σχεδίου». Ενώ προσδιορίζουν ότι “ η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία βρίσκεται στη μέση (του δρόμου) του «πολιτικά αδύνατου», έως ότου αυτό καταστεί «πολιτικά αναπόφευκτο»”.

Η οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη και η συγκέντρωση πλούτου δεν είχαν ως αποτέλεσμα την καταπολέμηση της φτώχειας, αφού το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας (10$/ημέρα). Η συγκέντρωση αυτή του πλούτου ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την μεγάλη οικονομική κρίση που βιώνουμε τόσο στη χώρα μας, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, σε διαφορετικό βαθμό κατά περίπτωση. Επομένως ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα έχει στο επίκεντρο το άνθρωπο και όχι το κεφάλαιο και το κέρδος, θα υπηρετούσε τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, της κοινωνίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αποτελείται από τυπικές όσο και από άτυπες οργανωτικές μορφές που μέχρι τώρα, μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και σε ένα πλαίσιο οικονομικής δημοκρατίας αλλά και στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέων παραγωγικών σχέσεων, έχει καταφέρει  να υψώσει ένα ανάχωμα απέναντι στις άγριες διαθέσεις της αγοράς για επικυριαρχία σε κάθε μορφή δράσης των ανθρώπων αλλά και των ίδιων των αναγκών τους.

Στόχος βεβαίως είναι η διατύπωση ενός δημόσιου λόγου (θεωρία) και η ενεργοποίηση αντίστοιχα μιας κοινωνικής δράσης (πράξη). Γόνιμο έδαφος για να γίνει αυτό αποτελεί η μεγάλη οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε. Αυτό ασφαλώς απαιτεί την συγκρότηση ενός σχεδίου που να  οργανώνει το σύστημα της εργασίας, της κατανάλωσης αλλά και της ίδιας της ζωής μας με τέτοιο τρόπο που τελικά να οδηγεί σε ένα βιώσιμο ή αξιοβίωτο κατ’ άλλους πλανήτη και τον άνθρωπο στην κοινωνική του απελευθέρωση.

Το στοιχείο που ισχυροποιεί τη σημασία και την προοπτική της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, είναι το γεγονός ότι οι θεσμοί, οι προσπάθειες και τα εγχειρήματα που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει σχεδόν κατά απόλυτο τρόπο από διαδικασίες βάσης, δηλαδή από τα κάτω. Στη βάση του συνεργατισμού και της αλληλεγγύης και με στόχο την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων και των κοινωνιών μέσα στις οποίες ζουν και δραστηριοποιούνται. Με έμφαση στην τοπική ανάπτυξη και την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος τους.

Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι στη διαδικασία αυτή, η απουσία των κρατικών δομών και του δημόσιου τομέα (π.χ. Δήμοι) ήταν ηχηρή αν όχι απόλυτη. Σε πολλές δε περιπτώσεις αγγίζει τα όρια της εχθρικής στάσης. Ενώ μπορούμε να διακρίνουμε ακόμη και τη δυσφορία των δομών αυτών (ακόμη και των ευρωπαϊκών) με την οποία αντιμετωπίζουν την προοπτική της ισχυροποίησης της κοινωνίας των πολιτών έναντι της δικής τους οικονομικής εξουσίας ή άλλης εξουσίας.

 Το υποκείμενο για την υλοποίηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας  είναι η κοινωνία των πολιτών τόσο μέσα από τις τυπικές όσο και τις άτυπες μορφές με τις οποίες εκφράζεται και δρα. Περιλαμβάνει οργανώσεις της γειτονιάς, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, εθελοντικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, κινήματα προστασίας καταναλωτών, κοινωνικές συνεταιριστικές οργανώσεις και συνεταιρισμούς κάθε μορφής καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα που συγκροτούν όλες αυτές οι οργανώσεις.

Στον πυρήνα της δράσης όλων αυτών των κινημάτων και των οργανώσεων βρίσκεται ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη αλλά κυρίως ο συνεργατισμός. Η διάθεση δηλαδή για συνεργασία και κοινή δράση μέσα από αξίες όπως  η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών, η ελεύθερη πρόσβαση σε δομές και πληροφορίες, η εθελοντική και δημοκρατική συμμετοχή, οι αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, η αμοιβαιότητα της προσφοράς, η θέσπιση κανόνων ελέγχου και λογοδοσίας και η κοινοτική αντίληψη.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα και συνεταιρισμοί στον κόσμο (http://ica.coop/)

Η παγκόσμια συνεταιριστική συμμαχία (International Co-operative Alliance – ICA) έχει  υιοθετήσει τον ορισμό, τις αξίες και τις αρχές κάτω από τις οποίες πρέπει να λειτουργούν οι συνεταιρισμοί.

Ορισμός : Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους, μέσω μιας από κοινού ιδιόκτητης και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης.

Αξίες : Οι συνεταιρισμοί βασίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτο-ευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Κατά την παράδοση των ιδρυτών τους, τα συνεταιριστικά μέλη πιστεύουν στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους άλλους.

Αρχές : Οι συνεταιριστικές αρχές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες οι συνεταιρισμοί θέτουν τις δικές τους αξίες στην πράξη.

1. Η εθελοντική και ανοιχτή συμμετοχή

Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν τις ευθύνες του μέλους, χωρίς καμία διάκριση φύλου ή κοινωνική, φυλετική, πολιτική ή θρησκευτική διάκριση.

2. Δημοκρατικός έλεγχος μελών

Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις διοικούμενες από τα μέλη τους, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων. Οι άνδρες και οι γυναίκες που υπηρετούν ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι είναι υπόλογοι έναντι των μελών. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (ένα μέλος, μία ψήφος) ενώ και σε όλα τα άλλα επίπεδα είναι οργανωμένοι επίσης με δημοκρατικό τρόπο.

 

3. Οικονομική συμμετοχή των μελών

Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα, και με δημοκρατικό έλεγχο, στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Τουλάχιστον ένα μέρος του κεφαλαίου είναι συνήθως η κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη συνήθως λαμβάνουν περιορισμένη αποζημίωση, αν υπάρχει, για το κεφάλαιο που κατέβαλαν ως προϋπόθεση της συμμετοχή τους. Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για οποιονδήποτε ή όλους από τους ακόλουθους σκοπούς : Την ανάπτυξη του συνεταιρισμού, ενδεχομένως με τη δημιουργία αποθεματικών, μέρος των οποίων τουλάχιστον θα είναι αδιαίρετο. Στα μέλη κατ ‘αναλογία προς τις συναλλαγές τους με το συνεταιρισμό. Και την υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.

