rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ελασσόνας

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ελασσόνας

\r\n

Ποιοι φορείς και πολίτες είναι μέλη της

\r\n

 

\r\n\r\n

Φωτό: Γιάννης Μουκίδης

\r\n\r\n

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2011 ο Δήμος Ελασσόνας είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να έχει από 25 έως 50 μέλη και αποτελείται από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των μελών του και δημότες, σε σχέση 3:1, οι οποίοι κληρώνονται από τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους.
\r\n Για το λόγο αυτό εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία ανταποκρίθηκαν 26 φορείς. Το ΔΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Ως μέλη της επιτροπής κληρώθηκαν και 9 δημότες.

\r\n\r\n

Συγκροτήθηκε έτσι η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ελασσόνας η οποία αποτελείται από τους εξής φορείς και δημότες:

\r\n\r\n

1. Φίλοι του Ολύμπου
\r\n 2. Sarantaporo.gr-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
\r\n 3. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Ελασσόνας
\r\n 4. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
\r\n 5. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Ελασσόνας
\r\n 6. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας
\r\n 7. Σύλλογος Απανταχού Σαρανταποριτών
\r\n 8. Σύλλογος Μηχανικών και Τεχνικών Δήμου Ελασσόνας
\r\n 9. Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία Θεσσαλίας
\r\n 10. Εργατικό Κέντρο Ελασσόνας
\r\n 11. Χιονοδρομικός Ορειβατικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σπαρμού «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ»
\r\n 12. Αθλητικός Σύλλογος Επαρχίας Ελασσόνας «ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ»
\r\n 13. Πολιτιστικό Προξενείο -Πολιτιστικός Σύλλογος Ελασσόνας
\r\n 14. Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας
\r\n 15. ΑΕΝΟΛ Α.Ε.
\r\n 16. Σωματείο Περιφερειακών Ταξί Ν. Λάρισας «Ο Αγιος Χριστόφορος»
\r\n 17. Σύλλογος Ελασσονιτών Ν. Μαγνησίας – Μη Κυβερνητική Οργάνωση Πολιτισμού
\r\n 18. Δίκτυο Περραιβία – Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση
\r\n 19. Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
\r\n 20. Επιμελητήριο Λάρισας
\r\n 21. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3oυ Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας
\r\n 22. ΕΟΜ – faethon marathon
\r\n 23. Σύλλογος Πολυτέκνων Ελασσόνας και Περιχώρων
\r\n 24. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2oυ Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας
\r\n 25. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1oυ Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας
\r\n 26. Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας

\r\n\r\n

Δημότες – μέλη:
\r\n 1. Μπρούζας Ιωάννης
\r\n 2. Μπατζογιάννης Αθανάσιος
\r\n 3. Παπαγιάννης Ιωάννης
\r\n 4. Σαράτσης Γεώργιος
\r\n 5. Νούλα Μαρία
\r\n 6. Σαμαρά Φανή
\r\n 7. Ζιακούλης Σωτήριος
\r\n 8. Μούτσιου Βασιλική
\r\n 9. Γκουντρουμπή Αθανασία

\r\n\r\n

πηγή: http://www.leukipoli.com/?p=15043

\r\r\r\r\r

Επιμορφωτική ημερίδα οργάνωσε το ΚΠΕ Ελασσόνας την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΠΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

\r\n\r\n

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις δια βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, σε συνεργασία με το «Πολιτιστικό Προξενείο» και το «Δίκτυο Περραιβία για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό», οργάνωσε επιμορφωτική ημερίδα ενηλίκων με θέμα «Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων, Ο Ενεργός Πολίτης για το Περιβάλλον και την Αειφορία».

\r\n\r\n

Υιοθετώντας τις σύγχρονες κατευθύνσεις της εκπαίδευσης για την αειφορία, το πρόγραμμα επιδίωξε την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ενηλίκων για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα μη αειφόρων διαχειριστικών πρακτικών των αστικών αποβλήτων. Οι ομιλητές της ημερίδας αναφέρθηκαν σε ποικίλα θέματα για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, όπως ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Δήμο Ελασσόνας για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από στερεά και βιομηχανικά απόβλητα, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο νομό της Λάρισας, δράσεις των ενεργών πολιτών για υποστήριξη της περιβαλλοντικής αναβάθμισης του Δήμου Ελασσόνας, η διαχείριση των υγρών αποβλήτων στο Δήμο Ελασσόνας καθώς και η ενδυνάμωση του ρόλου του ενεργού πολίτη μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία κ.ά. Στην ημερίδα συμμετείχαν 55 ενήλικες προερχόμενοι από το θεσσαλικό χώρο. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 (ώρες 17.00 – 20.00) στο χώρο του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ελασσόνας.

