rnrnrn

Παγκόσμιο Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων

Δίκτυο Περραιβία

Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τον Άνθρωπο,

το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas emigrants

"Perrevia", Secondary Non Governmental Organization, Elassona, Larisa - Greece

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σεμινάριο για αρωματικά φυτά από το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας

Σεμινάριο για αρωματικά φυτά από το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας

\r\n\r\n

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
\r\n «Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά»

\r\n\r\n

xamomili_26 [1]

\r\n\r\n

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις δια βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων διοργανώνει μονοήμερο σεμινάριο 8 ωρών με θέμα «Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά». Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνει γνωριμία με το τοπίο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Οι δραστηριότητες του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014 (ώρες 09.00 – 17.00) στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στην Αγιά.
\r\n Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 45 ενήλικες της Περιφέρειας Θεσσαλίας που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον πλούτο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της χώρας μας και τις χρήσεις τους μέσα από το πνεύμα της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ξεπεράσουν τον προβλεπόμενο αριθμό η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με κλήρωση. Οι επιμορφούμενοι θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
\r\n Η οργάνωση του επιμορφωτικού προγράμματος θα τελέσει υπό την αιγίδα του Δήμου Αγιάς και θα υποστηριχθεί από διάφορους τοπικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς.
\r\n Μέσα από το ΤΔΕ του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας θα καλυφθούν:
\r\n α) τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών
\r\n β) τα έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων (1 γεύμα ή δείπνο)
\r\n γ) τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων μεταξύ του χώρου διεξαγωγής του σεμιναρίου (κτηρίου Γυμνασίου Αγιάς) και πεδίου του Δήμου Αγιάς για την πραγματοποίηση του βιωματικού μέρους του προγράμματος.
\r\n δ) τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος (έξοδα διαλέξεων, εκπαιδευτικό υλικό, αναλώσιμα)
\r\n Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων από τον τόπο κατοικίας τους στο χώρο του σεμιναρίου (κτήριο Γυμνασίου Αγιάς) θα επιβαρύνουν τους ίδιους.
\r\n Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας (http://thess.pde.sch.gr/kpe) και να τη στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: kpe@ thess.pde.sch.gr ) ή με φαξ στο 2493029570 έως και την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014, ώρα 12.00 το μεσημέρι, για τη σύνταξη των τελικών πινάκων που θα υποβληθούν για έγκριση στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

\r\n\r\n

ΠΗΓΗ

\r\n\r\n

http://www.leukipoli.com/?p=14478

\r\r\r\r\r

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ- ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 13-14 Ιουνίου 2014 ΟΛΥΜΠΟΣ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

\r\n\r\n

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ- ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Εκπαίδευση και την Αειφορία για ενηλίκους

\r\n\r\n

Θέμα: «Όλυμπος, από το Μύθο και την Ιστορία στην Αειφορική Διαχείριση»

\r\n\r\n

Διήμερο σεμινάριο 10 ωρών

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Οργάνωση: ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ – ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

\r\n\r\n

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

\r\n\r\n

Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

\r\n\r\n

Δασαρχείο Ελασσόνας

\r\n\r\n

Δίκτυο Περραιβία για το περιβάλλον και τον πολιτισμό  – ΜΚΟ

\r\n\r\n

Συμμετέχοντες: 60 ενήλικοι

\r\n\r\n

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: 13- 14 Ιουνίου  2014

\r\n\r\n

Εγκαταστάσεις Κ.Π.Ε. Κισσάβου – Ελασσόνας (Κτίριο Κ.Ε.Δ.Ε. Χρ. Βλαχοδήμου 1 Ελασσόνα)

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

\r\n\r\n

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

\r\n\r\n

Απόγευμα

\r\n\r\n

16.30 – 17.00 Προσέλευση συμμετεχόντων – Εγγραφές & παραλαβή φακέλου

\r\n\r\n

17.00 – 17.30 Χαιρετισμοί

\r\n\r\n

17.30 – 18.00 «Ο Όλυμπος στις Δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας» κ. Αναγνωστάκης Σπύρος Υπεύθυνος και κ. Γκανάτσιος  Ανδρέας, Αναπλ. Υπεύθυνος  ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας

\r\n\r\n

18.00 – 18.30 «Αειφορική διαχείριση της ΝοτιοΔυτικής Παραολύμπιας Περιοχής», Δρ. Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής του Α.Π.Θ.