4. Αυτονομία και ανεξαρτησία

Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες, οργανώσεις αυτοβοήθειας που ελέγχονται από τα μέλη τους. Εάν συνάπτουν συμφωνίες με άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή εάν αντλήσουν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, το κάνουν με όρους που εξασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο από τα μέλη τους ενώ διατηρούν τη συνεταιριστική αυτονομία τους.

5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση

Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τα μέλη τους, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, τους διευθυντές και τους εργαζομένους, ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Ενημερώνουν το ευρύ κοινό, ιδιαίτερα τους νέους και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, για τη φύση και τα οφέλη του συνεργατισμού.

6. Η συνεργασία μεταξύ των Συνεταιρισμών

Οι συνεταιρισμοί εξυπηρετούν τα μέλη τους περισσότερο αποτελεσματικά και ενισχύουν το συνεταιριστικό κίνημα συνεργαζόμενοι μεταξύ τους σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

7. Μέριμνα για την κοινότητα

Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους μέσω των πολιτικών που έχουν εγκριθεί από τα μέλη τους.

 

Γεγονότα και αριθμοί του συνεργατισμού

Το συνεργατικό κίνημα συγκεντρώνει πάνω από 1 δις μέλη σε όλο τον κόσμο.

Η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία αντιπροσωπεύει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο μεμονωμένα μέλη συνεταιρισμών οι οποίοι διαθέτουν πάνω από100 εκ.θέσεις εργασίας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία υπολογίζονται μέσω της συνδρομητικής φόρμουλας των 270 μελών του ICA από 94 χώρες (τον 20 Οκτωβρίου 2013). Σε αυτή τη βάση, το παγκόσμιο αντιπροσωπευτικό σώμα για τους συνεταιρισμούς είναι μία από τις μεγαλύτερες μη κυβερνητικές οργανώσεις στον κόσμο σήμερα σύμφωνα με τον αριθμό των ανθρώπων που εκπροσωπεί, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό των μεμονωμένων μελών που έμμεσα εκπροσωπείται από την ICA είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα305,6 εκ. μέλη. Υπάρχουν περίπου 30.000 συνεταιρισμοί στις ΗΠΑ.

Οι επόμενες χώρες βρίσκονται στην Ασία, με την Κίνα να ακολουθεί πίσω από τις ΗΠΑ με 160,8 εκ. μεμονωμένα μέλη. Και μετά η Ινδία με97,6 εκ. μεμονωμένα μέλη.

Μαζί αυτές οι τρεις χώρες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των μελών που το ICA αντιπροσωπεύει έμμεσα.

Ο τέταρτος μεγαλύτερος αριθμός των μελών είναι στην Ιαπωνία με 75,8 εκ. μεμονωμένα μέλη – ένας στα τρία Ιαπωνικά νοικοκυριά κατέχουν μερίδα ενός συνεταιρισμού – και στη συνέχεια η Ινδονησία με 40,6 εκατ. μεμονωμένα μέλη.

Συνολικά, τέσσερις από τις πέντε κορυφαίες χώρες – μέλη που το ICA αντιπροσωπεύει – βρίσκονται στην Ασία.

Η Γαλλία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα με32,4 εκ. μεμονωμένα συνεταιριστικά μέλη, που εκπροσωπούνται μέσω των οργανώσεών τους από το ICA.

Το Ιράν έχει25,5 εκ. μεμονωμένων μελών του Συνεταιρισμού, οι οποίοι εκπροσωπούνται από το ICA.

Ο Καναδάς, όπου ένα στα τέσσερα άτομα είναι μέλη ενός συνεταιρισμού, ακολουθεί μετά με18,1 εκ. μεμονωμένα μέλη και εκπροσωπείται από την ICA.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει11,5 εκ. μεμονωμένα μέλη και το Μπαγκλαντές ακολουθεί όχι πολύ πίσω με11 εκ.

Τα Ηνωμένα Έθνη το 1994 εκτίμησε ότι το βιοτικό επίπεδο 3 περίπου δις ανθρώπων, ή το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού, έγινε ασφαλές μέσω των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο στις κοινότητές τους.

Παρακάτω είναι μερικά γεγονότα σχετικά με την κινητικότητα που αποδεικνύει τη σημασία τους και τη συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

 

Οι συνεταιρισμοί δημιουργούν διατηρήσιμη απασχόληση

 • Στη Γαλλία, 21.000      συνεταιρισμοί παρέχουν πάνω από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας που      αντιπροσωπεύουν το 3,5% του ενεργού πληθυσμού. ΠηγήCoop      FR ,      Top 100 des Entreprises Coopératives et panorama sectoriel, 2010.
 • Στην Κένυα, το 63%      του πληθυσμού αντλούν τα προς το ζην από τους συνεταιρισμούς. Περίπου      250.000 Κενυάτες απασχολούνται ή κερδίζουν το μεγαλύτερο μέρος του      εισοδήματός τους από συνεταιρισμούς. Πηγή:   ILO, 2009 .
 • Στην Κολομβία, το      συνεταιριστικό κίνημα παρέχει 137.888 θέσεις εργασίας μέσω της άμεσης      απασχόλησης και επιπλέον 559.118 θέσεις εργασίας ως εργαζόμενοι -ιδιοκτήτες      των συνεταιρισμών των εργατών – παρέχοντας 3,65% του συνόλου των θέσεων      εργασίας στη χώρα Πηγή:. CONFECOOP .
 • Στην Ινδονησία, οι      συνεταιρισμοί παρέχουν θέσεις εργασίας σε 288.589 άτομα. Πηγή:  Ministry      of Co-operative & SMEs, Indonesia, 2004.
 • Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 30.000      συνεταιρισμοί παρέχουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια θέσεις      εργασίας. Πηγή: National      Co-operative Business Association .