\r\n\r\n

Τις εργασίες του προγράμματος υποστήριξαν με εισηγήσεις τους ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Πασχόπουλος Γεώργιος, ο κ. Σκριάπας Κώστας από το Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας, ο κ. Καραγιάννης Βασίλειος Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος Δήμου Λάρισας και ο κ. Γκρίγκας Ιωάννης Μηχανικός Δήμου Ελασσόνας. Τέλος, στην εκδήλωση παρέστησαν ο αντιδήμαρχος κ. Γάτσας Νικόλαος, ο σχολικός σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κ. Δαραράς Αναστάσιος και η Δασάρχης Ελασσόνας κα Φτίκα Ζωή.

\r\n\r\n

http://www.leukipoli.com/?p=11861  

\r\n\r\n

 

\r\r\r\r\r

Μουσική, θέατρο και ποίηση στην παρουσίαση του «Άγνωστου Βάρναλη»

Μουσική, θέατρο και ποίηση στην παρουσίαση του «Άγνωστου Βάρναλη»

\r\n\r\n

Στον ποιητή των «Μοιραίων» και του «κυρ Μέντιου», τον Κώστα Βάρναλη, ήταν αφιερωμένη η εκδήλωση που διοργάνωσε το Πολιτιστικό Προξενείο Ελασσόνας την Κυριακή 27 Οκτώβρη στην αίθουσα θεάτρου Δημάρχου Βασ. Φαρμάκη, με την υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελασσόνας. Η εκδήλωση που έγινε με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Ελασσονίτη δημοσιογράφου συγγραφέα Ηρακλή Κακαβάνη με τίτλο «Ο άγνωστος Βάρναλης και 19 αδημοσίευτα ποιήματά του» (εκδόσεις ΕΝΤΟΣ) είχε εκλαϊκευτικό χαρακτήρα για το έργο του ποιητή. Ο ίδιος ο Βάρναλης ήταν άνθρωπος του λαού. Δεν κλείστηκε πότε σε γυάλινους πύργους.  Αγαπούσε πολύ τις παρέες σε λαϊκά ταβερνεία με ποτό και μεζέ.  Αναζητούσε τους απλούς ανθρώπους στο καφενείο. Έπινε μαζί τους το ίδιο κρασί στην ταβέρνα. Εκεί λένε μεγαλουργούσε. Για αυτό ο λαός τον αισθανόταν δικό του άνθρωπο.

\r\n\r\n

856140_242678955892342_1066318916_o [1]1402306_242678989225672_261219303_o [2]1403573_242678815892356_1276374917_o [3]\r\n
 

\r\n1412206_242677822559122_1324479347_o [4]AGNOSTOS_VARNALIS [1]