\r\n\r\n

18.30 – 19.00 «Ήπιες Εναλλακτικές Αθλητικές Δραστηριότες ως στοιχείο Αειφορικής Ανάπτυξης της  Νοτιοδυτικής Παραολύμπιας  Περιοχής» Δρ. Κουθούρης Χάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

\r\n\r\n

19.00- 19.30 Διάλειμμα

\r\n\r\n

19.30 – 20.00 «Πολιτισμικές Διαδρομές της Νοτιοδυτικής Πλευράς του Ολύμπου», Δρ. Γούσιος Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

\r\n\r\n

20.00 – 20.20  «Η Ορειβατική Ιστορία του Ολύμπου» κ. Νέζης Νικόλαος, Συγγραφέας – Eρευνητής

\r\n\r\n

20.20 – 20.40 «Υποστηριζόμενες και προτεινόμενες από την ΕΟΟΑ δράσεις στις παρολύμπιες περιοχές» κ. Γεωργούλης Δημήτριος, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ)

\r\n\r\n

20.40 – 21.00 «Δράσεις των Ενεργών Πολιτών στο Πλαίσιο της Αειφορικής Ανάπτυξης των Παραολύμπιων Οικισμών» κ. Σκριάπας Κώστας, Πρόεδρος Δικτύου  Συλλόγων «Περραιβία» για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό

\r\n\r\n

21.00 – 22.00 Δείπνο

\r\n\r\n

ΛΗΞΗ 1ης ημέρας

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

\r\n\r\n

Πρωί

\r\n\r\n

9.00 – 9.30 «Η Διατήρηση Των Παραδοσιακών Αρχιτεκτονικών Μορφών της Νοτιοδυτικής Πλευράς του Ολύμπου, ως  Στοιχείο Αειφορικής Ανάπτυξης των Παραολύμπιων Οικισμών», κ. Νικολάου Μάρκος , Υπεύθυνος ΚΠΕ Φιλιατών & Στράκος Ευάγγελος μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Φιλιατών

\r\n\r\n

9.30 – 10.00 «Τα δάση του Ολύμπου από την Αρχαιότητα έως Σήμερα» κ. Φτίκα Ζωή, Δασάρχης Ελασσόνας

\r\n\r\n

 10.10 – 10.30 «Μυθολογία και Αειφορία», κ. Καραβέντζας Θωμάς, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Άμφισσας

\r\n\r\n

10.30 – 11.00 «Από του Ταΰγετου την Κορυφή στον Όλυμπο» κ. Παναγόπουλος Γεώργιος Υπεύθυνος και Ζόμπολας Αναστάσιος Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ Καλαμάτας

\r\n\r\n

11.00 Αναχώρηση για Κοκκινοπηλό Ολύμπου

\r\n\r\n

12.00 – 14.00 Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια «Περπατώντας στα Καλντερίμια του Κοκκινοπηλού στον Όλυμπο» κα Γεροφωκά Αναστασία, Υπεύθυνη ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου & «Ολύμπιοι εναντίον Γιγάντων: Δραματοποίηση του μύθου της Γιγαντομαχίας» κα Καζακώνη Πηνελόπη, Υπεύθυνη ΚΠΕ Καστρίου Αρκαδίας

\r\n\r\n

14.00 – 14.30 Κλείσιμο Σεμιναρίου – Αξιολόγηση

\r\n\r\n

14.30 – 15.30 Γεύμα

\r\r\r\r\r

Διήμερο επιμορφ. πρόγραμμα ενηλίκων «Αειφόρος Ανάπτυξη, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική των Οικισμών του Κισσάβου»