 

Οι συνεταιρισμοί είναι σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες στις εθνικές οικονομίες

 • Στη Δανία, οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί το 2007 πραγματοποίησαν το 36,4% των κατανάλωσης της λιανικής αγοράς. Πηγή:  Coop Norden AB Annual Report 2007.
 • Στην Ιαπωνία, οι      γεωργικοί συνεταιρισμοί αναφέρουν παραγωγή       90 δις $ με το 91% του συνόλου των Ιαπώνων αγροτών στη σύνθεση των      συνεταιρισμών. Το 2007 οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί ανέφεραν συνολικό      κύκλο εργασιών ύψους 34,048. με το 5,9% του μεριδίου αγοράς των      τροφίμων. Πηγή:  Co-op 2007 Facts & Figures, Japanese Consumers’      Co-operative Union.
 • Στο Μαυρίκιο, στον      γεωργικό τομέα, οι συνεταίροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή      της ζάχαρης, λαχανικών, φρούτων και λουλουδιών, στο γάλα, στο κρέας και στα      ψάρια. Σχεδόν το 50% των ζαχαροκαλαμοκαλλιεργητών είναι οργανωμένοι σε      συνεταιρισμούς. Πηγή: Ministry      of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives .
 • Στην Ακτή του Ελεφαντοστού, οι      συνεταιρισμοί έχουν επενδύσει 26 εκατ. $ στην δημιουργία σχολείων, την      κατασκευή αγροτικών δρόμων και την ίδρυση γυναικολογικών κλινικών το      2002 Πηγή: ICA, Ενημέρωση για τις ΜΚΟ σχετικά με το έργο των Μη      Μεταδιδόμενων Ασθενειών και Ψυχικής Υγείας, 2004.
 • Στη Νέα Ζηλανδία, το      3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) προέρχεται από συνεταιριστικές      επιχειρήσεις. Οι συνεταιρισμοί αντιπροσωπεύουν το 95% της αγοράς      γαλακτοκομικών προϊόντων και το 95% της αγοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων      που εξάγονται. Πηγή: New Zealand Co-operative Association, 2007.
 • Στην Ουρουγουάη, οι      συνεταιρισμοί είναι υπεύθυνοι για το 3% του ΑΕΠ. Παράγουν το 90% της      συνολικής παραγωγής γάλακτος, 34% του μελιού και το 30% του σιταριού. Το 60%      της συνεταιριστικής παραγωγής εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο      τον κόσμο. Πηγή: ACI Americas. Uruguay:      movimiento cooperativo en crecimiento.

 

Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού είναι μέλη των συνεταιρισμών

 • Στον Καναδά, τέσσερις      στους δέκα Καναδούς είναι μέλη ενός τουλάχιστον συνεταιρισμού. Στο      Κεμπέκ, περίπου το 70% του πληθυσμού είναι συνεταιριστικά μέλη, ενώ στο      Saskatchewan 56% είναι μέλη. Πηγή: Συνεταιριστική Γραμματεία της      Κυβέρνησης του Καναδά.
 • Στη Μαλαισία, 6,78      εκατομμύρια άνθρωποι ή το 27% του συνολικού πληθυσμού είναι μέλη των      συνεταιρισμών. Πηγή: Ministry of Entrepreneur and Co-operative Development, Department      of Co-operative Development, Malaysia, Statistics 31 December 2009.
 • Στη Νορβηγία από      έναν πληθυσμό 4,8 εκατομμυρίων ανθρώπων, τα 2 εκατομμύρια είναι μέλη των      συνεταιρισμών. Πηγή: Co-operative Centre of Norway.
 • Στην Παραγουάη, 783.000      άτομα ή το 18% του πληθυσμού είναι μέλη των 1.047 συνεταιρισμών. Αυτές      έχουν άμεσο αντίκτυπο στις livlihoods πάνω από 6 εκατομμύρια      άνθρωποι. Πηγή: Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOOP.
 • Στην Ισπανία, το      2008, 15% του πληθυσμού, ή 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι είναι μέλη ενός      συνεταιρισμού Πηγή:. CIRIEC, Las grandes cifras de la economía      social.
 • Από την Ελλάδα δεν αντιπροσωπεύεται καμιά οργάνωση στον ICA.

 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα και συνεταιρισμοί στην ΕΥΡΩΠΗ (http://www.coopseurope.coop/)

Ο οργανισμός που αντιπροσωπεύει τους συνεταιρισμούς στην Ευρώπη είναι το Cooperatives Europe που είναι τμήμα του ICA την Ευρώπη. Αντιπροσωπεύει 91 ενώσεις οργανώσεων από 35 χώρες και προωθεί το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο στην Ευρώπη.

Τα μέλη του αντιπροσωπεύουν 123 εκατομμύρια μεμονωμένα μέλη και 160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώ παρέχουν 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στους Ευρωπαίους πολίτες – μια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική αλλαγή.

Από την Ελλάδα αντιπροσωπεύεται μόνο μια (1) οργάνωση στον Cooperatives Europe, η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ελλάδα (συνδεδεμένο μέλος).

 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα και συνεταιρισμοί στην Ελλάδα

Ως έννοια και ως λειτουργία οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα υπάρχουν ίσως και νωρίτερα  από τα μέσα του 19ου αιώνα που συναντιέται στην Ευρώπη (η περίπτωση των Αμπελακίων).

Ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υποστεί, εκτός λίγων φωτεινών εξαιρέσεων, μια καταστροφική λεηλασία τόσο της έννοιας και υπόστασής τους όσο και της περιουσίας τους και τελικά της ύπαρξής τους.

Η έννοια της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε θεσμικό επίπεδο κάνει την εμφάνισή της μόλις τα 2-3 τελευταία χρόνια και θεσμοθετείται το 2011.

Το νομικό πλαίσιο που διέπει στου συνεταιρισμούς στην Ελλάδα αποτελείται από :

 • Νόμος 1667/1986 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς
 • Νόμος 2716/1999 για τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)
 • Νόμος 4015/2011 για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
 • Νόμος 4019/2011 για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) στον οποίο ενσωματώθηκαν και οι Κοι.Σ.Π.Ε.
 • Πολλά συνεργατικά σχήματα λειτουργούν υπό τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας των άρθρων του Α.Κ. 741-784.

Η θεσμική κατοχύρωση της Κοινωνικής κα Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα γίνεται με το Ν.4019/2011 για τις Κοιν.Σ.Επ. Παρά τις επιφυλάξεις που μπορεί κάποιος να διατυπώσει για την πληρότητα του Ν.4019/2011 για τις Κοιν.Σ.Επ., είναι ένα εργαλείο με το οποίο μεγάλες ομάδες πληθυσμού, κυρίως ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργατικότητας και αλληλεγγύης έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία. Σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε για μια συνολική παρέμβαση στη λειτουργία του οικονομικού μοντέλου παραγωγής και ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

 Επιπλέον ένα σημαντικό στοιχείο του νόμου αυτού είναι το άρθρο 18 που προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Κοιν.Σ.Επ. σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις με στόχο την ανάληψη έργων στη α) “Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» “ στη β) “Δράση 1 «Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης»” και  στη γ) “Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»” του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η Κοιν.Σ.Επ. είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα και μέλη της μπορεί να γίνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, που όμως συμμετέχουν με μια ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερίδων που κατέχουν. Η  λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.