\r\n\r\n

\r\n
\r\nΣε αυτούς τους ανθρώπους μιλά με την ποίησή του ο Βάρναλης που όπως οι «Μοιραίοι» δεν μπορούν να απολαύσουν της ομορφιές της ζωής: «Ω! Της αβγής κροκάτη γάζα,/ Γαρούφαλα του δειλινού,/ Λάμπετε σβήνετε μακριά μας,/ Χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας!». Στους σημερινούς Μοιραίους λέει «Αν είν” ο λάκκος σου πολύ βαθύς,/ χρέος με τα χέρια σου να σηκωθείς». Στο λαό θύμα της εκμετάλλευσης που δεν μπορεί να απολαύσει τις στοιχειώδεις χαρές της ζωής απευθύνεται και του υπενθυμίζει μη σκύβεις το κεφάλι, μπορείς να χτίσεις το δικό σου κόσμο «Αν ξυπνήσεις, μονομιάς/ θά ‘ρτει ανάποδα ο ντουνιάς». Γι’ αυτό διαχρονικός και επίκαιρος και σήμερα όπως αναδείχτηκε και από τους ομιλητές. Αρκετά ποιήματά του τραγουδήθηκαν και αγαπήθηκαν από το λαό, απαγγέλθηκαν από εργάτες, μπήκαν σε λαϊκά σπίτια, κατέβηκαν σε υπόγειες ταβέρνες. Είναι μόνιμα στα χείλη των ανθρώπων του μόχθου. Ο Κ. Βάρναλης είναι ένας από τους σημαντικότερους στρατευμένους στα κομμουνιστικά ιδανικά ποιητές. Ο πρώτος που καθιέρωσε στη χώρα μας την επαναστατική ποίηση. Για τον Κώστα Βάρναλη και το βιβλίο μίλησαν οι Νίκος Γάτσας, πρόεδρος Πολιτιστικού Προξενείου, Πέννυ Αγοράστη-Χέβα, φιλόλογος – ιστορικός, Παύλος Ριζαργιώτης, δημοσιογράφος και ο συγγραφέας Ηρακλής Κακαβάνης. Εντυπωσίασε στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Ελασσόνας με την απόδοση του θεατρικού δρώμενου της κατάθεσης του Βάρναλη στη Δίκη του Λουντέμη το 1956. Στο θεατρικό έπαιξαν οι Μάγδα Αθανασιάδου, Χρήστος Δημητριάδης, Χρήστος Καλαμπούκας, Παναγιώτα Παγγέα, Βαγγέλης Τρουμπούκης και Κώστας Φαρμάκης. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε και το ταλέντο των μουσικών (Θάνος Τζήκας και Βασίλης Καραμπούζης) με τα μελοποιημένα του Βάρναλη και το επιτυχές εγχείρημά τους να μελοποιήσουν το ποίημα του Βάρναλη «Αρχή σοφίας». Τέλος στην εκδήλωση προβλήθηκε ολιγόλεπτο ντοκιμαντέρ από την πάνδημη κηδεία του ποιητή. Πολλοί ήταν οι κάτοικοι της πόλης της Ελασσόνας και των διπλανών χωριών που αφιέρωσαν το απόγευμα τους στην εκδήλωση. Μαζί με την ελπιδοφόρα συμμετοχή, αυτό που αφήνει ως παρακαταθήκη αυτή η εκδήλωση είναι η ανάγκη πυκνότερων πολιτιστικών δράσεων εκ μέρους του Πολιτιστικού Προξενείου που θα φέρνουν τους ανθρώπους της περιοχής σε επαφή με το θέατρο, των κινηματογράφο, τη λογοτεχνία κλπ. Όπως επίσης θα αγκαλιάσει και θα αναδείξει το έργο των ανθρώπων της περιοχής, όπως έγινε στην προκειμένη  περίπτωση με το συντοπίτη μας Ηρακλή Κακαβάνη.

\r\r\r\r\r

Εκδήλωση – αφιέρωμα στον Κώστα Βάρναλη-Μια σπουδαία εκδήλωση για την Ποίηση και τον Ελληνικό Πολιτισμό

Εκδήλωση – αφιέρωμα στον Κώστα Βάρναλη

\r\n

Συντάκτης: Δημοσιεύτηκε στις 23 Οκτωβρίου 2013

\r\n\r\n\r\n


\r\n\r\n\r\n

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΗ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΚΑΒΑΝΗ

\r\n\r\n

Στον ποιητή Κώστα Βάρναλη είναι αφιερωμένη η εκδήλωση που διοργανώνει το Πολιτιστικό Προξενείο Ελασσόνας την Κυριακή 27 Οκτώβρη. Είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση αφού αφορά ένα ποιητή σύγχρονο μιας και το έργο του παραμένει επίκαιρο. Ενας ποιητής που μιλά σε όλους μας σήμερα και μας υπενθυμίζει: «Δικιά σας η πατρίδα, μα τίποτα δικό σας μέσα σ” αφτήνε: χωράφια και παλάτια, καράβια και χρήμα, Θεοί κι εξουσία, σκέψη και θέληση – όλα ξένα!…». Είναι ο ποιητής του λαού που δυστυχεί και υποφέρει, που είναι μόνιμο θύμα εκμετάλλευσης, σαν τον κυρ Μέντιο που είναι το μόνιμο θύμα εκμετάλλευσης. Μιλά τη γλώσσα του λαού, ξέρει πολύ καλά τι θέλει να πει, σε ποιον να το πει και πώς να το πει. Σε αυτόν απευθύνεται και του υπενθυμίζει πως αν ξυπνήσει, μονομιάς θάρθει ανάποδα ο ντουνιάς.