\r\n\r\n\r\n

\r\n
\r\nΤο ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, που
\r\nαπορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου, και έχοντας υπόψη όλες τις
\r\nσχετικές διατάξεις του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. οργάνωσε διήμερο επιμορφωτικό
\r\nπρόγραμμα ενηλίκων 12 ωρών με θέμα <<Αειφόρος Ανάπτυξη, Παραδοσιακή
\r\nΑρχιτεκτονική των Οικισμών του Κισσάβου>>. Τα μαθήματα του προγράμματος
\r\nδιεξήχθηκαν από την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 (απόγευμα) έως το
\r\nΣάββατο  17 Μαρτίου 2012 (μεσημέρι) στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
\r\nστην Αγιά.
\r\n
\r\n Το περιεχόμενο του προγράμματος περιελάμβανε θέματα, όπως η
\r\nαειφόρος ανάπτυξη των ορεινών οικισμών, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική
\r\nτων οικισμών του Κισσάβου, προώθηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων κ.ά.
\r\n
\r\n Η ανάπτυξη του επιμορφωτικού προγράμματος υποστηρίχθηκε από τη
\r\nΣχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, την Αναπτυξιακή
\r\nΕταιρεία Νομού Λάρισας Α.Ε. ΟΤΑ, το σύλλογο <<Φίλοι του Πηνειού>>, το
\r\nΔίκτυο Περραιβία για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό  – ΜΚΟ καθώς και
\r\nαπό άλλους εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς. Το
\r\nσεμινάριο τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Αγιάς.
\r\n
\r\n Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετείχαν σαράντα (40) ενήλικοι οι
\r\nοποίοι ευαισθητοποιούνται στην κατεύθυνση επίτευξης της βιώσιμης
\r\nανάπτυξης μέσα από την ανάδειξη και τη διατήρηση της πολιτιστικής
\r\nκληρονομιάς της πατρίδας μας
\r\n
\r\n Το απόγευμα της Παρασκευής, 16 Μαρτίου 2012, οι εισηγήσεις
\r\nπεριελάμβαναν θέματα, όπως η αειφόρος ανάπτυξη των οικισμών του
\r\nΚισσάβου, οι όψεις της τοπικής ιστορίας, αναπτυξιακές παρεμβάσεις
\r\nστους οικισμούς του Κισσάβου, τα γνωρίσματα της τοπικής αρχιτεκτονικής
\r\nκαι τα θρησκευτικά μνημεία του Κισσάβου. Ειδικότερα, ο  καθηγητής του
\r\nΑ.Π.Θ. Δρ. Θεοχάρης Ζάγκας στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην
\r\nαναγκαιότητα αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των
\r\nπαρακισσάβιων οικισμών με όρους περιβαλλοντικής ποιότητας. Ακολούθως,
\r\nη κα Παπαδοπούλου Κατερίνα, υπεύθυνη Γ.Α.Κ., τοπικού παραρτήματος
\r\nΑγιάς, επισήμανε την αναγκαιότητα της αξιοποίησης των ιστορικών πηγών
\r\nγια την προβολή και την ανάδειξη της πολιτιστικής δραστηριότητας ενός
\r\nτόπου. Τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις στους οικισμούς του Κισσάβου
\r\nπαρουσίασε ο κ. Μηνάς Θεόδωρος, Πρόεδρος  της Αναπτυξιακής Εταιρείας
\r\nΝ. Λάρισας. Στη συνέχεια, ο κ. Σουλιώτης Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός
\r\nέδωσε το χρώμα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των οικισμών της Αγιάς
\r\nκαι κατόπιν, ο  Αρχιμανδρίτης Δρόσος Νεκτάριος <<ταξίδεψε>> τους
\r\nσυμμετέχοντες  στα θρησκευτικά μνημεία του Κισσάβου. Τέλος, οι
\r\nεκπαιδευτικοί του Κέντρου κ. Σπύρος Αναγνωστάκης, κ. Ανδρέας
\r\nΓκανάτσιος και  κ. Κώστας Σπανός παρουσίασαν τις δράσεις του Κ.Π.Ε.
\r\nΚισσάβου Ελασσόνας στα οικολογικά πεδία των Δήμων Ελασσόνας και Αγιάς.
\r\n
\r\n Το πρωϊ του Σαββάτου, 17 Μαρτίου 2012, ο κ. Γαλερίδης Αντώνιος,
\r\nΠολιτικός Μηχανικός, προσέφερε στους συμμετέχοντες ένα ταξίδι
\r\nεξερεύνησης στα πέτρινα γεφύρια του Πηνειού. Στη συνέχεια ο κ.
\r\nΑρχοντής Αχιλλέας, Τεχνίτης Ψηφιδωτών – Πέτρας, παρουσίασε το <<χρονικό
\r\nκατασκευής ενός παραδοσιακού σπιτιού>> από τεχνίτες της πέτρας.
\r\nΑκολούθησε περιήγηση στα αρχοντικά της Αγιάς και του Μεταξοχωρίου από
\r\nτον κ. Σουλιώτη Θεόδωρο, Πολιτικό Μηχανικό, και παρουσίαση των
\r\nτυπολογικών χαρακτηριστικών των παραδοσιακών  σπιτιών. Η βιωματική
\r\nεπίσκεψη στον παραδοσιακό πλούτο της Αγιάς τελείωσε στο Μεγαλόβρυσσο,
\r\nόπου ο κ. Ριζούλης Στέφανος, αντιπροέδρος της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου
\r\nΑγιάς, και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Λάμπρου Ευάγγελος
\r\nπαρουσίασαν την ιστορία αυτού του γραφικού οικισμού του Κισσάβου.
\r\nΑκολούθως, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις εμπειρίες και τους
\r\nπροβληματισμούς τους για την αναγκαιότητα αναζήτησης αειφόρων
\r\nπρακτικών που θα <<ζωντανέψουν>> τους ορεινούς οικισμούς της πατρίδας
\r\nμας.
\r\n
\r\n Στις εργασίες του σεμιναρίου παρέστησαν και χαιρέτησαν τους
\r\nσυμμετέχοντες ο κ. Σουλιώτης Θεόδωρος, Πρόεδρος του Δημοτικού
\r\nΣυμβουλίου του Δήμου Αγιάς, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης
\r\nΘεσσαλίας κ. Πράντζου-Κανιούρα Κωνσταντία και ο πρόεδρος του  Δικτύου
\r\nΠερραιβία για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό κ. Σκριάπας Κων/νος.
\r\nΕπίσης, παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Ριζούλης Στέφανος,
\r\nο κ. Μηνάς Θεόδωρος, Πρόεδρος  της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ν. Λάρισας,
\r\nο καθηγητής της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
\r\nκ. Ζάγκας Θεοχάρης, καθώς και άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ
\r\n
\r\n
\r\n Σπύρος Αναγνωστάκης