Ανάλογα με τον ειδικό σκοπό τους διακρίνονται :

Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Τουλάχιστον το  40% των μελών θα πρέπει να ανήκουν σε αυτές τις ομάδες.

Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Για την ίδρυσή της χρειάζονται τουλάχιστον 7 μέλη για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης ή 5 τουλάχιστον μέλη για τις άλλες δύο μορφές. Τα μέλη δεν φέρουν ευθύνη για τα χρέη της Κοιν.Σ.Επ. παρά μόνο μέχρι το ύψος της συνεταιριστικής τους μερίδας. Τα μέλη είναι ισότιμα αφού διαθέτουν μόνο μια ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερίδων που κατέχουν. Μόνο μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι εργαζόμενοί της. Μέρος των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. διανέμονται μόνο στους εργαζόμενούς της (όχι στα μέλη – μη εργαζόμενους). Συγκεκριμένα, τα κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής : α) Το 5% για σχηματισμό αποθεματικού, β) έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας και γ) το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τους σκοπούς της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Υπάρχουν προβλέψεις για την επιχορήγηση των Κοιν.Σ.Επ. καθώς και για την φορολογική τους μεταχείριση προς το ευνοϊκότερο, ωστόσο αυτές τελούν πάντα υπό την αίρεση των εκάστοτε επιλογών του κράτους, γεγονός που επαληθεύτηκε στις αρχές του 2013 με την κατάργηση των ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων για τις Κοιν.Σ.Επ.. Η ίδρυση μίας Κοιν.Σ.Επ. έχει μηδενικά σχεδόν έξοδα.

 

Η περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Νερού της Θεσσαλονίκης

Η “Κίνηση136”

Η Κ136 είναι κίνημα πολιτών της Θεσσαλονίκης που γεννήθηκε το καλοκαίρι του 2011.

 • Δημιουργήθηκε από συλλογικότητες, φορείς και πολίτες που ζουν στην Θεσσαλονίκη
 • Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες
 • Ανέλαβε την πρωτοβουλία για το συντονισμό της δημιουργίας ενός νομικού προσώπου, κοινωνικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμμετέχει στο δημόσιο διαγωνισμό πώλησης της ΕΥΑΘ, διεκδικώντας τον έλεγχο του νερού της πόλης μέσω συνεργατικού φορέα των ίδιων των πολιτών – καταναλωτών και όχι από κάποια πολυεθνική εταιρεία

Η απόφαση : Να μην επιτραπεί σε κανένα συμφέρον, εγχώριο ή ξένο, να κερδοσκοπήσει από το νερό και να κάνει παιχνίδια με την δημόσια υγεία και το περιβάλλον της περιοχής. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΕΥΑΘ ήταν πλέον θέμα δράσης των πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Κι έτσι ενώθηκαν οι δυνάμεις σε ένα κοινό αγώνα με την ονομασία «Κίνηση 136» που σκοπό έχει:

 • Την εξαγορά και της διαχείριση (management) της ΕΥΑΘ από τους πολίτες.
 • Τον κοινωνικό έλεγχο του νερού της πόλης.
 • Την δημοκρατική λειτουργία της εταιρείας.
 • Τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της εταιρείας, σε συνδυασμό με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στον αγώνα αυτόν κλήθηκαν όλοι οι πολίτες να συμμετάσχουν έμπρακτα.

Οι Συνεταιρισμοί – Το μοντέλο ανάπτυξης τους

                                                                                                                                                       

     
     

Ένωση Συνεταιρισμών

     

Κοινωνική ΕΥΑΘ                “Ένωση Πολιτών για το Νερό

     

     

                                       

     
     

1. ΑΔημ. Κοινότητα

    

                                       

     
     

14.       Συνεταιρισμός                 Αλληλεγγύη

     

     

                                       

     
     

Κίνηση 136

     

     

                                       

     
     

6. Καλαμαριάς

     

     

                                    

     
     

7. ΣυκεώνΝεάπολης

     

     

                                    

     
     

13. Θέρμης

     

     

                                         

     
     

3. ΓΔημ. Κοινότητα

     

     

                                      

     
     

2. ΒΔημ. Κοινότητα

     

     

                                       

     
     

5. ΕΔημ. Κοινότητα

     

     

                                       

     
     

4. ΔΔημ. Κοινότητα

     

     

                                           

     
     

9. ΚορδελιούΕύοσμου

     

     

                                       

     
     

8. ΑμπελοκήπωνΜενεμένης

     

     

                                    

     
     

11. Αξιού

     

     

                                    

     
     

10. Παύλου Μελά

     

     

                                       

     
     

12. ΧορτιάτηΠυλαίας

     

     

                                                         

     
     

Συνεταιρισμοί Περιφερειακών Δήμων                            Υδροδοτούμενοι από την ΕΥΑΘ

     

     

                               

    
    

Συνεταιρισμοί Κοινοτήτων                        Δήμου Θεσσαλονίκης

    

    

  

 

 • Μέλη των Συνεταιρισμών μπορούν να γίνουν:

–      Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που μπορούν να καταβάλλουν 140€ για κάθε μια μερίδα συμμετοχής.

–      Φυσικά πρόσωπα που αδυνατούν να καταβάλουν άμεσα 140€, γίνονται δόκιμα μέλη με 10€ και έχουν περιθώριο 14 μηνών για την καταβολή των 140€, προκειμένου να γίνουν τακτικά μέλη.