\r\n\r\n

AGNOSTOS_VARNALIS [1]varnalis_afisa (1) [12]Σκιτσο Βαρναλης [13]\r\n
 

\r\n

\r\n\r\n

\r\n
\r\nΗ εκδήλωση είναι ένα πολιτιστικό γεγονός για την πόλη της Ελασσόνας και απευθύνεται σε όλους και όχι μόνο σε όσους αγαπούν την ποίηση και τη λογοτεχνία. Με αυτή τη σκέψη οι διοργανωτές διαμόρφωσαν και το πρόγραμμα έτσι ώστε να έχει εκλαϊκευτικό χαρακτήρα για το έργο του ποιητή. Να μπορούν να την παρακολουθήσουν όλοι, να γνωρίσουν το έργο του, την αξία του και την προσωπικότητα του ποιητή. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Ελασσονίτη δημοσιογράφου συγγραφέα Ηρακλή Κακαβάνη με τίτλο «Ο Αγνωστος Βάρναλης και 19 αδημοσίευτα ποιήματά του» από τις εκδόσεις ΕΝΤΟΣ. Ένα βιβλίο χρήσιμο και χρηστικό όπως το χαρακτήρισε ο συνθέτης Διονύσης Τσακνής. Μια επιστημονική – φιλολογική προσέγγιση με απλό και κατανοητό λόγο. Όπως έγραψε bloger αναγνώστης του βιβλίου «η σπουδαιότητά του έγκειται στο γεγονός ότι φέρνει τον ποιητή πιο κοντά στους «ανίδεους» σαν και του λόγου μου, που επιπλέαμε στην επιφάνεια του έργου του με τη σιγουριά ότι ταξιδεύαμε σε γνωστά νερά. Το βιβλίο τού Κακαβάνη μας δίνει τη δυνατότητα να βουτήξουμε σ’ αυτά τα βαθιά νερά και να θαυμάσουμε την ομορφιά και τον πλούτο τους». Ο Ηρακλής Κακαβάνης γεννήθηκε στη Γαλανόβρυση και από το 1991 εργάζεται ως δημοσιογράφος στο «Ριζοσπάστη», μέλος της Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Συνεργάζεται και με φιλολογικά περιοδικά. Εχει γράψει ακόμη το βιβλίο «Ο δαίμων του τυπογραφείου», σε συνεργασία με τον εικαστικό Γιώργο Φαρσακίδη εκδώσανε το λεύκωμα «Ομήρου Ιλιάδα 24 Λιθογραφίες το Henri Motte» και, τέλος, έχει προλογίσει και επιμεληθεί αρκετά άλλα βιβλία. Για τον Κώστα Βάρναλη και το βιβλίο θα μιλήσουν: Νίκος Γάτσας, πρόεδρος πολιτιστικού προξενείου Πέννυ Αγοράστη-Χέβα, φιλόλογος – ιστορικός Παύλος Ριζαργιώτης, δημοσιογράφος και ο συγγραφέας Ηρακλής Κακαβάνης. Στην εκδήλωση θα προβληθεί ολιγόλεπτο ντοκιμαντέρ από την πάνδημη κηδεία του ποιητή. Μελοποιημένα ποιήματα του Βάρναλη θα ερμηνεύσουν οι Θάνος Τζήκας και Βασίλης Καραμπούζης. Από μέλη της Θεατρικής Ομάδας Δήμου Ελασσόνας θα αποδοθεί θεατρικά η κατάθεση του Βάρναλη στη Δίκη του Λουντέμη το 1956. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 27 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα θεάτρου Δημάρχου Βασ. Φαρμάκη, με την υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελασσόνας.

\r\r\r\r\r

Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» : Σπουδαίες οι εκδηλώσεις για τα 100 Χρόνια Ελευθερίας της Ελασσόνας όλο το 2012-Ένα ονειρικό ταξίδι στον Πολιτισμό και στην Ιστορία

Δίκτυο  «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» :

\r\n\r\n

Σπουδαίες οι εκδηλώσεις για τα 100 Χρόνια Ελευθερίας της Ελασσόνας όλο το 2012

\r\n\r\n

Ένα ονειρικό ταξίδι στον Πολιτισμό και στην Ιστορία 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 Για μια ακόμα φορά το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,που αποτελεί την μεγάλη κατάκτηση των Συλλόγων του Δήμου Ελασσόνας ,αλλά και όλων των Συλλόγων Αποδήμων εντός ,αλλά και εκτός Ελλάδος , αριθμώντας ,ήδη ,εβδομήντα  (70) Συλλόγους –Μέλη , απέδειξε τη δυναμική του ,αλλά και την μεγάλη του προσφορά στον τόπο ,ως αποτέλεσμα της συλλογικής και αυτόνομης δράσης των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της περιοχής .