\r\n

\r\n

\r\n\r\n\r\n


\r\r\r\r\r

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ


\r\n\r\n

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου, και έχοντας υπόψη όλες τις σχετικές διατάξεις του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. οργάνωσε τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο 20 ωρών για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης την Παρασκευή, 2, το Σάββατο, 3, και την Κυριακή, 4  Μαρτίου 2012 στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Ελασσόνα. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 35 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία  των νομών εμβέλειας του Κέντρου (Πιερίας, Κοζάνης, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Εύβοιας, Α΄ και Β΄ Αθήνας, Γρεβενών) και 10 εκπαιδευτικοί-μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων διαφόρων ΚΠΕ.

\r\n\r\n

Το θέμα του σεμιναρίου ήταν «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου». Το περιεχόμενο του προγράμματος περιελάμβανε θέματα, όπως: η οικολογία του Ολύμπου, εκπαίδευση και φύση, η αειφόρος ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών, ο λαϊκός πολιτισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη των παραολύμπιων περιοχών κ.ά.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

\r\n\r\n\r\n

\r\n\r\n


\r\n\r\n

Η ανάπτυξη του σεμιναρίου υποστηρίχθηκε από τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, το Δασαρχείο Ελασσόνας, το Δίκτυο Περραιβία για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό  – ΜΚΟ, το National Geographic, καθώς και από άλλους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου Ελασσόνας. Το σεμινάριο τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Ελασσόνας.

\r\n\r\n

Το απόγευμα της Παρασκευής, 2 Μαρτίου 2012, οι εισηγήσεις περιελάμβαναν θέματα, όπως το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η αρχαιολογία των παραολύμπιων Οικισμών, η φύση και οι τοπικές κοινωνίες, η διαχείριση των δασών του Ολύμπου – δασικές απειλές. Ειδικότερα, ο καθηγητής του Α.Π.Θ. Δρ. Θεοχάρης Ζάγκας στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας ως μια απάντηση στην κρίση που βιώνουμε σήμερα επισημαίνοντας παράλληλα ότι η πράσινη ανάπτυξη στην πράξη περνάει «μέσα» από την αξιοποίηση της υπαίθρου με όρους περιβαλλοντικής διατήρησης, οικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής  δικαιοσύνης. Ακολούθως, η Δρ. Ανθή Μπάτζιου – Ευσταθίου, Προϊσταμένη ΙΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, παρουσίασε τον αρχαιολογικό πλούτο των παραολύμπιων οικισμών. Τη σχέση φύσης και τοπικών κοινωνιών παρουσίασε η κα Γιακούλα Στέλλα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων  Μαγνησίας. Τα δασικά οικοσυστήματα και τις απειλές που προκύπτουν από ανθρωπογενείς δραστηριότητες περιέγραψαν η κα Ζωή Φτίκα, Msc, Δασολόγος – Δασαρχείο Ελασσόνας, και ο Δρ. Ράπτης Δημήτριος, Δασολόγος. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου κ. Σπύρος Αναγνωστάκης, κ. Ανδρέας Γκανάτσιος και  κ. Κώστας Σπανός υποστήριξαν ένα βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Η Αειφόρος Ανάπτυξη και ο Όλυμπος» δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους για την αειφορική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