    Μερικά στοιχεία για την  ΕΥΑΘ ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πώληση της ΕΥΑΘ ΑΕ

 • Με την απόφαση 195/27.10.2011 της ΔΕΑΑ μεταβιβάζεται το 40% στο ΤΑΙΠΕΔ
 • Με την απόφαση 206/25.04.2012 της ΔΕΑΑ μεταβιβάζεται το υπόλοιπο 34% στο ΤΑΙΠΕΔ
 • Το ΤΑΙΠΕΔ στις 13.02.2013 αποφασίζει την πώληση του 51% της ΕΥΑΘ ΑΕ
 • Στις 21.02.2013 το ΤΑΙΠΕΔ δημοσιεύει  Πρόσκληση για την Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εξαγορά του 51% και του management της ΕΥΑΘ ΑΕ

Η Διαγωνιστική Διαδικασία προβλέπονταν να διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις :

 • Πρώτη Φάση :

–      Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως την 19.04.2013

 • Δεύτερη Φάση :

–      Οι “Προεπιλεγέντες Ενδιαφερόμενοι” θα κληθούν να υπογράψουν “Σύμβαση Εμπιστευτικότητας”

–      Στη συνέχεια θα λάβουν λεπτομερές πληροφοριακό τεύχος ”Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών”

Κριτήρια Προεπιλογής :

 • Κριτήρια νομικής καταλληλότητας :

–      Κατάθεση αποδείξεων συμμόρφωσης προς τα κριτήρια

 • Χρηματοοικονομικά κριτήρια προεπιλογής :

–      Ίδια Κεφάλαια 80.000.000 Ευρώ ή και παραπάνω

–      Πολλαπλασιαστής Χρηματοοικονομικού Δανεισμού

 • Τεχνικά κριτήρια προεπιλογής. Εμπειρία :

–      Στις υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης

–      Στην επεξεργασία ύδατος και λυμάτων

–      Στις μετρήσεις κατανάλωσης, τιμολόγησης και είσπραξης εσόδων

Η Στρατηγική της Κ136

 • Η στρατηγική και ο σχεδιασμός της Κ136 για συμμετοχή των πολιτών στο εγχείρημα της συμμετοχής στην εξαγορά, την διοίκησης και τη διαχείριση της ΕΥΑΘ παραμένουν αναλλοίωτα και συνεχίζονται τόσο κατά τη φάση της ολοκλήρωσης της εξαγοράς όσο και μετά από αυτήν.
 • Διαμορφώνουμε όρους άμεσα αναγνωρίσιμους από τους  πολίτες για τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσουν από τη συμμετοχή τους στο εγχείρημα.
 • Θέσπιση διακριτών σχέσεων μεταξύ αυτών που συμμετέχουν απέναντι σ’ αυτούς που δεν συμμετέχουν στη περίπτωση που αυτό εξαρτάται από τους ίδιους και όχι από συνθήκες ανεξάρτητες από αυτούς (π.χ. οικονομική δυσκολία κλπ).
 • Η Γ.Σ. της Κ136 από νωρίς καθόρισε την τακτική της σε ότι αφορά τον αγώνα της σε 2 άξονες :
  • 1ος Άξονας :
  • Συμμετέχουμε σε όλους τους αγώνες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ. Χτίζουμε με λόγο και πράξη κάθε δυνατή συμμαχία με όλες εκείνες τις δυνάμεις που αντιπαλεύουν την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού, ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό.
  • Συμμετέχουμε ενεργά σε όλους τους αγώνες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις
  • Ως εργαζόμενοι παίρνουμε στα χέρια μας τα μέσα παραγωγής προϊόντων, ως πολίτες τα μέσα παραγωγής των βασικών υπηρεσιών για τη διαβίωσή μας. Και το νερό είναι  το πιο βασικό από όλα. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
  • 2ος Άξονας – Εξαντλούμε κάθε δυνατότητα σε δύο κατευθύνσεις :
  • Υποβάλλαμε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, έχοντας διερευνήσει την πιθανότητα να εκπληρώσουμε και τα χρηματοοικονομικά κριτήρια προεπιλογής, γιατί τα νομικά και τεχνικά, έχουμε τη δυνατότητα να τα εκπληρώσουμε.
   • Για τα χρηματοοικονομικά κριτήρια προεπιλογής (ίδια κεφάλαια80 εκ.ευρώ), είχαμε εδώ και καιρό δρομολογήσει την αναζήτησή τους, βλέποντας ότι το βάθεμα της κρίσης δεν επέτρεπε την άντληση του κεφαλαίου από τους πολίτες, στον διαθέσιμο χρόνο. Αναζήτηση με όρους χρηματοδότησης που σε καμία περίπτωση δεν αλλοιώνουν το στόχο και τη φύση της όλης προσπάθειας της Κ136
   • Προετοιμάσαμε Νομική Προσφυγή ενάντια στη διαδικασία, στην περίπτωση που μας αποκλείσουν, αφού διεκδικήσουμε και εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες εξαγοράς με βάση τους στόχους που θέσαμε από την αρχή. Εξέλιξη που τελικά πραγματοποιήθηκε.

Η Οργάνωση της Κ136

 • Ολοκληρώνεται η σύσταση των υπολοίπων Συνεταιρισμών

–      Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι 6 συνεταιρισμοί. Ετοιμάζεται η δημιουργία άλλων 5.

–      Εκλέχθηκαν οι αντιπρόσωποι των Συνεταιρισμών στην Ένωση Συνεταιρισμών ΚΕΥΑΘ “Ένωση Πολιτών για το Νερό”

 • Ολοκληρώθηκε εγκαίρως η νομιμοποίηση της Ένωσης Συνεταιρισμών Κοινωνική ΕΥΑΘ “Ένωση Πολιτών για το Νερό”

–      Για την σύστασή του απαιτούνταν 5 Συνεταιρισμοί Μέλη

–      Συνάφθηκαν συμφωνίες με :

 • Νομικό Γραφείο εγνωσμένου κύρους
 • Γραφείο οικονομικών συμβούλων εγνωσμένου κύρους
 • Ολοκληρώσαμε τις συμφωνίες για την χρηματοδότηση
  • Συντάξαμε και υποβάλλαμε αίτηση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η “Ένωση Πολιτών για το Νερό”

 • Ολοκλήρωσε την συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 • Υπέβαλλε αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 19.04.2013
 • Μετά την απόρριψή της αίτησης συμμετοχής μας, συντάξαμε και ετοιμάσαμε την Νομική Προσφυγή κατά της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
 • Υποβάλλαμε ασφαλιστικά μέτρα για τις παρατυπίες που έγιναν από την πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ. Εκδικάστηκαν και περιμένουμε την απόφαση.