\r\n\r\n

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , με τις πρωτοβουλίες του αποτελεί Πρότυπο Καλής Πρακτικής ,στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων ,ενώ καλείται σε όλη την Ελλάδα ,για να μεταφέρει στις τοπικές Κοινωνίες τη φιλοσοφία του και τις πρακτικές του .Ιδιαίτερα ,αυτό που το διαφοροποιεί με άλλα Δίκτυα Φορέων και το καθιστά πρωτοποριακό  ,είναι η προσπάθειά του για την ανάπτυξη του τρίτου πόλου της Οικονομίας ,της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ,που στην Ευρώπη ,κατέχει το 10% της επιχειρηματικής δράσης .

\r\n\r\n

Το  Παγκόσμιο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , όλο το 2012 ,διοργάνωσε σπουδαίες εκδηλώσεις Τιμής, Μνήμης και Χρέους για όλους τους ήρωες των Βαλκανικών Πολέμων του 1912 και ανέδειξε ιδιαίτερα τα 100 Χρόνια από την απελευθέρωση της Τσαριτσάνης ,της Ελασσόνας ,του Σαρανταπόρου και όλης της παρολύμπιας περιοχής .

\r\n\r\n

.Συγκεκριμένα :

\r\n\r\n

  \r\n
 1. Στις 29 Ιανουαρίου 2012 ,διοργάνωσε μια μοναδική στα χρονικά της Ελασσόνας Συναυλία ,με τίτλο : “Eλασσόνα: 100 Χρόνια Ελευθερίας –Θωρηκτό Αβέρωφ:100 Χρόνια Ιστορίας»,στην οποία τιμήθηκε ο Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος κ. Κοσμάς Χρηστίδης Π/Ν και η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ,η οποία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση , με ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Ελληνική Μουσική (συνεργασία με τον Δήμο Ελασσόνας) .
   \r\n
  1. Διοργάνωσε μεγάλες συναυλίες ,με τον τίτλο «ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων Ελευθερίας .
  2. \r\n

  3. Στις 28 Μαρτίου (στο Βόλο)  και στις 11 Μαΐου 2012  (Ελασσόνα) , δόθηκαν δύο συναυλίες ,με την ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής του Δήμου Ελασσόνας ,αφιερωμένες στον Συνθέτη Γ. Μουζάκη και τίτλο “Βίρα τις ..άγκυρες..!», με σπουδαίους σολίστ.
  4. \r\n

  5. Στις 27 Ιουνίου 2012 ,πραγματοποιήθηκε στο Ανοιχτό Θέατρο Βόλου «Μελίνα Μερκούρη» , μια μεγάλη συναυλία -αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο με τίτλο «Ένας Ουρανός με…Αστέρια.!», με τη συμμετοχή σπουδαίων Καλλιτεχνών και δύο Χορωδιών ,της Βολιώτικης και της Χορωδίας τω ν  Εκπαιδευτικών Ν. Μαγνησίας (διηύθυνε  η πασίγνωστη Μαέστρος κ. Στάσα Τζάλλα) .
  6. \r\n

  7. Διοργάνωσε το 1ο Ιστορικό Ράλι ΟΛΥΜΠΟΣ στις 11και 12 Μαΐου 2012  ,το πρώτο στην ιστορία , στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες Κλασσικά Οχήματα-Αντίκες από όλη την Ελλάδα και εικόνες από τον Θεσσαλικό Όλυμπο και την Ελασσόνας ,ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο ,μέσα από Ελληνικά και Διεθνή ΜΜΕ(Υπό την αιγίδα της Π.Ε. Λάρισας και τη στήριξη του Δήμου Ελασσόνας ).
  8. \r\n

  9. Παρουσίασε ,με ευθύνη του ,δέκα (10 ) Τηλεοπτικές Εκπομπές στο κανάλι ¨ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV με τίτλο «ΕΛΑΣΣΟΝΑ1912-2012 :100 Χρόνια Ελευθερίας» , με παρουσιαστή τον κ. Κ. Κυριλλίδη , στις οποίες κλήθηκαν σπουδαίοι επιστήμονες και τοπικοί παράγοντες ,όπου και  αναλύθηκαν θέματα που αφορούσαν τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912, τη νεότερη ιστορία,την ανάπτυξη της παρολύμπιας περιοχής,την περιβαλλονιτκή εκπαίδευση ,τον λιγνίτη,την καινοτομία και επιχειρηματικότητα, τη φέτα Ελασσόνας ως προϊόν ΠΟΠ, τα κρασιά , το Θεσσαλικό και διατροφικό καλάθι ,τη συμβολή των τοπικών κοινωνιών στην αντιμετώπιση της κρίσης ,τον εορτασμό των 100 χρόνων των Ελευθερίων της Ελασσόνα ς και του Λευκώματος που με πρωτοβουλία του ο Δήμος Ελασσόνας ,εξέδωσε τον Οκτ .2012.
  10. \r\n