\r\n\r\n

Το απόγευμα του Σαββάτου 3 Μαρτίου 2012, μετά τη βιωματική επίσκεψη στις πλαγιές του Ολύμπου, ακολούθησαν οι εισηγήσεις: «Τα Μονοπάτια του Ολύμπου» με εισηγήτρια την  κα Ανδρομάχη Φουνταρλή, Εκπαιδευτικό, Δίκτυο Συλλόγων «Περραιβία» για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό,  « Τα Βότανα και η Ιατρική, από το Μύθο στην Αλήθεια»,  με εισηγητή τον Δρ. Βαρσάμη Παπαγεωργίου, Ιατρό – Δασολόγο, «Ο Όλυμπος με τα μάτια των Περιηγητών», με εισηγητή τον Δρ. Καλέση Αλέξανδρο, Εκπαιδευτικό, «Η Διαχρονική Ενασχόληση των Κατοίκων της Παραολύμπιας Περιοχής της Ελασσόνας με την αιγοπροβατοτροφία ως σημαντικός παράγων για την πιστοποίηση των κρεάτων αρνιών – κατσικιών ΠΟΠ»,  με εισηγητή τον Δρ. Γούλα Παναγιώτη, Καθηγητής του Τ.Ε.Ι Λάρισας,  
\r\n «Ορεινή Ελλάδα: Ερμηνεία των Κοινωνικών και των Οικολογικών Αλλαγών που έχουν συμβεί στον τελευταίο Αιώνα», με εισηγητή τον Καθηγητή Νίκο Μάργαρη, Διευθυντή του National Geographic, «Ο Λαϊκός  Πολιτισμός ως στοιχείο Οικονομικής Ανάπτυξης των Παραολύμπιων Οικισμών», με εισηγητή την κα Αικ. Καμηλάκη – Πολυμέρου, Διευθύντρια Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, «Η Θρησκευτική Παράδοση των Παραολύμπιων Οικισμών», με εισηγητή τον κ. Λάζαρη Κώστα, Εκπαιδευτικό.  
\r\n Το πρωϊ της Κυριακής 4 Μαρτίου 2012  παρουσιάσθηκαν οι παρακάτω εισηγήσεις: «Ο Όλυμπος στις Δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας», με εισηγητή τον κ. Γκανάτσιο Ανδρέα, Αναπλ.Υπεύθυνο του ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας, «Οι Δράσεις του Κ.Π.Ε. Βελβεντού – Σιάτιστας στον Πιερικό Όλυμπο», με εισηγητή τον κ. Κώστα Σαμαρά, Υπεύθυνο Κ.Π.Ε. Βελβεντού, «Οι Οικισμοί της ΝΔ πλευράς του Ολύμπου, μια διαχρονική προσέγγιση», με εισηγητή τον κ. Αναγνωστάκη Σπύρο, Υπεύθυνο του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας. Κατόπιν, ακολούθησε επίσκεψη στον οικισμό της Τσαριτσάνης, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις προς τιμή του διαπρεπούς λόγιου και κληρικού Κων/νου Οικονόμου εξ Οικονόμων.