Η τελική μάχη

Η τελική επιτυχία μας εξαρτάται από όλους εμάς :

Από την ενεργό  συμμετοχή των μελών της Κ136 αλλά και των πολιτών της Θεσσαλονίκης, τόσο στις τελικές αποφάσεις όσο και στην υλοποίησή τους

Έφθασε η στιγμή που η ιδέα του καλοκαιριού του 2011 θα πρέπει να γίνει πράξη.

Το εγχείρημα μας είναι τεράστιο, δύσκολο, πρωτότυπο και πρωτοποριακό.

Για μας ο τομέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας Οικονομίας ανοίγει το δρόμο για το μέλλον του τόπου.

 

Η περίπτωση του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης “βιοςcoop”

www.bioscoop.gr, e-mail: coopbios@gmail.com  τηλ.: 2310811918

Ο Κο.Κα.Συν. Θεσσαλονίκης “βιοςcoop” ιδρύθηκε το 2012, μέσα από μια πρωτοβουλία της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία – www.proskalo.net ).

Η νομική του μορφή είναι Αστικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός του Ν.1667/1986.

Σήμερα ο “βιοςcoop” αριθμεί γύρω στα 320 μέλη και με το κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί από τις συνεταιριστικές μερίδες των μελών ξεκίνησε, το καλοκαίρι του 2013, η διαμόρφωση του παντοπωλείου – σούπερ μάρκετ στο επί της οδού Λεωφ. Κων. Καραμανλή 42 κατάστημα του συνεταιρισμού. Έγινε εξολοκλήρου με την εθελοντική συμμετοχή- προσφορά των μελών και φίλων.

Είναι έτοιμο και ανοίγει τις επόμενες μέρες!

Ο σκοπός του Συνεταιρισμού

Σκοπός του “βιοςcoop” είναι η δημιουργία συνεταιριστικού σούπερ μάρκετ με ποιοτικά αλλά και φτηνά προϊόντα, όσο το δυνατόν περισσότερο προερχόμενα από συνεταιρισμούς αγροτών αλλά και μεμονωμένους παραγωγούς.

Η ποιότητα διασφαλίζεται από την έμφαση που δίνουμε στην ποιοτική τροφή με στόχευση στον όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιλογή προϊόντων που δεν χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα και γενετικά τροποποιημένους σπόρους, ευελπιστώντας στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση του ρεύματος παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Η χαμηλή τιμή διασφαλίζεται από την παράκαμψη των μεσαζόντων, στο βαθμό που τα προϊόντα έρχονται στο ράφι μέσα από την άμεση σχέση και τη συνεργασία με τους παραγωγούς.

Αυτοί οι δύο σκοποί, σε συνδυασμό με τον συνεταιριστικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του Σ/Μ που ανήκει ολοκληρωτικά στα μέλη του, καθιστούν το εγχείρημα σημαντικό πρωτότυπο κι ελπιδοφόρο αλλά και πρώτης προτεραιότητας. Το να θέλουμε να παρέμβουμε στην ποιότητα της τροφής μας, ποιότητα που έχει υποβαθμιστεί εντελώς εξαιτίας της κερδοσκοπίας, είναι ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν από πολίτες πραγματικά ενεργούς.

Δομή και λειτουργία

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του “βιοςcoop”, αυτό που αποφασίζει για όλα τα θέματα που τον αφορούν. Η συμμετοχή αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα για την λειτουργία της συνέλευσης και τη λήψη των αποφάσεων.

Τα ενεργά μέλη είναι η βάση του όλου εγχειρήματος. Η δομή και η λειτουργία του εφαρμόζει τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές και αξίες με πρώτη τη συνεργατική – συνεταιριστική δημοκρατική αρχή “ένα πρόσωπο μια ψήφος” στη Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητα από τις συνεταιριστικές μερίδες που κατέχει κάθε μέλος. Η διοίκηση και ο έλεγχος του συνεταιρισμού είναι στα χέρια των μελών του. Το Δ.Σ. και το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται, ελέγχονται συνεχώς και ανακαλούνται από τη Γ.Σ. αν αυτό απαιτείται.

Τα μέλη και οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται πάνω στις συνεταιριστικές αρχές και τις αξίες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Λειτουργούμε δημοκρατικά, εκπαιδευόμαστε, ελέγχουμε συνεχώς τα εκλεγμένα όργανα.

Προϊόντα υψηλής ποιότητας και χαμηλής τιμής

Ο συνεταιρισμός συνεργάζεται με την “Ελληνική Διατροφή Coop” (συνεταιριστική εταιρεία εφοδιασμού  προϊόντων, που συγκροτήθηκε από συνεταιρισμούς αγροτών και παντοπωλών απ’ όλη την Ελλάδα) για τον εφοδιασμό με προϊόντα που παράγονται από του συμμετέχοντες αγροτικούς συνεταιρισμούς και μεμονωμένους παραγωγούς που θα τους δοθεί χώρος στα ράφια του Σ/Μ στηρίζοντας κι ενισχύοντας της προσπάθειά τους.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το συνεταιριστικό παντοπωλείο “βιοςcoop” λειτουργεί με βάση τις ιδέες, τι αξίες και τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας. Η προμήθεια τοπικών και εγχώριων, κατά προτίμηση, προϊόντων και υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και χαμηλής τιμής, προσπαθεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της αντίστοιχης παραγωγής.

Παράλληλα επιδιώκει την κάλυψη των αναγκών των μελών του αλλά και όλων των πολιτών ως προς αγαθά και υπηρεσίες, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, σε τιμές όσο γίνεται πιο χαμηλές αλλά και όσο γίνεται πιο δίκαιες για τους παραγωγούς.

 

                                                                                                            Θεσσαλονίκη 18 Νοεμβρίου 2013

\r\r\r\r\r

Με ενδιαφέρον παρακολουθεί το Παρατηρητήριο Θεσσαλίας τις θεματικές συναντήσεις των 5 Δημάρχων

Ελασσόνα 9/11/2013                                                    Αριθμ.Πρωτ.:701/9-11-2013

\r\n\r\n

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Με ενδιαφέρον παρακολουθεί το Παρατηρητήριο Θεσσαλίας τις θεματικές συναντήσεις των 5 Δημάρχων

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Η Κοινωνία των Πολιτών διεκδικεί ένα  καλύτερο Μέλλον

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

                       

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί το Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Θεσσαλίας  την  «πρωτοβουλία των 5 Δημάρχων» , που ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη στον Βόλο οι κ. Γιώργος Καμίνης, Γιάννης Μπουτάρης, Γιάννης Δημαράς, Πάνος Σκοτινιώτης και Φίλιππος Φίλιος και άνοιξαν έναν κύκλο παρεμβάσεων πάνω σε συγκεκριμένα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες.