  11. Πραγματοποίηση του Πολυφωνικού Καραβανιού 2012 , με πολυφωνικά συγκροτήματα από τα Βαλκάνια και την Κ. Ιταλία, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Τσαριτσάνης και την ΑΜΚΕ «Απειρος» (Ιούλιος  2012)
  12. \r\n

  13. Αρθρογραφία σε εφημερίδες , περιοδικά , ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Social Media .
  14. \r\n

  15. Εμφανίσεις χορευτικών συγκροτημάτων και ανάδειξη του Θεσσαλικού Ολύμπου μέσα από Τηλεοπτικές Εκπομπές.
  16. \r\n

  17. Διοργάνωση της φθινοπωρινής συνάντησης VW BUS CLUB OF GREECE στις 13-14 ΟΚΤ 2012 στο Πλατανόδασος Σπαρμού Ολύμπου .
  18. \r\n

  19. Διοργάνωση μιας μεγάλης εκδήλωση Μνήμης ,Τιμής και σεβασμού προς την ιστορία ,στα πλαίσια του εορτασμού των 100 Χρόνων από την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων και των 100 χρόνων ελευθερίας της Ελασσόνας (υπό την αιγίδα της Π.Ε. Λάρισας) , στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (26/11/2012) ,όπου το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» τίμησε τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας και παρουσίασαν εισηγήσεις οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων για το ρόλο των τριών κλάδων στου Βαλκανικούς Πολέμους ,με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας ,ενώ  δόθηκε Συναυλία από τη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού με θέμα τον Ελληνικό και Παγκόσμιο Κινηματογράφο .Συνεργασία του Δικτύου με όλους τους Συλλόγους –Μέλη στην Αθήνα       ( Κοκκινοπλιτών, Κρανιωτών, Λιβαδιωτών, Τσαριτσανιωτών ).
  20. \r\n

  21. Εκδήλωση στην Ελασσόνα ( 20/12/2012) με τίτλο «Μέρα Αγάπης και Αλληλεγγύης» ,υπό την αιγίδα της Ι.Μ. Ελασσόνας ,σε συνεργασία με το «Πολιτιστικό Προξενείο» ,την Παιδική Χορωδία του Δήμου Ελασσόνας και τη Χορωδία των Εκπαιδευτικών Ν. Μαγνησίας , με σκοπό να βοηθηθούν άπορες οικογένειες για την αγορά φαρμάκων και τροφίμων
  22. \r\n

  23. Πραγματοποίηση Ημερίδων ,ομιλιών και αρθρογραφία σε όλα τα ΜΜΕ ανά την Ελλάδα ,αναδεικνύοντας την σπουδαία ιστορία ενός πανέμορφου  τόπου ,όπως είναι ο Δήμος Ελασσόνας.
  24. \r\n

 2. \r\n

\r\n\r\n

 \r\n

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Τόσο τα Μέλη του ΔΣ ,όσο και  Πρόεδρος του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» κ. Κων. Σκριάπας ,πιστεύουν  ότι μια Εθελοντική Οργάνωση και μάλιστα Δευτεροβάθμια ,όπως είναι το Δίκτυο ,μπορεί ,αλλά και πρέπει  να επιτελεί το έργο του με τον καλύτερο τρόπο  και να συμβάλει με τις προτάσεις του ,τις πρωτοβουλίες και τις Καλές του Πρακτικές ,στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος ,το οποίο ,δεν το παρακολουθεί παθητικά ,αλλά προσπαθεί να το διαμορφώσει ,μέσα από σοβαρότητα ,ήθος και επιστημονική γνώση ,εκφράζοντας κατά τρόπο υποδειγματικό ,όλες τις υγιείς Οργανώσεις της Κοινωνίας των Ενεργών Πολιτών του Δήμου Ελασσόνας και των Απόδημων σε όλο τον κόσμο.

\r\n\r\n

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» αποτελεί ένα πραγματικό κόσμημα τόσο για την περιοχή της Ελασσόνας, όσο και για όλο το χώρο των υγιών Εθελοντικών Οργανώσεων ,εντός και εκτός Ελλάδος ,για τις οποίες και  αποτελεί Πρότυπο.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

www. diktioelassonas.gr

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.