\r\n\r\n

Επισημαίνεται ακόμη ότι οι δραστηριότητες του προγράμματος περιλάμβαναν  επισκέψεις σε περιοχές του Ολύμπου και του Δήμου Ελασσόνας με ιστορικό, λαογραφικό και οικολογικό ενδιαφέρον (Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού, Άγιος Νικόλαος Τσαριτσάνης, Μουσείο Γεωργάκη Ολύμπιου στο Λιβάδι Ελασσόνας, Πύργος του Μάμτζιου και Οικονόμειος Σχολή Τσαριτσάνης, Λαογραφικό Μουσείο Τσαριτσάνης, ρέμα Μαυραντζά και περιοχή Βρυσοπούλες στον Όλυμπο). Η διερμηνεία τοπίου και η παρουσίαση των πολιτιστικών στοιχείων αυτών των επισκέψεων έγινε από τον Αντ/ρχο του Δήμου Ελασσόνας κ. Καψάλη Νικόλαο, εκπαιδευτικό, τον κ. Ζάγκα Θεοχάρη, καθηγητή της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., την κ. Φτίκα Ζωή,  Δασάρχη Ελασσόνας, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού, πατέρα Νικάνορα, καθώς και από τον εφημέριο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τσαριτσάνης, πατέρα Αλέξανδρο Νεζεριώτη .

\r\n\r\n

Στις εργασίες του σεμιναρίου παρέστησαν και χαιρέτησαν τους συμμετέχοντες ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Πασχόπουλος Γεώργιος, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας κ. Τζόκας Φώτης, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Πράντζου-Κανιούρα Κωνσταντία και ο πρόεδρος του  Δικτύου Περραιβία για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό κ. Σκριάπας Κων/νος. Επίσης, παρέστησαν ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ελασσόνας κ. Ράπτης Ιωάννης, η Δασάρχης Ελασσόνας κ. Φτίκα Ζωή ο καθηγητής της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. κ. Ζάγκας Θεοχάρης, κα Αικ. Καμηλάκη – Πολυμέρου, η Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ο Καθηγητής Νίκος Μάργαρης, Διευθυντής του National Geographic, καθώς και άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι.

\r\n\r\n

\r\n\r\n

\r\n\r\n


\r\r\r\r\r

ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ – ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

logonew-1

\r\n\r\n

Θέμα: Προκήρυξη  επιμορφωτικού σεμιναρίου δια βίου μάθησης ενηλίκων

\r\n\r\n\r\n

\r\n
Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης θα οργανώσει διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα ενηλίκων 12 ωρών με θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική των Οικισμών του Κισσάβου». Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης καθώς και στην προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας,  υιοθετώντας το πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία και το περιβάλλον. Τα μαθήματα του προγράμματος θα διεξάγονται  από την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 (απόγευμα) έως το Σάββατο  17 Μαρτίου 2012 (μεσημέρι) στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Αγιά.

\r\n

Το περιεχόμενο του προγράμματος θα περιλαμβάνει θέματα, όπως η αειφόρος ανάπτυξη των ορεινών οικισμών, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των οικισμών του Κισσάβου, προώθηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων κ.ά.

\r\n

Η ανάπτυξη του επιμορφωτικού προγράμματος θα υποστηριχθεί από τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Ε. ΟΤΑ, καθώς και από άλλους εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς.

\r\n

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν σαράντα (40) ενήλικες οι οποίοι ευαισθητοποιούνται στην κατεύθυνση επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ανάδειξη και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας.  Οι επιμορφούμενοι θα επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Η παρακολούθηση των διαλέξεων του προγράμματος θα είναι υποχρεωτική και για τις δύο ημέρες των μαθημάτων.

\r\n

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n\r\n\r\n

Μέσα από το ΤΔΕ του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας θα καλυφθούν: α) τα έξοδα διαλέξεων, μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών β) τα έξοδα διαμονής των συμμετεχόντων που απέχουν πάνω από 40 χιλιόμετρα από το χώρο διεξαγωγής του προγράμματος στην Αγιά γ) τα έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων (ένα γεύμα ή δείπνο ανά ημέρα προγράμματος) δ) τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος (εκπαιδευτικό υλικό, αναλώσιμα, έξοδα καθαριότητας) και ε) τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας για την υποστήριξη του προγράμματος.

\r\n\r\n\r\n

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας (http://thess.pde.sch.gr/kpe) καινα τη στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: kpethess.pde.sch.gr) ή με φαξ (24930-29570), μέχρι την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου  2012.

\r\n

\r\n

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ

\r\n

Σπύρος Αναγνωστάκης

\r\r\r\r\r

Ειδήσεις από το In.gr
  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.