\r\n\r\n

Σημειώνεται ότι το θέμα της συνάντησης ήταν «Τοπική Αυτοδιοίκηση και κοινωνική πολιτική», ενώ θα πραγματοποιηθούν συνολικά πέντε, όσοι και οι δήμοι που συμμετέχουν.

\r\n\r\n

Το επόμενο ραντεβού είναι στη Θεσσαλονίκη με θέμα την επιχειρηματικότητα και την αντιμετώπιση της ανεργίας, ενώ οι επόμενες συναντήσεις θα ασχοληθούν με τον εθελοντισμό και την κοινωνία των πολιτών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ενώ η τελευταία (η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Μάρτιο) θα έχει πιο συνολικό θέμα, σχετικά με τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση και τους τρόπους χρηματοδότησης.

\r\n\r\n

Το Παρατηρητήριο Θεσσαλίας , αλλά και το Κεντρικό Θεσμικό όργανο που είναι το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με εκπροσώπους τους ,τον κ. Σκριάπα Κων. και Καραζούπη Χρ, συμμετείχαν στις εργασίες της περασμένης Τετάρτης 6/11/2013 ,δεδομένου ότι οι οργανώσεις- Μέλη των Παρατηρητηρίων ,εδώ και πολλά χρόνια είναι πάντα στην πρώτη γραμμή ,προσφέροντας σοβαρότατο έργο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής ,την κοινωνικής  αλληλεγγύης , στον πολιτισμό ,στο περιβάλλον με σκοπό να συμβάλλουν και αυτές στην βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και την έξοδο από την κρίση .

\r\n\r\n

ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
\r\n
Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο, το Παρατηρητήριο Θεσσαλίας ,αλλά και όλα τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια της Κοινωνίας των Πολιτών , έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα πακέτο προτάσεων  ,έτσι ώστε η Κοινωνία των Πολιτών ,σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο ,όλοι εκείνοι οι Ευρωπαϊκοί πόροι ,που προορίζονται για την Κοινωνία των Πολιτών ,όπως επίσης και η ανάπτυξη των δομών κοινωνικής πολιτικής ,που θα ανακουφίζουν τις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών ,που υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Στα πλαίσια αυτά το Παρατηρητήριο προτείνει τη δημιουργία σε κάθε Δήμο ενός» Κέντρου Ενεργών Πολιτών» .
\r\n Τα Κέντρα Ενεργών Πολιτών είναι χώρος σε κάθε Δήμο όπου σε συνεργασία και κοινές προσπάθειες υποστηρίζεται η δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών, οίκων αλληλεγγύης, κοινωνικά σούπερ μάρκετ, κοινωνικά αγροκτήματα, φροντιστήρια και κοινωνικά ιατρεία.
\r\n Σκοπός αυτού του κέντρου επικοινωνίας και δικτύωσης θα είναι ο συντονισμός δράσεων των συλλογικών οργανώσεων της πόλης, ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή δεξαμενή εθελοντισμού και δράσης. Και με αυτή την έννοια, μια δεξαμενή συγκρότησης ή/& καταγραφής του διαθέσιμου κοινωνικού κεφαλαίου, κάτι που τελικά θα ενισχύσει την κοινωνική οικονομία και την αποτελεσματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
\r\n Με αυτό τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν γέφυρες εμπιστοσύνης μεταξύ συλλογικών οργανώσεων ενεργών πολιτών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι προϋποθέσεις για «οίκους αλληλεγγύης» και κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση της φτώχιας και της ανεργίας.
\r\n Οι Δήμοι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες στην Τοπική Κοινωνία και να αξιοποιήσουν το κοινωνικό κεφάλαιο του εθελοντισμού, ώστε να μειώσουν το κόστος της προσφοράς & λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών και να αυξήσουν την προσφορά και το δημόσιο όφελος.
\r\n Τα Σύμφωνα Συνεργασίας που συμφωνούν το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, και άλλοι κοινωνικοί φορείς, και οι κατά τόπους Δήμοι προβλέπουν και συναποδέχονται την από κοινού πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη συμβολή και συνδρομή των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στην συγκρότηση κοινωνικού Κεφαλαίου και ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μεταξύ άλλων δίνεται προτεραιότητα:
\r\n Την δημιουργία δημοτικών αλληλέγγυων αγορών στους Δήμους
\r\n Την ενίσχυση της κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας & Κοινωνικών αγροκτημάτων.
\r\n Την δημιουργία Κοινωνικών επιχειρήσεων Κοιν.Σε.Π σε τομείς που ενδιαφέρει τους Δήμους όπως π.χ για παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς, για αδύναμες κοινωνικές ομάδες, για υπηρεσίες στους συμπολίτες, για λειτουργία χώρων κλπ.
\r\n Την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων πολιτιστικής & πράσινης επιχειρηματικότητας Την δημιουργία ενεργειακών συνεταιρισμών σε ήπιες & Εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
\r\n Με τη ψηφιοποίηση των αρχείων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
\r\n Στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των ΚοινΣΕπ & Αναπτυξιακών Συμπράξεων,
\r\n Την σύνδεση των Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων με θεσμούς κοινωνικοποίησης της γνώσης, όπως Ελεύθερα Ανοικτά Πανεπιστήμια, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, κοινωνικά δίκτυα, διακρατικές συνεργασίες, διεθνή forums, εκθέσεις καινοτομικών προϊόντων με στόχο τη δημιουργία ενός επικοινωνιακού συστήματος καινοτόμων ιδεών και πρακτικών σε επίπεδο ΤΑ.
\r\n Την Τετάρτη, 20 Νοε 2013, στις 18.00, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης προσκαλούνται όλοι στην «Πανελλήνια Πλατφόρμα Ενεργών Πολιτών».

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

\r\n\r\n


\r\n
Μπροστά στο  θεσμικό έλλειμμα και της ανάγκης για «αναδιάρθρωση του κράτους» ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών όχι μόνον δεν μπορεί να περιοριστεί αλλά αντίθετα, οφείλει να κινητοποιήσει τις διαδικασίες αυτο-οργάνωσης των πολιτών.

\r\n\r\n

Για τον λόγο αυτό η αναγκαιότητα της εποχής οδήγησε  στη  δημιουργία ενός ακόμα θεσμικού οργάνου ,στο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Θεσσαλίας ,που απαρτίζεται από πανίσχυρα Δίκτυα Συλλόγων και Φορέων από όλη τη Θεσσαλία ,όπως είναι το Δίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλίας ,το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» (με πρόεδρό τους τον κ. Κ. Σκριάπα) και το Δίκτυο ΜΚΟ Αλμυρού (πρόεδρος κ. Χρ. Καραζούπης) και βρίσκεται σε ευθεία συνεργασία με όλα τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια ανά την Ελλάδα και φυσικά με το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο ,που είναι και το Συντονιστικό Όργανο όλων των θεσμικών αυτών οργάνων της Κοινωνίας των Πολιτών (με συντονιστή τον κ. Βασ. Τακτικό) ,που μπορεί να παρεμβαίνει ,με υψηλή τεχνογνωσία ,όχι μόνο σε εθνικό ,αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, διεκδικώντας διαφάνεια ,αξιοκρατία και πλήρη αξιοποίηση των πόρων σε όφελος όλης της κοινωνίας.

\r\n\r\n

Πληροφορίες : www.thessalia.paratiritiriokp.gr, E-Mail:paratirthes@facebook.com, http://facebook.com/paratiritirio.okp.b,  www. diktioelassonas.gr, info@diktioelassonas.gr

\r\n\r\n

Kων. Σκριάπας -Πρόεδρος : 6974-881944

\r\n\r\n

.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

\r\n\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Ο πρόεδρος

                    Η  γενική  γραμματέας

Σκριάπας Κων/νος

Μπουζούκη Ελισσάβετ

Οικονομολόγος,Σύμβουλος Ανάπτυξης

Οικονομολόγος

\r\n

Bottom of Form 1

\r\n\r\n

 

\r\r\r\r\r

Πλατφόρμα Ενεργών Πολιτών στη Θεσσαλονίκη-Μια μεγάλη πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Πλατφόρμα Ενεργών Πολιτών στη Θεσσαλονίκη

\r\n

Μιχαηλίδης Δημήτρης|        08/11/2013 – 11:04 πμ

\r\n\r\n

Την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου και ώρα 18.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «Ευξεινη Πόλη- Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, οργανώνει την, ανοικτή σε όλους, «Πανελλήνια Πλατφόρμα Ενεργών Πολιτών».

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Η Πανελλήνια Πλατφόρμα Ενεργών Πολιτών οργανώνεται με την ευκαιρία της έκθεσης «POLIS, 21-24 Νοε 2013», με κύρια θέματα συζήτησης:
\r\n    Οριζόντια συνεργασία Κοινωνικών Δικτύων, Οργανώσεων, άτυπων ομάδων & Ενεργών Πολιτών
\r\n    ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και θεσμούς ανοικτής διαβούλευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
\r\n    ΘΕΣΜΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κοινωνικές Συμπράξει, Συνεταιρισμοί
\r\n    ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στους Δήμους.
\r\nΤα Κέντρα Ενεργών Πολιτών είναι χώρος σε κάθε Δήμο όπου σε συνεργασία και κοινές προσπάθειες υποστηρίζεται η δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών, οίκων αλληλεγγύης, κοινωνικά σούπερ μάρκετ, κοινωνικά αγροκτήματα, φροντιστήρια και κοινωνικά ιατρεία.
\r\nΣκοπός αυτού του κέντρου επικοινωνίας και δικτύωσης θα είναι ο συντονισμός δράσεων των συλλογικών οργανώσεων της πόλης, ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή δεξαμενή εθελοντισμού και δράσης.
\r\nΚαι με αυτή την έννοια, μια δεξαμενή συγκρότησης ή/& καταγραφής του διαθέσιμου κοινωνικού κεφαλαίου, κάτι που τελικά θα ενισχύσει την κοινωνική οικονομία και την αποτελεσματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
\r\nΜε αυτό τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν γέφυρες εμπιστοσύνης μεταξύ συλλογικών οργανώσεων ενεργών πολιτών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι προϋποθέσεις για «οίκους αλληλεγγύης» και κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση της φτώχιας και της ανεργίας.
\r\nΟι Δήμοι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες στην Τοπική Κοινωνία και να αξιοποιήσουν το κοινωνικό κεφάλαιο του εθελοντισμού, ώστε να μειώσουν το κόστος της προσφοράς & λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών και να αυξήσουν την προσφορά και το δημόσιο όφελος.
\r\nΤα Σύμφωνα Συνεργασίας που συμφωνούν το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, και άλλοι κοινωνικοί φορείς, και οι κατά τόπους Δήμοι προβλέπουν και συναποδέχονται την από κοινού πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη συμβολή και συνδρομή των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στην συγκρότηση κοινωνικού Κεφαλαίου και ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μεταξύ άλλων δίνεται προτεραιότητα:
\r\nΤην δημιουργία δημοτικών αλληλέγγυων αγορών στους Δήμους Την ενίσχυση της κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας & Κοινωνικών αγροκτημάτων. Την δημιουργία Κοινωνικών επιχειρήσεων Κοιν.Σε.Π σε τομείς που ενδιαφέρει τους Δήμους όπως π.χ για παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς, για αδύναμες κοινωνικές ομάδες, για υπηρεσίες στους συπολίτες, για λειτουργία χώρων κλπ.
\r\nΤην δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων πολιτιστικής & πράσινης επιχειρηματικότητας Την δημιουργία ενεργειακών συνεταιρισμών σε ήπιες & Εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
\r\nΜε τη ψηφιοποίηση των αρχείων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
\r\nΣτην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των ΚοινΣΕπ & Αναπτυξιακών Συμπράξεων, Την σύνδεση των Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων με θεσμούς κοινωνικοποίησης της γνώσης, όπως Ελεύθερα Ανοικτά Πανεπιστήμια, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, κοινωνικά δίκτυα, διακρατικές συνεργασίες, διεθνή forums, εκθέσεις καινοτομικών προϊόντων με στόχο τη δημιουργία ενός επικοινωνιακού συστήματος καινοτόμων ιδεών και πρακτικών σε επίπεδο ΤΑ.
\r\nΤην Τετάρτη, 20 Νοε 2013, στις 18.00, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης προσκαλούνται όλοι στην «Πανελλήνια Πλατφόρμα Ενεργών Πολιτών». Πληρ. 210 8813760

\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.